معرفی و خرید ۲۰ مدل آژیر اعلام سرقت و دزدگیر اماکن

آژیر اعلام سرقت

دزدگیرها یک سری هشدارها برای کاربران درب های ضد سرقت است که مواردی را نشان می دهد که به امنیت درب های ضد سرقت آسیب می رساند. این هشدارها شامل هشدارهای باز شدن درب ، هشدارهای نتیجه فشار ، یا حرکات درب منزل و غیره است.
پیچ های لولایی پیچ های بلندی هستند که برای محافظت از باز شدن و حرکت درب نصب می شوند. آژیر اعلام سرقت اگر افراد پایه های لولا را باز کنند ، این پیچ لولا از باز شدن درب جلوگیری می کند.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d7c5b391dd99870017813cbc11b0f74372fcaaa4_1630999521.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دزدگیر خودرو فایرسان مدل R3221

دزدگیر خودرو فایرسان مدل R3221
دزدگیر خودرو فایرسان مدل R3221
۱,۹۵۰,۰۰۰
٪۵۰
۹۷۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/63eae8c26bb7b13be41f7a00685468429748cbef_1617292620.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دزدگیر خودرو زنوتیک مدل کیلس استارتر نیو 2020

دزدگیر خودرو زنوتیک مدل کیلس استارتر نیو 2020
دزدگیر خودرو زنوتیک مدل کیلس استارتر نیو 2020
۱,۷۵۶,۹۹۰ تومان
۷۶.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/beb4e7da22771a91a2baa29105dc3c28d3faccb1_1630215415.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دزدگیر خودرو مدل 110

دزدگیر خودرو مدل 110
دزدگیر خودرو مدل 110
۲۸۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5481361.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دزدگیر خودرو استیل میت مدل Ranger-5164

دزدگیر خودرو استیل میت مدل Ranger-5164
دزدگیر خودرو استیل میت مدل Ranger-5164
۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۶۰.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/518a6ab473e7828c84c5d1f9cd06bb0a461fa325_1617686228.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دزدگیر خودرو رابین مدل R750-S

دزدگیر خودرو رابین مدل R750-S
دزدگیر خودرو رابین مدل R750-S
۳,۴۵۰,۰۰۰
٪۳
۳,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۳۴۵۰۰۰۰۰
٪۳
۳۶.۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a75e60ea07770b8501e5b32c19358f4e71711637_1605777532.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دزدگیر خودرو هوتای مدل HT-L128

دزدگیر خودرو هوتای مدل HT-L128
دزدگیر خودرو هوتای مدل HT-L128
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۷۰.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e307b32efd426af5a46a2cd729f94b33aee71cb2_1609584408.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دزدگیر خودرو جی پی اس ترکر مدل 303

دزدگیر خودرو جی پی اس ترکر مدل 303
دزدگیر خودرو جی پی اس ترکر مدل 303
۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان
۱۸.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ca17cc9db18f29109f0b2f213e3793d2f39c35cc_1612166373.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دزدگیر خودرو استیل میت مدل RX1000 کد REDBAT-04

دزدگیر خودرو استیل میت مدل RX1000 کد REDBAT-04
دزدگیر خودرو استیل میت مدل RX1000 کد REDBAT-04
۵۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/af3f422a4164eaa5a9c0a7cf5988df4e3d32f605_1612434602.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دزدگیر خودرو استیلاک مدل M9

دزدگیر خودرو استیلاک مدل M9
دزدگیر خودرو استیلاک مدل M9
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۴۵.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3e185c23ebe8f3f036cdfc62b9c24cf2f68d4652_1598522170.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دزدگیر خودرو ردبت مدل 8006

دزدگیر خودرو ردبت مدل 8006
دزدگیر خودرو ردبت مدل 8006
۲,۱۴۵,۰۰۰ تومان
۱۵.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f8dd900737f3633291579854172212fc3d126dc2_1618470107.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دزدگیر خودرو چیتا مدل BT-CH42

دزدگیر خودرو چیتا مدل BT-CH42
دزدگیر خودرو چیتا مدل BT-CH42
۴۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/09f5cdab8262111bca1e21505a195fdf31e6978f_1614102547.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ریموت یدکی دزدگیر خودرو استیل میت مدل ردبت 8006

ریموت یدکی دزدگیر خودرو استیل میت مدل ردبت 8006
ریموت یدکی دزدگیر خودرو استیل میت مدل ردبت 8006
۵۲۵,۱۷۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/011975a61ed444e2caac0b5c5437c00084ad47ad_1612166635.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دزدگیر خودرو استیل میت مدل RX1000 کد REDBAT-06

دزدگیر خودرو استیل میت مدل RX1000 کد REDBAT-06
دزدگیر خودرو استیل میت مدل RX1000 کد REDBAT-06
۵۱۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3121869840ed38f4d720f6b883e6d2a5e1f5ef49_1612166507.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دزدگیر خودرو استیل میت مدل RX1000 کد REDBAT-05

دزدگیر خودرو استیل میت مدل RX1000 کد REDBAT-05
دزدگیر خودرو استیل میت مدل RX1000 کد REDBAT-05
۵۴۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d3bc21aebe9b3637a29081529b4ea574b381917e_1594147310.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دزدگیر خودرو اسپای مدل LQ090C

دزدگیر خودرو اسپای مدل LQ090C
دزدگیر خودرو اسپای مدل LQ090C
۲,۱۵۰,۰۰۰
٪۲
۲,۱۰۷,۰۰۰ تومان
۲۱۵۰۰۰۰۰
٪۲
۱۱.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a25e8d9f4b3bc8a9469d810d8525ab24f806f0ae_1623040742.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دزدگیر خودرو رابین مدل R540-S

دزدگیر خودرو رابین مدل R540-S
دزدگیر خودرو رابین مدل R540-S
۳,۰۳۰,۰۰۰
٪۳
۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۳۰۳۰۰۰۰۰
٪۳
۹۵.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/300a9b943934fbefb3e0c1df1d91d7b79099244e_1605776473.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دزدگیر خودرو هوتای مدل HT-L121

دزدگیر خودرو هوتای مدل HT-L121
دزدگیر خودرو هوتای مدل HT-L121
۱,۶۶۰,۰۰۰ تومان
۶۶.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fdc1b6485b771105854efafbdb1ec74e2274ad66_1603270420.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دزدگیر خودرو سیلورین مدل 888AS

دزدگیر خودرو سیلورین مدل 888AS
دزدگیر خودرو سیلورین مدل 888AS
۳,۵۶۰,۰۰۰
٪۴۰
۲,۱۳۶,۰۰۰ تومان
۳۵۶۰۰۰۰۰
٪۴۰
۱۴.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121545607.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دزدگیر خودرو اکتیو مدل X7

دزدگیر خودرو اکتیو مدل X7
دزدگیر خودرو اکتیو مدل X7
۱,۸۹۵,۰۰۰ تومان
۹۰.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a75af4091287ac75f31cac5eddb6042931d678ea_1609456573.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دزدگیر خودرو مکسیدر مدل JS-105

دزدگیر خودرو مکسیدر مدل JS-105
دزدگیر خودرو مکسیدر مدل JS-105
۴۸۶,۰۰۰
٪۹
۴۴۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/df5b0af6391757056b70965b2ab8518a1a1c290f_1616958008.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دزدگیر خودرو اسپای مدل LQ090C-k9

دزدگیر خودرو اسپای مدل LQ090C-k9
دزدگیر خودرو اسپای مدل LQ090C-k9
۲,۱۴۰,۰۰۰ تومان
۱۴.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f6c0613fddd33731b95e0def766cc0f49cfa32e3_1617797466.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دزدگیر خودرو استیلاک مدل LF861 single

دزدگیر خودرو استیلاک مدل LF861 single
دزدگیر خودرو استیلاک مدل LF861 single
۱,۵۷۳,۵۰۰ تومان
۵۷.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/708af019b42380e4693f208876bbcdff98d38be0_1601379686.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دزدگیر خودرو کویزر مدل KZ1000

دزدگیر خودرو کویزر مدل KZ1000
دزدگیر خودرو کویزر مدل KZ1000
۳۱۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9d24ee659b1b362bb06c3b6fbac3c7b548a3a6b9_1612165792.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دزدگیر خودرو استیل میت مدل RX1000 کد REDBAT-01

دزدگیر خودرو استیل میت مدل RX1000 کد REDBAT-01
دزدگیر خودرو استیل میت مدل RX1000 کد REDBAT-01
۵۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a6e10df82a0788ac2493a12ce57691d289231dd4_1605508792.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دزدگیر خودرو چیتا مدل CH03

دزدگیر خودرو چیتا مدل CH03
دزدگیر خودرو چیتا مدل CH03
۵۴۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0fab93f9cc0059681c2ed1c443101b7c136c65ea_1621419315.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دزدگیر خودرو استیلاک مدل LF861

دزدگیر خودرو استیلاک مدل LF861
دزدگیر خودرو استیلاک مدل LF861
۱,۷۹۹,۳۸۰ تومان
۸۰.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b8610517283949fbd785bf4545d67f47842fcc3d_1615975547.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دزدگیر خودرو پاناتک مدل P-CA501-1

دزدگیر خودرو پاناتک مدل P-CA501-1
دزدگیر خودرو پاناتک مدل P-CA501-1
۵۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111015667.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دزدگیر خودرو هوتای مدل 109

دزدگیر خودرو هوتای مدل 109
دزدگیر خودرو هوتای مدل 109
۱,۷۸۵,۰۰۰ تومان
۷۹.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121382688.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دزدگیر خودرو استیل میت مدل 838 کد ST02

دزدگیر خودرو استیل میت مدل 838 کد ST02
دزدگیر خودرو استیل میت مدل 838 کد ST02
۷۴۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/53783f9627fe07470cba3ac1050a42241f489445_1606315638.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چشمی دزدگیر خودرو مدل PRO

چشمی دزدگیر خودرو مدل PRO
چشمی دزدگیر خودرو مدل PRO
۷۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c8eaa65909ed991ba61e8dab957f53e58450fb2d_1608023645.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دزدگیر خودرو چیتا مدل CH-BT

دزدگیر خودرو چیتا مدل CH-BT
دزدگیر خودرو چیتا مدل CH-BT
۵۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/de53cd4e49303faa4a664015a9baa57d84ae3a27_1616663068.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دزد گیر خودرو رد بات مدل BMW-10

دزد گیر خودرو رد بات مدل BMW-10
دزد گیر خودرو رد بات مدل BMW-10
۵۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d206b59aac5b1d5a9f5f597a243079d242c51eca_1615977681.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دزدگیر خودرو پاناتک مدل P-CA501-2

دزدگیر خودرو پاناتک مدل P-CA501-2
دزدگیر خودرو پاناتک مدل P-CA501-2
۴۶۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1004103a3202d8b97e8ed1b8e6fccbff0942187b_1624787555.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دزدگیر خودرو اکتیو مدل K9 single

دزدگیر خودرو اکتیو مدل K9 single
دزدگیر خودرو اکتیو مدل K9 single
۱,۶۳۰,۰۰۰ تومان
۶۳.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121892851.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دزدگیر خودرو اکتیو مدل 823

دزدگیر خودرو اکتیو مدل 823
دزدگیر خودرو اکتیو مدل 823
۱,۷۱۰,۰۰۰ تومان
۷۱.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ba7349734fa854b352c3763c325f6eb6daf2759f_1633094413.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دزدگیر خودرو استیل میت مدل REDBAT

دزدگیر خودرو استیل میت مدل REDBAT
دزدگیر خودرو استیل میت مدل REDBAT
۵۷۸,۱۱۰ تومان

دزدگیر خودرو هوتای کد 01

۱,۷۷۷,۱۵۰ تومان
۷۸.۱میلیونتومان

دزدگیر خودرو هوتای مدل 2 way

۱,۸۸۹,۰۰۰ تومان
۸۹.۱میلیونتومان

دزدگیر خودرو امپیر مدل BZW-T2

۱,۹۹۹,۰۰۰ تومان
۲میلیونتومان

دزدگیر خودرو هوتای

۵۵۰,۰۰۰ تومان

دزدگیر خودرو زنوتیک مدل کیلس PKE

۱,۷۸۸,۰۰۰ تومان
۷۹.۱میلیونتومان

دزدگیر خودرو اکتیو مدل X7 single

۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان
۷۲.۱میلیونتومان

قطع کن مخفی خودرو مدل DR 105

۷۳,۰۰۰
٪۱۸
۵۹,۸۶۰ تومان

دزدگیر خودرو ترکر مدل 105

۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۵.۲میلیونتومان

دزدگیر خودرو زنوتیک مدل LF-825-single

۱,۶۱۶,۶۶۰ تومان
۶۲.۱میلیونتومان

دزدگیر خودرو استیلاک مدل FM-9

۱,۴۴۸,۰۰۰ تومان
۴۵.۱میلیونتومان

دزدگیر خودرو تصویری ردبت مدل شارژی

۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۷۰.۲میلیونتومان

دزدگیر خودرو زنوتیک مدل LF-833-single

۱,۵۰۵,۰۰۰ تومان
۵۱.۱میلیونتومان

دزدگیر خودرو استیلاک مدل LF861

۱,۸۳۰,۰۰۰ تومان
۸۳.۱میلیونتومان

دزدگیر خودرو استیلاک مدل LF-825-single

۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان
۵۳.۱میلیونتومان

دزدگیر خودرو اکتیو مدل 823 single

۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان
۷۲.۱میلیونتومان

دزدگیر خودرو هوتای مدل 02

۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان
۵۲.۲میلیونتومان

دزدگیر خودرو هواتای مدل BMW-104

۱,۷۰۰,۲۱۰ تومان
۷۰.۱میلیونتومان

سیستم دزدگیر اینترنتی مدل IoMax-3R

۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۸۵.۲میلیونتومان

دزدگیر در وپنجره آرال مدل 9805

۵۰,۰۰۰
٪۲
۴۹,۰۰۰ تومان

آژیر موتوری مدل MS190-220

۱۷۸,۰۰۰ تومان

سیستم دزدگیر اماکن سیم کارتی مدل A13

۲,۸۸۰,۰۰۰ تومان
۸۸.۲میلیونتومان

آژیر دزدگیر مدل S500

۷۸,۰۹۰ تومان

آژیر دزدگیر مدل Dezh

۷۳,۱۱۰ تومان

دزدگیر اماکن سایلکس مدل SG8-805S

۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۴۵.۲میلیونتومان

بلندگو دزدگیر مدل 6xt

۶۹,۰۰۰ تومان

چشمی دزدگیر اماکن مدل 103

۲۰۰,۰۰۰
٪۲
۱۹۶,۰۰۰ تومان

آژیر آنیک مدل piezo 1065

۷۲,۸۰۰ تومان

مگنت دزدگیر مدل M31

۳۸,۵۰۰ تومان

دزدگیر اماکن کلاسیک مدل Z4 Ultra + G1 Ultra

۳,۱۱۳,۹۰۰ تومان
۱۱.۳میلیونتومان

آژیر دزدگیر گپ مدل 457

۱۰۰,۰۰۰ تومان

دزدگیر سیم کارتی سایلکس مدل Sg8-s

۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۴۵.۲میلیونتومان

آژیر دزدگیر مدل RSSH-107B

۱۲۵,۰۰۰ تومان

درهایی که از امنیت بالایی برخوردار هستند ساخته می شوند تا لولاهای درب از چشم دیگران محافظت شود. درب های ضد سرقت معمولاً از چند لایه تشکیل شده اند. لایه داخلی معمولاً از فولاد ساخته شده است که با لایه ای از مواد مختلف مانند MDF ، HDF ، فلز ، شیشه و غیره پوشانده شده است. فضای خالی درب ضد سرقت معمولاً با پشم سنگ پر می شود ، که باعث ایجاد ضد سرقت عایق صدا و…

درب ضد سرقت ممکن است نتواند کاملاً شما را در برابر سرقت و سارق محافظت کند. اما مطمئناً میزان مقاومت در برابر سارقان را نسبت به درهای معمولی تا حدود زیادی افزایش می دهد. بنابراین درب ضد سرقت در کنار دزدگیر منزل و ساختمان می تواند یک محصول یا فناوری بسیار مناسب برای گسترش امنیت در ساختمان ها باشد.

برای مشاهده مدل های دیگر از دزدگیر اماکن کلیک کنید

برای مشاهده مدل های دیگر از دزدگیر اماکن کلیک کنید

برای مشاهده مدل های دیگر از دزدگیر اماکن کلیک کنید

برای مشاهده مدل های دیگر از دزدگیر اماکن کلیک کنید

کلیپ سرا وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *