کلیپ های جذاب و دیدنی

معرفی و انتخاب ۳۰ مدل کیف زنانه پرفروش

مدل های پرفروش کیف زنانه و مردانه

نکاتی برای انتخاب کیف:

همانطور که در انتخاب کفش و لباس باید بسیار مراقب باشید ، در خرید کیف نیز باید مراقب باشید. اگر کیف بدون راهنما بخرید بعد از مدتی پشیمان خواهید شد.
بنابراین در انتخاب و خرید کیف مورد نظر عجله نکنید. مقاله ما را تا انتها بخوانید ، سپس خواهید فهمید که بهترین معیارهای خرید کیف چیست و چگونه می توانید یک کیف بادوام ، زیبا و شیک خریداری کنید.

البته یک نکته مهم در خرید کیف توجه به نیازهای ماست. اگر به دلیل قیمت مناسب یا رنگ زیبا فقط کیف خریداری کرده اید ، اشتباه بزرگی مرتکب شده اید. زیرا این کیف ممکن است برای شما مفید نباشد و شما فقط یک وسیله اضافی در خانه خود داشته باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0350b83eb51388fe73f768c494bfee7795498d57_1615673119.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف رودوشی چرم جانتا مدل D078

کیف رودوشی چرم جانتا مدل D078
کیف رودوشی چرم جانتا مدل D078
۵۴۶,۰۰۰
٪۳۰
۳۸۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/309d83eb7fca127fa14673934fb05e91d17fd85c_1608206317.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف رودوشی چرم جانتا مدل 495

کیف رودوشی چرم جانتا مدل 495
کیف رودوشی چرم جانتا مدل 495
۷۷۰,۰۰۰
٪۲۳
۵۹۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ae3029f98481e0d3c1f4fab33af3fa9cb6bae358_1608813131.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف رودوشی چرم جانتا مدل D012

کیف رودوشی چرم جانتا مدل D012
کیف رودوشی چرم جانتا مدل D012
۹۱۰,۰۰۰
٪۳۰
۶۳۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9f360872303d9b5eca78ef3b40063901a29253a3_1608137124.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف رودوشی چرم جانتا مدل D070

کیف رودوشی چرم جانتا مدل D070
کیف رودوشی چرم جانتا مدل D070
۱,۱۳۰,۰۰۰
٪۲۴
۸۵۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/355b4c1e7f117b647ad53fd87add47b0e0473439_1605768003.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف اداری چرم ما مدل MA-4

کیف اداری چرم ما مدل MA-4
کیف اداری چرم ما مدل MA-4
۴۸۰,۰۰۰
٪۶۲
۱۸۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e075e3abbdad4f300b2fd237d82af3b97a8ed8a4_1597658361.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف کمری زنانه کد 904

کیف کمری زنانه کد 904
کیف کمری زنانه کد 904
۶۹,۰۰۰
٪۶۶
۲۳,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121798896.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف کمری زنانه کد 2047

کیف کمری زنانه کد 2047
کیف کمری زنانه کد 2047
۲۷,۳۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111476292.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی زنانه کد 1558

کیف دستی زنانه کد 1558
کیف دستی زنانه کد 1558
۵۴,۵۸۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113831982.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دوشی زنانه مدل روشا

کیف دوشی زنانه مدل روشا
کیف دوشی زنانه مدل روشا
۳۱,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110481756.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی زنانه کد 012

کیف دستی زنانه کد 012
کیف دستی زنانه کد 012
۷۶,۳۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120414461.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی زنانه مدل آدرینا

کیف دستی زنانه مدل آدرینا
کیف دستی زنانه مدل آدرینا
۷۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119691976.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دوشی زنانه کد 844

کیف دوشی زنانه کد 844
کیف دوشی زنانه کد 844
۲۹,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ceac1f6992209904322b904443d0c5380c7f70a2_1598183066.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دوشی زنانه مدل 2PK

کیف دوشی زنانه مدل 2PK
کیف دوشی زنانه مدل 2PK
۸۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110970549.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف رودوشی چرم ما مدل 20

کیف رودوشی چرم ما مدل 20
کیف رودوشی چرم ما مدل 20
۵۶,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e0913b1f8e2e4e934c2cad8b2d00ebc91b823605_1595959141.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف کمری زنانه کد 2086

کیف کمری زنانه کد 2086
کیف کمری زنانه کد 2086
۶۹,۲۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/271912170dfa8fc569699280c2f9719fbbb83ef7_1606313038.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف رودوشی زنانه مانگو مدل 34015671-02

کیف رودوشی زنانه مانگو مدل 34015671-02
کیف رودوشی زنانه مانگو مدل 34015671-02
۱,۱۸۷,۰۰۰
٪۶۱
۴۶۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0556964df43dea9975327958dcc16b922b55ab6e_1606211554.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف رودوشی زنانه مانگو مدل 34065657-02

کیف رودوشی زنانه مانگو مدل 34065657-02
کیف رودوشی زنانه مانگو مدل 34065657-02
۱,۴۵۴,۰۰۰
٪۶۰
۵۷۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/74accfd72c0c26cc1e897c6b5b33476702f9b349_1605457112.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف اداری چرم ما مدل MA-2

کیف اداری چرم ما مدل MA-2
کیف اداری چرم ما مدل MA-2
۱۳۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111235126.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف رو دوشی زنانه کد VGB02

کیف رو دوشی زنانه کد VGB02
کیف رو دوشی زنانه کد VGB02
۳۳,۷۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119961441.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی زنانه مدل A1400

کیف دستی زنانه مدل A1400
کیف دستی زنانه مدل A1400
۶۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f56b6b8d42b2177be88141167660ce1bf3d2b292_1599077655.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

كيف دوشي زنانه دودل مدل k1

كيف دوشي زنانه دودل مدل k1
كيف دوشي زنانه دودل مدل k1
۷۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117465297.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دوشی کد T-05

کیف دوشی کد T-05
کیف دوشی کد T-05
۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110120203.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی زنانه مدل 302

کیف دستی زنانه مدل 302
کیف دستی زنانه مدل 302
۶۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121679843.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دوشی زنانه مایکل کورس مدل Daniela Flower

کیف دوشی زنانه مایکل کورس مدل Daniela Flower
کیف دوشی زنانه مایکل کورس مدل Daniela Flower
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120264887.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی زنانه مدل M1

کیف دستی زنانه مدل M1
کیف دستی زنانه مدل M1
۱۱۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a32315663b9478d0c2f6960cd4987d143cfbca4b_1607945799.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی زنانه مدل L-901

کیف دستی زنانه مدل L-901
کیف دستی زنانه مدل L-901
۱۴۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113689839.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دوشی زنانه مدل 794

کیف دوشی زنانه مدل 794
کیف دوشی زنانه مدل 794
۹۲,۰۰۰
٪۲۰
۷۳,۶۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112689814.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دوشی زنانه کد 2687

کیف دوشی زنانه کد 2687
کیف دوشی زنانه کد 2687
۸۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114512127.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف اداری کد 1004

کیف اداری کد 1004
کیف اداری کد 1004
۱۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fb45c128df22345f4837e6fd47384a773f258b29_1599666050.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف رودوشی زنانه شیفر مدل 9076B01

کیف رودوشی زنانه شیفر مدل 9076B01
کیف رودوشی زنانه شیفر مدل 9076B01
۱,۲۸۵,۰۰۰
٪۴۹
۶۵۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/83eda4e0c399001dd0fcce6b10e61bc784673b63_1598369701.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دوشی زنانه مدل 2PS

کیف دوشی زنانه مدل 2PS
کیف دوشی زنانه مدل 2PS
۸۷,۷۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6b0c8edb0b860f7857b62843e63dac6052cb74aa_1604588402.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف زنانه چرم آرا مدل z054

کیف زنانه چرم آرا مدل z054
کیف زنانه چرم آرا مدل z054
۸۹۵,۰۰۰
٪۵۶
۳۹۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/09ba1d55ed632914bcf91bd81a34f70c945e299c_1595249384.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دوشی زنانه مدل 1817

کیف دوشی زنانه مدل 1817
کیف دوشی زنانه مدل 1817
۱۶۹,۰۰۰
٪۵۹
۶۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/01d422fceede97b0c73f7a03fe26b37f4b3df17e_1598277758.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دوشی زنانه چرم آرا مدل d054

کیف دوشی زنانه چرم آرا مدل d054
کیف دوشی زنانه چرم آرا مدل d054
۸۹۵,۰۰۰
٪۵۶
۳۹۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1e1cc2d7c222b81470d5930a27d4840531595087_1601890622.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی زنانه مدل 994N

کیف دستی زنانه مدل 994N
کیف دستی زنانه مدل 994N
۱۴۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120265029.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف رودوشی زنانه مدل z111

کیف رودوشی زنانه مدل z111
کیف رودوشی زنانه مدل z111
۲۵۰,۰۰۰
٪۵۶
۱۰۸,۹۰۰ تومان

اگر کیفی می خواهید که بتوانید هر روز از آن استفاده کنید و می خواهید با همه لباس های شما صرف نظر از رنگشان هماهنگ بشود، بهترین کار، انتخاب رنگ خنثی است.

یکی از سخت ترین انتخاب ها برای یک سبک بی نقص ، انتخاب کیف مناسب است. البته شما بارها درگیر این مسئله مهم شده اید ، به نظر می رسد سبک شما کامل است ، اما در واقع یک اشکال بزرگ دارد و رفع این نقص چندان آسان نیست ، اما با توجه به برخی عوامل مهم می توان این سختی را ایجاد کرد کمی راحت تر مرطوب برای انتخاب کیف مناسب باید به ۳ موضوع توجه کنید: ۱- سبک و سبک لباس ۲- رنگ و مواد ۳- شکل بدن و 

جهت مشاهده انواع دیگر کیف زنانه کلیک کنید

کیف رودوشی دیجی کالا
کیف رودوشی مردانه
کیف رودوشی
کیف رودوشی چرم مردانه
کیف رودوشی چرم
کیف رودوشی دخترانه دیجی کالا
کیف رودوشی cat
کیف رودوشی مردانه چرم مشهد
کیف رودوشی گوگانا
کیف رودوشی کتان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا