زیست حسگرها

زیست حسگرها

زیست حسگرها

عنوان تحقیق: زیست حسگرهافرمت فایل: Word
تعداد صفحات: ۷۴
توضیحات
 بهره گیری از هوشمندی مواد بیولوژیکی و تلفیق آن با دانش الکترونیک، منجر به پیدایش ابزارهای آنالاتیکی هوشمندی شده است که نام آن را زیست حسگر(bio-sensor) نهاده اند. ترنر (P.F Turner) از اولین کسانی است که تلاش نمود تا تعریف جامعی از زیست حسگر ارائه دهد. وی در مجله بیوسنسور و بیو الکترونیک، زیست حسگرها را چنین تعریف نموده است: زیست حسگرها ابزارهای آنالاتیکی هستند که از تلفیق یا ارتباط…

کلیدواژه : زيست حسگرها
توسط
تومان