رفتارهای ساده که خلاقیت کودکان را کور میکند

پدران و مادران کودکانی که کمتر خلاقیت دارند:

روش هایی که این پدر و مادرها به کار می برند :
 • من به فرزندم می آموزم که اگر رفتار بدی داشته باشد، به گونه ای تنبیه خواهد شد؛
 • من به فرزندم اجازه نمی دهم از من عصبانی شود ؛
 • من می کوشم فرزندم را از افراد فامیل که عقاید یا ارزش هایی متفاوت با ما دارند، دور نگه دارم؛
 • من معتقدم که یک کودک فقط باید دیده شود، ولی صدایش شنیده نشود؛
 • احساس می کنم فرزندم کمی موجب ناامیدی من است؛
 • اجازه نمی دهم فرزندم درباره ی تصمیم هایش پرسش کند.
آنچه این والدین برای آموختن کاری به فرزندشان انجام داده اند :
 • مایل اند به کارها بیش از حد نظم بدهند؛
 • به کنترل کار علاقه دارند ؛
 • به ایجاد راه حل هایی خاص برای آن کار مایل اند ؛
 • در قبال آن موقعیت رفتاری خصمانه داشته اند ؛
 • از کودک انتقاد کرده، عقاید و پیشنهاد های او را رد کرده اند ؛
 • به نظر می رسد از کار های کودک خجالت می کشند، و به او افتخار نمی کنند ؛
 • به یک مبارزه قدرت با کودک وارد می شده‌اند، و در واقع، بین کودک و پدر و مادر رقابت وجود داشته است ؛
 • در برابر مشکلات تسلیم شده، عقب نشینی می کرده‌اند، و از کنار آمدن با مشکلات سرباز زده اند ؛
 • به کودک فشار می‌آورده اند که برای انجام کارها اقدام کند؛
 • در برابر کودک ناشکیبا بوده اند.
654mt

نظرات بسته شده است.