محصولات پرفروشنکات مهم آشپزی

معرفی و خرید بهترین مدل های قابلمه ۱۸ خرداد ۱۴۰۰

خرید انواع قابلمه در طرح ها و مدل های مختلف

ظروف آشپزخانه از جمله قابلمه و قابلمه یکی از مواردی است که بیشتر خانم های خانه دار به آن علاقه دارند و یکی از موضوعاتی که ذهن خانم های خانه دار را به خود مشغول می کند انتخاب ظروف آشپزخانه خوب علاوه بر مواد و دوام مناسب است در بالا ، در طولانی مدت خطری برای سلامتی ندارد.

حتماً از منابع مختلف شنیده اید که برخی از وسایل آشپزخانه از موادی ساخته شده اند که می توانند بیماری های مختلفی ایجاد کنند و در سال های اخیر ، لوازم نچسب ، آلومینیوم و حتی مس به دلیل انتقال بقایای مواد شیمیایی و فلزی به غذا مورد انتقاد قرار گرفته است.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5ac2026a7e1dffc0e23ed0e9caeb09c28e71717e_1594106180.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 8 پارچه کد 2000

سرویس قابلمه 8 پارچه کد 2000
سرویس قابلمه 8 پارچه کد 2000
۸۶,۳۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1bbd926aba3bf289f58da42766c11cdc871ec6f5_1607930668.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 7 پارچه اسبیکو کد 5070

سرویس قابلمه 7 پارچه اسبیکو کد 5070
سرویس قابلمه 7 پارچه اسبیکو کد 5070
۴۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/903db1409fcc8db2e86ffe5978df12d221aa0154_1623150713.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

مگنت طرح ماهیتابه پیتزا تخته ایی کد ۱۳

مگنت طرح ماهیتابه پیتزا تخته ایی کد ۱۳
مگنت طرح ماهیتابه پیتزا تخته ایی کد ۱۳
۳۸,۰۰۰
٪۱۴
۳۲,۶۸۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/906db494787e5ed643b06679e238e5c81f718cf0_1623150803.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

مگنت طرح ماهیتابه نیمرو کد ۱۰

مگنت طرح ماهیتابه نیمرو کد ۱۰
مگنت طرح ماهیتابه نیمرو کد ۱۰
۲۰,۰۰۰
٪۶
۱۸,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3118852.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه گرانیتی 7 پارچه تاپ مدل 7PC New

سرویس قابلمه گرانیتی 7 پارچه تاپ مدل 7PC New
سرویس قابلمه گرانیتی 7 پارچه تاپ مدل 7PC New
۳۲۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120645053.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 5 پارچه عروس مدل Victoria babyset

سرویس قابلمه 5 پارچه عروس مدل Victoria babyset
سرویس قابلمه 5 پارچه عروس مدل Victoria babyset
۲۸۴,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117235108.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 20 پارچه جی فی نی کد 0004

سرویس قابلمه 20 پارچه جی فی نی کد 0004
سرویس قابلمه 20 پارچه جی فی نی کد 0004
۱۲,۵۰۰,۰۰۰
٪۲۶
۹,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲.۵
٪۲۶
۹.۲۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1561624.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 9 پارچه کرکماز مدل Alfa کد A1660

سرویس قابلمه 9 پارچه کرکماز مدل Alfa کد A1660
سرویس قابلمه 9 پارچه کرکماز مدل Alfa کد A1660
۲,۰۸۵,۰۰۰ تومان
۲.۰۸۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6c89b583ff22d9e06ad2b7b514fe89d94141d94b_1610000254.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه ۷ پارچه رابین مدل ناژیا

سرویس قابلمه ۷ پارچه رابین مدل ناژیا
سرویس قابلمه ۷ پارچه رابین مدل ناژیا
۳۱۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5382184.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 15 پارچه ام جی اس مدل Korea C

سرویس قابلمه 15 پارچه ام جی اس مدل Korea C
سرویس قابلمه 15 پارچه ام جی اس مدل Korea C
۲,۹۲۰,۰۰۰ تومان
۲.۹۲ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/137325595504057a08d5f1077ceaf64b815d8992_1599918350.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 8 پارچه مدل D105

سرویس قابلمه 8 پارچه مدل D105
سرویس قابلمه 8 پارچه مدل D105
۱۶۸,۹۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/432466.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 7 پارچه مدل گرانیتی

سرویس قابلمه 7 پارچه مدل گرانیتی
سرویس قابلمه 7 پارچه مدل گرانیتی
۳۷۰,۰۰۰
٪۴
۳۵۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111644052.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 10 پارچه کاسیو کد 5212

سرویس قابلمه 10 پارچه کاسیو کد 5212
سرویس قابلمه 10 پارچه کاسیو کد 5212
۶۶۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ebef463032ab29b45c9a15435cb9e10edf64a5e3_1614147521.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 4 پارچه زرساب مدل گرانیکو کد 01

سرویس قابلمه 4 پارچه زرساب مدل گرانیکو کد 01
سرویس قابلمه 4 پارچه زرساب مدل گرانیکو کد 01
۶۵۰,۰۰۰
٪۲۵
۴۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6e6943e06311b6f2e1112dedd188ba82d76e78c2_1614270572.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 6 پارچه کد zrnp-9925

سرویس قابلمه 6 پارچه کد zrnp-9925
سرویس قابلمه 6 پارچه کد zrnp-9925
۱۷۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119166104.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست قابلمه 6پارچه مدل 9874

ست قابلمه 6پارچه مدل 9874
ست قابلمه 6پارچه مدل 9874
۱۹۶,۰۰۰
٪۹
۱۷۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fa56dab42d8c1904b2812539382482abe42ea31a_1618862317.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 12 پارچه لایف اسمایل مدل p5

سرویس قابلمه 12 پارچه لایف اسمایل مدل p5
سرویس قابلمه 12 پارچه لایف اسمایل مدل p5
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴.۲ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1d857f1104999d7a6fddbbc1ba427c5ca2a8e230_1597146223.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 6 پارچه مدل 8745

سرویس قابلمه 6 پارچه مدل 8745
سرویس قابلمه 6 پارچه مدل 8745
۲۶۹,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/204085.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه گرانیتا زرساب 10 پارچه با در شیشه ای مدل GT-7500G

سرویس قابلمه گرانیتا زرساب 10 پارچه با در شیشه ای مدل GT-7500G
سرویس قابلمه گرانیتا زرساب 10 پارچه با در شیشه ای مدل GT-7500G
۱,۸۸۳,۲۰۰ تومان
۱.۸۸۳۲ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114566542.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 10 پارچه دالغا مدل Full-A

سرویس قابلمه 10 پارچه دالغا مدل Full-A
سرویس قابلمه 10 پارچه دالغا مدل Full-A
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۱.۷۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4095261.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه و ماهیتابه 7 پارچه سلتیک مدل 7PC

سرویس قابلمه و ماهیتابه 7 پارچه سلتیک مدل 7PC
سرویس قابلمه و ماهیتابه 7 پارچه سلتیک مدل 7PC
۳۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0d047f8161e464cea26996311dd17d53f75b6fd1_1607875089.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 8 پارچه فیسلر مدل مجیک

سرویس قابلمه 8 پارچه فیسلر مدل مجیک
سرویس قابلمه 8 پارچه فیسلر مدل مجیک
۲۵,۰۰۰,۰۰۰
٪۳۰
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵
٪۳۰
۱۷.۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2803206.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 6 پارچه کوچک - شانل - مدل 6p

سرویس قابلمه 6 پارچه کوچک - شانل - مدل 6p
سرویس قابلمه 6 پارچه کوچک - شانل - مدل 6p
۲۰۸,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/759b1fba24398714a852cdbd4fcdece5f639d941_1612740383.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 8 پارچه آیتاج کد ps10

سرویس قابلمه 8 پارچه آیتاج کد ps10
سرویس قابلمه 8 پارچه آیتاج کد ps10
۷۷۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1542068.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 9 پارچه کرکماز مدل Astra

سرویس قابلمه 9 پارچه کرکماز مدل Astra
سرویس قابلمه 9 پارچه کرکماز مدل Astra
۲,۱۰۵,۸۰۰ تومان
۲.۱۰۵۸ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/253f7c2be06ec53a9b43f332c380afb6bd7a5aee_1605429685.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 12 پارچه پیلاو کد 0534

سرویس قابلمه 12 پارچه پیلاو کد 0534
سرویس قابلمه 12 پارچه پیلاو کد 0534
۱,۹۰۰,۰۰۰
٪۶
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۱.۹
٪۶
۱.۷۹ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/392446556b9b61d2bb354854b06ffa1df44c9af3_1608104137.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 4 پارچه زرساب مدل GT-422-426

سرویس قابلمه 4 پارچه زرساب مدل GT-422-426
سرویس قابلمه 4 پارچه زرساب مدل GT-422-426
۷۹۴,۹۹۰
٪۳
۷۷۱,۱۴۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6559c595d146993eca76a102ba4e23bd58a68db4_1596013588.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 12 پارچه آیسل مدل Wave

سرویس قابلمه 12 پارچه آیسل مدل Wave
سرویس قابلمه 12 پارچه آیسل مدل Wave
۲,۴۳۰,۰۰۰ تومان
۲.۴۳ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3970410.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس 10 پارچه قابلمه لایف اسمایل مدل 25000

سرویس 10 پارچه قابلمه لایف اسمایل مدل 25000
سرویس 10 پارچه قابلمه لایف اسمایل مدل 25000
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳.۲ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112545986.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 10 پارچه مدل بادی Cas

سرویس قابلمه 10 پارچه مدل بادی Cas
سرویس قابلمه 10 پارچه مدل بادی Cas
۷۱۹,۱۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/62315c32564903901a0e4941f5f5fcdfc604c754_1611572362.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 7 پارچه سهند مدل GOLD

سرویس قابلمه 7 پارچه سهند مدل GOLD
سرویس قابلمه 7 پارچه سهند مدل GOLD
۵۲۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e7c1bb7884ec7bd8f489bbf9aa739a8e924f1a8d_1604667024.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 8 پارچه پاک تفلون کد 800001

سرویس قابلمه 8 پارچه پاک تفلون کد 800001
سرویس قابلمه 8 پارچه پاک تفلون کد 800001
۱۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f185f97e4f1f4ba2219474b148a6eed8968b9d33_1605428326.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 19 پارچه پیلاو کد 0554

سرویس قابلمه 19 پارچه پیلاو کد 0554
سرویس قابلمه 19 پارچه پیلاو کد 0554
۳,۲۰۰,۰۰۰
٪۱۸
۲,۶۱۰,۰۰۰ تومان
۳.۲
٪۱۸
۲.۶۱ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a92cd6edd25fc5e4dda8190f5c02dbc28756eda2_1607775715.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 12 پارچه جی فی نی کد 026 نانو گرانیت طبیعی

سرویس قابلمه 12 پارچه جی فی نی کد 026 نانو گرانیت طبیعی
سرویس قابلمه 12 پارچه جی فی نی کد 026 نانو گرانیت طبیعی
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3297334.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست قابلمه 5 پارچه عروس مدل کودک

ست قابلمه 5 پارچه عروس مدل کودک
ست قابلمه 5 پارچه عروس مدل کودک
۲۶۰,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9067a3c41422659d9a3e67ff33d728b166a96c4e_1594111625.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 6 پارچه مدل S67001

سرویس قابلمه 6 پارچه مدل S67001
سرویس قابلمه 6 پارچه مدل S67001
۲۰۹,۳۰۰ تومان

قابلمه تک ظرف مدل کلاسیک سایز 20

۲۰۶,۰۰۰
٪۳
۱۹۹,۹۰۰ تومان

قابلمه تک ظرف کد Z2 سایز 16

۱۶۰,۰۰۰
٪۲
۱۵۶,۸۰۰ تومان

قابلمه تک ظرف مدل کلاسیک سایز 24

۲۸۰,۰۰۰
٪۵
۲۶۵,۰۰۰ تومان

قابلمه تک ظرف مدل کلاسیک سایز 16

۱۶۰,۰۰۰
٪۲
۱۵۶,۸۰۰ تومان

قابلمه تک ظرف مدل کلاسیک سایز 32

۴۸۹,۰۰۰
٪۶
۴۵۹,۹۰۰ تومان

قابلمه تک ظرف مدل کلاسیک سایز 26

۳۱۵,۰۰۰
٪۵
۲۹۹,۹۰۰ تومان

قابلمه تک ظرف مدل کلاسیک سایز 42

۸۵۰,۰۰۰
٪۶
۷۹۹,۹۰۰ تومان

قابلمه تک ظرف مدل کلاسیک سایز 48

۱,۰۰۵,۰۰۰
٪۵
۹۵۴,۷۵۰ تومان

قابلمه تک ظرف مدل کلاسیک سایز 28

۳۷۰,۰۰۰
٪۵
۳۵۱,۵۰۰ تومان

ظرف پخت مدل مهتاب کد 19

۲۴۰,۰۰۰
٪۵۵
۱۰۷,۰۰۰ تومان

قابلمه عروس کد rf143 سایز 16

۳۵۰,۰۰۰
٪۲۷
۲۵۵,۰۰۰ تومان

قابلمه عروس کد AT409 سایز 30

۱,۰۵۰,۰۰۰
٪۳۰
۷۳۵,۰۰۰ تومان

قابلمه عروس مدل q385 سایز 54

۲,۸۸۰,۰۰۰
٪۵۱
۱,۴۱۱,۲۰۰ تومان
۲.۸۸
٪۵۱
۱.۴۱۱۲ میلیون تومان

قابلمه عروس کد AT296 سایز 26

۶۸۴,۰۰۰
٪۵۰
۳۴۱,۰۰۰ تومان

تابه ژیوار مدل 23P سایز 28

۵۹۰,۰۰۰
٪۱۵
۵۰۰,۰۰۰ تومان

تابه مدل 01 سایز 21

۷۵,۰۰۰
٪۳۴
۴۹,۵۰۰ تومان

تابه مدل 03 سایز 27

۹۵,۰۰۰
٪۳۰
۶۶,۵۰۰ تومان

تابه جی اس اف مدل چی سایز 18

۱۷۶,۰۰۰
٪۳۰
۱۲۳,۲۰۰ تومان

قابلمه اِویز مدل سوینگ سایز ۳۰

۷۹۰,۰۰۰
٪۳۳
۵۲۹,۰۰۰ تومان

قابلمه زرفام مدل 5810 سایز 60

۱,۰۰۰,۰۰۰
٪۱۱
۸۹۰,۰۰۰ تومان

قابلمه فورته مدل Plus28 سایز 28

۶۶۴,۰۰۰
٪۱۱
۵۹۲,۵۰۰ تومان

تابه کد AS308 سایز 14

۲۱۸,۰۰۰
٪۱۸
۱۷۸,۷۶۰ تومان

قابلمه عروس کد AS591 سایز 20

۳۸۰,۰۰۰
٪۱۸
۳۱۱,۶۰۰ تومان

تابه آریانا مدل T102 سایز 34

۵۵۰,۰۰۰
٪۴۵
۳۰۲,۵۰۰ تومان

تابه گلدکرون مدل KD2 سایز 28

۶۸۰,۰۰۰
٪۴۳
۳۸۵,۰۰۰ تومان

قابلمه فورته مدل VCR28 سایز 28

۶۶۰,۰۰۰
٪۴۳
۳۷۳,۵۰۰ تومان

تابه جی اس اف مدل6  سایز 30

۲۹۹,۰۰۰
٪۲۳
۲۳۰,۲۳۰ تومان

تابه عروس کد MD403 سایز 24

۴۰۰,۰۰۰
٪۲۵
۳۰۰,۰۰۰ تومان

قابلمه عروس مدل SAT692 سایز 17

۵۵۸,۰۰۰
٪۴۵
۳۰۶,۹۰۰ تومان

ظرف پخت ترامونتینا مدل BRASIL کد 20053422

۳۷۵,۰۰۰
٪۲۹
۲۶۷,۵۰۰ تومان

تابه فورته مدل G-پریما سایز 28

۶۰۰,۰۰۰
٪۲۰
۴۸۰,۰۰۰ تومان

قابلمه کاج نچسب مدل GK50 سایز 50

۱,۴۵۰,۰۰۰
٪۲۲
۱,۱۲۴,۰۰۰ تومان
۱.۴۵
٪۲۲
۱.۱۲۴ میلیون تومان

نکات مهم هنگام خرید سرویس قابلمه مناسب
آیا شما یک آشپز باتجربه هستید یا تازه شروع به یادگیری آشپزی می کنید؟
آیا غذای شما تا به حال سوخته است یا در پخت و پز بسیار محتاط هستید؟
آیا به سلامتی غذا علاقه دارید؟
آیا شما برایتان مهم است که چقدر وقت خود را به آشپزی اختصاص می دهید؟

  • آیا از اجاق گاز یا مایکروویو بیشتر استفاده می کنید؟
  • چقدر بودجه برای خرید دارید؟

سرویس پخت و پز 14 پارچه وون مدل bismark

۲,۴۷۰,۰۰۰ تومان
۲.۴۷ میلیون تومان

ست 3 پارچه ماهیتابه پارس مدل 3P

۱۷۰,۰۰۰
٪۱۶
۱۴۲,۰۰۰ تومان

سرویس قابلمه 7 پارچه مدل گرانیتی

۳۷۰,۰۰۰
٪۴
۳۵۵,۰۰۰ تومان

سرویس تابه 3 پارچه مدل 1256

۱۲۷,۰۰۰
٪۷
۱۱۸,۱۱۰ تومان

سرویس 7 پارچه پخت و پز فیلون مدل Shiny

۵۲۳,۰۰۰
٪۱۰
۴۶۹,۰۰۰ تومان

سرویس پخت و پز 9 پارچه کاندید مدل Orbit کد 01

۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱.۱۵ میلیون تومان

سرویس پخت و پز 7 پارچه کاندید مدل نانسی

۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان
۱.۴۹۵ میلیون تومان

سرویس تابه 3 پارچه سورنا مدل 1256

۱۳۵,۰۰۰
٪۱۴
۱۱۵,۹۰۰ تومان

سرویس تابه 6 پارچه مدل 10256

۲۷۳,۰۰۰
٪۱۷
۲۲۵,۶۷۰ تومان

سرویس قابلمه 19 پارچه پیلاو کد 0554

۳,۲۰۰,۰۰۰
٪۱۸
۲,۶۱۰,۰۰۰ تومان
۳.۲
٪۱۸
۲.۶۱ میلیون تومان

سرویس پخت و پز 14 پارچه جی فی نی مدل A01

۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴.۲ میلیون تومان

سرویس پخت و پز 14 پارچه جی فی نی مدل QW14T

۴,۱۰۰,۰۰۰
٪۱۸
۳,۳۸۰,۰۰۰ تومان
۴.۱
٪۱۸
۳.۳۸ میلیون تومان

سرویس پخت و پز 10 پارچه عروس سری ویکتوریا مدل DVi-0107

۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۱.۳۵ میلیون تومان

خرید قابلمه
خرید قابلمه روحی اصل
خرید قابلمه دست دوم
خرید قابلمه مسی
خرید قابلمه استیل
خرید قابلمه روحی
خرید قابلمه زرساب
خرید قابلمه لعابی
خرید قابلمه پیرکس
خرید قابلمه پلوپز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا