معرفی و خرید مدل های پرفروش چراغ خواب

خرید چراغ خواب

می توانید قبل از خواب کتاب بخوانید ، یا ممکن است بخواهید قبل از خواب در زیر نور آرامش بخش اتاق خواب خود آرام بگیرید. برای رسیدن به هر یک از موارد بالا ، باید در نظر بگیرید که چراغ رومیزی مناسب اتاق خواب خود را انتخاب کنید. در این مقاله ، ما به شما خواهیم گفت که چگونه می توانید چراغ رومیزی ایده آل و مناسب را خریداری کنید.
یک چراغ شب معمولاً از سه قسمت اصلی تشکیل شده است: پایه ، لامپ و درب. مواد پایه و درب بسیار مهم است. زیره ها معمولاً در چوب ، آلومینیوم ، آهن ، سرامیک و شیشه موجود است. مطمئناً باید ببینید که در اتاق دیگر شما چه نوع مبلی وجود دارد تا بتوانید از جنسیت مورد نظر خود انتخاب دقیقی انجام دهید.

[BASALAM81620545799]

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121878463.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آباژور مدل DLT کد B1556

آباژور مدل DLT کد B1556
آباژور مدل DLT کد B1556
۷۱,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f880516590562c89dcd013df478db628d8f4d158_1632287025.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آباژور رومیزی مدل گل کد 001

آباژور رومیزی مدل گل کد 001
آباژور رومیزی مدل گل کد 001
۶۹,۲۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1973122.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آباژور ایستاده رایکا مدل چرخشی کد VRS04-T-Os

آباژور ایستاده رایکا مدل چرخشی کد VRS04-T-Os
آباژور ایستاده رایکا مدل چرخشی کد VRS04-T-Os
۲۸۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4673930.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آباژور رومیزی مدل sn311

آباژور رومیزی مدل sn311
آباژور رومیزی مدل sn311
۱۷۵,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110076225.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آباژور ایستاده طرح پازلی

آباژور ایستاده طرح پازلی
آباژور ایستاده طرح پازلی
۴۰۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/02784cb439dd7daafc5ebab727fa6adbe48d787c_1610480929.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آباژور رومیزی مدل َA0134

آباژور رومیزی مدل َA0134
آباژور رومیزی مدل َA0134
۲۱۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110641714.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چراغ خواب طرح برج ایفل

چراغ خواب طرح برج ایفل
چراغ خواب طرح برج ایفل
۶۸,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2366237.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آباژور ایستاده ورساچوب مدل سه پایه A16

آباژور ایستاده ورساچوب مدل سه پایه A16
آباژور ایستاده ورساچوب مدل سه پایه A16
۲۹۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4931472.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چراغ خواب طرح کره ماه - کد BMK012

چراغ خواب طرح کره ماه - کد BMK012
چراغ خواب طرح کره ماه - کد BMK012
۳۲۸,۰۰۰
٪۷
۳۰۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2875807.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آباژور ایستاده رایکا مدل RSH109-G-Os

آباژور ایستاده رایکا مدل RSH109-G-Os
آباژور ایستاده رایکا مدل RSH109-G-Os
۴۴۱,۶۳۰
٪۸
۴۰۶,۳۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4735957.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چراغ خواب پارسافن لیزر طرح کره ماه 16 رنگ ریموت دار

چراغ خواب پارسافن لیزر طرح کره ماه 16 رنگ ریموت دار
چراغ خواب پارسافن لیزر طرح کره ماه 16 رنگ ریموت دار
۲۲۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121732137.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آباژور مدل DLT کد B1531

آباژور مدل DLT کد B1531
آباژور مدل DLT کد B1531
۶۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/053b0e4d3384c9f500cf04ca2f0c6b0523b2986b_1621160352.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چراغ خواب مدل ماه

چراغ خواب مدل ماه
چراغ خواب مدل ماه
۱۹۰,۰۰۰
٪۲۴
۱۴۴,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/339558fbdd4ed709c7c231daf66cb7d5f2a4eb4f_1608118731.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چراغ خواب مدل B011

چراغ خواب مدل B011
چراغ خواب مدل B011
۶۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1215344.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چراغ خواب سه بعدی گالری دکوماس طرح گوی برفی کد DMS118

چراغ خواب سه بعدی گالری دکوماس طرح گوی برفی کد DMS118
چراغ خواب سه بعدی گالری دکوماس طرح گوی برفی کد DMS118
۱۲۷,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114728695.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آباژور ایستاده کد P101x

آباژور ایستاده کد P101x
آباژور ایستاده کد P101x
۴۱۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121929938.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آباژور ایستاده مدل S01

آباژور ایستاده مدل S01
آباژور ایستاده مدل S01
۵۰۰,۰۰۰
٪۷
۴۶۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119071185.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آباژور ایستاده کد Br03

آباژور ایستاده کد Br03
آباژور ایستاده کد Br03
۲۸۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114455562.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آباژور رومیزی دیلایت کد DLT-B1420

آباژور رومیزی دیلایت کد DLT-B1420
آباژور رومیزی دیلایت کد DLT-B1420
۱۱۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/36ac36e4672835c9764d600f74e194c0a2feba0a_1614407445.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آباژور رومیزی طرح مروارید مدل کره ماه

آباژور رومیزی طرح مروارید مدل کره ماه
آباژور رومیزی طرح مروارید مدل کره ماه
۳۴۰,۰۰۰
٪۳۰
۲۳۹,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8e328dfa90339018fa74f968302a02e2077a8f09_1610779673.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آباژور ایستاده مدل LX66

آباژور ایستاده مدل LX66
آباژور ایستاده مدل LX66
۶۶۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4673993.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آباژور رومیزی مدل sn312

آباژور رومیزی مدل sn312
آباژور رومیزی مدل sn312
۱۶۴,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/477520f389d53d69a2aa78a32695aed15e063d65_1622232301.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آباژور ایستاده مدل SLS1103

آباژور ایستاده مدل SLS1103
آباژور ایستاده مدل SLS1103
۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
۰۸.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1251080.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آباژور سنگ نمک طب سنگ طرح کاسه کد TA-50106

آباژور سنگ نمک طب سنگ طرح کاسه کد TA-50106
آباژور سنگ نمک طب سنگ طرح کاسه کد TA-50106
۱۷۰,۰۰۰
٪۷
۱۵۸,۱۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1db951d5469c1102c5ddf2b80c76b536a3c0a810_1620126946.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آباژور رومیزی واژه مدل V021

آباژور رومیزی واژه مدل V021
آباژور رومیزی واژه مدل V021
۴۳۰,۰۰۰
٪۶۰
۱۷۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8aa69ca0e6c9333f1959ada4375f3bfec34c7ed0_1626167366.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آباژور ایستاده ام کی ا لایتینگ کد A-B150

آباژور ایستاده ام کی ا لایتینگ کد A-B150
آباژور ایستاده ام کی ا لایتینگ کد A-B150
۱,۲۵۰,۰۰۰
٪۲
۱,۲۲۵,۰۰۰ تومان
۱۲۵۰۰۰۰۰
٪۲
۲۳.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b040e871563e44d4366aa365d028e9824f612bc3_1615667434.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آباژور ایستاده مدل x1

آباژور ایستاده مدل x1
آباژور ایستاده مدل x1
۴۷۱,۰۰۰
٪۷
۴۳۸,۰۳۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b43061dd1c9939359ebb89d2c6c06b9f9d857c65_1631523004.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آباژور ایستاده مدل کاراکو

آباژور ایستاده مدل کاراکو
آباژور ایستاده مدل کاراکو
۸۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e6883a2d2b3f9acabca45f0dd75bceabe8696f11_1632287277.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آباژور مدل 09

آباژور مدل 09
آباژور مدل 09
۷۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/03d1961ff34e015b5a690999b301f2b0f2f5e781_1633762334.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چراغ خواب مدل کهکشانی

چراغ خواب مدل کهکشانی
چراغ خواب مدل کهکشانی
۶۱۴,۶۳۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e75120a4f7a9f9bfcbf8470484b6ecd12f12c6ef_1608119122.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آباژور رومیزی مدل B012

آباژور رومیزی مدل B012
آباژور رومیزی مدل B012
۷۰,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5f02b3af8a6bc0d3c4bd3e64ff093f773724f3df_1605891545.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چراغ خواب مدل قارچی

چراغ خواب مدل قارچی
چراغ خواب مدل قارچی
۱۸,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2483233.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آباژور ایستاده دیلایت مدل Ario/Estand Gold

آباژور ایستاده دیلایت مدل Ario/Estand Gold
آباژور ایستاده دیلایت مدل Ario/Estand Gold
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۷۰.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6e99914d9b767cb1b37e5d8260d00e242cfeb1d7_1619609764.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آباژور ایستاده مدل 007

آباژور ایستاده مدل 007
آباژور ایستاده مدل 007
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۷۹.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110750148.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چراغ خواب طرح کره زمین کد 1168

چراغ خواب طرح کره زمین کد 1168
چراغ خواب طرح کره زمین کد 1168
۹۸,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9f52cbe77e6384a69d677ccbdb78d4ae1c9fc3a8_1620832286.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

نئون فلکسی طرح ابر

نئون فلکسی طرح ابر
نئون فلکسی طرح ابر
۲۲۰,۰۰۰
٪۲۳
۱۶۹,۱۰۰ تومان

آباژور ایستاده ام کی ا لایتینگ مدل آوا کد A-G150

۱,۲۵۰,۰۰۰
٪۲
۱,۲۲۵,۰۰۰ تومان
۱۲۵۰۰۰۰۰
٪۲
۲۳.۱میلیونتومان

چراغ خواب سنگ نمک مدل PaGmid34

۲۹۰,۰۰۰
٪۷
۲۶۹,۷۰۰ تومان

آباژور رومیزی کد 6625

۱۷۰,۵۰۰ تومان

چراغ خواب مدل 006

۸۰,۰۰۰
٪۵۱
۳۹,۲۰۰ تومان

آباژور رو میزی مدل ژیژیس

۲۳۰,۰۰۰
٪۲۳
۱۷۷,۱۰۰ تومان

چراغ خواب سنگ نمک کد 01

۶۰,۰۰۰
٪۷
۵۵,۸۰۰ تومان

آباژور رومیزی آرام مدل MT7007/03

۴۷۴,۰۰۰
٪۳۰
۳۳۱,۸۰۰ تومان

آباژور رومیزی آرام مدل MT7018/10

۲۸۶,۰۰۰
٪۳۰
۲۰۰,۲۰۰ تومان

چراغ خواب مدل کهکشانی

۱,۲۵۰,۰۰۰
٪۹
۱,۱۳۷,۵۰۰ تومان
۱۲۵۰۰۰۰۰
٪۹
۱۴.۱میلیونتومان

آباژور ایستاده ایکیا مدل ARSTID

۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲۵.۳میلیونتومان

چراغ خواب شیائومی مدل Bedside 2

۱,۱۹۹,۹۰۰ تومان
۲۰.۱میلیونتومان

آباژور ایستاده مدل A3

۲۵۰,۰۰۰ تومان

آباژور ایستاده کد P305x

۵۵۲,۰۰۰ تومان

آباژور ایستاده مدل R20

۳۹۵,۰۰۰ تومان

آباژور رومیزی آرام مدل MT7018/03

۲۸۶,۰۰۰
٪۳۰
۲۰۰,۲۰۰ تومان

چراغ خواب مدل dream

۲۱۰,۰۰۰ تومان

آباژور رومیزی مدل کله قندی

۳۶۰,۰۰۰
٪۴۴
۱۹۹,۹۰۰ تومان

آباژور رومیزی مدل صدف

۹۰۰,۰۰۰
٪۶۸
۲۸۷,۰۰۰ تومان

چراغ خواب مدل Rk200

۳۹۰,۰۰۰
٪۸
۳۶۰,۰۰۰ تومان

آباژور رومیزی مدل Glans کد AS12

۱۸۰,۰۰۰
٪۸
۱۶۵,۰۰۰ تومان

آباژور ایستاده مدل B2

۲۳۸,۱۵۰ تومان

آباژور کد DLT-1482

۱۱۸,۰۰۰ تومان

آباژور ایستاده مدل مینیفر

۳,۲۵۰,۰۰۰
٪۲۰
۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳۲۵۰۰۰۰۰
٪۲۰
۶۰.۲میلیونتومان

آباژور ایستاده دیلایت مدل Nilufar Gold

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۶۰.۱میلیونتومان

آباژور ایستاده امیران لایتینگ کدA_B150

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰.۱میلیونتومان

آباژور ایستاده ایکیا مدل REGNSKUR / SKAFTET

۱۱,۳۷۵,۰۰۰ تومان
۳۸.۱۱میلیونتومان

آباژور ایستاده طرح گل

۱۴۵,۰۰۰ تومان

آباژور رومیزی مدل Pyramid کد AS16

۱۷۰,۰۰۰
٪۹
۱۵۵,۰۰۰ تومان

آباژور رومیزی ایکیا مدل ARSTID

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴۰.۱میلیونتومان

چراغ خواب مدل لامپ POWER

۱۶,۹۰۰
٪۶
۱۵,۹۰۰ تومان

چراغ خواب آتینو مدل نئونی 58

۹۸۴,۰۰۰
٪۶۴
۳۵۰,۰۰۰ تومان

آباژور رومیزی مدل ملورین

۹۰۰,۰۰۰
٪۶۸
۲۸۷,۰۰۰ تومان

آباژور ایستاده مدل Niloo.G

۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۵۵.۱میلیونتومان

آباژور رومیزی مدل V014

۱۹۰,۰۰۰
٪۱۴
۱۶۴,۰۰۰ تومان

آباژور ایستاده مدل C1

۳۰۰,۰۰۰ تومان

چراغ خواب مدل پاور طرح کلید دار

۲۴,۸۰۰
٪۶
۲۳,۴۰۰ تومان

جهت مشاهده مدل های دیگر چراغ خواب کلیک کنید

جهت مشاهده مدل های دیگر چراغ خواب کلیک کنید

جهت مشاهده مدل های دیگر چراغ خواب کلیک کنید

انتخاب کلاه بی پایان است و پارچه ، شیشه و سایر مواد شیمیایی موجود است. هنگام انتخاب درب باید به لبه زیرین درب نیز توجه کنید. اگر می خواهید از آن برای مطالعه استفاده کنید ، لبه پایین باید کوتاهتر باشد تا نور بیشتری از آن خارج شود. هرچه لبه پایین کوتاهتر باشد ، نور بیشتری نیز دارد.

کلیپ سرا وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *