معرفی و خرید ۳۶ شامپوی پرفروش ضد ریرش مو

شامپوی ضد ریزش مو

موهای ما می تواند ما را مرتب و مرتب یا خسته و بی دقت جلوه دهد. فرقی نمی کند که موهای ما خشک یا چرب باشد. کوره ای یا تخت باشید. در هر صورت بهتر است اصول مراقبت از مو خود را بدانید.

اگر به مراقبت روزانه از مو توجه نکنیم ، آنها آسیب می بینند و ترمیم موهای آسیب دیده بسیار دشوارتر از جلوگیری از آسیب است

 

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2412900.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو ضد ریزش ماینوکسی لافارر مدل Minoxi For Oily Hair حجم 150 میلی لیتر

شامپو ضد ریزش ماینوکسی لافارر مدل Minoxi For Oily Hair حجم 150 میلی لیتر
شامپو ضد ریزش ماینوکسی لافارر مدل Minoxi For Oily Hair حجم 150 میلی لیتر

۲۵٪

۱۴۲,۹۰۰

۱۰۷,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ee04877fcee9a0c76175a8acdbb688748fb6d538_1600088639.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو ضد ریزش مو گلیس مدل Nutribalance Repair حجم ۵۲۵ میلی لیتر

شامپو ضد ریزش مو گلیس مدل Nutribalance Repair حجم ۵۲۵ میلی لیتر
شامپو ضد ریزش مو گلیس مدل Nutribalance Repair حجم ۵۲۵ میلی لیتر

٪

۹۱,۰۱۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8b1202a1c9e9ce408c1217a819a147f32ac2c6c1_1610716310.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو تقویت کننده مو سینره مدل تقویتی و ضد ریزش حجم 250 میلی لیتر

شامپو تقویت کننده مو سینره مدل تقویتی و ضد ریزش حجم 250 میلی لیتر
شامپو تقویت کننده مو سینره مدل تقویتی و ضد ریزش حجم 250 میلی لیتر

٪

۳۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/355327.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو ضد ریزش آردن مدل Hereba Sense حجم 250 میلی لیتر

شامپو ضد ریزش آردن مدل Hereba Sense حجم 250 میلی لیتر
شامپو ضد ریزش آردن مدل Hereba Sense حجم 250 میلی لیتر

٪

۲۷,۹۹۳

۲۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114926918.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو مو ضد ریزش زی موی حجم 250 میلی لیتر

شامپو مو ضد ریزش زی موی حجم 250 میلی لیتر
شامپو مو ضد ریزش زی موی حجم 250 میلی لیتر

۳۰٪

۳۰,۰۰۰

۲۰,۸۷۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121825980.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو مو استم سل مدل ضد ریزش حجم 250 میلی لیتر

شامپو مو استم سل مدل ضد ریزش حجم 250 میلی لیتر
شامپو مو استم سل مدل ضد ریزش حجم 250 میلی لیتر

٪

۴۹,۰۰۰

۴۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3461169.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو ضد ریزش لافارر مدل Minoxi For Oily Hair حجم 250 میلی لیتر

شامپو ضد ریزش لافارر مدل Minoxi For Oily Hair حجم 250 میلی لیتر
شامپو ضد ریزش لافارر مدل Minoxi For Oily Hair حجم 250 میلی لیتر

٪

۲۱۲,۸۰۰

۱۳۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/01419be18ca144b634858fb8b49006d52a6d48fe_1612362794.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو ضد ریزش مو مدل بی کی M حجم 400 میلی لیتر مجموعه 2 عددی

شامپو ضد ریزش مو مدل بی کی M حجم 400 میلی لیتر مجموعه 2 عددی
شامپو ضد ریزش مو مدل بی کی M حجم 400 میلی لیتر مجموعه 2 عددی

۶۲٪

۱۳۰,۰۰۰

۴۹,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/54fd17630d99e4565bd591d4b760163fcc4f43e0_1596453048.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو ضد ریزش مو واتیکا مدل cactus حجم 400 میلی لیتر

شامپو ضد ریزش مو واتیکا مدل cactus حجم 400 میلی لیتر
شامپو ضد ریزش مو واتیکا مدل cactus حجم 400 میلی لیتر

٪

۲۵,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3884410.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو ضد ریزش مو پنتن سری PRO-V مدل Anti Hair Fall حجم 200 میلی لیتر

شامپو ضد ریزش مو پنتن سری PRO-V مدل Anti Hair Fall حجم 200 میلی لیتر
شامپو ضد ریزش مو پنتن سری PRO-V مدل Anti Hair Fall حجم 200 میلی لیتر

۴٪

۹۱,۵۰۰

۸۷,۷۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1447499.png?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو تقویت کننده و ضد ریزش سریتا مدل Fortifying حجم 200 میلی لیتر

شامپو تقویت کننده و ضد ریزش سریتا مدل Fortifying حجم 200 میلی لیتر
شامپو تقویت کننده و ضد ریزش سریتا مدل Fortifying حجم 200 میلی لیتر

٪

۳۴,۸۰۰

۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4392484.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو ضد ریزش ایروکس مدل nettle extract حجم ۲۰۰ میلی لیتر

شامپو ضد ریزش ایروکس مدل nettle extract حجم ۲۰۰ میلی لیتر
شامپو ضد ریزش ایروکس مدل nettle extract حجم ۲۰۰ میلی لیتر

٪

۳۰,۱۷۰

۲۴,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/825213.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو ضد ریزش مو ژاک آندرل پاریس مدل STILACTIF حجم 200 میلی لیتر

شامپو ضد ریزش مو ژاک آندرل پاریس مدل STILACTIF حجم 200 میلی لیتر
شامپو ضد ریزش مو ژاک آندرل پاریس مدل STILACTIF حجم 200 میلی لیتر

٪

۱۶۰,۰۰۰

۱۲۳,۲۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119221450.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو مو سینره مدل تقویت کننده و ضد ریزش حجم 250 میلی لیتر

شامپو مو سینره مدل تقویت کننده و ضد ریزش حجم 250 میلی لیتر
شامپو مو سینره مدل تقویت کننده و ضد ریزش حجم 250 میلی لیتر

٪

۳۹,۰۰۰

۳۰,۷۶۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2985251.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو کافئین تقویت کننده و ضد ریزش مو آدرا مدل Caffeine حجم 200 میلی لیتر

شامپو کافئین تقویت کننده و ضد ریزش مو آدرا مدل Caffeine حجم 200 میلی لیتر
شامپو کافئین تقویت کننده و ضد ریزش مو آدرا مدل Caffeine حجم 200 میلی لیتر

٪

۳۰,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7c6a7d5d95b4a5c299897ef65c7149802d18b98a_1605016742.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو ضد ریزش مو سوپکس کد 010 حجم 410 میلی لیتر

شامپو ضد ریزش مو سوپکس کد 010 حجم 410 میلی لیتر
شامپو ضد ریزش مو سوپکس کد 010 حجم 410 میلی لیتر

٪

۳۰,۰۰۰

۱۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113668477.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو کراتینه ضد ریزش آردن سری هرباسنس حجم 300 میلی لیتر

شامپو کراتینه ضد ریزش آردن سری هرباسنس حجم 300 میلی لیتر
شامپو کراتینه ضد ریزش آردن سری هرباسنس حجم 300 میلی لیتر

٪

۲۷,۹۳۴

۲۰,۴۲۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3460936.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو ضد ریزش مو لافارر مدل Minoxi For Normal Hair حجم 250 میلی لیتر

شامپو ضد ریزش مو لافارر مدل Minoxi For Normal Hair حجم 250 میلی لیتر
شامپو ضد ریزش مو لافارر مدل Minoxi For Normal Hair حجم 250 میلی لیتر

٪

۲۱۲,۸۰۰

۱۴۰,۷۷۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/827865.png?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو تقویت کننده و ضد ریزش سریتا مدل Fortifying حجم 200 میلی لیتر

شامپو تقویت کننده و ضد ریزش سریتا مدل Fortifying حجم 200 میلی لیتر
شامپو تقویت کننده و ضد ریزش سریتا مدل Fortifying حجم 200 میلی لیتر

٪

۳۵,۸۰۰

۲۴,۷۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110736512.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو ضد ریزش و تقویت کننده موهای چرب استم سل مدل Oily Scalp حجم 250 میلی لیتر

شامپو ضد ریزش و تقویت کننده موهای چرب استم سل مدل Oily Scalp حجم 250 میلی لیتر
شامپو ضد ریزش و تقویت کننده موهای چرب استم سل مدل Oily Scalp حجم 250 میلی لیتر

٪

۶۹,۰۰۰

۵۵,۴۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1b6ffeb508af21cddc6c2d57526798767ad00695_1598333918.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو مو لافارر مدل ضد ریزش حجم 200 میلی لیتر

شامپو مو لافارر مدل ضد ریزش حجم 200 میلی لیتر
شامپو مو لافارر مدل ضد ریزش حجم 200 میلی لیتر

٪

۱۴۴,۹۰۰

۱۰۰,۹۹۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/222420.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو تقویت کننده و ضد ریزش سینره حجم 250 میلی لیتر

شامپو تقویت کننده و ضد ریزش سینره حجم 250 میلی لیتر
شامپو تقویت کننده و ضد ریزش سینره حجم 250 میلی لیتر

۵٪

۳۹,۰۰۰

۳۷,۰۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/439016.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو ضد ریزش مو ماینوکسی لافارر مخصوص موهای معمولی و نازک مدل Minoxi For Normal Hair حجم 150 میلی لیتر

شامپو ضد ریزش مو ماینوکسی لافارر مخصوص موهای معمولی و نازک مدل Minoxi For Normal Hair حجم 150 میلی لیتر
شامپو ضد ریزش مو ماینوکسی لافارر مخصوص موهای معمولی و نازک مدل Minoxi For Normal Hair حجم 150 میلی لیتر

۵۶٪

۱۴۲,۹۰۰

۶۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2250902.png?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو تقویت کننده و ضد ریزش جوانه گندم سریتا مدل Wheat Gream حجم 200 میلی لیتر

شامپو تقویت کننده و ضد ریزش جوانه گندم سریتا مدل Wheat Gream حجم 200 میلی لیتر
شامپو تقویت کننده و ضد ریزش جوانه گندم سریتا مدل Wheat Gream حجم 200 میلی لیتر

٪

۳۹,۷۰۰

۲۷,۶۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/468297.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو ضد ریزش شون حجم 400 میلی لیتر

شامپو ضد ریزش شون حجم 400 میلی لیتر
شامپو ضد ریزش شون حجم 400 میلی لیتر

۲۹٪

۳۲,۷۰۰

۲۳,۲۷۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110736546.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو ضد ریزش و تقویت موهای چرب درمالیفت مدل Vita-Grow حجم 200 میلی لیتر

شامپو ضد ریزش و تقویت موهای چرب درمالیفت مدل Vita-Grow حجم 200 میلی لیتر
شامپو ضد ریزش و تقویت موهای چرب درمالیفت مدل Vita-Grow حجم 200 میلی لیتر

٪

۴۶,۸۰۰

۳۶,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/591006.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شامپو ضد ریزش مو نئودرم مدل Nutrisol حجم 300 میلی لیتر

شامپو ضد ریزش مو نئودرم مدل Nutrisol حجم 300 میلی لیتر
شامپو ضد ریزش مو نئودرم مدل Nutrisol حجم 300 میلی لیتر

٪

۳۶,۰۰۰

۲۲,۸۰۰ تومان

 

متخصصان می گویند بیشتر افراد برای مراقبت از موهای خود به روش اشتباه موهای خود را می شستند یا بیش از حد شستشو می دهند.

بنابراین نکات ساده زیر را برای شستشوی استاندارد مو به یاد داشته باشید:

از شامپو کافی برای پوشاندن موهای خود استفاده کنید. بیشتر نه!
موهای خود را با آب گرم یا خیلی سرد شستشو ندهید. در عوض ، آنها را با آب ولرم بشویید.
موهای مرطوب سه برابر موهای خشک آسیب پذیر و شکننده هستند. بنابراین با آنها به آرامی رفتار کنید.
پس از استحمام بیش از حد موهای خود را با حوله ماساژ ندهید.
موهای خیس خود را با یک شانه دندانه درشت باز کنید. البته نباید موهای مرطوب را خیلی شانه زد.
برای مراقبت از موها ، بیش از یک بار در روز آنها را نشویید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان