معرفی و خرید ۳۶ عطر پرفروش در ایران

عطر پرفروش

بسیار اتفاق افتاده است که شما عطر یا ادکلنی را با قیمت بالایی خریداری کرده اید ، اما متوجه شده اید که از بو و طعم آن راضی نیستید. راه حل زیر را بخوانید. در انتخاب عطر ، مانند هر انتخاب دیگری ، ترفندهایی وجود دارد که می دانید. و پیروی از آنها نتیجه مطلوبی را به همراه خواهد داشت.

نکته جالب در مورد عطرها این است که عطر به موسیقی شباهت دارد ، مناسبت های مختلف و روحیه های مختلف به موسیقی خاص خودشان احتیاج دارند. عطر دقیقاً همان است. شما باید متناسب با روحیه خود آن را معطر کنید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/390560.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو تویلت مردانه اورلین مدل Derrick حجم 100 میلی لیتر

ادو تویلت مردانه اورلین مدل Derrick حجم 100 میلی لیتر
ادو تویلت مردانه اورلین مدل Derrick حجم 100 میلی لیتر
۷۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113709125.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادکلن مردانه گلان مدل EAUDE COLOGNE حجم 90 میلی لیتر

ادکلن مردانه گلان مدل EAUDE COLOGNE حجم 90 میلی لیتر
ادکلن مردانه گلان مدل EAUDE COLOGNE حجم 90 میلی لیتر
۳۰,۲۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112683499.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

بادی اسپلش زنانه مای مدل ENDLESS FANTASY حجم 220 میلی لیتر

بادی اسپلش زنانه مای مدل ENDLESS FANTASY حجم 220 میلی لیتر
بادی اسپلش زنانه مای مدل ENDLESS FANTASY حجم 220 میلی لیتر
۸۰,۰۰۰
٪۲۴
۶۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1504074.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادوپرفیوم مردانه اسکلاره مدل Silver Scent حجم 35 میلی لیتر

ادوپرفیوم مردانه اسکلاره مدل Silver Scent حجم 35 میلی لیتر
ادوپرفیوم مردانه اسکلاره مدل Silver Scent حجم 35 میلی لیتر
۴۳,۹۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3727211.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپری خوشبو کننده بدن زنانه پرستیژ مدل Halloween حجم 150 میلی لیتر

اسپری خوشبو کننده بدن زنانه پرستیژ مدل Halloween حجم 150 میلی لیتر
اسپری خوشبو کننده بدن زنانه پرستیژ مدل Halloween حجم 150 میلی لیتر
۱۹,۸۰۰
٪۲۴
۱۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2060558.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپری ضد تعریق مردانه آدیداس مدل Ice Dive حجم 150 میلی لیتر

اسپری ضد تعریق مردانه آدیداس مدل Ice Dive حجم 150 میلی لیتر
اسپری ضد تعریق مردانه آدیداس مدل Ice Dive حجم 150 میلی لیتر
۲۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3725226.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپری خوشبو کننده بدن مردانه پرستیژ مدل Sauvage حجم 150 میلی لیتر

اسپری خوشبو کننده بدن مردانه پرستیژ مدل Sauvage حجم 150 میلی لیتر
اسپری خوشبو کننده بدن مردانه پرستیژ مدل Sauvage حجم 150 میلی لیتر
۲۳,۳۰۰
٪۴۰
۱۴,۰۸۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1091567.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو تویلت مردانه کاپتان بلک مدل Royalski حجم 100 میلی لیتر

ادو تویلت مردانه کاپتان بلک مدل Royalski حجم 100 میلی لیتر
ادو تویلت مردانه کاپتان بلک مدل Royalski حجم 100 میلی لیتر
۱۳۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3c99271405e48bb1916b74bd4adb93967bfe5fe9_1609658599.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

بادی اسپلش مردانه مای مدل Mount Vein حجم 220 میلی لیتر

بادی اسپلش مردانه مای مدل Mount Vein حجم 220 میلی لیتر
بادی اسپلش مردانه مای مدل Mount Vein حجم 220 میلی لیتر
۷۵,۰۰۰
٪۳۵
۴۸,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112373004.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپری خوشبو کننده بدن زنانه پرستیژ مدل Versace حجم 150 میلی لیتر

اسپری خوشبو کننده بدن زنانه پرستیژ مدل Versace حجم 150 میلی لیتر
اسپری خوشبو کننده بدن زنانه پرستیژ مدل Versace حجم 150 میلی لیتر
۱۳,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112367315.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپری خوشبو کننده بدن زنانه پرستیژ مدل Thierry Mugler Alien حجم 150 میلی لیتر

اسپری خوشبو کننده بدن زنانه پرستیژ مدل Thierry Mugler Alien حجم 150 میلی لیتر
اسپری خوشبو کننده بدن زنانه پرستیژ مدل Thierry Mugler Alien حجم 150 میلی لیتر
۱۳,۲۰۰
٪۲
۱۲,۹۳۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112372966.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپری خوشبو کننده بدن مردانه پرستیژ مدل MONT BLANC LEGEND حجم 150 میلی لیتر

اسپری خوشبو کننده بدن مردانه پرستیژ مدل MONT BLANC LEGEND حجم 150 میلی لیتر
اسپری خوشبو کننده بدن مردانه پرستیژ مدل MONT BLANC LEGEND حجم 150 میلی لیتر
۱۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/290711.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پرفیوم مردانه بیک شماره 1 حجم 7.5ml

پرفیوم مردانه بیک شماره 1 حجم 7.5ml
پرفیوم مردانه بیک شماره 1 حجم 7.5ml
۳۵,۰۰۰
٪۳۰
۲۴,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112367439.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپری خوشبو کننده بدن مردانه پرستیژ Euphoria Men مدل حجم 150 میلی لیتر

اسپری خوشبو کننده بدن مردانه پرستیژ Euphoria Men مدل حجم 150 میلی لیتر
اسپری خوشبو کننده بدن مردانه پرستیژ Euphoria Men مدل حجم 150 میلی لیتر
۱۴,۰۰۰
٪۴
۱۳,۴۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114643495.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو پرفیوم زنانه لنکوم مدل Happy Times حجم 100 میلی لیتر

ادو پرفیوم زنانه لنکوم مدل Happy Times حجم 100 میلی لیتر
ادو پرفیوم زنانه لنکوم مدل Happy Times حجم 100 میلی لیتر
۲۶۵,۰۰۰
٪۴۷
۱۳۹,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114668890.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو پرفیوم زنانه لنکوم مدل PARIS LOVER حجم 100 میلی لیتر

ادو پرفیوم زنانه لنکوم مدل PARIS LOVER حجم 100 میلی لیتر
ادو پرفیوم زنانه لنکوم مدل PARIS LOVER حجم 100 میلی لیتر
۳۴۰,۰۰۰
٪۵۹
۱۳۹,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/331992.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پرفیوم زنانه بیک شماره 4 حجم 7.5ml

پرفیوم زنانه بیک شماره 4 حجم 7.5ml
پرفیوم زنانه بیک شماره 4 حجم 7.5ml
۲۴,۸۰۰
٪۱۰
۲۲,۳۱۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/141251.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو تویلت مردانه ژاک بوگارت مدل Silver Scent حجم 100 میلی لیتر

ادو تویلت مردانه ژاک بوگارت مدل Silver Scent حجم 100 میلی لیتر
ادو تویلت مردانه ژاک بوگارت مدل Silver Scent حجم 100 میلی لیتر
۲۳۵,۰۰۰
٪۵
۲۲۲,۱۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/94961.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو پرفیوم مردانه امپر مدل Zen حجم 100 میلی لیتر

ادو پرفیوم مردانه امپر مدل Zen حجم 100 میلی لیتر
ادو پرفیوم مردانه امپر مدل Zen حجم 100 میلی لیتر
۳۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119548216.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

عطر جیبی زنانه ژک ساف مدل Sweet Love حجم 20 میلی لیتر

عطر جیبی زنانه ژک ساف مدل Sweet Love حجم 20 میلی لیتر
عطر جیبی زنانه ژک ساف مدل Sweet Love حجم 20 میلی لیتر
۷۵,۰۰۰
٪۴۰
۴۴,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/740184.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

عطر جیبی ژک ساف مدل داوینچی حجم 22 میلی لیتر مناسب برای آقایان

عطر جیبی ژک ساف مدل داوینچی حجم 22 میلی لیتر مناسب برای آقایان
عطر جیبی ژک ساف مدل داوینچی حجم 22 میلی لیتر مناسب برای آقایان
۷۵,۰۰۰
٪۴۰
۴۴,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4633164.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپری مردانه پرستیژ مدل Trussardi Uomo حجم 150 میلی لیتر

اسپری مردانه پرستیژ مدل Trussardi Uomo حجم 150 میلی لیتر
اسپری مردانه پرستیژ مدل Trussardi Uomo حجم 150 میلی لیتر
۱۳,۷۰۰
٪۲
۱۳,۴۲۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112372856.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپری خوشبو کننده بدن مردانه پرستیژ مدل Encre Noire Lalique حجم 150 میلی لیتر

اسپری خوشبو کننده بدن مردانه پرستیژ مدل Encre Noire Lalique حجم 150 میلی لیتر
اسپری خوشبو کننده بدن مردانه پرستیژ مدل Encre Noire Lalique حجم 150 میلی لیتر
۱۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3725257.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپری خوشبو کننده بدن مردانه پرستیژ مدل Bleu De Chanel حجم 150 میلی لیتر

اسپری خوشبو کننده بدن مردانه پرستیژ مدل Bleu De Chanel حجم 150 میلی لیتر
اسپری خوشبو کننده بدن مردانه پرستیژ مدل Bleu De Chanel حجم 150 میلی لیتر
۱۹,۸۰۰
٪۲۹
۱۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/664446.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو تویلت مردانه مای مدل Concordia حجم 75 میلی لیتر

ادو تویلت مردانه مای مدل Concordia حجم 75 میلی لیتر
ادو تویلت مردانه مای مدل Concordia حجم 75 میلی لیتر
۲۵۰,۰۰۰
٪۱۵
۲۱۲,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114667682.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو تویلت مردانه لنکوم مدل 24K Pure Black حجم 100 میلی لیتر

ادو تویلت مردانه لنکوم مدل 24K Pure Black حجم 100 میلی لیتر
ادو تویلت مردانه لنکوم مدل 24K Pure Black حجم 100 میلی لیتر
۱۹۵,۰۰۰
٪۲۳
۱۴۹,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112373053.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپری خوشبو کننده بدن مردانه پرستیژ مدل Pegasus حجم 150 میلی لیتر

اسپری خوشبو کننده بدن مردانه پرستیژ مدل Pegasus حجم 150 میلی لیتر
اسپری خوشبو کننده بدن مردانه پرستیژ مدل Pegasus حجم 150 میلی لیتر
۱۴,۰۰۰
٪۵
۱۳,۳۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112367537.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپری خوشبو کننده بدن زنانه پرستیژ مدل Dsquared2 She Wood حجم 150 میلی لیتر

اسپری خوشبو کننده بدن زنانه پرستیژ مدل Dsquared2 She Wood حجم 150 میلی لیتر
اسپری خوشبو کننده بدن زنانه پرستیژ مدل Dsquared2 She Wood حجم 150 میلی لیتر
۱۳,۲۰۰
٪۲
۱۲,۹۳۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/542814.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپری زنانه مای مدل Cool Ocean حجم 200 میلی لیتر

اسپری زنانه مای مدل Cool Ocean حجم 200 میلی لیتر
اسپری زنانه مای مدل Cool Ocean حجم 200 میلی لیتر
۷۵,۰۰۰
٪۳۹
۴۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/53403.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

عطر جیبی مردانه ژک ساف مدل Victor حجم 22 میلی لیتر

عطر جیبی مردانه ژک ساف مدل Victor حجم 22 میلی لیتر
عطر جیبی مردانه ژک ساف مدل Victor حجم 22 میلی لیتر
۷۵,۰۰۰
٪۴۰
۴۴,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112236208.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپری خوشبو کننده بدن مردانه لمسر مدل Blue حجم 150 میلی لیتر

اسپری خوشبو کننده بدن مردانه لمسر مدل Blue حجم 150 میلی لیتر
اسپری خوشبو کننده بدن مردانه لمسر مدل Blue حجم 150 میلی لیتر
۱۸,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112947148.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادوپرفیوم مردانه اسکلاره مدل Crd Aventus حجم 35 میلی لیتر

ادوپرفیوم مردانه اسکلاره مدل Crd Aventus حجم 35 میلی لیتر
ادوپرفیوم مردانه اسکلاره مدل Crd Aventus حجم 35 میلی لیتر
۴۳,۹۵۰
٪۱۲
۳۸,۶۷۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4633393.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپری مردانه پرستیژ مدل 212Sky حجم 150 میلی لیتر

اسپری مردانه پرستیژ مدل 212Sky حجم 150 میلی لیتر
اسپری مردانه پرستیژ مدل 212Sky حجم 150 میلی لیتر
۱۵,۰۰۰
٪۱۰
۱۳,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3306065.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ادو پرفیوم مردانه اسمارت مدل کرید اونتوس حجم 100 میلی لیتر

ادو پرفیوم مردانه اسمارت مدل کرید اونتوس حجم 100 میلی لیتر
ادو پرفیوم مردانه اسمارت مدل کرید اونتوس حجم 100 میلی لیتر
۲۳۹,۸۰۰
٪۵۰
۱۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/309520.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

عطر جیبی ژک ساف مدل FF حجم 22 میلی لیتر مناسب برای آقایان

عطر جیبی ژک ساف مدل FF حجم 22 میلی لیتر مناسب برای آقایان
عطر جیبی ژک ساف مدل FF حجم 22 میلی لیتر مناسب برای آقایان
۷۵,۰۰۰
٪۴۱
۴۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112372932.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپری خوشبو کننده بدن زنانه پرستیژ مدل ECLAT D"ARPEGE LANVIN حجم 150 میلی لیتر

اسپری خوشبو کننده بدن زنانه پرستیژ مدل ECLAT D"ARPEGE LANVIN حجم 150 میلی لیتر
اسپری خوشبو کننده بدن زنانه پرستیژ مدل ECLAT D"ARPEGE LANVIN حجم 150 میلی لیتر
۱۹,۸۰۰
٪۲۲
۱۵,۵۰۰ تومان

دنیای عطرها دنیای پیچیده و بزرگی است. بسیاری از رایحه های مختلف در تولید عطر استفاده می شود. در دنیای مد ، عطرها و ادکلن ها ، مانند لباس ها ، کفش ها ، کلاه ها و … هر ساله به روز می شوند ، اما هر عطر مناسب هر سن و هر مناسبت نیست.

عطرها در شرایط مختلف می توانند برند شما باشند. بنابراین ، انتخاب عطر دائمی مطابق با سلیقه فرد چالش مهمی است که همه آن را تجربه کرده اند. وجود هزاران عطر با رایحه های مختلف ، خرید عطر را برای مردان و زنان دشوارتر می کند. از طرف دیگر ، عوامل مختلفی وجود دارد که علاوه بر سلیقه شخصی ، در انتخاب عطر باید آنها را در نظر بگیرید. از خصوصیات روحی و روانی شما گرفته تا نوع پوستی و شرایطی که می خواهید از عطر استفاده کنید ، همه در انتخاب مناسب ترین نوع تأثیرگذار هستند. قبل از اینکه به تأثیر ویژگیهای روانشناختی افراد در انتخاب عطر مناسب برای خانمها و آقایان بپردازیم ، ابتدا باید درباره انواع رایحه ها و نت ها بدانید. دانستن این اطلاعات از راهنمای انتخاب عطر و ادکلن ، چند قدم به انتخاب عطر مورد علاقه خود نزدیک می شوید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان