بهترین و پرفروش ترین رنگ مو و راهکار طلایی برای جلوگیری از ریزش مو

راه کار برای جلوگیری از ریزش مو

راهکار طلایی برای جلوگیری از ریزش مو

جوش شیرین مواد مضر را از مو حذف می کند‎

 ریزش مو  یوکی از مهمترین مشکلات رایج که افراد در هر دو مردان و زنان روبرو هستند، و بسیاری از عوامل هستند که کار بر روی ریزش مو مانند استرس، بیماری های خود ایمنی، کمبودهای تغذیه ای، کم خونی، شیمی درمانی، و استفاده بیش از حد از محصولات یک ظاهر طراحی شده مو. و مشکلات غده تیروئید ، بنابراین در این مقاله ما در مورد تعدادی از دستور العمل های طبیعی که برای جلوگیری از ریزش مو کار می کنند صحبت خواهیم

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4882350.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شانه مو کد 654

شانه مو کد 654
شانه مو کد 654
۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114057905.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

برس مو دکتر مورنینگ مدل DR/PE1

برس مو دکتر مورنینگ مدل DR/PE1
برس مو دکتر مورنینگ مدل DR/PE1
۱۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113947911.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

برس مو جادور مدل Cat01

برس مو جادور مدل Cat01
برس مو جادور مدل Cat01
۱۶,۵۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3836036.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شانه تقسیم مو مدل P2

شانه تقسیم مو مدل P2
شانه تقسیم مو مدل P2
۲,۷۰۰
٪۳۰
۱,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/42cb20828f9be0da9cdbf9b7555d04884479cf80_1593895843.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

برس مو دکتر مورنینگ کد 1195.6

برس مو دکتر مورنینگ کد 1195.6
برس مو دکتر مورنینگ کد 1195.6
۱۶,۶۰۰
٪۷
۱۵,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5215933.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

برس رنگ مو مدل Fash01

برس رنگ مو مدل Fash01
برس رنگ مو مدل Fash01
۱,۲۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3974014.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

قلم رنگ ابرو کد 001

قلم رنگ ابرو کد 001
قلم رنگ ابرو کد 001
۱,۲۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111709961.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شانه مو کد 8286

شانه مو کد 8286
شانه مو کد 8286
۱,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113143106.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کاسه رنگ ابرو کد AK001

کاسه رنگ ابرو کد AK001
کاسه رنگ ابرو کد AK001
۸۲۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4038564.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شانه کد ZE

شانه کد ZE
شانه کد ZE
۷۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5214042.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اکسیدان 6 درصد مارال مدل 20vol حجم 150 میلی لیتر

اکسیدان 6 درصد مارال مدل 20vol حجم 150 میلی لیتر
اکسیدان 6 درصد مارال مدل 20vol حجم 150 میلی لیتر
۶,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4338022.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپری حالت دهنده مو کاسپین مدل Hair Spray حجم 500 میلی لیتر

اسپری حالت دهنده مو کاسپین مدل Hair Spray حجم 500 میلی لیتر
اسپری حالت دهنده مو کاسپین مدل Hair Spray حجم 500 میلی لیتر
۴۴,۹۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110743337.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کلاه رنگ مو کد 001 بسته 12 عددی

کلاه رنگ مو کد 001 بسته 12 عددی
کلاه رنگ مو کد 001 بسته 12 عددی
۷,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5434833.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تیوب خالی کن مدل TS2 بسته 2 عددی

تیوب خالی کن مدل TS2 بسته 2 عددی
تیوب خالی کن مدل TS2 بسته 2 عددی
۲,۹۳۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3255915.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شانه موحالت مدل 110

شانه موحالت مدل 110
شانه موحالت مدل 110
۴,۲۸۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f60cc1211a8859439ceb8ef05fff5534adcd3696_1597592440.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

برس رنگ مو مدل A-01 به همراه کاسه رنگ مو مدل B-01

برس رنگ مو مدل A-01 به همراه کاسه رنگ مو مدل B-01
برس رنگ مو مدل A-01 به همراه کاسه رنگ مو مدل B-01
۵,۲۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4248491.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کلاه رنگ مو مدل HED 01 مجموعه ۱۲ عددی

کلاه رنگ مو مدل HED 01 مجموعه ۱۲ عددی
کلاه رنگ مو مدل HED 01 مجموعه ۱۲ عددی
۷,۹۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e08cbd9e02c359e32a7f3a2367806d6486e88967_1597740484.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

قلم رنگ ابرو مدل Sl-23

قلم رنگ ابرو مدل Sl-23
قلم رنگ ابرو مدل Sl-23
۱,۰۷۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115091940.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

برس مو دکتر مورنینگ مدل PE1/AST

برس مو دکتر مورنینگ مدل PE1/AST
برس مو دکتر مورنینگ مدل PE1/AST
۱۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4582052.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لوازم رنگ مو نوین مدل sa-3 مجموعه 3 عددی

لوازم رنگ مو نوین مدل sa-3 مجموعه 3 عددی
لوازم رنگ مو نوین مدل sa-3 مجموعه 3 عددی
۷,۷۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3772422.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شانه ضد شپش لیندا نیت مدل تمام استیل پاک کننده تخم شپش

شانه ضد شپش لیندا نیت مدل تمام استیل پاک کننده تخم شپش
شانه ضد شپش لیندا نیت مدل تمام استیل پاک کننده تخم شپش
۵۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113598921.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کاسه و برس رنگ مو کد 10

کاسه و برس رنگ مو کد 10
کاسه و برس رنگ مو کد 10
۴,۳۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5347952.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اکسیدان مارال 9 درصد مدل 30vol حجم 150 میلی لیتر

اکسیدان مارال 9 درصد مدل 30vol حجم 150 میلی لیتر
اکسیدان مارال 9 درصد مدل 30vol حجم 150 میلی لیتر
۶,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114507837.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

برس مو مدل 3000/N

برس مو مدل 3000/N
برس مو مدل 3000/N
۵,۴۷۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112148667.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

رنگ ابرو مارال شماره 8 حجم 15 میلی لیتر رنگ نسکافه ای روشن

رنگ ابرو مارال شماره 8 حجم 15 میلی لیتر رنگ نسکافه ای روشن
رنگ ابرو مارال شماره 8 حجم 15 میلی لیتر رنگ نسکافه ای روشن
۵,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114189440.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست شانه مو سافاری کد 31282 بسته 10 عددی

ست شانه مو سافاری کد 31282 بسته 10 عددی
ست شانه مو سافاری کد 31282 بسته 10 عددی
۲۱,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110777604.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شانه مو مدل G005/S

شانه مو مدل G005/S
شانه مو مدل G005/S
۱,۴۱۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110251509.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

برس مو مدل M2000

برس مو مدل M2000
برس مو مدل M2000
۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5467903.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

برس گرد مو مدل S9

برس گرد مو مدل S9
برس گرد مو مدل S9
۲,۲۱۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5467863.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

برس مو مدل 02/B

برس مو مدل 02/B
برس مو مدل 02/B
۴,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113251149.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کاسه رنگ ابرو کد AK002 بسته 2 عددی

کاسه رنگ ابرو کد AK002 بسته 2 عددی
کاسه رنگ ابرو کد AK002 بسته 2 عددی
۱,۲۸۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111515044.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

برس مو نیترو کد 1225

برس مو نیترو کد 1225
برس مو نیترو کد 1225
۲۵,۹۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5036666.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کاسه رنگ مو مدل MK6644

کاسه رنگ مو مدل MK6644
کاسه رنگ مو مدل MK6644
۲,۰۲۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112607362.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پودر دکلره پاییزان کد 9702 وزن 20 گرم

پودر دکلره پاییزان کد 9702 وزن 20 گرم
پودر دکلره پاییزان کد 9702 وزن 20 گرم
۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112643251.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شانه مو مدل S9K/009

شانه مو مدل S9K/009
شانه مو مدل S9K/009
۳,۲۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4100139.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شانه ضد شپش مدل SS1

شانه ضد شپش مدل SS1
شانه ضد شپش مدل SS1
۳۲,۰۰۰ تومان

دستور العمل هایی برای جلوگیری از ریزش مو  آب لیمو سلولهای مرده پوست را از بین می برد ، شوره را از بین می برد.

از آنجا که حاوی اسیدهای آلفا هیدروکسی است ، همچنین حاوی ویتامین C است ، و برای محکم کردن منافذ پوست سر کار می کند زیرا حاوی خاصیت قابض است ، بنابراین ریزش مو را کاهش می دهد ،

و روش این است:

مواد تشکیل دهنده: یک فنجان آب لیمو.

یک فنجان آب گرم.

 

شانه مو کد 654

۸۰۰ تومان

شانه تقسیم مو مدل P2

۲,۷۰۰
٪۳۰
۱,۹۰۰ تومان

برس مو دکتر مورنینگ کد 1195.6

۱۶,۶۰۰
٪۷
۱۵,۴۰۰ تومان

قلم رنگ ابرو کد 001

۱,۲۰۰ تومان

شانه مو کد 8286

۱,۵۰۰ تومان

شانه کد ZE

۷۹۰ تومان

برس مو مدل 3000/N

۵,۴۷۰ تومان

شانه مو مدل G005/S

۱,۴۱۰ تومان

برس مو مدل M2000

۷,۰۰۰ تومان

برس گرد مو مدل S9

۲,۲۱۰ تومان

برس مو مدل 02/B

۴,۵۰۰ تومان

برس مو نیترو کد 1225

۲۵,۹۵۰ تومان

شانه مو مدل S9K/009

۳,۲۰۰ تومان

شانه ضد شپش مدل SS1

۳۲,۰۰۰ تومان

 

نحوه تهیه: مواد را به خوبی در یک کاسه مخلوط کنید تا مخلوط شود. موها را بشویید ، سپس مخلوط را به آرامی روی پوست سر بریزید. پوست سر را به خوبی ماساژ دهید ، سپس مخلوط را به مدت ۵ دقیقه روی پوست سر بگذارید. با آب سرد بشویید. این روش را یک یا دو بار در هفته صبح بعد از حمام تکرار کنید. نکته: توصیه می شود هنگام ریختن لیمو روی سر چشم خود را ببندید و از مصرف طولانی مدت آب لیمو خودداری کنید. زیرا موها را خشک می کند.

میخواهید ریزش موهایتان تمام شود؟ در این مطلب راهکارهایی ارائه داده ایم که ریزش موی شما را متوقف می کند.

می توانید به طور منظم این ماده را به شامپوهایتان بیافزاید تا موهایتان تقویت شود. این محصولی ایمن و به صرفه است و به طور طبیعی موهای شما را پاک کرده و سالم نگاه می دارد.

اما سوالی که مطرح است این است که جوش شیرین چگونه از ریزش موهایمان جلوگیری می کند و سبب پرپشت شدن آن می شود؟

۱- جوش شیرین مواد مضر را حذف می کند. 

جوش شیرین به حذف باقی مانده از محصولات مو کمک می کند. ممکن است مواد شامپو، اسپری ها و کاندیشنر ها روی مو باقی مانده باشد و موجب چربی سریع مو شود .

۲- جوش شیرین کلر را حذف می کند 

اگر شما مکررا شنا می کنید احتمالا می دانید که کلر می تواند به موهای شما آسیب می رساند.حتی می تواند موجب تغییر رنگ مو شود!جوش شیرین کمک می کند تا کلر را از مو و پوست سر خود پاک کنید، آن را در برابر آسیب محافظت کنید.

۳- جوش شیرین باعث افزایش رشد مو می شود 

هنگامی که موهای شما از باقی مانده مواد شیمیایی پاک می شود ، رشد مو افزایش می یابد . جوش شیرین بهتر از شامپو می تواند موهای شما را تمیز کند .

چگونگی استفاده از جوش شیرین برای پاک کردن پوست و مو : 

برای شروع، جوش شیرین را با آب با نسبت ۱ به ۳ ترکیب کنید. برای موهای تا سر شانه ۲ تا ۳ قاشق غذاخوری جوش شیرین کافی است. نسبت به بلندی موها می‌توانید مقدار جوش شیرین و آب را کم یا زیاد کنید. می‌توانید این محلول را هم برای موهای خیس و هم خشک استفاده کنید. فقط باید این ترکیب را از ریشه تا نوک موها بمالید. حدود ۳ دقیقه صبر کنید و بعد موها را با آب گرم شستشو دهید.

منبع: افکار نیوز 

توسط
تومان