خلاصه کتاب تحقیقات بازاریابی

خلاصه کتاب تحقیقات بازاریابی

خلاصه کتاب تحقیقات بازاریابی

دانلود  خلاصه کتاب تحقیقات بازاریابی+pdfنوشته‎ جمشید سالاررشته‎ی مدیریت اجرایی
خلاصه‌ی کتاب تحقیقات بازاریابی جمشید سالار

مناسب برای مرور سریع و شرکت در آزمون

شامل نکات مهم ، کلیدی و امتحانی

******

خلاصه+جامع + کامل + کاربردی

******
همچنین دانلود کنید:
پک کامل سوالات امتحانی تحقیقات بازاریابی
******

توضیح اجمالی:
فایل شامل خلاصه فصول ذیل می باشد:
فصل اول : مبانی تحقیقات بازاریابی
فصل…

محمد باقر

نظرات بسته شده است.