معرفی و خرید ۱۶ نوع اردو خوری بسیار شیک و جالب

خرید اردو خوری

اگر عاشق سرو انواع پیش غذاها ، میان وعده های کوچک ، سالادها و دسرها هستید یا جزو افراد خوش ذوقی هستید که علاقه زیادی به تزیین میز پذیرایی دارند ، در گروه کاربران انواع اردوها قرار دارید.

جهت مشاهده مدل های دیگر اردو خوری کلیک کنید

، با توجه به گستردگی و تنوع دامنه کارایی و کاربرد کمپینگ ، خرید یک یا چند نمونه از این محصول برای هر خانه ضروری است. اما چگونه می توان برای تزیین میز یا انواع میزها از مکانهای اردوگاهی بیشترین استفاده را برد ،

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/980c16eecc0e6b7ed20a515b152a33c927b76d6b_1605768843.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اردور خوری طرح کاج مدل کریسمس

اردور خوری طرح کاج مدل کریسمس
اردور خوری طرح کاج مدل کریسمس
۱۲,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112031520.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اردور خوری چوبی چوبیس کد 2_202

اردور خوری چوبی چوبیس کد 2_202
اردور خوری چوبی چوبیس کد 2_202
۱۲۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112112254.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اردور خوری چوبی چوبیس کد 2_201

اردور خوری چوبی چوبیس کد 2_201
اردور خوری چوبی چوبیس کد 2_201
۱۲۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3056259.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اردور خوری بامبو طرح چهار خانه کد D302

اردور خوری بامبو طرح چهار خانه کد D302
اردور خوری بامبو طرح چهار خانه کد D302
۷۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111926904.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اردور خوری چوبی چوبیس کد 2_213

اردور خوری چوبی چوبیس کد 2_213
اردور خوری چوبی چوبیس کد 2_213
۱۳۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2706840.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اردور خوری بامبو یوکا مدل BP112

اردور خوری بامبو یوکا مدل BP112
اردور خوری بامبو یوکا مدل BP112
۴۲,۰۰۰ تومان
https://www.digikala.com/static/files/8d65c2cb.svg

اردور خوری سفالی مدل هندوانه یلدا کد BD791

اردور خوری سفالی مدل هندوانه یلدا کد BD791
اردور خوری سفالی مدل هندوانه یلدا کد BD791
۲۸۵,۰۰۰
٪۴۲
۱۶۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ff719227c351c631c5fb5b8f38ceeb3acc11c366_1636405054.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اردور خوری ایکیا مدل Mixtur - بسته 4 عددی

اردور خوری ایکیا مدل Mixtur - بسته 4 عددی
اردور خوری ایکیا مدل Mixtur - بسته 4 عددی
۴۶۴,۶۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1678662.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چنگال اردور خوری مدل 2 کاره همراه باقاشق مربا خوری

چنگال اردور خوری مدل 2 کاره همراه باقاشق مربا خوری
چنگال اردور خوری مدل 2 کاره همراه باقاشق مربا خوری
۲۰,۲۲۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2598548.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اردور خوری بامبو یوکا مدل BP113

اردور خوری بامبو یوکا مدل BP113
اردور خوری بامبو یوکا مدل BP113
۵۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2683054.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اردور خوری پاشاباغچه سری آرته کد 98175

اردور خوری پاشاباغچه سری آرته کد 98175
اردور خوری پاشاباغچه سری آرته کد 98175
۲۵۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1706871.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اردور خوری بلور کاوه مدل denis153

اردور خوری بلور کاوه مدل denis153
اردور خوری بلور کاوه مدل denis153
۶۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4753868.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اردور خوری مدل قلب کد 210

اردور خوری مدل قلب کد 210
اردور خوری مدل قلب کد 210
۱۶,۰۰۰
٪۲
۱۵,۶۸۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/01ff47c36ae4a917f04834d561435cf6f3e448e1_1619181176.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اردور خوری کویین کد 71

اردور خوری کویین کد 71
اردور خوری کویین کد 71
۱۹,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/06f793586ec43943cb87a324df5028d34b437922_1618058396.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اردور خوری چوبیس کد 1_212

اردور خوری چوبیس کد 1_212
اردور خوری چوبیس کد 1_212
۱۷۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111787595.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اردور خوری چوبی چوبیس کد 2_211

اردور خوری چوبی چوبیس کد 2_211
اردور خوری چوبی چوبیس کد 2_211
۱۲۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115777326.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اردور خوری گلدکیش مدل GK208933

اردور خوری گلدکیش مدل GK208933
اردور خوری گلدکیش مدل GK208933
۸۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1b609bd00313743e700c6f612cd277311d7b2f4f_1631862776.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اردور خوری بی.وی.کی مدل VK508918

اردور خوری بی.وی.کی مدل VK508918
اردور خوری بی.وی.کی مدل VK508918
۴۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1751784.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اردور خوری بامبوم مدل Ganberi کد 2121

اردور خوری بامبوم مدل Ganberi کد 2121
اردور خوری بامبوم مدل Ganberi کد 2121
۷۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4676314.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اردور خوری بی.وی.کی مدل VK500612-2

اردور خوری بی.وی.کی مدل VK500612-2
اردور خوری بی.وی.کی مدل VK500612-2
۱۰۹,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/996849.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اردور خوری ساکورا سری می جی مدل 741115W

اردور خوری ساکورا سری می جی مدل 741115W
اردور خوری ساکورا سری می جی مدل 741115W
۸۳,۲۳۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/13b7af879491f3978051b12dbf4dee5971cd879f_1601990203.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شیرینی خوری سی دا مدل اشک

شیرینی خوری سی دا مدل اشک
شیرینی خوری سی دا مدل اشک
۱۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1541883.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اردور خوری بامبو یوکا مدل BP114

اردور خوری بامبو یوکا مدل BP114
اردور خوری بامبو یوکا مدل BP114
۷۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2029995.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اردور خوری بست گیفت مدل 2512

اردور خوری بست گیفت مدل 2512
اردور خوری بست گیفت مدل 2512
۷۵,۰۰۰
٪۱۵
۶۳,۷۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2465629.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اردور خوری مدل Heart

اردور خوری مدل Heart
اردور خوری مدل Heart
۵۲,۹۲۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1222003.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اردور خوری پاشاباغچه سری پاتیسری کد 10467

اردور خوری پاشاباغچه سری پاتیسری کد 10467
اردور خوری پاشاباغچه سری پاتیسری کد 10467
۱۱۳,۰۰۰
٪۱۵
۹۶,۰۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1954506.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ظرف اردور خوری شیجا مدل Foursome

ظرف اردور خوری شیجا مدل Foursome
ظرف اردور خوری شیجا مدل Foursome
۱۳۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111974624.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اردور خوری اکسسوریت مدل چهار خانه

اردور خوری اکسسوریت مدل چهار خانه
اردور خوری اکسسوریت مدل چهار خانه
۹۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1a54d51bbc5e4126365c98a5493a0adfaaec0782_1632319213.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اردور خوری طرح کاج کد 20

اردور خوری طرح کاج کد 20
اردور خوری طرح کاج کد 20
۱۴,۸۷۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/99846ed52e9f0404089ff5c24720752d3159a860_1618044683.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اردور خوری گلد کیش مدل GK701116

اردور خوری گلد کیش مدل GK701116
اردور خوری گلد کیش مدل GK701116
۲۶۹,۰۰۰
٪۳
۲۶۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114618ebf955adb94871809667ee154f7d2b63b2_1612698025.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اردور خوری کوچک بست گیفت مدل 10-2473

اردور خوری کوچک بست گیفت مدل 10-2473
اردور خوری کوچک بست گیفت مدل 10-2473
۷۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1522305.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اردور خوری سرامیکی reinforced طرح قلب

اردور خوری سرامیکی reinforced طرح قلب
اردور خوری سرامیکی reinforced طرح قلب
۶۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2463277.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اردور خوری بی.وی.کی مدل VK125925

اردور خوری بی.وی.کی مدل VK125925
اردور خوری بی.وی.کی مدل VK125925
۱۷۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/492818.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اردور خوری چوبی چوبیس کد 2_212

اردور خوری چوبی چوبیس کد 2_212
اردور خوری چوبی چوبیس کد 2_212
۱۲۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111926994.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شیرینی خوری سی دا مدل آوا

شیرینی خوری سی دا مدل آوا
شیرینی خوری سی دا مدل آوا
۱۳۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1543271.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اردور خوری بامبوم مدل B2538

اردور خوری بامبوم مدل B2538
اردور خوری بامبوم مدل B2538
۲۲۸,۰۰۰ تومان

کاربرد خوردن

وظیفه اصلی اردوها تزیین میز و قرار دادن غذاهای مشابه یا خانوادگی به طور جداگانه اما متحد است.

مهمانی هرچه رسمی تر باشد ، تعداد خوراکی ها یا ترشی ها بیشتر می شود. قرار دادن چندین ظرف روی میز کار به جز ایجاد شلوغی کاری ندارد.

جهت مشاهده مدل های دیگر اردو خوری کلیک کنید

چنین میزهایی مهمانان را گیج می کند و شخصیت نامناسبی از شما را در ذهن آنها نقش می بندد. خوشبختانه کمپینگ یک راه حل ساده است که در این شرایط به شما کمک می کند.
چگونه انواع میزها یا سفره ها را با کمپینگ تزئین کنیم؟

قبل از هر اقدامی هدف خود را برای تزئین انواع سفره ها یا میزها با کمپینگ تعیین کنید. بهتر است شکل ظاهری و استفاده از کمپ در کنار هم قرار بگیرد ، تا دکوراسیون زیبا و جذاب تری داشته باشید.

جهت مشاهده مدل های دیگر اردو خوری کلیک کنید

اگر هدف شما چیدن غذاهایی مانند سالاد ماکارونی ، سالاد زیتون ، پوره و … است ، از اردوگاه حلزون استفاده کنید. شکل محفظه حلزون به تنهایی می تواند به عنوان چاشنی برای چنین تنقلاتی مفید باشد.

غذاهای شماره گذاری شده مانند رولت را که تزئین آن سخت است و یا ایده خاصی در زمینه تزئین در اردوگاه های حلزون ندارید قرار دهید.

جهت مشاهده مدل های دیگر اردو خوری کلیک کنید

هنگام چیدن میز ، به دنبال ظروف جداگانه برای قرار دادن ماست ، سالاد یا چین ها نباشید ، این فقط میز شما را بهم می ریزد و زیاد به نظر نمی رسد. کمپ های چند تکه بسیار خوبی برای این منظور طراحی شده اند. تنها کاری که باید بکنید انتخاب غذاهای مناسب برای یک اردوگاه است. به عنوان مثال یک اردوگاه را با انواع ترشی و اردوگاه بعدی را با انواع ماست و … پر کنید.

کلیپ سرا وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *