دانلود کتاب قصه گویی و نمایش خلاق – علی محمد پشت دار – علوم تربیتی پیام نور – pdf

دانلود کتاب قصه گویی و نمایش خلاق - علی محمد پشت دار - علوم تربیتی پیام نور - pdf

دانلود کتاب قصه گویی و نمایش خلاق – علی محمد پشت دار – علوم تربیتی پیام نور – pdf

دانلود کتاب قصه گویی و نمایش خلاق تالیف علی محمد پشت دار
منبع رشته علوم تربیتی پیام نور
شامل ۳۰۰ صفحه با فرمت pdf

مفاهیم و کلیات
تاریخچه مختصر ادبیات کودکان و نوجوانان
دوران کودکی و مفهوم کودکی
ادبیات کوکان و نوجوانان
انواع آثار ادبی کودکان و نوجوانان
ویژگی های آثار ادبی کودکان و نوجوانان
مبانی آثار ادبی برای کودکان و نوجوانان
اهداف آثار ادبی کودکان و نوجوانان
سنت قصه گویی و تاریخ پیدایش آن
ملل قصه گو
قصه گویی در…

توسط
تومان