محصولات پرفروشنکات مهم آشپزی

معرفی و خرید بهترین مدل های قابلمه ۹ مرداد ۱۴۰۰

خرید انواع قابلمه در طرح ها و مدل های مختلف

سرویس پخت و پز- خرید بهترین مدل های سرویس قابلمه و ماهیتابه
ظرف های پخت و پز – جدیدترین قابلمه، ماهیتابه، تابه و سینی
قیمت خرید انواع سرویس قابلمه آشپزخانه؛ گرانیتی، چدن و
لیست قیمت ظروف پخت و پز،
لیست قیمت ۴۰ مدل بهترین قابلمه گرانیتی کیفیت عالی
قیمت و خرید قابلمه گرانیتیُ ماهیتابه و سرویس قابلمه گرانیتی
قیمت و خرید سرویس قابلمه گرانیتی ارزان

 

ظروف آشپزخانه از جمله قابلمه و قابلمه یکی از مواردی است که بیشتر خانم های خانه دار به آن علاقه دارند و یکی از موضوعاتی که ذهن خانم های خانه دار را به خود مشغول می کند انتخاب ظروف آشپزخانه خوب علاوه بر مواد و دوام مناسب است در بالا ، در طولانی مدت خطری برای سلامتی ندارد.

حتماً از منابع مختلف شنیده اید که برخی از وسایل آشپزخانه از موادی ساخته شده اند که می توانند بیماری های مختلفی ایجاد کنند و در سال های اخیر ، لوازم نچسب ، آلومینیوم و حتی مس به دلیل انتقال بقایای مواد شیمیایی و فلزی به غذا مورد انتقاد قرار گرفته است.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/32c4b1c084bc2b74952fb432c48de6423053a67f_1626969020.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 6 پارچه اکا مدل 2021

سرویس قابلمه 6 پارچه اکا مدل 2021
سرویس قابلمه 6 پارچه اکا مدل 2021
۲۹۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/137325595504057a08d5f1077ceaf64b815d8992_1599918350.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 8 پارچه مدل D105

سرویس قابلمه 8 پارچه مدل D105
سرویس قابلمه 8 پارچه مدل D105
۱۷۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9fa597e49987b57681184d9a9ae9496f77da5cb1_1629725478.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 6 پارچه اکا مدل A2022

سرویس قابلمه 6 پارچه اکا مدل A2022
سرویس قابلمه 6 پارچه اکا مدل A2022
۴۴۵,۰۰۰
٪۱۵
۳۷۸,۲۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3118852.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه گرانیتی 7 پارچه تاپ مدل 7PC New

سرویس قابلمه گرانیتی 7 پارچه تاپ مدل 7PC New
سرویس قابلمه گرانیتی 7 پارچه تاپ مدل 7PC New
۳۵۰,۰۰۰
٪۹
۳۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/432466.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 7 پارچه مدل گرانیتی

سرویس قابلمه 7 پارچه مدل گرانیتی
سرویس قابلمه 7 پارچه مدل گرانیتی
۳۶۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117235108.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 20 پارچه جی فی نی کد 0004

سرویس قابلمه 20 پارچه جی فی نی کد 0004
سرویس قابلمه 20 پارچه جی فی نی کد 0004
۱۲,۵۰۰,۰۰۰
٪۲۴
۹,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲۵۰۰۰۰۰۰
٪۲۴
۴۵.۹میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1bbd926aba3bf289f58da42766c11cdc871ec6f5_1607930668.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 7 پارچه اسبیکو کد 5070

سرویس قابلمه 7 پارچه اسبیکو کد 5070
سرویس قابلمه 7 پارچه اسبیکو کد 5070
۵۵۵,۰۰۰
٪۱۲
۴۸۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6c89b583ff22d9e06ad2b7b514fe89d94141d94b_1610000254.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه ۷ پارچه رابین مدل ناژیا

سرویس قابلمه ۷ پارچه رابین مدل ناژیا
سرویس قابلمه ۷ پارچه رابین مدل ناژیا
۳۵۰,۰۰۰
٪۹
۳۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4834419.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 16 پارچه هوم کینگ مدل Granite Plus

سرویس قابلمه 16 پارچه هوم کینگ مدل Granite Plus
سرویس قابلمه 16 پارچه هوم کینگ مدل Granite Plus
۳,۵۴۰,۹۰۰ تومان
۵۴.۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5ac2026a7e1dffc0e23ed0e9caeb09c28e71717e_1594106180.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 8 پارچه کد 2000

سرویس قابلمه 8 پارچه کد 2000
سرویس قابلمه 8 پارچه کد 2000
۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1561624.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 9 پارچه کرکماز مدل Alfa کد A1660

سرویس قابلمه 9 پارچه کرکماز مدل Alfa کد A1660
سرویس قابلمه 9 پارچه کرکماز مدل Alfa کد A1660
۲,۱۸۵,۰۰۰ تومان
۱۹.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f185f97e4f1f4ba2219474b148a6eed8968b9d33_1605428326.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 19 پارچه پیلاو کد 0554

سرویس قابلمه 19 پارچه پیلاو کد 0554
سرویس قابلمه 19 پارچه پیلاو کد 0554
۳,۱۰۰,۰۰۰
٪۷
۲,۸۸۰,۰۰۰ تومان
۳۱۰۰۰۰۰۰
٪۷
۸۸.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fa56dab42d8c1904b2812539382482abe42ea31a_1618862317.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 12 پارچه لایف اسمایل مدل p5

سرویس قابلمه 12 پارچه لایف اسمایل مدل p5
سرویس قابلمه 12 پارچه لایف اسمایل مدل p5
۴,۲۹۴,۰۰۰ تومان
۲۹.۴میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/759b1fba24398714a852cdbd4fcdece5f639d941_1612740383.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 8 پارچه آیتاج کد ps10

سرویس قابلمه 8 پارچه آیتاج کد ps10
سرویس قابلمه 8 پارچه آیتاج کد ps10
۶۶۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5179abbce1a69b2f2b9008eb66b3d1f1134226df_1625921841.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 10 پارچه کاسیو کد 5033

سرویس قابلمه 10 پارچه کاسیو کد 5033
سرویس قابلمه 10 پارچه کاسیو کد 5033
۷۸۰,۰۰۰
٪۵
۷۴۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111644052.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 10 پارچه کاسیو کد 5212

سرویس قابلمه 10 پارچه کاسیو کد 5212
سرویس قابلمه 10 پارچه کاسیو کد 5212
۶۷۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/204085.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه گرانیتا زرساب 10 پارچه با در شیشه ای مدل GT-7500G

سرویس قابلمه گرانیتا زرساب 10 پارچه با در شیشه ای مدل GT-7500G
سرویس قابلمه گرانیتا زرساب 10 پارچه با در شیشه ای مدل GT-7500G
۱,۸۸۳,۲۰۰
٪۱۰
۱,۷۰۲,۲۰۰ تومان
۱۸۸۳۲۰۰۰
٪۱۰
۷۰.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5382184.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 15 پارچه ام جی اس مدل Korea C

سرویس قابلمه 15 پارچه ام جی اس مدل Korea C
سرویس قابلمه 15 پارچه ام جی اس مدل Korea C
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰.۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/31870eb4074b1911af1eb6ceaf42603860a43fac_1597930358.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 8 پارچه کد 9913

سرویس قابلمه 8 پارچه کد 9913
سرویس قابلمه 8 پارچه کد 9913
۱۰۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6559c595d146993eca76a102ba4e23bd58a68db4_1596013588.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 12 پارچه آیسل مدل Wave

سرویس قابلمه 12 پارچه آیسل مدل Wave
سرویس قابلمه 12 پارچه آیسل مدل Wave
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0d047f8161e464cea26996311dd17d53f75b6fd1_1607875089.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 8 پارچه فیسلر مدل مجیک

سرویس قابلمه 8 پارچه فیسلر مدل مجیک
سرویس قابلمه 8 پارچه فیسلر مدل مجیک
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119166104.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست قابلمه 6پارچه مدل 9874

ست قابلمه 6پارچه مدل 9874
ست قابلمه 6پارچه مدل 9874
۲۵۲,۰۰۰
٪۲۱
۱۹۹,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1db1ee9b556ecce0908859bdce3ca01aa1f4be90_1623572319.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 8 پارچه کاراجا مدل Okinawa

سرویس قابلمه 8 پارچه کاراجا مدل Okinawa
سرویس قابلمه 8 پارچه کاراجا مدل Okinawa
۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۴۹.۹میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1542068.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 9 پارچه کرکماز مدل Astra

سرویس قابلمه 9 پارچه کرکماز مدل Astra
سرویس قابلمه 9 پارچه کرکماز مدل Astra
۲,۰۷۱,۰۰۰ تومان
۰۷.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/73b296fe9c2e5cb9c65aa9bdfa8dc74ebd776575_1594110968.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 6 پارچه مدل S65001

سرویس قابلمه 6 پارچه مدل S65001
سرویس قابلمه 6 پارچه مدل S65001
۲۱۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/62315c32564903901a0e4941f5f5fcdfc604c754_1611572362.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 7 پارچه سهند مدل GOLD

سرویس قابلمه 7 پارچه سهند مدل GOLD
سرویس قابلمه 7 پارچه سهند مدل GOLD
۴۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114566542.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 10 پارچه دالغا مدل Full-A

سرویس قابلمه 10 پارچه دالغا مدل Full-A
سرویس قابلمه 10 پارچه دالغا مدل Full-A
۱,۹۷۰,۰۰۰
٪۶
۱,۸۴۴,۵۰۰ تومان
۱۹۷۰۰۰۰۰
٪۶
۸۴.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7a8f617e101ddc26ecc0ae6cdc86a68796b6b5be_1611595535.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 7 پارچه هلنا مدل VITI

سرویس قابلمه 7 پارچه هلنا مدل VITI
سرویس قابلمه 7 پارچه هلنا مدل VITI
۴۹۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/577c7f63c1d0eb6b322a73e3a85711b424c8c919_1598185032.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 10 پارچه دالغا کد 002

سرویس قابلمه 10 پارچه دالغا کد 002
سرویس قابلمه 10 پارچه دالغا کد 002
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۶۵.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3dc91be9e86fe52a69f440b37f9456347db90276_1628653213.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 6 پارچه مدل 2312XCZ

سرویس قابلمه 6 پارچه مدل 2312XCZ
سرویس قابلمه 6 پارچه مدل 2312XCZ
۳۴۲,۵۰۰
٪۱۸
۲۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4095261.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه و ماهیتابه 7 پارچه سلتیک مدل 7PC

سرویس قابلمه و ماهیتابه 7 پارچه سلتیک مدل 7PC
سرویس قابلمه و ماهیتابه 7 پارچه سلتیک مدل 7PC
۳۵۰,۰۰۰
٪۹
۳۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/78eb9766c73d31ebff00923b4937f7ec8672cdce_1616817140.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 7 پارچه کرکماز مدل2657

سرویس قابلمه 7 پارچه کرکماز مدل2657
سرویس قابلمه 7 پارچه کرکماز مدل2657
۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۹۰.۴میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/41d5c447aa223a39f7ace9563164dfdd6c625d03_1611860938.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 6 پارچه مدل والد کد208

سرویس قابلمه 6 پارچه مدل والد کد208
سرویس قابلمه 6 پارچه مدل والد کد208
۲۸۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a1a0a662ca3db4f572b845e2495aa6cd00a8d2a3_1594526057.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 6 پارچه طرح سنتی مدل D102

سرویس قابلمه 6 پارچه طرح سنتی مدل D102
سرویس قابلمه 6 پارچه طرح سنتی مدل D102
۲۸۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5b37ef2bf7529733280ecfaf74ad3693657a208f_1621191912.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 7 پارچه پاراب مدل 6030

سرویس قابلمه 7 پارچه پاراب مدل 6030
سرویس قابلمه 7 پارچه پاراب مدل 6030
۴۶۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3648040.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 7 پارچه گرانیتی ماندگار مدل لوکس

سرویس قابلمه 7 پارچه گرانیتی ماندگار مدل لوکس
سرویس قابلمه 7 پارچه گرانیتی ماندگار مدل لوکس
۳۵۴,۰۰۰ تومان

قابلمه تک ظرف کد Z2 سایز 16

۱۹۵,۰۰۰
٪۱۰
۱۷۵,۵۰۰ تومان

قابلمه تک ظرف مدل korea سایز 24

۴۵۵,۰۰۰
٪۱۰
۴۰۹,۵۰۰ تومان

قابلمه تک ظرف مدل tulip سایز 20

۲۸۵,۰۰۰
٪۱۰
۲۵۶,۵۰۰ تومان

قابلمه تک ظرف مدل کلاسیک سایز 16

۱۹۵,۰۰۰
٪۱۰
۱۷۵,۵۰۰ تومان

قابلمه تک ظرف مدل korea سایز 20

۳۶۵,۰۰۰
٪۱۰
۳۲۸,۵۰۰ تومان

قابلمه تک ظرف مدل korea سایز 28

۵۷۰,۰۰۰
٪۱۰
۵۱۳,۰۰۰ تومان

قابلمه تک ظرف مدل tulip سایز 28

۴۷۷,۰۰۰
٪۱۰
۴۲۹,۳۰۰ تومان

قابلمه تک ظرف مدل tulip سایز 24

۳۵۷,۰۰۰
٪۱۰
۳۲۱,۳۰۰ تومان

قابلمه تک ظرف مدل کلاسیک سایز 24

۳۴۰,۰۰۰
٪۱۰
۳۰۶,۰۰۰ تومان

قابلمه تک ظرف مدل کلاسیک سایز 22

۲۹۵,۰۰۰
٪۱۰
۲۶۵,۵۰۰ تومان

قابلمه تک ظرف مدل کلاسیک سایز 20

۲۵۵,۰۰۰
٪۱۰
۲۲۹,۵۰۰ تومان

قابلمه تک ظرف مدل کلاسیک سایز 38

۷۹۰,۰۰۰
٪۱۰
۷۱۱,۰۰۰ تومان

قابلمه تک ظرف مدل کلاسیک سایز 28

۴۴۰,۰۰۰
٪۱۰
۳۹۶,۰۰۰ تومان

قابلمه تک ظرف مدل کلاسیک سایز 26

۳۹۵,۰۰۰
٪۱۰
۳۵۵,۵۰۰ تومان

قابلمه تک ظرف مدل کلاسیک سایز 34

۶۳۰,۰۰۰
٪۱۰
۵۶۷,۰۰۰ تومان

قابلمه تک ظرف مدل کلاسیک سایز 48

۱,۲۰۰,۰۰۰
٪۱۰
۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰۰۰۰۰۰
٪۱۰
۰۸.۱میلیونتومان

قابلمه تک ظرف مدل کلاسیک سایز 42

۸۹۹,۰۰۰
٪۱۰
۸۰۹,۱۰۰ تومان

قابلمه تک ظرف مدل کلاسیک سایز 32

۵۵۰,۰۰۰
٪۱۰
۴۹۵,۰۰۰ تومان

قابلمه مدل 1031 سایز 26

۴۴۰,۰۰۰
٪۱۲
۳۸۹,۰۰۰ تومان

ظرف پخت دیزی مدل خمره ای نفر کد dzsh0606

۱۹۰,۰۰۰
٪۱۰
۱۷۱,۰۰۰ تومان

قابلمه مدل 1031 سایز 40

۸۸۲,۰۰۰
٪۱۲
۷۷۹,۰۰۰ تومان

قابلمه کیهان مدل 1031 سایز 28

۵۰۵,۰۰۰
٪۱۱
۴۴۷,۰۰۰ تومان

قابلمه مدل 1031 سایز 18

۲۸۵,۰۰۰
٪۱۲
۲۵۲,۰۰۰ تومان

قابلمه مدل 1031 سایز 22

۳۵۰,۰۰۰
٪۱۲
۳۰۹,۰۰۰ تومان

قابلمه مدل M41 سایز 22

۱۸۰,۰۰۰
٪۱۵
۱۵۳,۰۰۰ تومان

تابه عروس کد MD406 سایز 42

۱,۳۰۰,۰۰۰
٪۱۰
۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان
۱۳۰۰۰۰۰۰
٪۱۰
۱۷.۱میلیونتومان

ظرف پخت دیزی کد 1010

۲۱۵,۰۰۰
٪۱۱
۱۹۱,۳۵۰ تومان

تابه تک ظرف مدل کلاسیک سایز 26

۳۱۰,۰۰۰
٪۱۰
۲۷۹,۰۰۰ تومان

ظرف پخت پیتزا مدل sahar کد 500

۹۰,۰۰۰
٪۱۴
۷۷,۰۰۰ تومان

تابه تک ظرف مدل کلاسیک سایز 42

۶۹۰,۰۰۰
٪۱۰
۶۲۱,۰۰۰ تومان

تابه تک ظرف مدل کلاسیک سایز 20

۱۶۵,۰۰۰
٪۱۰
۱۴۸,۵۰۰ تومان

تابه دومو مدل onice سایز 28

۱,۱۰۰,۰۰۰
٪۱۰
۹۹۰,۰۰۰ تومان

تابه مدل G211 سایز 28

۳۴۵,۰۰۰
٪۱۰
۳۱۰,۵۰۰ تومان

نکات مهم هنگام خرید سرویس قابلمه مناسب
آیا شما یک آشپز باتجربه هستید یا تازه شروع به یادگیری آشپزی می کنید؟
آیا غذای شما تا به حال سوخته است یا در پخت و پز بسیار محتاط هستید؟
آیا به سلامتی غذا علاقه دارید؟
آیا شما برایتان مهم است که چقدر وقت خود را به آشپزی اختصاص می دهید؟

  • آیا از اجاق گاز یا مایکروویو بیشتر استفاده می کنید؟
  • چقدر بودجه برای خرید دارید؟

سرویس ۳ پارچه ماهیتابه مدل s12026

۲۰۰,۰۰۰
٪۱۲
۱۷۶,۹۰۰ تومان

سرویس قابلمه 7 پارچه اسبیکو کد 5070

۵۵۵,۰۰۰
٪۱۲
۴۸۹,۰۰۰ تومان

ست 3 پارچه ماهیتابه پارس مدل 3P

۱۷۰,۰۰۰
٪۷
۱۵۸,۰۰۰ تومان

سرویس قابلمه 6 پارچه مدل 2312XCZ

۳۴۲,۵۰۰
٪۱۸
۲۸۰,۰۰۰ تومان

سرویس قابلمه گرانیتا زرساب 10 پارچه با در شیشه ای مدل GT-7500G

۱,۸۸۳,۲۰۰
٪۱۰
۱,۷۰۲,۲۰۰ تومان
۱۸۸۳۲۰۰۰
٪۱۰
۷۰.۱میلیونتومان

سرویس تابه 3 پارچه مدل 1256

۱۵۳,۰۰۰
٪۱۵
۱۲۹,۹۰۰ تومان

سرویس پخت و پز 9 پارچه کاندید مدل Orbit کد 01

۱,۲۷۰,۰۰۰
٪۲۴
۹۶۹,۰۰۰ تومان

سرویس تابه 2 پارچه زرساب مدل MG-214-218

۲۷۴,۰۰۰
٪۲
۲۶۸,۵۰۰ تومان

سرویس تابه 6 پارچه مدل 10256

۳۰۰,۰۰۰
٪۷
۲۷۹,۰۰۰ تومان

سرویس 7 پارچه پخت و پز فیلون مدل Shiny

۶۷۰,۰۰۰
٪۲۰
۵۳۹,۰۰۰ تومان

سرویس پخت و پز 10 پارچه اویز مدل سلین

۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰.۵میلیونتومان

سرویس پخت و پز 12 پارچه زرساب مدل ML-7400

۲,۲۸۳,۲۰۰
٪۱۰
۲,۰۶۳,۸۰۰ تومان
۲۲۸۳۲۰۰۰
٪۱۰
۰۶.۲میلیونتومان

سرویس قابلمه 10 پارچه کاسیو کد 5033

۷۸۰,۰۰۰
٪۵
۷۴۱,۰۰۰ تومان

سرویس پخت و پز 12پارچه ام جی اس مدل KOREA C

۳,۲۰۰,۰۰۰
٪۳۴
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳۲۰۰۰۰۰۰
٪۳۴
۱۰.۲میلیونتومان

سرویس پخت ‌و پز 14 پارچه عروس مدل موج

۲,۸۵۰,۰۰۰
٪۵
۲,۶۹۹,۰۰۰ تومان
۲۸۵۰۰۰۰۰
٪۵
۷۰.۲میلیونتومان

سرویس پخت و پز 10 پارچه اویز مدل سلین

۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۷۰.۲میلیونتومان

سرویس پخت و پز 8 پارچه ماموت کد 002

۵۱۸,۰۰۰
٪۳
۵۰۲,۰۰۰ تومان

خرید قابلمه
خرید قابلمه روحی اصل
خرید قابلمه دست دوم
خرید قابلمه مسی
خرید قابلمه استیل
خرید قابلمه روحی
خرید قابلمه زرساب
خرید قابلمه لعابی
خرید قابلمه پیرکس
خرید قابلمه پلوپز

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا