کلیپ هامطالب خواندنی و دیدنی

عاشق که بشی با صدای معین (تصویری)

تنها شدمو زندگی از تابو تب افتاد****همپا نشدی ما نشدی مسئله ای نیست****من غرق تو و منظره ی خوبه تو بودم……عاشق که بشی ساده و خوبی….

کلیپ زیر را ببینید

دکمه بازگشت به بالا