دانلود کتاب الفبای فلسفه pdf

دانلود کتاب الفبای فلسفه pdf

دانلود کتاب الفبای فلسفه pdf

معرفی کتاب:الفبای فلسفه بنیان های فلسفه مقدمات فلسفهتوجه:متن توضیحات زیر بازنویسی شده
(الفبای فلسفه)این کتاب که در احصاییه پرفروش ترین کتاب های فرزانش قرار گرفته است و از بهترین منابع برای تعلیم اولیه و عمیق فلسفه می باشد ، خواننده را با ظرافت و قدم به قدم ، با وادی فلسفه آشنا می سازد. نایجل واربرتون ، که از اساتید برجسته فرزانش در دانشگاه آکسفورد است،(الفبای فلسفه)در هر فصل به یکتا از دامنه های مهم فلسفه می پردازد ،و از محاسن بزرگش…

توسط
تومان