دانلود جزوه پاتولوژی عمومی

دانلود جزوه پاتولوژی عمومی

دانلود جزوه پاتولوژی عمومی

جزوات و اسلایدهای پاتولوژی عمومی
جلسه ۱ استاد شربت داران

جلسه ۲ استاد شربت داران

جلسه ۳ استاد شربت داران

جلسه ۱ استاد رعنایی

جلسه ۲ استاد رعنایی

جلسه ۱ استاد فیروزجاهی

جلسه ۲ استاد فیروزجاهی

جلسه ۳ استاد فیروزجاهی

جلسه ۱ استاد قربانی

جلسه ۲ استاد قربانی

جلسه ۳ استاد قربانی

جلسه ۴ استاد قربانی

جلسه ۵ استاد قربانی

جلسه ۶ استاد قربانی

جلسه ۱ استادحسینی

جلسه ۲ استادحسینی

جلسه ۳ استادحسینی

جلسه ۴ استادحسینی

جلسه ۵ استادحسینی

جلسه ۶ استادحسینی

جلسه ۷ استادحسینی

جلسه ۸ استاد حسینی

جلسه ۱ استاد گیلکی

جلسه ۲ استاد گیلکی

جلسه ۳ استاد گیلکی

جلسه ۴ استاد گیلکی

جلسه ۱ استاد رحیمی

جلسه ۲ استاد رحیمی

اسلاید دکتر حسینی

اسلاید دکتر قربانی

اسلاید دکتر فیروزجاهی

اسلاید دکتر گیلکی

جلسه ۱ عملی

جلسه ۲ عملی

جلسه ۳ عملی

جلسه ۴ عملی

جلسه ۵ عملی

این محصول شامل یک جزوه پاتولوژی عمومی با فرمت PDF و ۶۴ صفحه و  حجم ۴MB و پنج فصل میباشد که موضوعات فصلها به ترتیب زیر میباشد:فصل اول: آزار سلول، سازگاری، و مرگ سلولفصل دوم: التهاب حاد و مزمنفصل سوم: ترمیم بافتیفصل چهارم: اختلالات همودینامیک، ترومبوز، و شوکفصل پنجم: نئوپلازی
محصولات مرتبط:
دانلود لغات کتاب لزگی و دانلود جزوه بیماری شناسی و دانلود جزوه آناتومی اندام …

توسط
تومان