خلاصه کتاب PDF و کتاب کامل تحقیقات بازاریابی – نوشته جمشید سالار- رشته مدیریت پیام نور

خلاصه کتاب PDF و کتاب کامل تحقیقات بازاریابی - نوشته جمشید سالار- رشته مدیریت پیام نور

خلاصه کتاب PDF و کتاب کامل تحقیقات بازاریابی – نوشته جمشید سالار- رشته مدیریت پیام نور

خلاصه کتاب PDF و کتاب کامل تحقیقات بازاریابی – نوشته جمشید سالار- رشته مدیریت پیام نور
این مجموعه شامل موارد زیر است
۱- کتاب کامل تحقیقات بازاریابی نوشته جمشید سالار به صورت PDF در ۳۱۲ صفحه
۲- خلاصه کتاب تحقیقات بازاریابی نوشته جمشید سالار به صورت PDF در ۱۰۰ صفحه
۳- کتابچه نمونه سوالات تستی و تشریحی بیش از ۲۰۰ صفحه
کد درس: ۱۲۱۸۲۴۴-۱۲۱۸۴۰۸-۱۲۳۵۰۴۲٫٫٫

محمد باقر

نظرات بسته شده است.