دانلود کتاب صد سال داستان نویسی ایران حسن میرعابدینی pdf دو جلدی

یکی از بهترین فایل ها به شما تقدیم می شود، با قیمتی عالی و استثنایی

دانلود رایگان کتاب صد سال داستان نویسی ایران حسن میرعابدینی pdf

دانلود  کتاب صد سال داستان نویسی ایران حسن میرعابدینی pdf

معرفی کتاب:(صد سال داستان نویسی ایران)سه جلد

(صد سال داستان نویسی ایران)-جلد نخست (شامل جلدهای اول و دوم کتاب کاغذی)
کتاب(صد سال داستان نویسی ایران)در زمره ارزنده ترین تحقیق های سنه های دهه هشتاد میلادی (دهه شصت خورشیدی)قرار دارد و بدون شک در مقام یک مرجع مهم، ماندگار خواهد بود.(صد سال داستان نویسی ایران)
ااین کتااب نخستین و کاامل‌تررین فررهنگ موجودد درر حوززه اادبیاات دااستاانی به ااحصاییه می‌ررود.(صد سال داستان نویسی ایران)
هدف…

توسط
تومان