کلیپ ها

معرفی و خرید ۱۶ نوع اردو خوری بسیار شیک و جالب

مدل های زیبای اردو خوری

اگر عاشق سرو انواع پیش غذاها ، میان وعده های کوچک ، سالادها و دسرها هستید یا جزو افراد خوش ذوقی هستید که علاقه زیادی به تزیین میز پذیرایی دارند ، در گروه کاربران انواع اردوها قرار دارید.

جهت مشاهده مدل های دیگر اردو خوری کلیک کنید

، با توجه به گستردگی و تنوع دامنه کارایی و کاربرد کمپینگ ، خرید یک یا چند نمونه از این محصول برای هر خانه ضروری است. اما چگونه می توان برای تزیین میز یا انواع میزها از مکانهای اردوگاهی بیشترین استفاده را برد ،

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/97deb32695b3f224c1d98a84c0ab6c8aee5d3d93_1608099349.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اردور خوری طرح کاج مدل 410

اردور خوری طرح کاج مدل 410
اردور خوری طرح کاج مدل 410
۸,۲۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112031520.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اردور خوری چوبی چوبیس کد 2_202

اردور خوری چوبی چوبیس کد 2_202
اردور خوری چوبی چوبیس کد 2_202
۹۹,۰۰۰
٪۱۴
۸۵,۱۴۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112112254.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اردور خوری چوبی چوبیس کد 2_201

اردور خوری چوبی چوبیس کد 2_201
اردور خوری چوبی چوبیس کد 2_201
۹۹,۰۰۰
٪۱۴
۸۵,۱۴۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1543271.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شیرینی خوری سی دا مدل آوا

شیرینی خوری سی دا مدل آوا
شیرینی خوری سی دا مدل آوا
۷۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/980c16eecc0e6b7ed20a515b152a33c927b76d6b_1605768843.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اردور خوری طرح کاج مدل کریسمس

اردور خوری طرح کاج مدل کریسمس
اردور خوری طرح کاج مدل کریسمس
۱۵,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111926994.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اردور خوری چوبی چوبیس کد 2_212

اردور خوری چوبی چوبیس کد 2_212
اردور خوری چوبی چوبیس کد 2_212
۹۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4176033.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اردور خوری پلی نیک طرح قلب مجموعه ۶ عددی

اردور خوری پلی نیک طرح قلب مجموعه ۶ عددی
اردور خوری پلی نیک طرح قلب مجموعه ۶ عددی
۲۲,۰۰۰
٪۲
۲۱,۵۶۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111926904.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اردور خوری چوبی چوبیس کد 2_213

اردور خوری چوبی چوبیس کد 2_213
اردور خوری چوبی چوبیس کد 2_213
۱۱۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/432505.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اردور خوری بی.وی.کی مدل VK132604

اردور خوری بی.وی.کی مدل VK132604
اردور خوری بی.وی.کی مدل VK132604
۲۰۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3056259.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اردور خوری بامبو طرح چهار خانه کد D302

اردور خوری بامبو طرح چهار خانه کد D302
اردور خوری بامبو طرح چهار خانه کد D302
۱۳۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1721473.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اردور خوری بی.وی.کی مدل VK500614-2

اردور خوری بی.وی.کی مدل VK500614-2
اردور خوری بی.وی.کی مدل VK500614-2
۱۶۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111480985.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اردور خوری ام جی ای مدل 11970A-1

اردور خوری ام جی ای مدل 11970A-1
اردور خوری ام جی ای مدل 11970A-1
۲۴۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2598548.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چنگال اردور خوری مدل 2 کاره همراه باقاشق مربا خوری

چنگال اردور خوری مدل 2 کاره همراه باقاشق مربا خوری
چنگال اردور خوری مدل 2 کاره همراه باقاشق مربا خوری
۱۷,۱۶۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5158597.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اردور خوری مدل Co123

اردور خوری مدل Co123
اردور خوری مدل Co123
۳۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/29fb84c9dc1dab035160ecbdd3c2ba848f2894ef_1610127518.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اردور خوری طرح گل مدل beh123

اردور خوری طرح گل مدل beh123
اردور خوری طرح گل مدل beh123
۲۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/15bcc0d1bcb81c2ba96cd460bcd5f2336f0fcd9a_1612699165.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اردور خوری گلد کیش مدل GK701129

اردور خوری گلد کیش مدل GK701129
اردور خوری گلد کیش مدل GK701129
۲۵۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1751784.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اردور خوری بی.وی.کی مدل VK508918

اردور خوری بی.وی.کی مدل VK508918
اردور خوری بی.وی.کی مدل VK508918
۴۲,۰۰۰
٪۲
۴۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1123606.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اردور خوری بی.وی.کی مدل VK125825

اردور خوری بی.وی.کی مدل VK125825
اردور خوری بی.وی.کی مدل VK125825
۸۸,۱۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2847091.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اردور خوری سیلویا کد 2447-21

اردور خوری سیلویا کد 2447-21
اردور خوری سیلویا کد 2447-21
۷۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1954506.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اردور خوری پاشاباغچه سری پاتیسری کد 10467

اردور خوری پاشاباغچه سری پاتیسری کد 10467
اردور خوری پاشاباغچه سری پاتیسری کد 10467
۷۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114399636.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اردور خوری تریتی مدل B2110

اردور خوری تریتی مدل B2110
اردور خوری تریتی مدل B2110
۳۲۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1517863.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اردور خوری بی.وی.کی مدل VK012023-2

اردور خوری بی.وی.کی مدل VK012023-2
اردور خوری بی.وی.کی مدل VK012023-2
۱۰۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2420516.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اردور خوری بزرگ بست گیفت مدل 14-2473

اردور خوری بزرگ بست گیفت مدل 14-2473
اردور خوری بزرگ بست گیفت مدل 14-2473
۵۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1706871.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اردور خوری پاشاباغچه سری آرته کد 98175

اردور خوری پاشاباغچه سری آرته کد 98175
اردور خوری پاشاباغچه سری آرته کد 98175
۲۲۳,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1522305.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اردور خوری کوچک بست گیفت مدل 10-2473

اردور خوری کوچک بست گیفت مدل 10-2473
اردور خوری کوچک بست گیفت مدل 10-2473
۵۱,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1023534.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اردور خوری هیوژانگ کد 2349

اردور خوری هیوژانگ کد 2349
اردور خوری هیوژانگ کد 2349
۸۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2463277.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اردور خوری سرامیکی reinforced طرح قلب

اردور خوری سرامیکی reinforced طرح قلب
اردور خوری سرامیکی reinforced طرح قلب
۴۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1142628.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اردور خوری سیلویا مدل 2014-21

اردور خوری سیلویا مدل 2014-21
اردور خوری سیلویا مدل 2014-21
۲۹۹,۰۰۰
٪۷
۲۷۸,۰۷۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3185421.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اردور خوری گلدکیش مدل GK208935

اردور خوری گلدکیش مدل GK208935
اردور خوری گلدکیش مدل GK208935
۶۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112121677.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اردور خوری طرح برگ کد 438

اردور خوری طرح برگ کد 438
اردور خوری طرح برگ کد 438
۸۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/534252.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اردور خوری بی.وی.کی کد VK501904

اردور خوری بی.وی.کی کد VK501904
اردور خوری بی.وی.کی کد VK501904
۱۸۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/995175.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شیرینی خوری پایه دار سی دا مدل رزا

شیرینی خوری پایه دار سی دا مدل رزا
شیرینی خوری پایه دار سی دا مدل رزا
۱۱۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/937686.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

بشقاب اردور خوری ایکیا مدل Snudda

بشقاب اردور خوری ایکیا مدل Snudda
بشقاب اردور خوری ایکیا مدل Snudda
۴۱۸,۰۰۰
٪۱۰
۳۷۶,۲۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1678662.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اردور خوری ایکیا مدل Mixtur - بسته 4 عددی

اردور خوری ایکیا مدل Mixtur - بسته 4 عددی
اردور خوری ایکیا مدل Mixtur - بسته 4 عددی
۴۵۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/230316.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چنگال اردور خوری صنایع استیل ایران

چنگال اردور خوری صنایع استیل ایران
چنگال اردور خوری صنایع استیل ایران
۴۹,۱۰۰
٪۱۲
۴۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1210060.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اردور خوری بی.وی.کی مدل VK126023

اردور خوری بی.وی.کی مدل VK126023
اردور خوری بی.وی.کی مدل VK126023
۱۳۸,۰۰۰ تومان

کاربرد خوردن

وظیفه اصلی اردوها تزیین میز و قرار دادن غذاهای مشابه یا خانوادگی به طور جداگانه اما متحد است.

مهمانی هرچه رسمی تر باشد ، تعداد خوراکی ها یا ترشی ها بیشتر می شود. قرار دادن چندین ظرف روی میز کار به جز ایجاد شلوغی کاری ندارد.

جهت مشاهده مدل های دیگر اردو خوری کلیک کنید

چنین میزهایی مهمانان را گیج می کند و شخصیت نامناسبی از شما را در ذهن آنها نقش می بندد. خوشبختانه کمپینگ یک راه حل ساده است که در این شرایط به شما کمک می کند.
چگونه انواع میزها یا سفره ها را با کمپینگ تزئین کنیم؟

قبل از هر اقدامی هدف خود را برای تزئین انواع سفره ها یا میزها با کمپینگ تعیین کنید. بهتر است شکل ظاهری و استفاده از کمپ در کنار هم قرار بگیرد ، تا دکوراسیون زیبا و جذاب تری داشته باشید.

جهت مشاهده مدل های دیگر اردو خوری کلیک کنید

اگر هدف شما چیدن غذاهایی مانند سالاد ماکارونی ، سالاد زیتون ، پوره و … است ، از اردوگاه حلزون استفاده کنید. شکل محفظه حلزون به تنهایی می تواند به عنوان چاشنی برای چنین تنقلاتی مفید باشد.

غذاهای شماره گذاری شده مانند رولت را که تزئین آن سخت است و یا ایده خاصی در زمینه تزئین در اردوگاه های حلزون ندارید قرار دهید.

جهت مشاهده مدل های دیگر اردو خوری کلیک کنید

هنگام چیدن میز ، به دنبال ظروف جداگانه برای قرار دادن ماست ، سالاد یا چین ها نباشید ، این فقط میز شما را بهم می ریزد و زیاد به نظر نمی رسد. کمپ های چند تکه بسیار خوبی برای این منظور طراحی شده اند. تنها کاری که باید بکنید انتخاب غذاهای مناسب برای یک اردوگاه است. به عنوان مثال یک اردوگاه را با انواع ترشی و اردوگاه بعدی را با انواع ماست و … پر کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا