نکاتی درباره روش تربیت فرزند

روش های تربیت فرزند

روش تربیت کودک‏

۱- تربیت کودک؛ یعنى شکوفا کردن استعدادها و برآوردن نیازهاى او.

۲- نیازهاى کودک فقط خوراک و پوشاک و محبت و … نیست و استعدادهاى او خواندن و نوشتن و انباشتن حافظه نیست.

او استعداد نتیجه‏ گیرى- فکر- و اندازه ‏گیرى و سنجش- عقل- و انتخاب و اراده و وجدان هم دارد و لذا نیاز به امنیت و یقین و استقلال و اعتراف هم دارد.

کودک هم مغز دارد و هم قلب، از این رو، هم روشنفکرى مى‏ خواهد و هم روشندلى.

۳- مربى باید تمامى استعدادهاى کودک را شکوفا کند و بارور کند.

۴- استعدادها با دو عاملِ‏ احتیاج و هدف‏ بارور مى‏ شوند و شکوفا مى ‏گردند. کودک وقتى که احتیاج دارد، فریاد مى‏ زند و انسان هنگامى که نیاز دارد، از غار خویش بیرون مى‏ آید.
کودک براى رسیدن به یک توپ، به یک عروسک، به یک هدف حرکت مى‏ کند. بر سر پا مى‏ ایستد و راه مى‏ افتد و مى‏ کوشد و در این کوشش‏ ها از استعدادهاى خود کمک مى‏ گیرد.

احتیاج‏ ها و سختى‏ ها هستند که انسان را عمیق مى‏ کنند و به نبوغ مى ‏رسانند. هدف‏ ها و خواسته‏ ها هستند که انسان‏ها را پیش مى‏ رانند و استعدادهایش را بیرون مى‏ ریزند.
مربى باید کودک را در زمینه‏ هایى بگذارد که احتیاج‏ ها را حس کند و بارور شود. و باید چشم کودک را باز کند و هدف‏ ها را نشانش بدهد تا کودک ببیند و راه بیفتد.

کلیپ سرا وب‌سایت

نظرات بسته شده است.