معرفی بیش از ۷۰ نمونه سرویس پخت و پز در مدل های جدید، ۱ خرداد ۱۴۰۰

سرویس پخت و پز

قطعا همه‌‌ی ما با ضرورت خرید سرویس پخت و پز آشنا هستیم اما با اهمیت زیاد آن برای دقت به خرج دادن چندان آشنایی نداریم. خانم‌‌ها بهتر می‌‌دانند که هنگام خرید سرویس پخت و پز، باید بسیار حواس جمع بود چرا که خرید اشتباه منجر به از دست دادن سرمایه‌‌ی زیادی خواهد شد. امروزه برندهای معتبر این نوع سرویس آشپزخانه دسینی، پی اس دی، وگاتی، زرساب، زوپینی و غیره هستند لذا کار خرید را سخت کرده‌‌اند.

هنگام خرید سرویس پخت و پز باید دقت کنید که در تعداد پارچه‌‌ها، درب قابلمه و ماهیتابه، دفترچه‌‌ی آشپزی، کفگیر و ملاقه و غیره نیز جزء پارچه محسوب می‌‌شود یا به عبارت دیگر قابلمه به همراه درب آن دو پارچه است!

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3118852.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه گرانیتی 7 پارچه تاپ مدل 7PC New

سرویس قابلمه گرانیتی 7 پارچه تاپ مدل 7PC New
سرویس قابلمه گرانیتی 7 پارچه تاپ مدل 7PC New
۳۹۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1bbd926aba3bf289f58da42766c11cdc871ec6f5_1607930668.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 7 پارچه اسبیکو کد 5070

سرویس قابلمه 7 پارچه اسبیکو کد 5070
سرویس قابلمه 7 پارچه اسبیکو کد 5070
۵۰۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/137325595504057a08d5f1077ceaf64b815d8992_1599918350.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 8 پارچه مدل D105

سرویس قابلمه 8 پارچه مدل D105
سرویس قابلمه 8 پارچه مدل D105
۱۵۹,۸۳۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ab812d22eb5be50296b51ca1db8ecfaf885ce920_1612776722.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس تابه 2 پارچه زرساب مدل گرانیکو

سرویس تابه 2 پارچه زرساب مدل گرانیکو
سرویس تابه 2 پارچه زرساب مدل گرانیکو
۴۰۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/db9e36422ed92a65c3bb717e057d644ef896495b_1594112913.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس ۳ پارچه ماهیتابه مدل s12026

سرویس ۳ پارچه ماهیتابه مدل s12026
سرویس ۳ پارچه ماهیتابه مدل s12026
۲۷۰,۰۰۰
٪۲۶
۱۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/91e0f57bbd5219f81e8af17444829c2b3330de93_1636371962.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس پخت و پز 5 پارچه کاندید مدل پیاژه

سرویس پخت و پز 5 پارچه کاندید مدل پیاژه
سرویس پخت و پز 5 پارچه کاندید مدل پیاژه
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ca461bfad2e1c7219f544d0af0fb12108bb1a6d9_1637044776.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس پخت و پز 12 پارچه بیزیم مدل new-monica

سرویس پخت و پز 12 پارچه بیزیم مدل new-monica
سرویس پخت و پز 12 پارچه بیزیم مدل new-monica
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰.۵میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/204085.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه گرانیتا زرساب 10 پارچه با در شیشه ای مدل GT-7500G

سرویس قابلمه گرانیتا زرساب 10 پارچه با در شیشه ای مدل GT-7500G
سرویس قابلمه گرانیتا زرساب 10 پارچه با در شیشه ای مدل GT-7500G
۲,۲۰۳,۰۰۰ تومان
۲۰.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3dc91be9e86fe52a69f440b37f9456347db90276_1628653213.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 6 پارچه مدل 2312XCZ

سرویس قابلمه 6 پارچه مدل 2312XCZ
سرویس قابلمه 6 پارچه مدل 2312XCZ
۳۴۲,۰۰۰
٪۴
۳۲۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2618461.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست 3 پارچه ماهیتابه پارس مدل 3P

ست 3 پارچه ماهیتابه پارس مدل 3P
ست 3 پارچه ماهیتابه پارس مدل 3P
۱۸۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/31870eb4074b1911af1eb6ceaf42603860a43fac_1597930358.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 8 پارچه کد 9913

سرویس قابلمه 8 پارچه کد 9913
سرویس قابلمه 8 پارچه کد 9913
۱۰۵,۰۱۰
٪۲
۱۰۲,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6c89b583ff22d9e06ad2b7b514fe89d94141d94b_1610000254.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه ۷ پارچه رابین مدل ناژیا

سرویس قابلمه ۷ پارچه رابین مدل ناژیا
سرویس قابلمه ۷ پارچه رابین مدل ناژیا
۳۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/73b296fe9c2e5cb9c65aa9bdfa8dc74ebd776575_1594110968.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 6 پارچه مدل S65001

سرویس قابلمه 6 پارچه مدل S65001
سرویس قابلمه 6 پارچه مدل S65001
۲۶۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/12e6ed519d6b5b5d4047899a55ff83356d4f152d_1612776547.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس تابه 2 پارچه زرساب مدل ووک

سرویس تابه 2 پارچه زرساب مدل ووک
سرویس تابه 2 پارچه زرساب مدل ووک
۴۸۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0f2ed29267d3b1d4ae927540387595ff861916c9_1630259829.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس پخت و پز 11 پارچه وون مدل NewBismark

سرویس پخت و پز 11 پارچه وون مدل NewBismark
سرویس پخت و پز 11 پارچه وون مدل NewBismark
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴۰.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/59f87a548a3c0579c33d6708adfe31fe0fa58e4b_1619970813.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس تابه 4 پارچه مدل رویی

سرویس تابه 4 پارچه مدل رویی
سرویس تابه 4 پارچه مدل رویی
۲۳۵,۰۰۰
٪۳۰
۱۶۴,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3648040.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 7 پارچه گرانیتی ماندگار مدل لوکس

سرویس قابلمه 7 پارچه گرانیتی ماندگار مدل لوکس
سرویس قابلمه 7 پارچه گرانیتی ماندگار مدل لوکس
۳۸۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120645053.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 5 پارچه عروس مدل Victoria babyset

سرویس قابلمه 5 پارچه عروس مدل Victoria babyset
سرویس قابلمه 5 پارچه عروس مدل Victoria babyset
۳۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4095261.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه و ماهیتابه 7 پارچه سلتیک مدل 7PC

سرویس قابلمه و ماهیتابه 7 پارچه سلتیک مدل 7PC
سرویس قابلمه و ماهیتابه 7 پارچه سلتیک مدل 7PC
۳۸۶,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4cbbac648488bfc79c48692e6da2c52e958c6da1_1597582593.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس پخت و پز 6 پارچه عروس مدل دیاکو

سرویس پخت و پز 6 پارچه عروس مدل دیاکو
سرویس پخت و پز 6 پارچه عروس مدل دیاکو
۱,۲۳۰,۰۰۰
٪۱۲
۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
۱۲۳۰۰۰۰۰
٪۱۲
۰۸.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/432466.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 7 پارچه مدل گرانیتی

سرویس قابلمه 7 پارچه مدل گرانیتی
سرویس قابلمه 7 پارچه مدل گرانیتی
۳۷۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a99a040a76768508f72ee9458d6599b2653b48fa_1635671558.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس پخت و پز 6 پارچه دسینی مدل کلاسیک

سرویس پخت و پز 6 پارچه دسینی مدل کلاسیک
سرویس پخت و پز 6 پارچه دسینی مدل کلاسیک
۱,۴۱۹,۰۰۰
٪۶
۱,۳۳۵,۰۰۰ تومان
۱۴۱۹۰۰۰۰
٪۶
۳۴.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4231469.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس تابه 3 پارچه گرانیتی سورنا مدل SML3251

سرویس تابه 3 پارچه گرانیتی سورنا مدل SML3251
سرویس تابه 3 پارچه گرانیتی سورنا مدل SML3251
۱۴۴,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1d857f1104999d7a6fddbbc1ba427c5ca2a8e230_1597146223.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 6 پارچه مدل 8745

سرویس قابلمه 6 پارچه مدل 8745
سرویس قابلمه 6 پارچه مدل 8745
۲۵۲,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119224169.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه کودک 8 پارچه دیانا مدل D101

سرویس قابلمه کودک 8 پارچه دیانا مدل D101
سرویس قابلمه کودک 8 پارچه دیانا مدل D101
۱۵۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7e8175dfee5c8e900d8835c8732aa5f30c218ac0_1594736620.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس تابه 3 پارچه مدل 1256

سرویس تابه 3 پارچه مدل 1256
سرویس تابه 3 پارچه مدل 1256
۱۸۰,۰۰۰
٪۱۷
۱۴۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8308051b29f0a99b7f3507ad17942e06c52fdbc4_1610809811.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس پخت و پز 16 پارچه وون طرح ترک مدل 01

سرویس پخت و پز 16 پارچه وون طرح ترک مدل 01
سرویس پخت و پز 16 پارچه وون طرح ترک مدل 01
۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۷۰.۳میلیونتومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110118968.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس تابه 3 پارچه مدل SML100021

سرویس تابه 3 پارچه مدل SML100021
سرویس تابه 3 پارچه مدل SML100021
۱۹۰,۰۰۰
٪۶
۱۷۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1790349.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس 7 پارچه پخت و پز فیلون مدل Shiny

سرویس 7 پارچه پخت و پز فیلون مدل Shiny
سرویس 7 پارچه پخت و پز فیلون مدل Shiny
۶۷۵,۰۰۰
٪۲۱
۵۳۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a31925fe611a6e13d5ad0287921be9ca106e2296_1636219298.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 14 پارچه مدل مانآوند

سرویس قابلمه 14 پارچه مدل مانآوند
سرویس قابلمه 14 پارچه مدل مانآوند
۸۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5843b362d73d7c5c07d3b7974c024c95d835dc16_1637659842.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس پخت و پز 5 پارچه زرساب کد 001

سرویس پخت و پز 5 پارچه زرساب کد 001
سرویس پخت و پز 5 پارچه زرساب کد 001
۱,۴۸۵,۰۰۰
٪۸
۱,۳۶۴,۰۰۰ تومان
۱۴۸۵۰۰۰۰
٪۸
۳۶.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/03bbb1d6d4f199f02ea99cb45f600026b0ad722f_1640604962.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس تابه 4 پارچه وون مدل 2024D

سرویس تابه 4 پارچه وون مدل 2024D
سرویس تابه 4 پارچه وون مدل 2024D
۷۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/53a6bdf01f48ee84afb436ece538098448fc930b_1630470064.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس پخت ‌و پز 14 پارچه عروس مدل موج کد 02

سرویس پخت ‌و پز 14 پارچه عروس مدل موج کد 02
سرویس پخت ‌و پز 14 پارچه عروس مدل موج کد 02
۲,۹۸۰,۰۰۰ تومان
۹۸.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5ac2026a7e1dffc0e23ed0e9caeb09c28e71717e_1594106180.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 8 پارچه کد 2000

سرویس قابلمه 8 پارچه کد 2000
سرویس قابلمه 8 پارچه کد 2000
۱۰۳,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b0272fe13ed5b33615585fe81a22110411e8c27f_1632905648.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس قابلمه 4 پارچه ام جی اس مدل IC 2832

سرویس قابلمه 4 پارچه ام جی اس مدل IC 2832
سرویس قابلمه 4 پارچه ام جی اس مدل IC 2832
۱,۹۰۰,۰۰۰
٪۳۹
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۹۰۰۰۰۰۰
٪۳۹
۱۵.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1a1b6ccb1e96a645c0a43e9e03b4343c8a47e87d_1640605717.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس پخت و پز 10 پارچه وون مدل 162024TD2024

سرویس پخت و پز 10 پارچه وون مدل 162024TD2024
سرویس پخت و پز 10 پارچه وون مدل 162024TD2024
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲میلیونتومان

حتما باید به استایل آشپزی خود هنگام خرید سرویس پخت و پز توجه داشته باشید چرا که بر روی انتخاب متریال ساخت این سرویس تأثیر می‌‌گذارد. اجازه بدهید مثالی بزنم. اگر شما بیشتر اوقات گوشت مصرف می‌‌کنید، سرویس چدنی بهترین انتخاب است و اگر خورشت مصرف غالب شما هست نوع سرامیکی بهترین گزینه است.

[BASALAM71620571130]

کلیپ سرا وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *