دانلود کتاب صوتی شبهای سرای۸ نوشته میشل دوگرس

دانلود کتاب صوتی شبهای سرای8 نوشته میشل دوگرس

دانلود کتاب صوتی شبهای سرای۸ نوشته میشل دوگرس

«شبهای سرای » سرگذشت امه دو بوک دوریوری دخترخاله ژوزفین همسر ناپلئون امپراتور فرانسه است که در سال ۱۷۷۳ در خانواده ای فرانسوی و مقیم جزیره مارتینیک واقع در دریای کارائیب به دنیا آمد و در دوازده سالگی برای ادامه تحصیل در صومعه ای نزد خواهران تارک دنیا به فرانسه اعزام شد.سه سال بعد که نزد خانواده اش برمی گشت، گرفتار دریازنان بربرشد و او را به الجزایر بردند و بیگ الجزایر به خاطر زیبایی فوق العاده اش او را به سلطان عثمانی پیشکش کرد.این کاخ…

توسط
تومان