خانه و آشپزخانهکلیپ های جذاب و دیدنی

معرفی بیش از ۷۰ نمونه سرویس پخت و پز در مدل های جدید

قطعا همه‌‌ی ما با ضرورت خرید سرویس پخت و پز آشنا هستیم اما با اهمیت زیاد آن برای دقت به خرج دادن چندان آشنایی نداریم. خانم‌‌ها بهتر می‌‌دانند که هنگام خرید سرویس پخت و پز، باید بسیار حواس جمع بود چرا که خرید اشتباه منجر به از دست دادن سرمایه‌‌ی زیادی خواهد شد. امروزه برندهای معتبر این نوع سرویس آشپزخانه دسینی، پی اس دی، وگاتی، زرساب، زوپینی و غیره هستند لذا کار خرید را سخت کرده‌‌اند.

هنگام خرید سرویس پخت و پز باید دقت کنید که در تعداد پارچه‌‌ها، درب قابلمه و ماهیتابه، دفترچه‌‌ی آشپزی، کفگیر و ملاقه و غیره نیز جزء پارچه محسوب می‌‌شود یا به عبارت دیگر قابلمه به همراه درب آن دو پارچه است!

 

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/eab983cf5346297bb702087fb4905e7ac1bacf47_1610182424.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس پخت و پز 7 پارچه ARK مدل s101

سرویس پخت و پز 7 پارچه ARK مدل s101
سرویس پخت و پز 7 پارچه ARK مدل s101
۸۹۹,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3118852.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه گرانیتی 7 پارچه تاپ مدل 7PC New

سرویس قابلمه گرانیتی 7 پارچه تاپ مدل 7PC New
سرویس قابلمه گرانیتی 7 پارچه تاپ مدل 7PC New
۲۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2697728.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

قهوه جوش اسپرسو ساز دستی مدل 3 Cup

قهوه جوش اسپرسو ساز دستی مدل 3 Cup
قهوه جوش اسپرسو ساز دستی مدل 3 Cup
۱۱۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117235108.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 20 پارچه جی فی نی کد 0004

سرویس قابلمه 20 پارچه جی فی نی کد 0004
سرویس قابلمه 20 پارچه جی فی نی کد 0004
۱۱,۵۰۰,۰۰۰
٪۲۲
۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2727705.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

قهوه جوش و اسپرسو ساز دستی مدل 6 Cup

قهوه جوش و اسپرسو ساز دستی مدل 6 Cup
قهوه جوش و اسپرسو ساز دستی مدل 6 Cup
۱۳۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111256764.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کباب پز سون شعله مدل KB50

کباب پز سون شعله مدل KB50
کباب پز سون شعله مدل KB50
۴۷۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3343226.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس 64 پارچه لیمون مدل پلاسکو

سرویس 64 پارچه لیمون مدل پلاسکو
سرویس 64 پارچه لیمون مدل پلاسکو
۲,۷۸۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119901664.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قاشق و چنگال 12 پارچه کد SKZ-12

سرویس قاشق و چنگال 12 پارچه کد SKZ-12
سرویس قاشق و چنگال 12 پارچه کد SKZ-12
۶۳,۴۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6c89b583ff22d9e06ad2b7b514fe89d94141d94b_1610000254.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه ۷ پارچه رابین مدل ناژیا

سرویس قابلمه ۷ پارچه رابین مدل ناژیا
سرویس قابلمه ۷ پارچه رابین مدل ناژیا
۳۱۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119290280.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قاشق و چنگال 12 پارچه مدل ws

سرویس قاشق و چنگال 12 پارچه مدل ws
سرویس قاشق و چنگال 12 پارچه مدل ws
۸۱,۶۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4231469.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس تابه 3 پارچه گرانیتی سورنا مدل SML3251

سرویس تابه 3 پارچه گرانیتی سورنا مدل SML3251
سرویس تابه 3 پارچه گرانیتی سورنا مدل SML3251
۱۲۵,۰۰۰
٪۱۵
۱۰۵,۷۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2969944.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

منقل تاشوسفری مدلBraner

منقل تاشوسفری مدلBraner
منقل تاشوسفری مدلBraner
۱۷۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1561624.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 9 پارچه کرکماز مدل Alfa کد A1660

سرویس قابلمه 9 پارچه کرکماز مدل Alfa کد A1660
سرویس قابلمه 9 پارچه کرکماز مدل Alfa کد A1660
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/772887.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کباب پز روگازی صبا مدل رعنا

کباب پز روگازی صبا مدل رعنا
کباب پز روگازی صبا مدل رعنا
۱۲۴,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/86272f20e70fb33dd1f514d432a77284ca06a1d5_1598251052.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کفگیر دنور مدل D-SKIMMER 202

کفگیر دنور مدل D-SKIMMER 202
کفگیر دنور مدل D-SKIMMER 202
۵۸,۰۰۰
٪۴۳
۳۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1bbd926aba3bf289f58da42766c11cdc871ec6f5_1607930668.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 7 پارچه اسبیکو کد 5070

سرویس قابلمه 7 پارچه اسبیکو کد 5070
سرویس قابلمه 7 پارچه اسبیکو کد 5070
۵۳۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e6bd5a07c2a1a106035eaa8a35a88c75d942d3a0_1608189892.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کباب پز ضیافت مدل تابش 2020

کباب پز ضیافت مدل تابش 2020
کباب پز ضیافت مدل تابش 2020
۴۱۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/10f65f7c6ce1e121a9100fd71f86c84682ff2a5f_1607599812.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست ابزار آشپزی 7 پارچه دنور مدل KTE-1616SRC

ست ابزار آشپزی 7 پارچه دنور مدل KTE-1616SRC
ست ابزار آشپزی 7 پارچه دنور مدل KTE-1616SRC
۴۵۰,۰۰۰
٪۳۳
۲۹۹,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/cd31f82ba813711fbd9de35ee32352b29462c059_1605868492.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس پخت و پز 16 پارچه ام جی اس مدل KC1613

سرویس پخت و پز 16 پارچه ام جی اس مدل KC1613
سرویس پخت و پز 16 پارچه ام جی اس مدل KC1613
۴,۲۱۸,۰۰۰
٪۳۶
۲,۷۱۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/acdc200ea944ccafb514741d02c08d89aafd5285_1607761416.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس ابزار آشپزخانه 8 پارچه دنور مدل KIU-1515NST

سرویس ابزار آشپزخانه 8 پارچه دنور مدل KIU-1515NST
سرویس ابزار آشپزخانه 8 پارچه دنور مدل KIU-1515NST
۵۱۵,۰۰۰
٪۳۶
۳۲۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a867675f80f1fe0bb0d20c5155169434bfcb7c99_1611765833.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انبر کتلت دنور مدل D-SKIMMER 204

انبر کتلت دنور مدل D-SKIMMER 204
انبر کتلت دنور مدل D-SKIMMER 204
۷۵,۰۰۰
٪۴۷
۳۹,۹۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8106c53770d2ac1860ef7118f8a1410d9c7245dd_1604488886.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

آب انار گیر دستی درنیکا مدل CJ-100D

آب انار گیر دستی درنیکا مدل CJ-100D
آب انار گیر دستی درنیکا مدل CJ-100D
۱,۳۰۰,۰۰۰
٪۲۷
۹۴۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114566542.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 10 پارچه دالغا مدل Full-A

سرویس قابلمه 10 پارچه دالغا مدل Full-A
سرویس قابلمه 10 پارچه دالغا مدل Full-A
۱,۷۱۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121703584.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس چاقو آشپزخانه 6 پارچه زپتف مدل ZP- 004

سرویس چاقو آشپزخانه 6 پارچه زپتف مدل ZP- 004
سرویس چاقو آشپزخانه 6 پارچه زپتف مدل ZP- 004
۵۶۰,۰۰۰
٪۱۱
۴۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121640144.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تابه گریل کد 3002 سایز 30

تابه گریل کد 3002 سایز 30
تابه گریل کد 3002 سایز 30
۲۱۷,۰۰۰
٪۳
۲۱۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114832550.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس پخت و پز 14 پارچه جی فی نی کد GT014G

سرویس پخت و پز 14 پارچه جی فی نی کد GT014G
سرویس پخت و پز 14 پارچه جی فی نی کد GT014G
۴,۲۰۰,۰۰۰
٪۳۴
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/432466.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 7 پارچه مدل گرانیتی

سرویس قابلمه 7 پارچه مدل گرانیتی
سرویس قابلمه 7 پارچه مدل گرانیتی
۳۴۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2104794.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چاقو اره ای مدل CH001

چاقو اره ای مدل CH001
چاقو اره ای مدل CH001
۴,۸۷۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/dec21829d06f4f40da6ce84297c7b06eb33ce05f_1601815540.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

خردکن دستی دنور مدل HES-4080FT

خردکن دستی دنور مدل HES-4080FT
خردکن دستی دنور مدل HES-4080FT
۲۴۳,۰۰۰
٪۳۰
۱۶۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5ac2026a7e1dffc0e23ed0e9caeb09c28e71717e_1594106180.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 8 پارچه کد 2000

سرویس قابلمه 8 پارچه کد 2000
سرویس قابلمه 8 پارچه کد 2000
۷۹,۷۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c3332653979f52ffb7f2f5198b65893ac652de49_1598250414.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چنگال اسپاگتی دنور مدل D-LADLE 102

چنگال اسپاگتی دنور مدل D-LADLE 102
چنگال اسپاگتی دنور مدل D-LADLE 102
۵۸,۰۰۰
٪۴۳
۳۲,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2070169.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

خردکن دستی ایگوری مدل Pulling Rope

خردکن دستی ایگوری مدل Pulling Rope
خردکن دستی ایگوری مدل Pulling Rope
۱۴۶,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4053394.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

قهوه جوش مدل2 Cup

قهوه جوش مدل2 Cup
قهوه جوش مدل2 Cup
۹۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3869488.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کباب پز ضیافت مدل شعله 2

کباب پز ضیافت مدل شعله 2
کباب پز ضیافت مدل شعله 2
۴۶۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0b7581469d1dfd975f746eb90c5cd01f4ff14c51_1598250750.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کفگیر دنور مدل D-SKIMMER 201

کفگیر دنور مدل D-SKIMMER 201
کفگیر دنور مدل D-SKIMMER 201
۵۸,۰۰۰
٪۴۱
۳۳,۹۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120645053.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 5 پارچه عروس مدل Victoria babyset

سرویس قابلمه 5 پارچه عروس مدل Victoria babyset
سرویس قابلمه 5 پارچه عروس مدل Victoria babyset
۳۲۵,۰۰۰ تومان

 

حتما باید به استایل آشپزی خود هنگام خرید سرویس پخت و پز توجه داشته باشید چرا که بر روی انتخاب متریال ساخت این سرویس تأثیر می‌‌گذارد. اجازه بدهید مثالی بزنم. اگر شما بیشتر اوقات گوشت مصرف می‌‌کنید، سرویس چدنی بهترین انتخاب است و اگر خورشت مصرف غالب شما هست نوع سرامیکی بهترین گزینه است.

 

سرویس قابلمه 20 پارچه جی فی نی کد 0004

۱۱,۵۰۰,۰۰۰
٪۲۲
۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان

کفگیر دنور مدل D-SKIMMER 202

۵۸,۰۰۰
٪۴۳
۳۳,۰۰۰ تومان

ست ابزار آشپزی 7 پارچه دنور مدل KTE-1616SRC

۴۵۰,۰۰۰
٪۳۳
۲۹۹,۹۰۰ تومان

سرویس پخت و پز 16 پارچه ام جی اس مدل KC1613

۴,۲۱۸,۰۰۰
٪۳۶
۲,۷۱۹,۰۰۰ تومان

انبر کتلت دنور مدل D-SKIMMER 204

۷۵,۰۰۰
٪۴۷
۳۹,۹۹۰ تومان

آب انار گیر دستی درنیکا مدل CJ-100D

۱,۳۰۰,۰۰۰
٪۲۷
۹۴۸,۰۰۰ تومان

تابه گریل کد 3002 سایز 30

۲۱۷,۰۰۰
٪۳
۲۱۰,۰۰۰ تومان

سرویس پخت و پز 14 پارچه جی فی نی کد GT014G

۴,۲۰۰,۰۰۰
٪۳۴
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان

خردکن دستی دنور مدل HES-4080FT

۲۴۳,۰۰۰
٪۳۰
۱۶۹,۰۰۰ تومان

چنگال اسپاگتی دنور مدل D-LADLE 102

۵۸,۰۰۰
٪۴۳
۳۲,۹۰۰ تومان

قهوه جوش مدل2 Cup

۹۲,۰۰۰ تومان

کفگیر دنور مدل D-SKIMMER 201

۵۸,۰۰۰
٪۴۱
۳۳,۹۹۰ تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا