معرفی و خرید ۳۵ لوستر پرفروش و شیک

مدل های لوستر پرفروش

لوسترها هدیه زیبایی به خانه شما هدیه می دهند. دکوراسیون زیبای خانه در صورت تأمین نور مناسب در خانه خود را نشان می دهد و این نقش را لوستر ، چراغ های دیواری و آباژور بازی می کنند. لوسترها در طرح ها ، سبک ها و رنگ های مختلف موجود هستند. هر اتاق با سبک خاص خود نیاز به لوستر خاص خود دارد. در مدل لوسترها آنقدر تنوع وجود دارد که هنگام خرید گیج می شوید. در این مقاله ، آدرس مگ ، لوستر پذیرایی برجسته ترین اتاق خانه ، یعنی پذیرایی را بررسی خواهیم کرد.

مشخصات لوسترهای پذیرایی


اگر قصد خرید یا جایگزینی لوستر در یک اتاق را دارید ، باید نکاتی مانند سبک ، مدل و رنگ دکوراسیون پذیرایی منزل خود را در نظر بگیرید و لوستر را بر اساس آن خریداری کنید. شما باید تصمیم بگیرید که چه سبک لوستر برای پذیرایی مناسب است ، چه فضایی در دسترس دارید و چه مقدار نور به این فضا نیاز دارد.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114789903.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_350,w_350/quality,q_60

لوستر دیلایت طرح ذوزنقه SINAN کد DLT671

لوستر دیلایت طرح ذوزنقه SINAN کد DLT671
لوستر دیلایت طرح ذوزنقه SINAN کد DLT671
۶.۸۴۲ ۶,۸۴۲,۰۰۰
۵۰٪
۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۳.۳۹میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114828496.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_350,w_350/quality,q_60

چراغ آویز سقفی کد LU100BG

چراغ آویز سقفی کد LU100BG
چراغ آویز سقفی کد LU100BG
۲.۱۴۳۲ ۲,۱۴۳,۲۰۰
۵۶٪
۹۴۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120939117.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_350,w_350/quality,q_60

چراغ آویز مدل ALM 100A

چراغ آویز مدل ALM 100A
چراغ آویز مدل ALM 100A
۱.۹۴۰۴ ۱,۹۴۰,۴۰۰
۴۳٪
۱,۰۹۹,۰۰۰ تومان
۱.۱۰میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/564a6589a58d561b51b51073c2e33bd516a19c25_1636966018.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_350,w_350/quality,q_60

لوستر رایکا مدل ROS736

لوستر رایکا مدل ROS736
لوستر رایکا مدل ROS736
۱.۳۲ ۱,۳۲۰,۰۰۰
۷۰٪
۳۹۹,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110443073.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لوستر تک شعله مدل شکوفه کد S6

لوستر تک شعله مدل شکوفه کد S6
لوستر تک شعله مدل شکوفه کد S6
۴۰,۸۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110152730.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لوستر دیلایت مدل SINAN-ZZNGHE کد DLT1125

لوستر دیلایت مدل SINAN-ZZNGHE کد DLT1125
لوستر دیلایت مدل SINAN-ZZNGHE کد DLT1125
۸۸,۰۰۰
٪۳۵
۵۷,۱۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112390426.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لوستر سقفی مدل الیزه 4

لوستر سقفی مدل الیزه 4
لوستر سقفی مدل الیزه 4
۴۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3627818.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لوستر سقفی چشمه نور مدل مدرن کد L6312/2H

لوستر سقفی چشمه نور مدل مدرن کد L6312/2H
لوستر سقفی چشمه نور مدل مدرن کد L6312/2H
۱۰۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8bffe1a186db7f2eaeafafd499a13b560547d87f_1620212402.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چراغ آویز مدل ALM 100B

چراغ آویز مدل ALM 100B
چراغ آویز مدل ALM 100B
۵۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112735649.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لوستر و چراغ آویز سهیل مدل چتری B2

لوستر و چراغ آویز سهیل مدل چتری B2
لوستر و چراغ آویز سهیل مدل چتری B2
۱۴۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0a083ba63fbea3d76a095aa9cf234b8cd59295f1_1618409074.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لوستر و چراغ آویز3 شعله سهیل مدل گلد 2

لوستر و چراغ آویز3 شعله سهیل مدل گلد 2
لوستر و چراغ آویز3 شعله سهیل مدل گلد 2
۲۶۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a1aa40d11672522d5500b855718f8face9874ce8_1640099184.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چراغ آویز آمیسا کد ALT/1

چراغ آویز آمیسا کد ALT/1
چراغ آویز آمیسا کد ALT/1
۱,۷۳۰,۰۰۰ تومان
۷۳.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112390449.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لوستر سقفی 4 شعله آرتا کد 107/4

لوستر سقفی 4 شعله آرتا کد 107/4
لوستر سقفی 4 شعله آرتا کد 107/4
۴۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110731349.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چراغ آویز چشمه نور کد L6325/3H

چراغ آویز چشمه نور کد L6325/3H
چراغ آویز چشمه نور کد L6325/3H
۱۵۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3158342.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لوستر دیلایت طرح ذوزنقه SINAN کد AZ-3-DLT672

لوستر دیلایت طرح ذوزنقه SINAN کد AZ-3-DLT672
لوستر دیلایت طرح ذوزنقه SINAN کد AZ-3-DLT672
۱۹۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/919248.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لوستر سقفی مدل 644

لوستر سقفی مدل 644
لوستر سقفی مدل 644
۵۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2797808.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چراغ دیواری گایار مدل پرتو

چراغ دیواری گایار مدل پرتو
چراغ دیواری گایار مدل پرتو
۱۸۳,۰۰۰
٪۹
۱۶۶,۵۳۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d3b5650acbc60553b7ea5f71e72076b0779a923c_1636201262.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لوستر سقفی مدل آیلار

لوستر سقفی مدل آیلار
لوستر سقفی مدل آیلار
۲,۵۸۰,۰۰۰
٪۶۱
۹۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110443241.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لوستر تک شعله مدل MARIA کد 5

لوستر تک شعله مدل MARIA کد 5
لوستر تک شعله مدل MARIA کد 5
۱۳۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d5831003a9fe0701e7e4f9202ce3ca8fed9f7761_1615823687.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چراغ دیواری روژ آوران کد 44

چراغ دیواری روژ آوران کد 44
چراغ دیواری روژ آوران کد 44
۲۵۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111331681.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لوستر مدل 1003

لوستر مدل 1003
لوستر مدل 1003
۵۸,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/03503dbfb4100087785a096442506743b363cb72_1620795257.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لوستر رایکا مدل قفس اگلو تک کد ROS1227

لوستر رایکا مدل قفس اگلو تک کد ROS1227
لوستر رایکا مدل قفس اگلو تک کد ROS1227
۱,۱۲۵,۴۰۰
٪۲۰
۸۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8e3fdc877376f9e90947d5ec8002a3eb8ea748c1_1622437619.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لوستر 3 شعله مدل G161

لوستر 3 شعله مدل G161
لوستر 3 شعله مدل G161
۶۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8ea0c76cd331d1e431b22bc797030c85a756ec37_1597502618.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لوستر مدل hk220

لوستر مدل hk220
لوستر مدل hk220
۴۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/22207ae0b1c5fb323b04115674b060574962e200_1622671788.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چراغ آویز سقفی‌ کد LU101BW

چراغ آویز سقفی‌ کد LU101BW
چراغ آویز سقفی‌ کد LU101BW
۱۹۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4064348.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لوستر کد n800

لوستر کد n800
لوستر کد n800
۴۷,۹۴۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113984520.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لوستر سقفی مدرن کد L02050

لوستر سقفی مدرن کد L02050
لوستر سقفی مدرن کد L02050
۵۴۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5067815.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چراغ آویز مدل TLM 22

چراغ آویز مدل TLM 22
چراغ آویز مدل TLM 22
۲۵۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110448951.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چراغ آویز رایکا مدل شیپوری کد ROS887

چراغ آویز رایکا مدل شیپوری کد ROS887
چراغ آویز رایکا مدل شیپوری کد ROS887
۸۵,۰۰۰
٪۲۸
۶۱,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114689297.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لوستر 3 شاخه کد LU300BG

لوستر 3 شاخه کد LU300BG
لوستر 3 شاخه کد LU300BG
۳۹۹,۰۰۰
٪۲۰
۳۱۹,۲۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110483292.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لوستر 12 شعله چشمه نور کد C2821/12

لوستر 12 شعله چشمه نور کد C2821/12
لوستر 12 شعله چشمه نور کد C2821/12
۸۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112311655.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لوستر سقفی مدل مدرن کد 6601

لوستر سقفی مدل مدرن کد 6601
لوستر سقفی مدل مدرن کد 6601
۴۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3521928.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چراغ دیواری چشمه نور کد A856/1-1-Pro مجموعه دو عددی

چراغ دیواری چشمه نور کد A856/1-1-Pro مجموعه دو عددی
چراغ دیواری چشمه نور کد A856/1-1-Pro مجموعه دو عددی
۱۳۴,۰۰۰
٪۹
۱۲۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111089460.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لوستر سقفی مدل آبشار52

لوستر سقفی مدل آبشار52
لوستر سقفی مدل آبشار52
۲۱۵,۰۰۰
٪۱۷
۱۷۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/12ea1f1a7c9fc5d2a500c0303c40c3d26256da3e_1635137294.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چراغ خواب دیواری چوبین کد 105

چراغ خواب دیواری چوبین کد 105
چراغ خواب دیواری چوبین کد 105
۸,۰۴۲,۴۰۰ تومان
۰۴.۸میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3937318.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لوستر سقفی چشمه نور کد A2680/23-Pro مجموعه دو عددی

لوستر سقفی چشمه نور کد A2680/23-Pro مجموعه دو عددی
لوستر سقفی چشمه نور کد A2680/23-Pro مجموعه دو عددی
۱,۲۵۰,۰۰۰
٪۲
۱,۲۲۵,۰۰۰ تومان
۱۲۵۰۰۰۰۰
٪۲
۲۳.۱میلیونتومان

جهت مشاهده مدل های دیگر لوستر کلیک کنید

جهت مشاهده مدل های دیگر لوستر کلیک کنید

جهت مشاهده مدل های دیگر لوستر کلیک کنید

لوستر را بر اساس روشنایی انتخاب کنید
لوسترها در اندازه های مختلف و تعداد شاخه و چراغ های مختلف موجود هستند. نور مورد نیاز در هر محیط متفاوت است. برای انتخاب لوستر به میزان نوری که نیاز دارید توجه کنید. روشنایی سایر منابع نوری را در نظر بگیرید و سپس یک لوستر انتخاب کنید.
اگر اتاق نشیمن شما کوچک است ، بهتر است از لوستر با تعداد کمتری لامپ استفاده کنید. اگر تعداد لامپ های لوستر پذیرایی زیاد باشد ، نور محیط افزایش می یابد و لازم است برخی از لامپ ها را برای ایجاد تعادل در نور محیط باز کنید که نمای زیبایی به دکوراسیون منزل شما می بخشد.

در تعیین تعداد لوسترها یا تعداد شاخه های هر لوستر دو عامل مهم را در نظر بگیرید

میزان قرار گرفتن در معرض لوستر با توجه به هدف از خرید لوستر

تناسب لوستر با محیطی که قرار است لوستر در آن قرار گیرد

شکل لامپ های لوستر پذیرایی بر میزان نور تأثیر می گذارد.
بعضی از لوسترها دارای لامپهایی هستند که رو به سقف هستند. در این مدل از لوستر ، نور به سمت جلو تابانده می شود. بعضی از لوسترها دارای چراغ های پایین هستند که نور را به سمت اشیا under زیر سقف و مبلمان هدایت می کنند. لوسترهای سقفی که بیشتر مناسب خانه هایی با سقف کم هستند ، نور بیشتری را به سمت دیوارها هدایت می کنند. داشتن یا نداشتن لوستر نیز در توزیع نور تأثیر دارد. در نتیجه ، وقتی می خواهید یک لوستر شیک و زیبا انتخاب کنید ، برای رسیدن به اهداف روشنایی خود حتماً به شکل لامپ ها توجه کنید. تنظیم نور لوستر نیز بسیار مهم است.

خرید لوستر
خرید لوستر دست دوم
خرید لوستر مدرن
خرید لوستر آنلاین
خرید لوستر چوبی
خرید لوستر سقفی
خرید لوستر برنزی
خرید لوستر ارزان
خرید لوستر چشمه نور
خرید لوستر دیواری

کلیپ سرا وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *