دانلود کتاب سوالهای چند هزار ساله pdf

دانلود کتاب سوالهای چند هزار ساله pdf

دانلود کتاب سوالهای چند هزار ساله pdf

مجموعه ۳ جلدی سوال های چندهزارساله نوشته استیون لو که مفاهیم فلسفی را برای نوجوانان تشریح می کند، بدست نشر افق به چاپ چهارم رسید.استیون لو می گوید : اگر مردم به سوال هایی اساسی فکر نکنند، زندگی شان خسته کننده می شود. باید فکر کرد، به ویژه درباره مسایل اخلاقی.
روح، خداوند و سرآغاز هستی ، حقیقت، نکویی و بدی و دنیای حقیقی، دنیای مجازی عنوان ۳ جلد این گردآور هستند که به دنبال پاسخ گویی یا راهنمایی بچه ها به سمت مسیر پیدا کردن پاسخ چنین سوالاتی…

محمد باقر

نظرات بسته شده است.