دانلود کتاب روانشناسی در عمق pdf

دانلود کتاب روانشناسی در عمق pdf

دانلود کتاب روانشناسی در عمق pdf

درباره مؤلف :ویلهلم رایش روان پزشک و روانکاو اتریشی بود. با آن که او در اغلب دوره حیات خویش روان کاو شناخته شده و برجسته ای بود اما اغلب شهرت او به سال های سرانجام عمرش و ستیز او با دولت آمریکا مربوط می شود. رایش در آلمان می زیست و در سال ۱۹۳۴ بعد از روی کار آمدن هیتلر ناچار به مهاجرت به اسکاندیناوی و پس در سال ۱۹۳۹ به آمریکا شد. دولت نازی او را یهودی کمونیست می خواند. در آمریکا با انتشار مقالاتی به گسترش نظر خویش در مورد هستی نوعی انرژی کیهانی…

محمد باقر

نظرات بسته شده است.