کلیپ ها

خواص الحیوان (ترجمه حیوه الحیوان دمیری)

خواص الحیوان (ترجمه حیوه الحیوان دمیری)

خواص الحیوان (ترجمه حیوه الحیوان دمیری)

 این کتاب یکی از کتب ارزنده ‌ای است که در زمینه جانورشناسی در عصر صفوی نوشته شده و از منابع مهم تاریخ علم است. این مجموعه در زمینه دوا و درمان در روزگار کهن است. فهرست کتاب عبارت است از :
باب اول: در بیان طبقات و درجات انسان از انبیای مرسله و زردشت، مانی نقاش، مزدک، به آفرید، مقنع
باب دوم: در ذکر ملوک اقالیم سبعه و اماکن معموره
باب سوم: در شرح احوال علما و علوم متفرقه
باب چهارم: در عرض اطوار صوفیه و زهاد
باب پنجم: در وصف اخلاق طبقات…

دکمه بازگشت به بالا