خانه و آشپزخانهکلیپ ها

معرفی و خرید ۱۶ مدل بخارشوی پرفروش با امکانات عالی

خرید و انتخاب بهترین های بخارشوی

نظافت منزل اولین اصل در خانه داری است. زنان خانه دار همیشه به نظافت منزل اهمیت می دهند و هرگونه آلودگی در هر جای خانه آنها را آزار می دهد. برای شستن قسمت های مختلف خانه به ابزارهای مختلفی از جمله: شامپو ، مبل ، سرامیک و .. نیاز دارید اما اگر پیشنهاد ساده تری به شما بدهیم ، نظر شما چیست؟ ما شما را با بخارشوی آشنا می کنیم. از این دستگاه به عنوان ابزاری همه کاره نیز یاد می شود. با استفاده از دستگاه بخارشوی می توانید مبل ، فرش ، فرش ، سرامیک ، کف پارکت و … را به راحتی بشویید و دیگر برای شستن آنها نیازی به ابزار خاصی ندارید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1b3c23aabe5d2f471dcbb4f5e993a87a9c7dfeba_1599044775.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

بخارشوی سانلند مدل SL840

بخارشوی سانلند مدل SL840
بخارشوی سانلند مدل SL840
۱,۹۱۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4134509.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

بخارشوی کرشر مدل SC2 Easy Fix

بخارشوی کرشر مدل SC2 Easy Fix
بخارشوی کرشر مدل SC2 Easy Fix
۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1210839.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

بخارشوی سونامی مدل WS 5500

بخارشوی سونامی مدل WS 5500
بخارشوی سونامی مدل WS 5500
۲,۰۴۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110387795.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

حوله بخارشوی نانو مدل MPS96-6

حوله بخارشوی نانو مدل MPS96-6
حوله بخارشوی نانو مدل MPS96-6
۱۱۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4134810.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

بخارشوی کرشر مدل SC3 Easy Fix

بخارشوی کرشر مدل SC3 Easy Fix
بخارشوی کرشر مدل SC3 Easy Fix
۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8c50dfc6582d941e12e73b3a9cff300f797ce3e3_1610367211.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

بخار شو نوال مدل NWL-6867

بخار شو نوال مدل NWL-6867
بخار شو نوال مدل NWL-6867
۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112153310.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

بخارشو اوریکس مدل SC-1032

بخارشو اوریکس مدل SC-1032
بخارشو اوریکس مدل SC-1032
۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121495284.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

بخارشوی درما مدل DEM-ZQ600

بخارشوی درما مدل DEM-ZQ600
بخارشوی درما مدل DEM-ZQ600
۱,۹۹۹,۹۱۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5ba424b4b40a10fe3a8415d9b18d40a1ab6de2a4_1598092982.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

بخار شو بیم مدل 862

بخار شو بیم مدل 862
بخار شو بیم مدل 862
۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/16af945419c821e486212135c14e9cfeda58d1bf_1607868543.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

بخار شو کلورانس مدل XH-501

بخار شو کلورانس مدل XH-501
بخار شو کلورانس مدل XH-501
۱,۹۸۰,۰۰۰
٪۷
۱,۸۴۱,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1084820.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

بخار شوی کرشر مدل SC 3

بخار شوی کرشر مدل SC 3
بخار شوی کرشر مدل SC 3
۴,۶۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113496595.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

بخار شوی دستی سیلورکرست مدل KH 1270 کد 2054221

بخار شوی دستی سیلورکرست مدل KH 1270 کد 2054221
بخار شوی دستی سیلورکرست مدل KH 1270 کد 2054221
۵۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a86ce9915c396242d3df5f6bb093318cec79c606_1610195177.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

بخار شو سوپرایز کد SC-200E

بخار شو سوپرایز کد SC-200E
بخار شو سوپرایز کد SC-200E
۳,۹۰۰,۰۰۰
٪۲۶
۲,۸۸۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1465667.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

بخار شوی ویداس مدل VIR-7588

بخار شوی ویداس مدل VIR-7588
بخار شوی ویداس مدل VIR-7588
۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3080803.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

بخارشوی کنوود مدل SC590

بخارشوی کنوود مدل SC590
بخارشوی کنوود مدل SC590
۲,۸۷۶,۱۹۰
٪۱۰
۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111390595.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

بخارشوی بیترون مدل BSM-10

بخارشوی بیترون مدل BSM-10
بخارشوی بیترون مدل BSM-10
۱,۵۵۰,۰۰۰
٪۵
۱,۴۷۲,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d533d5a8065cf27dc8c878206e2e18a20219e752_1615243029.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

بخارشوی کیوی مدل KSC-4215

بخارشوی کیوی مدل KSC-4215
بخارشوی کیوی مدل KSC-4215
۲,۵۰۰,۰۰۰
٪۱۷
۲,۰۷۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6b3052608f12f57a7488dbdbac54d25edc0e3fea_1602694785.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

بخارشوی سونامی مدل WS_5500

بخارشوی سونامی مدل WS_5500
بخارشوی سونامی مدل WS_5500
۲,۱۸۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1805339.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

بخارشوی بایترون مدل BSM-10

بخارشوی بایترون مدل BSM-10
بخارشوی بایترون مدل BSM-10
۱,۵۵۰,۰۰۰
٪۱۰
۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c3ddf539fc21c390154a0cc76ab6fdee4fa1e7a0_1614248156.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

بخار شو پیرمیر مدل PSM-704

بخار شو پیرمیر مدل PSM-704
بخار شو پیرمیر مدل PSM-704
۳,۱۸۹,۰۰۰
٪۳۹
۱,۹۳۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2b05146531a01c728a5ecf11407d772284a2ab26_1608722629.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

بخار شوی هایسونگ مدل H-ST 158

بخار شوی هایسونگ مدل H-ST 158
بخار شوی هایسونگ مدل H-ST 158
۴,۷۰۰,۰۰۰
٪۳۰
۳,۲۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4908818.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

بخارشوی وان تاچ مدل 90001

بخارشوی وان تاچ مدل 90001
بخارشوی وان تاچ مدل 90001
۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2368787.png?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

بخارشوی سانلند مدل SL815

بخارشوی سانلند مدل SL815
بخارشوی سانلند مدل SL815
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/196215a20850db544798f0c68cca79f992e05a27_1605704029.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

بخار شو الکترولوکس مدل ESC 3110

بخار شو الکترولوکس مدل ESC 3110
بخار شو الکترولوکس مدل ESC 3110
۳,۹۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/875cd8589af2f0a54446817aec89d21c5d2312a9_1606162495.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

بخار شو بیسل مدل VAC&STEAM

بخار شو بیسل مدل VAC&STEAM
بخار شو بیسل مدل VAC&STEAM
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/66819c33d44a7d38645ffb2e0c5ed0d546e10a36_1613204948.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

بخار شو برینا مدل BPS-900

بخار شو برینا مدل BPS-900
بخار شو برینا مدل BPS-900
۱,۳۵۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/afe10e32d54bcd9424a1a6e1aa6ba1f1489fcb65_1607262496.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

بخار شو کلترونیک مدل DR 3536

بخار شو کلترونیک مدل DR 3536
بخار شو کلترونیک مدل DR 3536
۲,۷۰۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a5ed8d901e3281419a85e4d79653b211bb638563_1613306361.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

بخار شو مایر مدل MR-7790

بخار شو مایر مدل MR-7790
بخار شو مایر مدل MR-7790
۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119841732.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

بخارشوی دایاموند جنرال مدل DGSC-390

بخارشوی دایاموند جنرال مدل DGSC-390
بخارشوی دایاموند جنرال مدل DGSC-390
۴,۵۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/122048649.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

بخارشوی بایترون مدل BSX-2000

بخارشوی بایترون مدل BSX-2000
بخارشوی بایترون مدل BSX-2000
۳,۰۵۰,۰۰۰
٪۱۰
۲,۷۴۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1454612.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

بخارشور نانیوا مدل Ns 6500

بخارشور نانیوا مدل Ns 6500
بخارشور نانیوا مدل Ns 6500
۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114941327.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

بخارشوی فکر مدل Room Master

بخارشوی فکر مدل Room Master
بخارشوی فکر مدل Room Master
۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4da0e0a41115abd82ef1c30f307cefbf69385272_1604682927.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

بخار شو مدل SC 3

بخار شو مدل SC 3
بخار شو مدل SC 3
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e382a9a862bf54ea3775341195ac03ae9e0770ea_1606990312.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

بخار شو هوگل مدل HG9114SC

بخار شو هوگل مدل HG9114SC
بخار شو هوگل مدل HG9114SC
۶,۱۰۰,۰۰۰
٪۵۰
۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a5c9ad1609107cb08c97eef6041bed3d7e27aec5_1607684474.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

بخار شو مدل SC3

بخار شو مدل SC3
بخار شو مدل SC3
۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/59683271601191e3c8e285067f48eb233d2dd3fa_1613296623.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

بخار شو سورپرایز مدل Wind

بخار شو سورپرایز مدل Wind
بخار شو سورپرایز مدل Wind
۳,۰۰۰,۰۰۰
٪۵
۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان

اما قبل از خرید دستگاه بخار باید چند نکته را در نظر داشته باشید تا از انتخاب و خرید خود مطمئن باشید.

انواع بخارشو:

  • تی بخارشوی: این مدل از بخارشوی ها شبیه جاروبرقی می باشند و دارای دسته بلندی هستند. مخزنی که در این بخارشوی تعبیه شده است یا به دسته وصل می شود و یا به طور جداگانه وظیفه اش را انجام می دهد. تی بخار شوی برای سطوحی مثل سنگ، سرامیک و پارکت مناسب است. در نتیجه به دلیل دسته بلند نمی تواند اجاق گاز، شیشه و پنجره ها را تمیز کند. اگر هدفتان از خرید بخارشوی تمیز کردن کف زمین است، خرید این مدل را پیشنهاد می کنیم.
  • بخارشوی دستی: این بخارشوی بسیار کوچک تر است. معمولا نسبت به مدل قبل سبک تر هستند و با استفاده از شارژ کردن باتری کار می کنند. این مدل قابلیت تمیز کردن شیشه، پنجره، اجاق گاز، سینک ظرفشویی، سرویس بهداشتی و… دارد. تنها عیب این مدل مخزن کوچکش است که آب کمی در آن قرار می گیرد. پس اگر فقط می خواهید سطوحی که گفته شد را تمیز کنید، بخارشوی دستی بخرید.
  • بخارشوی چندمنظوره: همانطور که از نام این مدل مشخص است دارای سری های متنوع می باشد. سری بزرگ تر برای تمیز کردن کف زمین و سری کوچکتر برای نظافت سطوح کوچک. به عبارت دیگر، این مدل می تواند سطوح مختلف خانه را تمیز کند. فراموش نکنید این مدل مقداری فضا را اشغال می کند، چون دارای مخزن بزرگی است. فشار وارد شده به سطوح مختلف را به وسیله این مدل می توانید تنظیم کنید. این مدل معمولا قیمت بالایی هم دارد.
  • بخارشوی مکش دار: این مدل دو نوع مخزن برای آب تمیز و آب کثیف دارد. با استفاده از این بخارشوی دیگر نیازی به دستمال کشیدن بعد از انتهای کار ندارید. مکش موجود در این مدل، آب کثیفی که به وجود می آید را در مخزن جمع می نماید و سطح را کثیف نمی کند.

بخارشوی
بخارشوی کنوود
بخارشوی کارچر
بخارشوی پارس خزر
بخارشوی دلونگی
بخارشوی کارچر sc3
بخارشوی کارچر sc2
بخارشوی بوش
بخارشوی سونامی
بخارشوی همیلتون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا