فیلم آرشین مال آلان Arshin Mal Alan

فیلم آرشین مال آلان Arshin Mal Alan

فیلم آرشین مال آلان Arshin Mal Alan

دانلود فیلم آرشین مال آلان Arshin Mal Alan«عسگر» که یک تاجر ثروتمند است که برخلاف رسم روزگار میخواهد همسر آینده اش را خود انتخاب کند؛ بنابراین با مشکلات مربوطه دست به گریبان میشود. عسگر که دارای عقاید روشنفکرانه و مدرن است به توصیه دوست خود (سلیمان) تغییر قیافه داده خود را بصورت یک پارچه فروش دوره گرد در میآورد تا به این روش بتواند با فروش پارچه به زنان، همسر مورد علاقه خود را پیدا کند ….
موزیکال «آرشین مال آلان» نگاهی انتقادی و…

توسط
تومان