خانه و آشپزخانهکلیپ های جذاب و دیدنی

معرفی بیش از ۷۰ نمونه سرویس پخت و پز در مدل های جدید، ۱ خرداد ۱۴۰۰

قطعا همه‌‌ی ما با ضرورت خرید سرویس پخت و پز آشنا هستیم اما با اهمیت زیاد آن برای دقت به خرج دادن چندان آشنایی نداریم. خانم‌‌ها بهتر می‌‌دانند که هنگام خرید سرویس پخت و پز، باید بسیار حواس جمع بود چرا که خرید اشتباه منجر به از دست دادن سرمایه‌‌ی زیادی خواهد شد. امروزه برندهای معتبر این نوع سرویس آشپزخانه دسینی، پی اس دی، وگاتی، زرساب، زوپینی و غیره هستند لذا کار خرید را سخت کرده‌‌اند.

هنگام خرید سرویس پخت و پز باید دقت کنید که در تعداد پارچه‌‌ها، درب قابلمه و ماهیتابه، دفترچه‌‌ی آشپزی، کفگیر و ملاقه و غیره نیز جزء پارچه محسوب می‌‌شود یا به عبارت دیگر قابلمه به همراه درب آن دو پارچه است!

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3118852.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه گرانیتی 7 پارچه تاپ مدل 7PC New

سرویس قابلمه گرانیتی 7 پارچه تاپ مدل 7PC New
سرویس قابلمه گرانیتی 7 پارچه تاپ مدل 7PC New
۳۲۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1bbd926aba3bf289f58da42766c11cdc871ec6f5_1607930668.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 7 پارچه اسبیکو کد 5070

سرویس قابلمه 7 پارچه اسبیکو کد 5070
سرویس قابلمه 7 پارچه اسبیکو کد 5070
۴۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5ac2026a7e1dffc0e23ed0e9caeb09c28e71717e_1594106180.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 8 پارچه کد 2000

سرویس قابلمه 8 پارچه کد 2000
سرویس قابلمه 8 پارچه کد 2000
۸۶,۳۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2e63dd867891a5a9c82a93144a9b77d7c71047f9_1601371564.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس پخت و پز 14 پارچه وون مدل bismark

سرویس پخت و پز 14 پارچه وون مدل bismark
سرویس پخت و پز 14 پارچه وون مدل bismark
۲,۴۷۰,۰۰۰ تومان
۲.۴۷ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/db9e36422ed92a65c3bb717e057d644ef896495b_1594112913.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس ۳ پارچه ماهیتابه مدل s12026

سرویس ۳ پارچه ماهیتابه مدل s12026
سرویس ۳ پارچه ماهیتابه مدل s12026
۱۸۲,۰۰۰
٪۱۱
۱۶۱,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4231469.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس تابه 3 پارچه گرانیتی سورنا مدل SML3251

سرویس تابه 3 پارچه گرانیتی سورنا مدل SML3251
سرویس تابه 3 پارچه گرانیتی سورنا مدل SML3251
۱۰۴,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2618461.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست 3 پارچه ماهیتابه پارس مدل 3P

ست 3 پارچه ماهیتابه پارس مدل 3P
ست 3 پارچه ماهیتابه پارس مدل 3P
۱۷۰,۰۰۰
٪۱۶
۱۴۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/90cf6fa0c00114991fce64e39cbbef3d4224f475_1610971659.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس تابه 2 پارچه پونته کد 22024

سرویس تابه 2 پارچه پونته کد 22024
سرویس تابه 2 پارچه پونته کد 22024
۴۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/432466.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 7 پارچه مدل گرانیتی

سرویس قابلمه 7 پارچه مدل گرانیتی
سرویس قابلمه 7 پارچه مدل گرانیتی
۳۷۰,۰۰۰
٪۴
۳۵۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4095261.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه و ماهیتابه 7 پارچه سلتیک مدل 7PC

سرویس قابلمه و ماهیتابه 7 پارچه سلتیک مدل 7PC
سرویس قابلمه و ماهیتابه 7 پارچه سلتیک مدل 7PC
۳۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120645053.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 5 پارچه عروس مدل Victoria babyset

سرویس قابلمه 5 پارچه عروس مدل Victoria babyset
سرویس قابلمه 5 پارچه عروس مدل Victoria babyset
۲۶۹,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/137325595504057a08d5f1077ceaf64b815d8992_1599918350.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 8 پارچه مدل D105

سرویس قابلمه 8 پارچه مدل D105
سرویس قابلمه 8 پارچه مدل D105
۱۶۸,۹۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6c89b583ff22d9e06ad2b7b514fe89d94141d94b_1610000254.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه ۷ پارچه رابین مدل ناژیا

سرویس قابلمه ۷ پارچه رابین مدل ناژیا
سرویس قابلمه ۷ پارچه رابین مدل ناژیا
۳۱۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ebef463032ab29b45c9a15435cb9e10edf64a5e3_1614147521.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 4 پارچه زرساب مدل گرانیکو کد 01

سرویس قابلمه 4 پارچه زرساب مدل گرانیکو کد 01
سرویس قابلمه 4 پارچه زرساب مدل گرانیکو کد 01
۶۵۰,۰۰۰
٪۲۵
۴۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/73b296fe9c2e5cb9c65aa9bdfa8dc74ebd776575_1594110968.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 6 پارچه مدل S65001

سرویس قابلمه 6 پارچه مدل S65001
سرویس قابلمه 6 پارچه مدل S65001
۲۱۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2803206.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 6 پارچه کوچک - شانل - مدل 6p

سرویس قابلمه 6 پارچه کوچک - شانل - مدل 6p
سرویس قابلمه 6 پارچه کوچک - شانل - مدل 6p
۲۰۸,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7e8175dfee5c8e900d8835c8732aa5f30c218ac0_1594736620.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس تابه 3 پارچه مدل 1256

سرویس تابه 3 پارچه مدل 1256
سرویس تابه 3 پارچه مدل 1256
۱۲۷,۰۰۰
٪۷
۱۱۸,۱۱۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1790349.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس 7 پارچه پخت و پز فیلون مدل Shiny

سرویس 7 پارچه پخت و پز فیلون مدل Shiny
سرویس 7 پارچه پخت و پز فیلون مدل Shiny
۵۲۳,۰۰۰
٪۱۰
۴۶۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6c607f8acef68ab3277c4fbbbc68b74cd9e7bd78_1596618865.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس پخت و پز 9 پارچه کاندید مدل Orbit کد 01

سرویس پخت و پز 9 پارچه کاندید مدل Orbit کد 01
سرویس پخت و پز 9 پارچه کاندید مدل Orbit کد 01
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱.۱۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/31870eb4074b1911af1eb6ceaf42603860a43fac_1597930358.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 8 پارچه کد 9913

سرویس قابلمه 8 پارچه کد 9913
سرویس قابلمه 8 پارچه کد 9913
۸۴,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3211716.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس پخت و پز 8 پارچه براخا مدل 8P ضخیم

سرویس پخت و پز 8 پارچه براخا مدل 8P ضخیم
سرویس پخت و پز 8 پارچه براخا مدل 8P ضخیم
۸۵,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2a2a192f3cf44b0683e0a620c4fe53eb68e7e675_1615126799.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس پخت و پز 7 پارچه کاندید مدل نانسی

سرویس پخت و پز 7 پارچه کاندید مدل نانسی
سرویس پخت و پز 7 پارچه کاندید مدل نانسی
۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان
۱.۴۹۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2dd3e88dc68bdcf5a5d8b552200506a4728b209c_1594116826.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس تابه 3 پارچه سورنا مدل 1256

سرویس تابه 3 پارچه سورنا مدل 1256
سرویس تابه 3 پارچه سورنا مدل 1256
۱۳۵,۰۰۰
٪۱۴
۱۱۵,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3297334.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست قابلمه 5 پارچه عروس مدل کودک

ست قابلمه 5 پارچه عروس مدل کودک
ست قابلمه 5 پارچه عروس مدل کودک
۲۶۰,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3427cc4a2d8710a6fe266abfe77da8b81130015c_1594737822.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس تابه 6 پارچه مدل 10256

سرویس تابه 6 پارچه مدل 10256
سرویس تابه 6 پارچه مدل 10256
۲۷۳,۰۰۰
٪۱۷
۲۲۵,۶۷۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9067a3c41422659d9a3e67ff33d728b166a96c4e_1594111625.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 6 پارچه مدل S67001

سرویس قابلمه 6 پارچه مدل S67001
سرویس قابلمه 6 پارچه مدل S67001
۲۰۹,۳۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1ce8c2459d8d6490627320d097fda59bca9f7995_1597582742.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس پخت و پز 6 پارچه عروس مدل Mr21

سرویس پخت و پز 6 پارچه عروس مدل Mr21
سرویس پخت و پز 6 پارچه عروس مدل Mr21
۸۶۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120508041.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس پخت و پز 5 پارچه عروس مدل ویکتوریا کد 006

سرویس پخت و پز 5 پارچه عروس مدل ویکتوریا کد 006
سرویس پخت و پز 5 پارچه عروس مدل ویکتوریا کد 006
۷۴۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/759b1fba24398714a852cdbd4fcdece5f639d941_1612740383.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 8 پارچه آیتاج کد ps10

سرویس قابلمه 8 پارچه آیتاج کد ps10
سرویس قابلمه 8 پارچه آیتاج کد ps10
۷۷۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f185f97e4f1f4ba2219474b148a6eed8968b9d33_1605428326.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 19 پارچه پیلاو کد 0554

سرویس قابلمه 19 پارچه پیلاو کد 0554
سرویس قابلمه 19 پارچه پیلاو کد 0554
۳,۲۰۰,۰۰۰
٪۱۸
۲,۶۱۰,۰۰۰ تومان
۳.۲
٪۱۸
۲.۶۱ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116683585.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس پخت و پز 14 پارچه جی فی نی مدل A01

سرویس پخت و پز 14 پارچه جی فی نی مدل A01
سرویس پخت و پز 14 پارچه جی فی نی مدل A01
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴.۲ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5175532b05885086376cdfa84702809633497252_1602590063.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس پخت و پز 14 پارچه جی فی نی مدل QW14T

سرویس پخت و پز 14 پارچه جی فی نی مدل QW14T
سرویس پخت و پز 14 پارچه جی فی نی مدل QW14T
۴,۱۰۰,۰۰۰
٪۱۸
۳,۳۸۰,۰۰۰ تومان
۴.۱
٪۱۸
۳.۳۸ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111644052.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 10 پارچه کاسیو کد 5212

سرویس قابلمه 10 پارچه کاسیو کد 5212
سرویس قابلمه 10 پارچه کاسیو کد 5212
۶۶۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e03b06ee06871abe0071a6ac80d565ebc3d67b62_1609835930.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس پخت و پز 10 پارچه عروس سری ویکتوریا مدل DVi-0107

سرویس پخت و پز 10 پارچه عروس سری ویکتوریا مدل DVi-0107
سرویس پخت و پز 10 پارچه عروس سری ویکتوریا مدل DVi-0107
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۱.۳۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120506951.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس پخت‌وپز 3 پارچه عروس مدل ویکتوریا کد 011

سرویس پخت‌وپز 3 پارچه عروس مدل ویکتوریا کد 011
سرویس پخت‌وپز 3 پارچه عروس مدل ویکتوریا کد 011
۷۷۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/204085.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه گرانیتا زرساب 10 پارچه با در شیشه ای مدل GT-7500G

سرویس قابلمه گرانیتا زرساب 10 پارچه با در شیشه ای مدل GT-7500G
سرویس قابلمه گرانیتا زرساب 10 پارچه با در شیشه ای مدل GT-7500G
۱,۸۸۳,۲۰۰ تومان
۱.۸۸۳۲ میلیون تومان

حتما باید به استایل آشپزی خود هنگام خرید سرویس پخت و پز توجه داشته باشید چرا که بر روی انتخاب متریال ساخت این سرویس تأثیر می‌‌گذارد. اجازه بدهید مثالی بزنم. اگر شما بیشتر اوقات گوشت مصرف می‌‌کنید، سرویس چدنی بهترین انتخاب است و اگر خورشت مصرف غالب شما هست نوع سرامیکی بهترین گزینه است.

1100000 1090000
2999000 2799000
2750000 2599000
1100000 1059000
1100000 1059000
1100000 1059000
1320000 1280000
1310000 1240000
1620000 1580000
1310000 1240000

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا