لباس،کیف و کفشمحصولات پرفروشمد و پوشاک

خرید و معرفی ۵۰ مدل کیف دستی مردانه پرفروش

خرید و مشاهده مدل های کیف دستی مردانه پرفروش

یکی از سخت ترین انتخاب ها برای یک استایل کامل ، انتخاب کیف مناسب است. البته ، شما بارها درگیر این مشکل مهم شده اید ، سبک شما کامل به نظر می رسد ، اما در واقع یک اشکال بزرگ دارد و حل این مشکل چندان آسان نیست ، اما با در نظر گرفتن برخی عوامل مهم ، می توان این مشکل را برطرف کرد کمی راحت تر برای انتخاب کیف مناسب باید به ۳ نکته توجه کنید: ۱: سبک و استایل جلد ۲- رنگ و جنس ۳- فرم بدن و بدن

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c6b7fe04ce6754f7000def0752055f002a45b270_1622128054.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی مردانه سیی کد 891.8

کیف دستی مردانه سیی کد 891.8
کیف دستی مردانه سیی کد 891.8
۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121667996.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی مردانه چرمینه اسپرت مدل عطارد کد 79SHB

کیف دستی مردانه چرمینه اسپرت مدل عطارد کد 79SHB
کیف دستی مردانه چرمینه اسپرت مدل عطارد کد 79SHB
۴۸۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7127eaccea991281b7b3c565581ea6f1fac8c17b_1622063466.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی مردانه سیی کد 891.5

کیف دستی مردانه سیی کد 891.5
کیف دستی مردانه سیی کد 891.5
۷۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119829196.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی مردانه کد arya0

کیف دستی مردانه کد arya0
کیف دستی مردانه کد arya0
۵۴۵,۰۰۰
٪۴۰
۳۲۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112938731.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی مردانه چرم آرا کد z008

کیف دستی مردانه چرم آرا کد z008
کیف دستی مردانه چرم آرا کد z008
۲۰۰,۰۰۰
٪۳۸
۱۲۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119829799.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی مردانه کد arya1

کیف دستی مردانه کد arya1
کیف دستی مردانه کد arya1
۴۷۵,۰۰۰
٪۳۸
۲۹۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b29671807749ccebced46d12bbc72f57135409eb_1623562621.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی مردانه بادی اسپینر مدل 2625

کیف دستی مردانه بادی اسپینر مدل 2625
کیف دستی مردانه بادی اسپینر مدل 2625
۵۹۸,۰۰۰
٪۴۵
۳۲۸,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/78a746e047a94a7c5948a290af945e96490b4e56_1622102927.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی مردانه سیی کد 891.7

کیف دستی مردانه سیی کد 891.7
کیف دستی مردانه سیی کد 891.7
۷۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8c06e8328feea2155ddcf9964bbe0b96e6fc61b9_1627667957.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی مردانه چرما اسپرت مدل عطارد

کیف دستی مردانه چرما اسپرت مدل عطارد
کیف دستی مردانه چرما اسپرت مدل عطارد
۴۴۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/aae93c6c268ef7fa333c141960490d2ebb33971e_1610443360.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی مردانه چرم آرا مدل p014

کیف دستی مردانه چرم آرا مدل p014
کیف دستی مردانه چرم آرا مدل p014
۱,۱۴۵,۰۰۰
٪۵۵
۵۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2bf145343d877cff3a4076955cc404ba75766696_1600588877.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی مردانه ویوو مدل Cozy GM1811

کیف دستی مردانه ویوو مدل Cozy GM1811
کیف دستی مردانه ویوو مدل Cozy GM1811
۵۶۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fc2415ad85117e72c423b55c839ef4857c830db0_1608159757.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی مردانه مدل 3T 5R

کیف دستی مردانه مدل 3T 5R
کیف دستی مردانه مدل 3T 5R
۸۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5ca1b78e41e42f225136313d289e026703867e5c_1597744417.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی مردانه چرم مشهد مدل P5519-089

کیف دستی مردانه چرم مشهد مدل P5519-089
کیف دستی مردانه چرم مشهد مدل P5519-089
۷۸۴,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/379d62be903c24be856a9b47c5811e0d961373bb_1626075531.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی مردانه مدل 002

کیف دستی مردانه مدل 002
کیف دستی مردانه مدل 002
۱۷۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1de33bed916ac8f884dffc19627b641dbc8556e4_1625820169.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی مردانه مدل 004

کیف دستی مردانه مدل 004
کیف دستی مردانه مدل 004
۱۷۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/05be32f38c90ef080f9d9e1a4ca9f0be3002a146_1628581104.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی مردانه مدل PD200

کیف دستی مردانه مدل PD200
کیف دستی مردانه مدل PD200
۴۵۰,۰۰۰
٪۴۰
۲۷۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4245d3a0b51d8abd5359ac168589c874cadd0b1e_1597171450.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی مردانه کد 6654

کیف دستی مردانه کد 6654
کیف دستی مردانه کد 6654
۱۶۵,۰۰۰
٪۲۰
۱۳۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/28cb46d259e844fd3aea6c5e17ee8d7d3e4660b8_1624275794.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی مردانه پارینه چرم مدل db16

کیف دستی مردانه پارینه چرم مدل db16
کیف دستی مردانه پارینه چرم مدل db16
۲۲۴,۰۰۰
٪۲۰
۱۷۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120269600.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی مردانه مدل 001

کیف دستی مردانه مدل 001
کیف دستی مردانه مدل 001
۱۶۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/51373a0abf7e5ca420198680778c49bef367ddc9_1622972026.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی مردانه چرمانی کد GS02

کیف دستی مردانه چرمانی کد GS02
کیف دستی مردانه چرمانی کد GS02
۵۹۵,۰۰۰
٪۶۵
۲۰۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/45548e8d45b5535a11c92a9fff4771e47e79e129_1613508266.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی مردانه مدل AT106

کیف دستی مردانه مدل AT106
کیف دستی مردانه مدل AT106
۵۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2566f6f898c4ff7632487d7e52bed5841ccac3e4_1614516284.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی مردانه دنیلی مدل 401250011022

کیف دستی مردانه دنیلی مدل 401250011022
کیف دستی مردانه دنیلی مدل 401250011022
۱,۹۹۴,۰۰۰ تومان
۹۹.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1b9ccbcf3117426a626e55b7b43de234f72278e9_1626259877.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی مردانه مدل 008

کیف دستی مردانه مدل 008
کیف دستی مردانه مدل 008
۱۰۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111622937.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی مردانه کد 0099

کیف دستی مردانه کد 0099
کیف دستی مردانه کد 0099
۴۵۰,۰۰۰
٪۱۱
۴۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114973551.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی مردانه آدین چرم مدل DG1

کیف دستی مردانه آدین چرم مدل DG1
کیف دستی مردانه آدین چرم مدل DG1
۷۷۰,۰۰۰
٪۳۱
۵۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fef2426de6d3d366cb122bb0a0b937456b1e0f24_1598017286.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی مردانه کد MK-50

کیف دستی مردانه کد MK-50
کیف دستی مردانه کد MK-50
۶۴,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2b7de6eae8cb90e6cea50dd744e4fc8aa33ba494_1619962429.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی مردانه مدل 0145

کیف دستی مردانه مدل 0145
کیف دستی مردانه مدل 0145
۵۶۰,۰۰۰
٪۱۳
۴۸۷,۲۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c0c06fe1e7170d593d02f51e5e22e22acaef9a9f_1624980178.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی مردانه مدل مبین کد 007

کیف دستی مردانه مدل مبین کد 007
کیف دستی مردانه مدل مبین کد 007
۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/46fed729e374e00ebd1a70db4b7c6ba0a548882f_1599998853.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی مردانه ویوو مدل MkB

کیف دستی مردانه ویوو مدل MkB
کیف دستی مردانه ویوو مدل MkB
۵۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d09914087e76531679438e4f3cba719190060cdb_1607500042.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی مردانه مدل MT4-1

کیف دستی مردانه مدل MT4-1
کیف دستی مردانه مدل MT4-1
۲۶۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5d33a27c23aa648a34085124e2e405bc0f020627_1628344899.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی مردانه درسا مدل دستی

کیف دستی مردانه درسا مدل دستی
کیف دستی مردانه درسا مدل دستی
۲,۷۸۹,۳۰۰ تومان
۷۹.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3fc77d7b10c8a86dbe4c2bf8f6d6f00ae483eb2a_1611765553.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی مردانه مدل 03

کیف دستی مردانه مدل 03
کیف دستی مردانه مدل 03
۱۹۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120751568.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی مردانه چرم مشهد مدل P0983-091

کیف دستی مردانه چرم مشهد مدل P0983-091
کیف دستی مردانه چرم مشهد مدل P0983-091
۱,۱۹۹,۰۰۰ تومان
۲۰.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c5ecf67b18b81bddc6daf3da903dbecfbfb1d781_1595751269.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی مردانه چرم ماکان مدل ARYA-shot-h

کیف دستی مردانه چرم ماکان مدل ARYA-shot-h
کیف دستی مردانه چرم ماکان مدل ARYA-shot-h
۶۴۵,۰۰۰
٪۴۳
۳۶۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8484a339b9c4eb7573fabc217acd64345c72a09b_1615027911.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی مردانه مدل ماهرو mr 102

کیف دستی مردانه مدل ماهرو mr 102
کیف دستی مردانه مدل ماهرو mr 102
۵۳۰,۰۰۰
٪۳۵
۳۴۴,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114260116.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی مردانه زارا کد 6088

کیف دستی مردانه زارا کد 6088
کیف دستی مردانه زارا کد 6088
۴۹۰,۰۰۰ تومان

۱– سبک و استایل جلد


به عنوان اولین قدم ، باید به سبک لباس شخصی خود و همچنین موقعیت و موقعیتی که قرار است باشید توجه کنید.

کیف دستی مردانه چرم ماکان مدل ARYA-shot-h

۶۴۵,۰۰۰
٪۴۳
۳۶۵,۰۰۰ تومان

کیف دستی مردانه مدل 0215

۶۵۰,۰۰۰
٪۳۲
۴۴۲,۰۰۰ تومان

کیف دستی مردانه چرم مشهد مدل P0983-091

۱,۱۹۹,۰۰۰ تومان
۲۰.۱میلیونتومان

کیف دستی مردانه مدل ماهرو mr 102

۵۳۰,۰۰۰
٪۳۵
۳۴۴,۵۰۰ تومان

کیف دستی مردانه دنیلی مدل 401110021020

۱,۳۶۹,۰۰۰
٪۳۳
۹۱۳,۰۰۰ تومان

کیف دستی مردانه رویال چرم کد P19

۴۸۰,۰۰۰
٪۱۰
۴۳۲,۰۰۰ تومان

کیف دستی مردانه چرم بیسراک مدل DM-201

۴۸۵,۰۰۰
٪۱۵
۴۱۲,۹۰۰ تومان

کیف دستی مردانه شهر چرم مدل 002RS

۶۸۰,۰۰۰
٪۴۰
۴۰۸,۰۰۰ تومان

کیف دستی مردانه کد 101010

۴۵۰,۰۰۰
٪۱۱
۴۰۰,۰۰۰ تومان

کیف دستی مردانه کد 045

۳۰۰,۰۰۰ تومان

کیف دستی مردانه مدل 069

۵۰۰,۰۰۰
٪۱۰
۴۵۰,۰۰۰ تومان

کیف دستی مردانه مدل 7546

۱,۰۵۵,۰۰۰ تومان
۰۶.۱میلیونتومان

کیف دستی مردانه امپریو آرمانی مدل Y4R208YSL5J-81072

۶,۷۷۰,۰۰۰ تومان
۷۷.۶میلیونتومان

کیف دستی مردانه اورز مدل CARLO

۱,۳۹۹,۰۰۰ تومان
۴۰.۱میلیونتومان

کیف دستی مردانه مدل PJ

۴۲۵,۰۰۰
٪۱۰
۳۸۲,۵۰۰ تومان

کیف دستی مردانه درسا مدل پرینت

۴,۵۲۷,۳۰۰ تومان
۵۳.۴میلیونتومان

کیف دستی مردانه مدل 8823

۶۱۰,۰۰۰
٪۱۰
۵۴۹,۰۰۰ تومان

کیف دستی مردانه جنوا مدل G81342-6

۴,۵۰۰,۰۰۰
٪۱۳
۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۴۵۰۰۰۰۰۰
٪۱۳
۹۰.۳میلیونتومان

کیف دستی مردانه مدل E195

۵۹۰,۰۰۰
٪۳۲
۳۹۹,۰۰۰ تومان

کیف دستی مردانه چرم کروکو کد 7004376

۱,۰۶۶,۰۰۰ تومان
۰۷.۱میلیونتومان

کیف دستی مردانه پاندورا مدل B8131

۲,۰۰۸,۰۰۰
٪۳۰
۱,۴۰۵,۶۰۰ تومان
۲۰۰۸۰۰۰۰
٪۳۰
۴۱.۱میلیونتومان

کیف دستی مردانه مدل phy

۱۹۹,۹۹۰ تومان

کیف دستی مردانه مدل k03

۵۸۹,۰۰۰ تومان

کیف دستی مردانه مدل PF47-1

۱۲۱,۰۰۰
٪۲۱
۹۶,۰۰۰ تومان

کیف دستی مردانه کد P23

۴۹۰,۰۰۰ تومان

۲- رنگ و جنس


در مرحله بعد ، ما باید به تن رنگ سبک خود توجه کنیم ، ما باید انتخابی سازگار با سایر موارد را نه تنها از نظر رنگ بلکه از نظر مواد نیز داشته باشیم. سعی کنید از رنگ های خنثی مانند مشکی ، خاکستری و کرم متناسب با همه لباس هایتان استفاده کنید و از تثبیت رنگ و جنس کیف و کفش و گاهی کمربند خودداری کنید.

خرید کیف دستی مردانه

۳– اندام ها و فرم بدن


آخرین مرحله در انتخاب کیف مناسب ممکن است بی ربط به نظر برسد ، اما اگر به آن توجه نکنیم ، موارد دیگر تأثیر چندانی نخواهد داشت. در نظر گرفتن اندام در انتخاب کیف می تواند کوتاه یا بلند و چاق یا نازک به نظر برسد.

اگر لاغر هستید ، کیف های فوق العاده بزرگ برای شما مناسب نیستند زیرا مطمئناً پشت کیف پنهان خواهید شد
و اگر اندامی بزرگ دارید ، بهتر است از کیسه های بسیار کوچک استفاده نکنید زیرا این کیف ها به هیچ وجه دیده نخواهند شد ، همچنین بهتر است از کیف های بسیار بزرگ استفاده نکنید زیرا آنها نیز شما را بزرگتر نشان می دهند ، کیف های متوسط ​​استفاده کنید.

خرید کیف دستی مردانه


برای بلندتر نشان دادن کیف های متوسط ​​و کوچک با بندهای بلند.
اگر قد بلندی دارید ، می توانید از هر کیفی استفاده کنید ، اما توصیه می کنیم از کیف های کوچک خودداری کنید.
ممکن است این مقاله برای شما مفید باشد: اندام های گلابی شکل و تکنیک های زیبا

شاید برای شما این سال پیش آمده باشد که با توجه به این ۳ اصل مهم ، چگونه کیف مناسبی را برای استایل خود انتخاب کنید؟ من اینطور به شما جواب می دهم

انواع کیف های زنانه را بشناسید


کیسه
کیف های بدون بند به گونه ای هستند که یا باید آنها را در آغوش بگیرید ، یا با پنجه نگه دارید ، یا مانند یک کتاب کنار بگذارید! این نسل جدیدی از کیف ها است که نسبتاً محبوب هستند و می توانند در هر سبکی استفاده شوند ، اما باید در انتخاب رنگ و اندازه دقت کنید.

نحوه نگهداری این کیف ها بسیار مهم است ، همچنین بهتر است نحوه استفاده از این کیف ها در سبک های مختلف را بررسی کرده و تمرین کنید که آنها را چندین بار جلوی آینه با ست هایی که می خواهید نگه دارید. همچنین ، قبل از انتخاب این کیف ها ، باید به مشکلات استفاده از آنها توجه کنید. به عنوان مثال ، اگر می خواهید روسری خود را کنار بگذارید ، متوجه خواهید شد که چقدر سخت است! این کیف ها به طور کلی برای افرادی با سبک مرتب و اتوکشی مزاحم هستند زیرا بند و دسته ندارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا