رفتار وحشیانه و خشونت مربی مهد کودک با طفل ۸ ماهه را ببینید

خشونت مربی مهد کودک

رفتار وحشیانه و خشونت مربی مهد کودک با طفل ۸ ماهه را ببینید.

در این کلیپ می بینید که مربی مهد کودک چه ضرباتی با عصبانیت به طفل ۸ ماهه می زند. کلیپ را نگاه کنید. البته این کلیپ به خاطر خشونت هایی که درش است برای افراد بالای ۱۸ سال توصیه می شود. این مربی و پرستار وحشی ضرباتی را که به این کودک وارد کرده است باعث شکستگی جمجمه این طفل بیچاره شده است.

پدر و مادر با چه امیدی طفل خود را پیش این فرد جانی گذاشته اند.

 انسان ها در تمام زمینه ها، از معیار و الگو استفاده مى کنند و مسئله دیندارى و رشد شخصیت در وجود نسل بشر از همه مسائل زندگى مهم تر است، چون او را به واقعیات و درک حقایق عالم غیب و جهان معنا، نزدیک مى سازد. این شخص که این طوری با طفل برخورد می کند بی دین است.

خشونت مربی مهد کودک

در این جا، ضرورت وجود پیشوایان معصوم: به خوبى احساس مى شود تا ما را در انجام تکالیف شرعى، به رشد و بلوغ عقلى نائل کنند.

زیرا ممکن است همه مردم در روزها، هیچ چیز نخورند و شب ها تا صبح نخوابند آیا مى توان گفت آنها روزه گرفته وشب زنده دار هستند.چون نه روزه گرفتن به معناى امساک و نخوردن است و نه بیدارى به معناى نخوابیدن است، بلکه معناى واقعى آن این است که روح و جسم انسان ها روزه بگیرند و از درون و بیرون، تسلیم نفس و شهوت نباشند.

خشونت مربی مهد کودک با کودک نشان از غفلت اوست.

آنچنان بیدار شوند که خود را در برابر عظمت الهى، خاضع قرار دهند تامیل به گناه و معصیت، از فضاى وجودشان برچیده شود.نتیجه این مى شود، که نسل بشر باید انسانهاى کامل را معیار خودقرار دهد و عمه اعمال و اخلاقشان را با اعمال و اخلاق آنان تطبییق نمایند تا بتوانند از ماه رمضان و شبهایش، به نتایج بزرگ و درخشانى نائل شوند.

 

لینک های مفید دیگر

با این دختر زیبا اگر چه خیلی خیلی زیبا هم باشد ازدواج نکن که پشیمان می شوی

فساد جنسی ترامپ و حرف های غیر اخلاقی ترامپ درباره دخترش

کلیپ سرا وب‌سایت

نظرات بسته شده است.