خانه و آشپزخانهمحصولات پرفروش

مشاهده و خرید مدل های پرفروش کولر آبی

خرید انواع مدل های کولر آبی

یکی از محبوب ترین سیستم های خنک کننده برای ۶۰٪ مردم کولر آبی است. دلیل این محبوبیت مصرف کم انرژی این دستگاه و سازگاری سیستم عامل با آب و هوای کشور است.

از آنجا که سیستم خنک کننده آب برای آب و هوای گرم و خشک بسیار مناسب است ، با شرایط آب و هوایی بیشتر مناطق کشور مانند تهران سازگار است.

اما مهمترین مرحله برای کولر آبی برای دستیابی به راندمان بالا و مصرف کم انرژی ، انتخاب اندازه مناسب این دستگاه برای نیازهای پروژه است.

به همین دلیل ، در بخش بعدی این مقاله ، در مورد نحوه انتخاب کولر آبی بر اساس متراژ ساختمان بیشتر صحبت خواهیم کرد.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/291ffda285e0fed4fa19e9a070b44192989703a8_1618759683.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کولر آبی جنرال مدل 2800

کولر آبی جنرال مدل 2800
کولر آبی جنرال مدل 2800
۷۵۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111005490.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کولر آبی آبسال مدل AC70

کولر آبی آبسال مدل AC70
کولر آبی آبسال مدل AC70
۵,۴۸۵,۰۰۰ تومان
۵.۴۸۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0efec89204b27a902194af3a428655dc3129768b_1611515166.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کولر آبی جنرال مدل RS2800J

کولر آبی جنرال مدل RS2800J
کولر آبی جنرال مدل RS2800J
۹۷۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2564739.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کولر آبی پرتابل ریتون مدل PC-2500

کولر آبی پرتابل ریتون مدل PC-2500
کولر آبی پرتابل ریتون مدل PC-2500
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱.۹۹ میلیون تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111005190.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کولر آبی آبسال مدل AC35

کولر آبی آبسال مدل AC35
کولر آبی آبسال مدل AC35
۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۳.۸۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9de2bc7654bd68e4973a92955f57254b5c5e6f7d_1613983422.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کولر آبی جنرال مدل J2800 به همراه پایه

کولر آبی جنرال مدل J2800 به همراه پایه
کولر آبی جنرال مدل J2800 به همراه پایه
۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان
۱.۰۴ میلیون تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111001827.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کولر آبی آبسال مدل AC26

کولر آبی آبسال مدل AC26
کولر آبی آبسال مدل AC26
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲.۲ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111626039.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کولر سلولزی تبخیری انرژی مدل اقتصادی EC0700e

کولر سلولزی تبخیری انرژی مدل اقتصادی EC0700e
کولر سلولزی تبخیری انرژی مدل اقتصادی EC0700e
۷,۳۱۳,۰۰۰ تومان
۷.۳۱۳ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7949e30e7bed61b3868fc63d1ba231e0ec533b73_1618323462.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کولر آبی جنرال شرق مدل G3200

کولر آبی جنرال شرق مدل G3200
کولر آبی جنرال شرق مدل G3200
۱,۹۸۴,۰۰۰ تومان
۱.۹۸۴ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1766280.png?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کولر آبی برفاب مدل BF5-O

کولر آبی برفاب مدل BF5-O
کولر آبی برفاب مدل BF5-O
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴.۲ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/34059af868b341f9eaf19fb9f90158229dd54b7c_1621027016.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کولر آبی پلار مدل 2800 پایه چرخ دار

کولر آبی پلار مدل 2800 پایه چرخ دار
کولر آبی پلار مدل 2800 پایه چرخ دار
۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۱.۵۹ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1421966.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کولر آبی سپهر الکتریک مدل SE700

کولر آبی سپهر الکتریک مدل SE700
کولر آبی سپهر الکتریک مدل SE700
۵,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۵.۳۶ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9ef250981b81d219582e549f57f98e745f23e041_1618219301.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کولر آبی آزمایش مدل Extra BS97

کولر آبی آزمایش مدل Extra BS97
کولر آبی آزمایش مدل Extra BS97
۱۲,۴۳۰,۰۰۰ تومان
۱۲.۴۳ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111953362.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کولر آبی آزمایش مدل AZ-2800

کولر آبی آزمایش مدل AZ-2800
کولر آبی آزمایش مدل AZ-2800
۱,۷۴۹,۰۰۰ تومان
۱.۷۴۹ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1683791.png?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کولر آبی برفاب مدل BF2

کولر آبی برفاب مدل BF2
کولر آبی برفاب مدل BF2
۱,۴۷۴,۰۰۰ تومان
۱.۴۷۴ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7949e30e7bed61b3868fc63d1ba231e0ec533b73_1614004872.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کولر آبی جنرال شرق مدل J350

کولر آبی جنرال شرق مدل J350
کولر آبی جنرال شرق مدل J350
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲.۸ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d028884e26eb2d7a356e1fa5afc37d1a1759ff7d_1618926768.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

الکترو موتور کولر آبی موتوژن مدل 3/4

الکترو موتور کولر آبی موتوژن مدل 3/4
الکترو موتور کولر آبی موتوژن مدل 3/4
۱,۴۷۴,۰۰۰ تومان
۱.۴۷۴ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120518834.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کولر سلولزی تبخیری انرژی مدل EC1100D

کولر سلولزی تبخیری انرژی مدل EC1100D
کولر سلولزی تبخیری انرژی مدل EC1100D
۱۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵.۲ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121871159.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کولر آبی جنرال مدل 2800 A

کولر آبی جنرال مدل 2800 A
کولر آبی جنرال مدل 2800 A
۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان
۱.۰۲ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3dda8197202d3e8ceebdf532e06274c0442aed83_1622218834.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کولر آبی هیتما مدل EHPC38HB

کولر آبی هیتما مدل EHPC38HB
کولر آبی هیتما مدل EHPC38HB
۸,۵۰۰,۰۰۰
٪۲۰
۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۸.۵
٪۲۰
۶.۸ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1890f42389f00f8e43e70e7294cdd8d71b471bb9_1620754762.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کولر آبی جنرال ترمیک مدل PC-2500

کولر آبی جنرال ترمیک مدل PC-2500
کولر آبی جنرال ترمیک مدل PC-2500
۱,۹۳۰,۰۰۰ تومان
۱.۹۳ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111002380.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کولر آبی آبسال مدل AC31D

کولر آبی آبسال مدل AC31D
کولر آبی آبسال مدل AC31D
۱,۸۴۸,۰۰۰ تومان
۱.۸۴۸ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111005891.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کولر آبی آبسال مدل AC38

کولر آبی آبسال مدل AC38
کولر آبی آبسال مدل AC38
۳,۸۴۹,۰۰۰ تومان
۳.۸۴۹ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5b2a9c4bfa8974efc4924a8884e1e6c2d23da3bf_1619799188.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کولر آبی جنرال سانتوس مدل 320

کولر آبی جنرال سانتوس مدل 320
کولر آبی جنرال سانتوس مدل 320
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲.۲ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/959218.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کولر آبی سپهر الکتریک مدل SE500

کولر آبی سپهر الکتریک مدل SE500
کولر آبی سپهر الکتریک مدل SE500
۴,۴۳۱,۴۴۰ تومان
۴.۴۳۱۴۴ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121825432.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کولر آبی جنرال مدل Plus2800

کولر آبی جنرال مدل Plus2800
کولر آبی جنرال مدل Plus2800
۱,۴۵۰,۰۰۰
٪۳۰
۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان
۱.۴۵
٪۳۰
۱.۰۲ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7400814c55b96db50d5a536565eb2b23676b2fb0_1619370981.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کولر آبی جنرال بیتل مدل 2800

کولر آبی جنرال بیتل مدل 2800
کولر آبی جنرال بیتل مدل 2800
۹۲۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2de102e41e22ad39f64adb38878c42103ef48432_1621416254.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کولر سلولوزی مدل 2500 PC

کولر سلولوزی مدل 2500 PC
کولر سلولوزی مدل 2500 PC
۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
۱.۹۸ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121605990.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کولر سلولزی انرژی مدل EC0280n

کولر سلولزی انرژی مدل EC0280n
کولر سلولزی انرژی مدل EC0280n
۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان
۲.۵۶ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/83c3970d267de95d47280650137fc805b1906598_1621406519.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کولر آبی برفاب مدل BF3-Z

کولر آبی برفاب مدل BF3-Z
کولر آبی برفاب مدل BF3-Z
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲.۷۹ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5518877.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کولر سلولزی پلیمری نیرو تهویه البرز مدل روبروزن 15000F

کولر سلولزی پلیمری نیرو تهویه البرز مدل روبروزن 15000F
کولر سلولزی پلیمری نیرو تهویه البرز مدل روبروزن 15000F
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲.۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111005394.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کولر آبی آبسال مدل AC55

کولر آبی آبسال مدل AC55
کولر آبی آبسال مدل AC55
۴,۶۷۰,۰۰۰ تومان
۴.۶۷ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112148823.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کولر آبی تیوان مدل PC-2500

کولر آبی تیوان مدل PC-2500
کولر آبی تیوان مدل PC-2500
۲,۴۵۰,۰۰۰
٪۸
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲.۴۵
٪۸
۲.۲۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9235fd390eceaeece5c34611f105068d44fec6fd_1610525705.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کولر آبی مدل 50000

کولر آبی مدل 50000
کولر آبی مدل 50000
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۹.۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111626206.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کولر سلولزی تبخیری انرژی مدل اقتصادی EC0550e

کولر سلولزی تبخیری انرژی مدل اقتصادی EC0550e
کولر سلولزی تبخیری انرژی مدل اقتصادی EC0550e
۶,۲۶۶,۰۰۰ تومان
۶.۲۶۶ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6236168360c0b5ea6de571e07b5efb63ddbb0a86_1624518065.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کولر آبی مروارید سوز مدل 8000

کولر آبی مروارید سوز مدل 8000
کولر آبی مروارید سوز مدل 8000
۴,۶۴۰,۰۰۰ تومان
۴.۶۴ میلیون تومان

کولر آبی جنرال مدل 2800S

۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۱.۰۵ میلیون تومان

کولر آبی رابو مدل PC2500

۱,۹۶۸,۰۰۰ تومان
۱.۹۶۸ میلیون تومان

کولر آبی جنرال مدل ۲۸۰۰

۱,۰۱۳,۰۰۰ تومان
۱.۰۱۳ میلیون تومان

کولر آبی جنرال مدل RS28002

۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
۱.۰۸ میلیون تومان

کولر آبی آزمایش مدل AZ-7500

۴,۶۱۹,۰۰۰ تومان
۴.۶۱۹ میلیون تومان

الکترو موتور کولر آبی موتوژن مدل 1/3

۱,۰۹۷,۰۰۰ تومان
۱.۰۹۷ میلیون تومان

کولر آبی آزمایش مدل AZ-5500

۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳.۹۹ میلیون تومان

کولر آبی تاپینا مدل 280P

۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۱.۶۵ میلیون تومان

کولر سلولزی پلیمری نیرو تهویه البرز مدل روبروزن 18000F

۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴.۵ میلیون تومان

کولر آبی مدل General11

۹۹۹,۰۰۰ تومان

کولر آبی فریدولین مدل PC3000

۲,۳۴۵,۰۰۰ تومان
۲.۳۴۵ میلیون تومان

کولر آبی جنرال مدل 2800 j به همراه پایه

۱,۰۲۹,۰۰۰ تومان
۱.۰۲۹ میلیون تومان

کولر سلولزی پلیمری نیرو تهویه البرز مدل بالازن 18000U

۱۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۱۴.۶۵ میلیون تومان

کولر آبی جنرال سلولوزی مدل 5511

۱,۴۲۰,۰۰۰
٪۵
۱,۳۴۹,۰۰۰ تومان
۱.۴۲
٪۵
۱.۳۴۹ میلیون تومان

کولر آبی آبسال مدل AC58

۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۴.۷۹ میلیون تومان

کولر سلولزی انرژی مدل EC0750S

۱۰,۹۸۷,۰۰۰ تومان
۱۰.۹۸۷ میلیون تومان

کولر آبی جنرآل دلون مدل DL1254

۱,۱۱۰,۰۰۰ تومان
۱.۱۱ میلیون تومان

کولر تبخیری سلولزی انرژی مدل EC0350 هوادهی از بغل

۴,۵۲۳,۰۰۰ تومان
۴.۵۲۳ میلیون تومان

کولر آبی جنرال سون مدل 2800 پایه‌دار

۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان
۱.۲۸ میلیون تومان

کولر تبخیری سلولزی انرژی سری پالا مدل EC0750

۱۰,۹۸۰,۰۰۰ تومان
۱۰.۹۸ میلیون تومان

کولر آبی جنرال شرق مدل 5500

۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۳.۹ میلیون تومان

کولر آبی جنرال مدل ۲۸۰۰ SA

۱,۰۱۷,۰۰۰ تومان
۱.۰۱۷ میلیون تومان

کولر آبی جنرال شرق مدل G7500

۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۴.۲۵ میلیون تومان

کولر آبی برفاب مدل BF5

۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴.۲ میلیون تومان

کولر ابی مدل جنرال فام 320

۱,۹۲۰,۶۹۰
٪۱۱
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱.۹۲۰۶۹
٪۱۱
۱.۷ میلیون تومان

کولر سلولوزی انرژی مدل EC0280n

۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان
۲.۵۶ میلیون تومان

کولر آبی آزمایش مدل AZ3500

۳,۲۱۰,۰۰۰ تومان
۳.۲۱ میلیون تومان

الکتروموتور کولر آبی موتوژن مدل 1/2

۱,۲۳۸,۰۰۰ تومان
۱.۲۳۸ میلیون تومان

کولر آبی باسئوس مدل CXTM-21

۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲.۲۵ میلیون تومان

الکتروموتور کولر آبی موتوژن تبریز مدل 3/4

۱,۴۶۰,۰۰۰ تومان
۱.۴۶ میلیون تومان

کولر آبی جنرال سون مدل P-2800

۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۱.۰۵ میلیون تومان

کولر آبی آبسال مدل AC55R ریموت دار

۴,۸۲۵,۰۰۰ تومان
۴.۸۲۵ میلیون تومان

کولر آبی تاپینا مدل 280

۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۱.۵۵ میلیون تومان

کولر آبی جنرال مدل RS28001

۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۱.۰۵ میلیون تومان

کولر آبی برفاب مدل BF3_R

۳,۰۷۲,۸۱۰ تومان
۳.۰۷۲۸۱ میلیون تومان

کولر آبی جنرال سانتوس مدل 320 الکتروژن

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۱.۹۵ میلیون تومان

کولر سلولزی پلیمری نیرو تهویه البرز مدل پایین زن 18000D

۱۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۱۴.۵۵ میلیون تومان

کولر آبی جنرال مدل 3500

۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان
۲.۵۸ میلیون تومان

کولر سلولوزی ارج تهویه مدل 1155

۱,۴۵۰,۰۰۰
٪۱۰
۱,۳۰۵,۰۰۰ تومان
۱.۴۵
٪۱۰
۱.۳۰۵ میلیون تومان

کولر آبی آبسال مدل AC40

۴,۳۸۰,۰۰۰ تومان
۴.۳۸ میلیون تومان

کولر آبی جنرال مدل pa 3200

۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۱.۷۵ میلیون تومان

کولر سلولوزی انرژی مدل EC0700S

۹,۶۲۴,۰۰۰ تومان
۹.۶۲۴ میلیون تومان

کولر آبی مدل جنرال 3100

۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۱.۲۹ میلیون تومان

الکترو موتور کولر آبی الکتروژن مدل 1/2 EG

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱.۲ میلیون تومان

کولر آبی جنرال مدل G2800

۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان
۱.۰۷ میلیون تومان

کولر آبی جنرال شرق مدل 5050

۱,۱۴۵,۰۰۰ تومان
۱.۱۴۵ میلیون تومان

کولر سلولوزی آزمایش مدل AZ-800 Cel

۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۶.۶ میلیون تومان

کولر سلولوزی آزمایش مدل AZ-600Cel

۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵.۵ میلیون تومان

کولر سلولزی تبخیری انرژی مدل EC0700 هوادهی از بغل

۸,۹۱۶,۰۰۰ تومان
۸.۹۱۶ میلیون تومان

کولر سلولزی تبخیری انرژی مدل VC0380

۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ میلیون تومان

کولر آبی جهان افروز مدل JAC 320A

۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۱.۸۵ میلیون تومان

کولر آبی توان مدل TG70-7000

۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۴.۸ میلیون تومان

دینام کولر آبی الکتروژن مدل E 1/2

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱.۲ میلیون تومان

کولر آبی جنرال مدل 3000

۱,۱۳۶,۰۰۰ تومان
۱.۱۳۶ میلیون تومان

کولر آبی آذر درخشان مدل RSN2800P

۱,۵۹۷,۰۰۰ تومان
۱.۵۹۷ میلیون تومان

کولر آبی جنرال مدل speed 2800

۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان
۱.۰۴ میلیون تومان

کولر آبی انرژی مدل EC 700

۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۸.۸ میلیون تومان

کولر آبی جنرال مدل AVR 300P به همراه پایه

۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان
۱.۴۷ میلیون تومان

کولر آبی جنرال سون مدل gs2800

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱.۱ میلیون تومان

کولر سلولزی پلیمری نیرو تهویه البرز مدل بالازن 15000U

۱۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲.۶۵ میلیون تومان

کولر آبی جنرال پویا مدل GP-380

۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۳.۱۹ میلیون تومان

کولر آبی آذر درخشان مدل AD350

۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳.۱ میلیون تومان

کولر آبی آزمایش مدل AZ-8000

۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۴.۶۹ میلیون تومان

کولر آبی جبال مدل GB-330

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ میلیون تومان

کولر آبی جنرال مدلRS28001

۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان
۱.۰۴ میلیون تومان

کولر آبی آذر درخشان مدل RSN28004

۱,۲۸۴,۰۰۰ تومان
۱.۲۸۴ میلیون تومان

کولر سلولزی تبخیر انرژی مدل EC0550 هوادهی از بغل

۷,۹۶۷,۰۰۰ تومان
۷.۹۶۷ میلیون تومان

کولر آبی جنرال مدل AVR300 طرح کنترل از راه دور

۱,۳۰۷,۰۰۰ تومان
۱.۳۰۷ میلیون تومان

کولر آبی آزمایش مدل 3800

۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۳.۵۵ میلیون تومان

کولر آبی پلار مدل 761

۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
۱.۹۸ میلیون تومان

دلیل اهمیت توجه به اندازه و ظرفیت کولر آبی


انتخاب کولر آبی بدون در نظر گرفتن اندازه ساختمان و سایر عواملی که بر این مقدار آب تأثیر می گذارند ، می تواند انتخاب نامطلوبی باشد.

در هر صورت ، انتخاب کولر آبی زیر ظرفیت مورد نیاز و بیش از ظرفیت مورد نیاز ، می تواند مشکلات زیادی در تجهیزات ایجاد کند و نیاز به تعمیر کولر آبی را افزایش دهد.

به عنوان مثال ، اگر کولر آبی با ظرفیت کمتری از نیاز خانه استفاده شود ، برای خنک سازی محیط ساعت ها کار می کند.

در نتیجه ، مصرف برق کولر گازی افزایش می یابد ، کارایی دستگاه کاهش می یابد و فشار بیشتری به اجزای داخلی کولر گازی از جمله موتور خنک کننده آب وارد می شود.

برعکس ، اگر ظرفیت کولر آبی بیشتر از نیاز ساختمان باشد ، فضای داخلی خیلی سرد خواهد شد و مصرف برق خانه افزایش می یابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا