روان شناسی

دانلود کتاب روانشناسی فیزیولوژیک – غلامحسین جوانمرد – روانشناسی پیام نور – pdf

دانلود کتاب روانشناسی فیزیولوژیک - غلامحسین جوانمرد - روانشناسی پیام نور - pdf

دانلود کتاب روانشناسی فیزیولوژیک – غلامحسین جوانمرد – روانشناسی پیام نور – pdf

دانلود کتاب روانشناسی فیزیولوژیک نوشته غلامحسین جوانمرد
منبع رشته روانشناسی پیام نور
شامل ۲۱۷ صفحه با فرمت pdf

فصل اول : تعریف و روشهای روانشناسی فیزیولوژیک
فصل دوم : سلولهای دستگاه عصبی مرکزی
فصل سوم : بینایی
فصل چهارم : شنوایی و تعادل
فصل پنجم : حس شیمیایی
فصل ششم : خواب و بیداری
فصل هفتم : گرسنگی و تشنگی
فصل هشتم : رفتار جنسی
فصل نهم : یادگیری و حافظه
فصل دهم : هیجان
فصل یازدهم : داروها و اعتیاد
فصل دوازدهم : اساس زیستی بیماریهای…

دکمه بازگشت به بالا