رفتارهای ساده برای پرورش خلاقیت کودکان

 

رفتارهای ساده پدر و مادران برای پرورش خلاقیت کودکان :

روش هایی که اینها به کار می برند :
§         من برای عقاید فرزندم احترام قائلم و او را به بیان آنها تشویق می کنم؛

§         احساس می کنم یک کودک باید برای فکر کردن، رویا پردازی و حتی وقت تلف کردن فرصت داشته باشد ؛

§         اجازه می دهم فرزندم اغلب خودش تصمیم بگیرد؛

§         من و فرزندم اوقاتی صمیمانه و گرم را با یکدیگر می گذرانیم؛

§         فرزندم را تشویق می کنم کنجکاو باشد و درباره ی مسائل کاوش و پرسش کند؛

§         اطمینان حاصل می کنم که فرزندم می داند آنچه را آزموده یا انجام می دهد تایید می کنم.

آنچه این والدین برای آموختن کاری به فرزندشان انجام داده اند :
§         کودک را تشویق کرده اند ؛

§         رفتاری گرم و حمایت کننده داشته اند ؛

§         واکنش آنها در قبال کودک، رفتاری برای بالا بردن روحیه ی او بوده است ؛

§         به نظر می رسد از آن موقعیت لذت می برند ؛

§         از بودن کنار کودک خود شاد بوده‌اند ؛

§         حامی و مشوق کودک بوده‌اند ؛

§         کودک را تحسین کرده اند ؛

§         در برقراری روابط خوب کاری با کودک، توانا بوده اند ؛

§         کودک را به انجام کار به طور مستقل تشویق می کرده‌اند.

654mt

نظرات بسته شده است.