محصولات پرفروش

معرفی و خرید ۲۰ مدل اسپرسوساز پرفروش

مدل های با کیفیت اسپرسوساز

محبوب ترین نوشیدنی گرم در کشور ما چای است. اما روز به روز افراد بیشتری قهوه را به برنامه روزانه خود اضافه می کنند. البته نوشیدن قهوه دردسرها و نگرانی های خود را دارد. طرز تهیه قهوه تأثیر زیادی در طعم آن دارد. این دقت در طعم قهوه ممکن است برای کسانی که گاه گاهی قهوه می نوشند قابل تشخیص نباشد. اما مشروب نوشیدنی های حرفه ای طعم یک قهوه اصل را به خوبی احساس می کنند به طوری که تهیه چنین قهوه ای به بهترین دستگاه اسپرسو خانگی نیاز دارد.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113862170.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپرسوساز مباشی مدل ECM2009

اسپرسوساز مباشی مدل ECM2009
اسپرسوساز مباشی مدل ECM2009
۲,۲۹۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119822722.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپرسوساز مباشی مدل ECM2009TC

اسپرسوساز مباشی مدل ECM2009TC
اسپرسوساز مباشی مدل ECM2009TC
۲,۶۹۵,۰۰۰
٪۱۱
۲,۳۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/438456.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

قهوه ساز فلاویا مدل FL-200

قهوه ساز فلاویا مدل FL-200
قهوه ساز فلاویا مدل FL-200
۴۱۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/470788.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپرسوساز نسپرسو en750 Lattissima Pro

اسپرسوساز نسپرسو en750 Lattissima Pro
اسپرسوساز نسپرسو en750 Lattissima Pro
۱۸,۶۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113090041.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپرسوساز نوا مدل NOVA NCM-128EXPS

اسپرسوساز نوا مدل NOVA NCM-128EXPS
اسپرسوساز نوا مدل NOVA NCM-128EXPS
۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4042c9dd28ff2874adaf2a37cf6a8adc84dc6f9f_1611067929.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپرسوساز مباشی مدل ECM2013

اسپرسوساز مباشی مدل ECM2013
اسپرسوساز مباشی مدل ECM2013
۱,۹۰۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/88a96ebb6a47e4b2d0871cdfa5a9b2c3e79a47bd_1612030452.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپرسو ساز دلونگی مدل EC685

اسپرسو ساز دلونگی مدل EC685
اسپرسو ساز دلونگی مدل EC685
۴,۱۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9840ec53f43abd6b1cdff301c54c33198d05573e_1598176685.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپرسوساز دلونگی مدل BCO420

اسپرسوساز دلونگی مدل BCO420
اسپرسوساز دلونگی مدل BCO420
۴,۷۴۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119121069.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپرسوساز مباشی مدل ECM2016

اسپرسوساز مباشی مدل ECM2016
اسپرسوساز مباشی مدل ECM2016
۲,۶۵۰,۱۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e8685e41de755b2e32137a61ff3a21ecda541a12_1615730314.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آبمیوه گیری الینور مدل 4100

آبمیوه گیری الینور مدل 4100
آبمیوه گیری الینور مدل 4100
۲,۸۰۰,۰۰۰
٪۲۶
۲,۰۷۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/870013.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آبمیوه گیری بوش مدل MES3500

آبمیوه گیری بوش مدل MES3500
آبمیوه گیری بوش مدل MES3500
۲,۷۱۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121371697.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز اونیک مدل J-V 220

چای ساز اونیک مدل J-V 220
چای ساز اونیک مدل J-V 220
۸۰۷,۰۰۰
٪۵
۷۶۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4810348.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپرسوساز نوا مدل 149 NOVA

اسپرسوساز نوا مدل 149 NOVA
اسپرسوساز نوا مدل 149 NOVA
۳,۲۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114379049.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپرسوساز مدل AR presso 52418

اسپرسوساز مدل AR presso 52418
اسپرسوساز مدل AR presso 52418
۵۱۸,۱۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111293525.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز کویین هوم مدل QH-8050

چای ساز کویین هوم مدل QH-8050
چای ساز کویین هوم مدل QH-8050
۹۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111706902.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کتری برقی تیفال مدل TF-990

کتری برقی تیفال مدل TF-990
کتری برقی تیفال مدل TF-990
۱۶۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113882440.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپرسوساز نوا مدل NCM-147

اسپرسوساز نوا مدل NCM-147
اسپرسوساز نوا مدل NCM-147
۱,۹۴۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/08078f6e310ae2a77159e79a7586469f577cf1b4_1601969640.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آبمیوه گیری یورولوکس مدل EU-JE2748CS

آبمیوه گیری یورولوکس مدل EU-JE2748CS
آبمیوه گیری یورولوکس مدل EU-JE2748CS
۳,۷۵۰,۰۰۰
٪۲۵
۲,۷۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113034397.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپرسو ساز مباشی مدل ECM2010

اسپرسو ساز مباشی مدل ECM2010
اسپرسو ساز مباشی مدل ECM2010
۲,۳۴۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4698960.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپرسو ساز و کاپوچینو ساز نوا مدل 146

اسپرسو ساز و کاپوچینو ساز نوا مدل 146
اسپرسو ساز و کاپوچینو ساز نوا مدل 146
۲,۲۴۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/eb04c83f0f93c91aa4494d510c4f7eca985287ab_1613980657.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آبمیوه گیری یورولوکس مدل 2772

آبمیوه گیری یورولوکس مدل 2772
آبمیوه گیری یورولوکس مدل 2772
۲,۲۰۰,۰۰۰
٪۲۵
۱,۶۴۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/146721.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز فلر مدل TS 070

چای ساز فلر مدل TS 070
چای ساز فلر مدل TS 070
۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/27380.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپرسوساز دلونگی مدل BCO320

اسپرسوساز دلونگی مدل BCO320
اسپرسوساز دلونگی مدل BCO320
۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/798cfc17bb055f5f9716b8560077eb17d4d5c599_1604943872.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کتری برقی میگل مدل GEK 180

کتری برقی میگل مدل GEK 180
کتری برقی میگل مدل GEK 180
۵۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/838713.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

قهوه ساز گوسونیک مدل GCM 861

قهوه ساز گوسونیک مدل GCM 861
قهوه ساز گوسونیک مدل GCM 861
۷۱۰,۰۰۰
٪۸
۶۵۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ebce250a06c47e3a6a58dafbbdb8829277d10e19_1604743367.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آب میوه گیری تولیپس مدل Fj-A480

آب میوه گیری تولیپس مدل Fj-A480
آب میوه گیری تولیپس مدل Fj-A480
۲,۳۳۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b78c60dc60b6492e60f5479a9f4062d120f62158_1610533953.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سماور برقی ورمونت مدل VT-ES2123GW

سماور برقی ورمونت مدل VT-ES2123GW
سماور برقی ورمونت مدل VT-ES2123GW
۲,۷۰۰,۰۰۰
٪۲۲
۲,۰۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/39139c23132ed548e8a5554914ae94c283ce786a_1602055501.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز وردا مدل 2260

چای ساز وردا مدل 2260
چای ساز وردا مدل 2260
۹۳۰,۰۰۰
٪۳
۸۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7f217bfbd7654d0d438e8cd6372dee58416159ea_1613642931.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز کویین مدل 8140

چای ساز کویین مدل 8140
چای ساز کویین مدل 8140
۱,۳۵۰,۰۰۰
٪۲۷
۹۷۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2b1a0034e0e5f3e5b290dd4cf6bdff54d4540f24_1603555102.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز میگل مدل ۱۹۰

چای ساز میگل مدل ۱۹۰
چای ساز میگل مدل ۱۹۰
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c4ee61d7565cc738aa137fd1c76e4d6c477ed3cf_1601544155.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز ایتالوکس مدل 2140

چای ساز ایتالوکس مدل 2140
چای ساز ایتالوکس مدل 2140
۲,۰۳۰,۰۰۰
٪۶
۱,۸۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111361507.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آبمیوه گیری، مخلوط کن و آسیاب آوا مدل J201

آبمیوه گیری، مخلوط کن و آسیاب آوا مدل J201
آبمیوه گیری، مخلوط کن و آسیاب آوا مدل J201
۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1175436.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

قهوه ساز فلر مدل CMT 90

قهوه ساز فلر مدل CMT 90
قهوه ساز فلر مدل CMT 90
۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111035514.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چای ساز بوش مدل TTA2201

چای ساز بوش مدل TTA2201
چای ساز بوش مدل TTA2201
۱,۸۸۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0458e15651067bd2768da58b6e31a5a4b58784af_1599021927.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آبمیوه گیری هانوور مدل 1638

آبمیوه گیری هانوور مدل 1638
آبمیوه گیری هانوور مدل 1638
۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/481dfb55c65e0cd3e89bb8faeb55f6e209b49fb8_1600927777.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپرسوساز دلونگی مدل EC685

اسپرسوساز دلونگی مدل EC685
اسپرسوساز دلونگی مدل EC685
۴,۲۸۵,۰۰۰ تومان

قهوه در چند نوع اصلی تولید و سرو می شود و لوازم جانبی مختلفی نیز برای تهیه آن تولید و در دسترس است. از قهوه سازهای ساده گرفته تا موکاپات ها ، قهوه سازهای برقی و دستگاه های اسپرسو حرفه ای ترین و گران ترین ابزار تهیه قهوه هستند. ایتالیایی ها ابتدا قهوه اسپرسو را به دنیا معرفی کردند و در مدت کوتاهی این نوشیدنی به شهرت جهانی رسید. اگر عاشق قهوه هستید ، می دانید که قهوه های موکا ، ماکیاتو ، آمریکانو و لاته نیز مشتقات اسپرسو هستند و در واقع با خرید دستگاه اسپرسو ساز می توانید انواع مختلفی از قهوه ها را سرو کرده و بنوشید.

برای دیدن انواع مدل های اسپرسوساز کلیک کنید

برای دیدن انواع مدل های اسپرسوساز کلیک کنید

برای دیدن انواع مدل های اسپرسوساز کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا