کلیپ های جذاب و دیدنی

معرفی و انتخاب ۳۰ مدل کیف زنانه پرفروش

مدل های پرفروش کیف زنانه و مردانه

نکاتی برای انتخاب کیف:

همانطور که در انتخاب کفش و لباس باید بسیار مراقب باشید ، در خرید کیف نیز باید مراقب باشید. اگر کیف بدون راهنما بخرید بعد از مدتی پشیمان خواهید شد.
بنابراین در انتخاب و خرید کیف مورد نظر عجله نکنید. مقاله ما را تا انتها بخوانید ، سپس خواهید فهمید که بهترین معیارهای خرید کیف چیست و چگونه می توانید یک کیف بادوام ، زیبا و شیک خریداری کنید.

البته یک نکته مهم در خرید کیف توجه به نیازهای ماست. اگر به دلیل قیمت مناسب یا رنگ زیبا فقط کیف خریداری کرده اید ، اشتباه بزرگی مرتکب شده اید. زیرا این کیف ممکن است برای شما مفید نباشد و شما فقط یک وسیله اضافی در خانه خود داشته باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0350b83eb51388fe73f768c494bfee7795498d57_1615673119.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف رودوشی چرم جانتا مدل D078

کیف رودوشی چرم جانتا مدل D078
کیف رودوشی چرم جانتا مدل D078
۷۴۵,۰۰۰
٪۳۷
۴۶۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ae3029f98481e0d3c1f4fab33af3fa9cb6bae358_1608813131.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف رودوشی چرم جانتا مدل D012

کیف رودوشی چرم جانتا مدل D012
کیف رودوشی چرم جانتا مدل D012
۱,۲۸۸,۰۰۰
٪۴۳
۷۳۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/309d83eb7fca127fa14673934fb05e91d17fd85c_1608206317.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف رودوشی چرم جانتا مدل 495

کیف رودوشی چرم جانتا مدل 495
کیف رودوشی چرم جانتا مدل 495
۱,۱۵۴,۰۰۰
٪۳۶
۷۳۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9f360872303d9b5eca78ef3b40063901a29253a3_1608137124.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف رودوشی چرم جانتا مدل D070

کیف رودوشی چرم جانتا مدل D070
کیف رودوشی چرم جانتا مدل D070
۱,۶۹۲,۰۰۰
٪۳۶
۱,۰۸۲,۰۰۰ تومان
۱۶۹۲۰۰۰۰
٪۳۶
۰۸.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111476292.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی زنانه کد 1558

کیف دستی زنانه کد 1558
کیف دستی زنانه کد 1558
۷۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121798896.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف کمری زنانه کد 2047

کیف کمری زنانه کد 2047
کیف کمری زنانه کد 2047
۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113831982.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دوشی زنانه مدل روشا

کیف دوشی زنانه مدل روشا
کیف دوشی زنانه مدل روشا
۳۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/db1c8c254f9d7eb04e3fd24a06b4af2dc4610f8a_1630130094.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دوشی زنانه چرم آرا مدل d059

کیف دوشی زنانه چرم آرا مدل d059
کیف دوشی زنانه چرم آرا مدل d059
۴۹۵,۰۰۰
٪۵۰
۲۴۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/34930e3de2a0464e4d710c88182555cd7e5a07bc_1601485009.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف رودوشی زنانه چرم آرا مدل d058

کیف رودوشی زنانه چرم آرا مدل d058
کیف رودوشی زنانه چرم آرا مدل d058
۳۱۰,۰۰۰
٪۴۵
۱۶۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110481756.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی زنانه کد 012

کیف دستی زنانه کد 012
کیف دستی زنانه کد 012
۹۹,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119691976.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دوشی زنانه کد 844

کیف دوشی زنانه کد 844
کیف دوشی زنانه کد 844
۳۷,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110609584.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف رودوشی زنانه مدل SE1

کیف رودوشی زنانه مدل SE1
کیف رودوشی زنانه مدل SE1
۵۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110970549.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف رودوشی چرم ما مدل 20

کیف رودوشی چرم ما مدل 20
کیف رودوشی چرم ما مدل 20
۹۸,۰۰۰
٪۱۹
۷۹,۲۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114512127.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف اداری کد 1004

کیف اداری کد 1004
کیف اداری کد 1004
۱۳۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/daa859342ac6a37649fc8fcc9a5f21e26b2ea2f6_1600320706.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف رودوشی چرم ما مدل 05

کیف رودوشی چرم ما مدل 05
کیف رودوشی چرم ما مدل 05
۱۱۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e0913b1f8e2e4e934c2cad8b2d00ebc91b823605_1595959141.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف کمری زنانه کد 2086

کیف کمری زنانه کد 2086
کیف کمری زنانه کد 2086
۵۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/576ce9d064bfeddcb24ac8e0ac6d4fe1e278cdf3_1606321166.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دوشی زنانه چرم آرا مدل d076

کیف دوشی زنانه چرم آرا مدل d076
کیف دوشی زنانه چرم آرا مدل d076
۱,۱۰۰,۰۰۰
٪۵۳
۵۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114090262.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف رودوشی مارپلو مدل MPO-30

کیف رودوشی مارپلو مدل MPO-30
کیف رودوشی مارپلو مدل MPO-30
۱۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120414461.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی زنانه مدل آدرینا

کیف دستی زنانه مدل آدرینا
کیف دستی زنانه مدل آدرینا
۸۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119562493.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف زنانه کد 033 مجموعه 3 عددی

کیف زنانه کد 033 مجموعه 3 عددی
کیف زنانه کد 033 مجموعه 3 عددی
۸۹,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112689814.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دوشی زنانه کد 2687

کیف دوشی زنانه کد 2687
کیف دوشی زنانه کد 2687
۹۲,۱۳۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/09e9930fd74c498ad40a94d812c876a79a38c52a_1613459402.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف رودوشی زنانه مدل 2057

کیف رودوشی زنانه مدل 2057
کیف رودوشی زنانه مدل 2057
۲۱۵,۰۰۰
٪۶۳
۷۸,۷۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d3373f250395ead4bddd5b70bad328ecfcfc0421_1623544917.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دوشی زنانه مدل SA004

کیف دوشی زنانه مدل SA004
کیف دوشی زنانه مدل SA004
۳۲۰,۰۰۰
٪۶۷
۱۰۵,۶۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120264887.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی زنانه مدل M1

کیف دستی زنانه مدل M1
کیف دستی زنانه مدل M1
۱۴۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/83eda4e0c399001dd0fcce6b10e61bc784673b63_1598369701.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دوشی زنانه مدل 2PS

کیف دوشی زنانه مدل 2PS
کیف دوشی زنانه مدل 2PS
۱۰۳,۰۰۰
٪۲۲
۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1af967786299267b118e7db8321e3d934ceca569_1607437064.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف رودوشی چرم ما مدل TB-99

کیف رودوشی چرم ما مدل TB-99
کیف رودوشی چرم ما مدل TB-99
۱۴۸,۷۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fd39d225b27715488e84290eb9714efa785f0e80_1635007058.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف رودوشی زنانه مدل p1

کیف رودوشی زنانه مدل p1
کیف رودوشی زنانه مدل p1
۱۵۲,۰۰۰
٪۱۵
۱۲۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121766245.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف زنانه کد 200 مجموعه 3 عددی

کیف زنانه کد 200 مجموعه 3 عددی
کیف زنانه کد 200 مجموعه 3 عددی
۸۹,۱۳۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121762767.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دوشی زنانه مدل 1760

کیف دوشی زنانه مدل 1760
کیف دوشی زنانه مدل 1760
۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b6efb1c748d994eaf450b14af9949bc94e2f3be0_1615296260.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف رودوشی زنانه برتونیکس مدل 109B

کیف رودوشی زنانه برتونیکس مدل 109B
کیف رودوشی زنانه برتونیکس مدل 109B
۵۴۰,۰۰۰
٪۴۸
۲۸۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7cd4fed38a188ea6575f142fa0e28527a1df61e1_1606319241.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف رودوشی چرم ما مدل HA-2

کیف رودوشی چرم ما مدل HA-2
کیف رودوشی چرم ما مدل HA-2
۱۶۰,۰۰۰
٪۱۰
۱۴۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/33b36f6352b215311ebee50533d37636b1e16231_1600804712.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف رودوشی زنانه کد 794

کیف رودوشی زنانه کد 794
کیف رودوشی زنانه کد 794
۱۱۶,۰۰۰
٪۱۰
۱۰۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5c61996e42c448e2ae9707b5a1df04dc837ac067_1618125957.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف رودوشی زنانه مدل 849

کیف رودوشی زنانه مدل 849
کیف رودوشی زنانه مدل 849
۵۸,۶۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/58b248205c2ad935d110cca5fe10933b7dd8a03e_1619827002.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دوشی زنانه مدل University

کیف دوشی زنانه مدل University
کیف دوشی زنانه مدل University
۱۷۵,۰۰۰
٪۴۳
۹۹,۷۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ceac1f6992209904322b904443d0c5380c7f70a2_1598183066.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دوشی زنانه مدل 2PK

کیف دوشی زنانه مدل 2PK
کیف دوشی زنانه مدل 2PK
۱۰۰,۰۰۰
٪۲۰
۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114742747.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف زنانه مدل آریانا

کیف زنانه مدل آریانا
کیف زنانه مدل آریانا
۸۷,۰۰۰ تومان

اگر کیفی می خواهید که بتوانید هر روز از آن استفاده کنید و می خواهید با همه لباس های شما صرف نظر از رنگشان هماهنگ بشود، بهترین کار، انتخاب رنگ خنثی است.

خرید و مشاهده مدل های کیف زنانه

یکی از سخت ترین انتخاب ها برای یک سبک بی نقص ، انتخاب کیف مناسب است. البته شما بارها درگیر این مسئله مهم شده اید ، به نظر می رسد سبک شما کامل است ، اما در واقع یک اشکال بزرگ دارد و رفع این نقص چندان آسان نیست ، اما با توجه به برخی عوامل مهم می توان این سختی را ایجاد کرد کمی راحت تر مرطوب برای انتخاب کیف مناسب باید به ۳ موضوع توجه کنید: ۱- سبک و سبک لباس ۲- رنگ و مواد ۳- شکل بدن و 

جهت مشاهده انواع دیگر کیف زنانه کلیک کنید

کیف رودوشی دیجی کالا
کیف رودوشی مردانه
کیف رودوشی
کیف رودوشی چرم مردانه
کیف رودوشی چرم
کیف رودوشی دخترانه دیجی کالا
کیف رودوشی cat
کیف رودوشی مردانه چرم مشهد
کیف رودوشی گوگانا
کیف رودوشی کتان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا