آرایشی، بهداشتی و سلامتکلیپ های جذاب و دیدنی

معرفی و خرید ۳۶ مدل شامپوی ضد ریرش و تقویت مو

انتخاب شامپوهای ضد ریزش مو

موهای ما می تواند ما را مرتب و مرتب یا خسته و بی دقت جلوه دهد. فرقی نمی کند که موهای ما خشک یا چرب باشد. کوره ای یا تخت باشید. در هر صورت بهتر است اصول مراقبت از مو خود را بدانید.

چگونه یک شامپوی ضد ریزش مو انتخاب کنیم؟

این روزها تعداد زیادی شامپو ضد ریزش در مارک های مختلف برای یافتن جایی در سبد خرید شما با یکدیگر رقابت می کنند! اکثر آنها نیز قول های زیادی می دهند و سعی می کنند شما را در مورد نحوه کار آنها اطمینان دهند. بنابراین چگونه دقیقاً می توان شامپوی مناسب ریزش مو را از مارک های مختلف شامپو انتخاب کرد؟

پس از صحبت با پزشکان ، لیستی از مواردی را که باید قبل از خرید شامپوی ضد ریزش به خاطر بسپارید ارائه داده ایم.

اگر به مراقبت روزانه از مو توجه نکنیم ، آنها آسیب می بینند و ترمیم موهای آسیب دیده بسیار دشوارتر از جلوگیری از آسیب است

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b879e0953e5a342e1f5160f9e69cffcf9dcfafa2_1631361895.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_350,w_350/quality,q_60

شامپو کراتینه مو لروکس مدل Keratin وزن 550 گرم

شامپو کراتینه مو لروکس مدل Keratin وزن 550 گرم
شامپو کراتینه مو لروکس مدل Keratin وزن 550 گرم
۳۵,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c37acdc746139a46d5da1d902efb9ebd03074aaf_1631361827.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_350,w_350/quality,q_60

کرم مو پنتن سری Pro-v حجم 300 میلی لیتر

کرم مو پنتن سری Pro-v حجم 300 میلی لیتر
کرم مو پنتن سری Pro-v حجم 300 میلی لیتر
۴۸,۶۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ff9cd982d867f40578483b9e48bd1c3142018a31_1631361651.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_350,w_350/quality,q_60

ماسک مو سیمفونی مدل Hair Milk حجم 200 میلی لیتر

ماسک مو سیمفونی مدل Hair Milk حجم 200 میلی لیتر
ماسک مو سیمفونی مدل Hair Milk حجم 200 میلی لیتر
۵۹,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4f5812e5ed023b425bf33edbda68155ba60d1334_1631361699.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_350,w_350/quality,q_60

ماسک مو سیمفونی مدل Infusion حجم 400 میلی لیتر

ماسک مو سیمفونی مدل Infusion حجم 400 میلی لیتر
ماسک مو سیمفونی مدل Infusion حجم 400 میلی لیتر
۵۳,۷۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121152935.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

محلول تقویت کننده مژه سریتا مدل Eyelash حجم 7 میلی لیتر

محلول تقویت کننده مژه سریتا مدل Eyelash حجم 7 میلی لیتر
محلول تقویت کننده مژه سریتا مدل Eyelash حجم 7 میلی لیتر
۳۹,۸۰۰
٪۲۵
۲۹,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a518c2ffb259dca7545e19e5246eb90acaab872c_1598089332.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شامپو ضد ریزش مو نئودرم مدل Nutrisol حجم 300 میلی لیتر

شامپو ضد ریزش مو نئودرم مدل Nutrisol حجم 300 میلی لیتر
شامپو ضد ریزش مو نئودرم مدل Nutrisol حجم 300 میلی لیتر
۸۰,۲۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121820099.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرم موی روغن آرگان پنتن سری Pro-V حجم 65 میلی لیتر

سرم موی روغن آرگان پنتن سری Pro-V حجم 65 میلی لیتر
سرم موی روغن آرگان پنتن سری Pro-V حجم 65 میلی لیتر
۸۲,۰۰۰
٪۹
۷۴,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121754385.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شامپو مو شاوما مدل Repair & Care حجم 400 میلی لیتر

شامپو مو شاوما مدل Repair & Care حجم 400 میلی لیتر
شامپو مو شاوما مدل Repair & Care حجم 400 میلی لیتر
۹۹,۰۰۰
٪۵
۹۴,۰۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/957174.png?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شامپو تقویت کننده و ترمیم کننده مو سیمفونی مدل Dry & Damage care حجم 300 میلی لیتر

شامپو تقویت کننده و ترمیم کننده مو سیمفونی مدل Dry & Damage care حجم 300 میلی لیتر
شامپو تقویت کننده و ترمیم کننده مو سیمفونی مدل Dry & Damage care حجم 300 میلی لیتر
۲۸۵,۰۰۰
٪۲۳
۲۱۹,۱۲۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/591006.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شامپو تقویت کننده و ضد ریزش مو فولیکا حجم 200 میلی لیتر

شامپو تقویت کننده و ضد ریزش مو فولیکا حجم 200 میلی لیتر
شامپو تقویت کننده و ضد ریزش مو فولیکا حجم 200 میلی لیتر
۴۳,۲۰۰
٪۲۳
۳۳,۳۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/118967789.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شامپو تقویت کننده و ضد ریزش سریتا مدل Caffeine حجم 200 میلی لیتر

شامپو تقویت کننده و ضد ریزش سریتا مدل Caffeine حجم 200 میلی لیتر
شامپو تقویت کننده و ضد ریزش سریتا مدل Caffeine حجم 200 میلی لیتر
۸۸,۳۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/32d6c16f41aa9ebc1065ea0449267a348116b4c2_1631361802.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شامپو مو آلپسین مدل Caffeine C1 حجم 250 میلی لیتر

شامپو مو آلپسین مدل Caffeine C1 حجم 250 میلی لیتر
شامپو مو آلپسین مدل Caffeine C1 حجم 250 میلی لیتر
۵۴,۵۰۰
٪۱۵
۴۶,۲۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/87e2bfd74fa4c75c6ead0ca9cc23933986b44918_1628581591.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرم احیا کننده ابروی سریتا حجم 10 میلی لیتر

سرم احیا کننده ابروی سریتا حجم 10 میلی لیتر
سرم احیا کننده ابروی سریتا حجم 10 میلی لیتر
۶۹,۰۰۰
٪۵
۶۵,۵۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5395868.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماسک مو نئودرم مدل آرگان نوتریسل حجم 150 میلی لیتر

ماسک مو نئودرم مدل آرگان نوتریسل حجم 150 میلی لیتر
ماسک مو نئودرم مدل آرگان نوتریسل حجم 150 میلی لیتر
۵۳,۶۴۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1268295.png?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماسک موی ترمیم کننده شون مدل Ginseng And Keratin حجم 300 میلی لیتر

ماسک موی ترمیم کننده شون مدل Ginseng And Keratin حجم 300 میلی لیتر
ماسک موی ترمیم کننده شون مدل Ginseng And Keratin حجم 300 میلی لیتر
۵۹,۵۰۰
٪۱۳
۵۱,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3988c61b0f5d6991b4c7817d025bd5d69502bd12_1612649546.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماسک مو مغذی هانادی مدل روغن آرگان حجم 500 میلی لیتر

ماسک مو مغذی هانادی مدل روغن آرگان حجم 500 میلی لیتر
ماسک مو مغذی هانادی مدل روغن آرگان حجم 500 میلی لیتر
۲۳۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1948203.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شامپو ضد ریزش و تقویت موهای چرب درمالیفت مدل Vita-Grow حجم 200 میلی لیتر

شامپو ضد ریزش و تقویت موهای چرب درمالیفت مدل Vita-Grow حجم 200 میلی لیتر
شامپو ضد ریزش و تقویت موهای چرب درمالیفت مدل Vita-Grow حجم 200 میلی لیتر
۲۸۵,۰۰۰
٪۲۳
۲۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b93842754bbbeef3f7da032c1a7d0132568ec81e_1632567812.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شامپو مو شاوما مدل Argan and Macadamia Oil حجم 400 میلی لیتر

شامپو مو شاوما مدل Argan and Macadamia Oil حجم 400 میلی لیتر
شامپو مو شاوما مدل Argan and Macadamia Oil حجم 400 میلی لیتر
۴۷,۱۰۰
٪۲۳
۳۶,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1136087.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کرم آبرسان مو کامان مدل Collagen Hair Water حجم 400 میلی لیتر

کرم آبرسان مو کامان مدل Collagen Hair Water حجم 400 میلی لیتر
کرم آبرسان مو کامان مدل Collagen Hair Water حجم 400 میلی لیتر
۵۱,۱۰۰
٪۱۵
۴۳,۱۸۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121299659.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماسک مو سیمفونی مدل 2Care حجم 200 میلی لیتر

ماسک مو سیمفونی مدل 2Care حجم 200 میلی لیتر
ماسک مو سیمفونی مدل 2Care حجم 200 میلی لیتر
۱۳۳,۲۲۳
٪۲۵
۹۹,۷۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110736546.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماسک مو گیاهی کالیون مدل گندم حجم 750 میلی لیتر

ماسک مو گیاهی کالیون مدل گندم حجم 750 میلی لیتر
ماسک مو گیاهی کالیون مدل گندم حجم 750 میلی لیتر
۵۶,۸۰۰
٪۳۱
۳۹,۳۷۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c37acdc746139a46d5da1d902efb9ebd03074aaf_1631361827.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شامپو بدون سولفات مو وچه مدل مو های کراتین شده حجم 250 میلی لیتر

شامپو بدون سولفات مو وچه مدل مو های کراتین شده حجم 250 میلی لیتر
شامپو بدون سولفات مو وچه مدل مو های کراتین شده حجم 250 میلی لیتر
۵۴,۵۰۰
٪۱۱
۴۸,۶۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b4d3e6c81753eb411f1e8a3f65a605ee39ca9d94_1611405159.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماسک مو سیمفونی مدل 12For You حجم 200 میلی لیتر

ماسک مو سیمفونی مدل 12For You حجم 200 میلی لیتر
ماسک مو سیمفونی مدل 12For You حجم 200 میلی لیتر
۷۴,۰۰۰
٪۲۴
۵۶,۲۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/cc1515df50732a1e00573cae5ba68e6c93ab7cc7_1618901369.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کرم تقویت کننده ابرو سریتا مدل vitalize حجم 20 گرم

کرم تقویت کننده ابرو سریتا مدل vitalize حجم 20 گرم
کرم تقویت کننده ابرو سریتا مدل vitalize حجم 20 گرم
۱۰۸,۰۰۰
٪۹
۹۸,۲۸۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1576799.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماسک مو ترمیم کننده پنتن مدل Onarici حجم 200 میلی لیتر

ماسک مو ترمیم کننده پنتن مدل Onarici حجم 200 میلی لیتر
ماسک مو ترمیم کننده پنتن مدل Onarici حجم 200 میلی لیتر
۴۹,۶۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d078c0d6c5acd80a4d8436089541e791fd7e0751_1624622178.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپری نرم کننده و ضد وزی موی سر لروکس مدل بیوتی فایر حجم 300 میلی لیتر

اسپری نرم کننده و ضد وزی موی سر لروکس مدل بیوتی فایر حجم 300 میلی لیتر
اسپری نرم کننده و ضد وزی موی سر لروکس مدل بیوتی فایر حجم 300 میلی لیتر
۸۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/80439f8abdbf6880d0f0c240a6f8461d795f2334_1618902605.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لوسیون مو بیول مدل Ice Cream Biscuit حجم 400 میلی لیتر

لوسیون مو بیول مدل Ice Cream Biscuit حجم 400 میلی لیتر
لوسیون مو بیول مدل Ice Cream Biscuit حجم 400 میلی لیتر
۶۹,۰۰۰
٪۵
۶۵,۵۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1446433.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شامپو ضد شوره و ضد ریزش آقایان کلییر مدل Hairfall Defense حجم 400 میلی لیتر

شامپو ضد شوره و ضد ریزش آقایان کلییر مدل Hairfall Defense حجم 400 میلی لیتر
شامپو ضد شوره و ضد ریزش آقایان کلییر مدل Hairfall Defense حجم 400 میلی لیتر
۹۵,۰۰۰
٪۳۱
۶۵,۹۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114506076.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شامپو مو لروکس مدل Nurturing & Hair Care وزن 550 گرم

شامپو مو لروکس مدل Nurturing & Hair Care وزن 550 گرم
شامپو مو لروکس مدل Nurturing & Hair Care وزن 550 گرم
۸۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/043d3435172ecac2e5bc763b534971e394336502_1626500558.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

روغن آرگان کامان مدل booster حجم 100 میلی لیتر

روغن آرگان کامان مدل booster حجم 100 میلی لیتر
روغن آرگان کامان مدل booster حجم 100 میلی لیتر
۵۹,۰۰۰
٪۱۹
۴۷,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112404453.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شامپو مو ضد شوره قوی شاوما مدل Anti-Dandruff Intensive X3 حجم 400 میلی لیتر

شامپو مو ضد شوره قوی شاوما مدل Anti-Dandruff Intensive X3 حجم 400 میلی لیتر
شامپو مو ضد شوره قوی شاوما مدل Anti-Dandruff Intensive X3 حجم 400 میلی لیتر
۶۲,۷۹۰ تومان
https://dkstatics-private.digikala.com/digikala-products/187676799a11773ceac5fd4fea83328ee4d95738_1630928420.jpg?OSSAccessKeyId=LTAIPClJziKGRUZJ&Expires=1941968421&Signature=wG69dqb81R7h1MRuJDM2A0%2BiIHI%3D

شامپو تقویت کننده و ترمیم کننده مو سیمفونی مدل Volumizing حجم 300 میلی لیتر

شامپو تقویت کننده و ترمیم کننده مو سیمفونی مدل Volumizing حجم 300 میلی لیتر
شامپو تقویت کننده و ترمیم کننده مو سیمفونی مدل Volumizing حجم 300 میلی لیتر
۶۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121153361.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شامپو مو شاوما مدل 7Herbs حجم 400 میلی لیتر

شامپو مو شاوما مدل 7Herbs حجم 400 میلی لیتر
شامپو مو شاوما مدل 7Herbs حجم 400 میلی لیتر
۳۸,۲۰۰
٪۳۲
۲۵,۹۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f6649e6ceeca4e6acfa1334f2be77b03a89d586d_1607321061.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرم مو دو فاز مارال مدل روغن آرگان حجم 250 میلی لیتر

سرم مو دو فاز مارال مدل روغن آرگان حجم 250 میلی لیتر
سرم مو دو فاز مارال مدل روغن آرگان حجم 250 میلی لیتر
۱۴۳,۰۰۰
٪۱۵
۱۲۱,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ccaa64e890dbe35b510a0712e764f61e28f98f3c_1631361723.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

روغن آرگان پنتن مدل Pro-V حجم 100 میلی لیتر

روغن آرگان پنتن مدل Pro-V حجم 100 میلی لیتر
روغن آرگان پنتن مدل Pro-V حجم 100 میلی لیتر
۵۴,۵۰۰
٪۱۳
۴۷,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a332c016e317bbe5885911c6a88c9ba53444c97a_1628583287.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کرم آبرسان مو کامان مدل Bio Ten Hair Water حجم 400 میلی لیتر

کرم آبرسان مو کامان مدل Bio Ten Hair Water حجم 400 میلی لیتر
کرم آبرسان مو کامان مدل Bio Ten Hair Water حجم 400 میلی لیتر
۷۴,۰۰۰
٪۵
۷۰,۳۰۰ تومان

[digistyle61619014356]

متخصصان می گویند بیشتر افراد برای مراقبت از موهای خود به روش اشتباه موهای خود را می شستند یا بیش از حد شستشو می دهند.

بنابراین نکات ساده زیر را برای شستشوی استاندارد مو به یاد داشته باشید:

از شامپو کافی برای پوشاندن موهای خود استفاده کنید. بیشتر نه!
موهای خود را با آب گرم یا خیلی سرد شستشو ندهید. در عوض ، آنها را با آب ولرم بشویید.
موهای مرطوب سه برابر موهای خشک آسیب پذیر و شکننده هستند. بنابراین با آنها به آرامی رفتار کنید.
پس از استحمام بیش از حد موهای خود را با حوله ماساژ ندهید.
موهای خیس خود را با یک شانه دندانه درشت باز کنید. البته نباید موهای مرطوب را خیلی شانه زد.
برای مراقبت از موها ، بیش از یک بار در روز آنها را نشویید.

شامپو ضد ریزش مو
شامپو ضد ریزش مو فولیکا
شامپو ضد ریزش مو سریتا
شامپو ضد ریزش مو سینره
شامپو ضد ریزش مو لدورا
شامپو ضد ریزش مو نفیس
شامپو ضد ریزش موی چرب
شامپو ضد ریزش مو ۵۰۴۰
شامپو ضد ریزش مو آلپسین
شامپو ضد ریزش مو نی نی سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا