دانلود کتاب لنین ؛ زندگی انقلابی سرخ

دانلود کتاب لنین ؛ زندگی انقلابی سرخ

دانلود کتاب لنین ؛ زندگی انقلابی سرخ

دانلود کتاب لنین ؛ زندگی انقلابی سرخ + Pdfرابرت سرویس
ترجمه بیژن اشتری.
چاپ اول
_____________________________________________
درباره ی کتاب :
زندگی انقلابی سرخ اثر رابرت سرویس توجه پایان ناپذیر به زندگی ,أفعال و شخصیت انقلابیون اساطیری قرن بیستم خود نکته جالبی است که باید در ان اندیشید اما در هر حال جنس این محبوبیت و توجه نیز مداوما در حال تغییر و دگردیسی است. اگر در ابتدا زندگینامه انان الگو ها و درسنامه هایی حماسی از انقلاب و تغییر بودند اکنون موضوعات جالبی…

محمد باقر

نظرات بسته شده است.