خانه و آشپزخانهکلیپ های جذاب و دیدنیلوازم الکترونیکی و برقی

خرید و معرفی ۳۶ مدل جاروبرقی پرفروش

خرید مدل های با کیفیت و پرفروش جاروبرقی

این روزها در هر خانه ، اداره یا مغازه جارو برقی وجود دارد و تمیز کردن محل کار و زندگی بدون آن غیرممکن و غیرممکن است. اگر به دنبال جاروبرقی در بازار این محصول باشید ، با طیف گسترده ای از محصولات روبرو می شوید که هم از نظر ظاهری و هم از ابعاد مختلفی برخوردار هستند. اگرچه عملکرد همه آنها با مکش همراه است ، اما مواردی در هر یک وجود دارد که آنها را از دیگری متمایز می کند یا یکی را از دیگری برتر می کند. این راهنمای خرید ویژگی هایی را که باید هنگام انتخاب و خرید جارو برقی مورد توجه قرار گیرد ، بیان می کند. البته این مقاله از پرداختن به جاروبرقی های صنعتی که دنیای دیگری دارند خودداری کرده و به کالاهایی می پردازد که در گروه جاروبرقی های خانگی تا نیمه صنعتی قرار دارند و هم اکنون در بازار موجود هستند.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e594565e5a474d6b9b6a83a03335b310f021939a_1611477569.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی الینور مدل evc-3000

جاروبرقی الینور مدل evc-3000
جاروبرقی الینور مدل evc-3000
۲,۸۰۰,۰۰۰
٪۲۷
۲,۰۴۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120145439.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی سطلی کوپکس مدل VCC3600

جاروبرقی سطلی کوپکس مدل VCC3600
جاروبرقی سطلی کوپکس مدل VCC3600
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3d53c8a4583689a959c7773e55b26880a4f247d8_1613890178.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی وینسنت مدل VC418-B

جاروبرقی وینسنت مدل VC418-B
جاروبرقی وینسنت مدل VC418-B
۳,۳۷۰,۰۰۰
٪۱۸
۲,۷۶۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9f99faec360e11699e823be45fef0cf52b3efea0_1614170047.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی وینسنت مدل VC518-R

جاروبرقی وینسنت مدل VC518-R
جاروبرقی وینسنت مدل VC518-R
۳,۷۵۰,۰۰۰
٪۲۵
۲,۷۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/192134.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی پاناسونیک مدل MC-CJ915

جاروبرقی پاناسونیک مدل MC-CJ915
جاروبرقی پاناسونیک مدل MC-CJ915
۱۰,۲۰۰,۰۰۰
٪۱۰
۹,۱۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c5b10a50a510e5ec69eae17411c6d7380e89e634_1601975159.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی پاکشوما مدل PVC 25501

جاروبرقی پاکشوما مدل PVC 25501
جاروبرقی پاکشوما مدل PVC 25501
۲,۹۹۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/aca4e7955113c77f886e936c6df72696dcd93bc5_1604836330.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی نانیوا مدل NVC-9830

جاروبرقی نانیوا مدل NVC-9830
جاروبرقی نانیوا مدل NVC-9830
۲,۵۸۰,۰۰۰
٪۹
۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9cc4a5638f5b9ae2d99f137c349dbe3da82bc33b_1601880430.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جارو برقی سامسونگ مدل VC-910

جارو برقی سامسونگ مدل VC-910
جارو برقی سامسونگ مدل VC-910
۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121829533.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی سطلی کوپکس مدل VCC3700

جاروبرقی سطلی کوپکس مدل VCC3700
جاروبرقی سطلی کوپکس مدل VCC3700
۱,۱۹۰,۰۰۰
٪۱۶
۹۹۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1703760.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی سامسونگ مدل QUEEN-24

جاروبرقی سامسونگ مدل QUEEN-24
جاروبرقی سامسونگ مدل QUEEN-24
۹,۱۰۰,۰۰۰
٪۲
۸,۹۱۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6d020a59e2422ab7d5c3888416f290e8f112e63f_1613300185.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی بست مدل BVC-PC18B

جاروبرقی بست مدل BVC-PC18B
جاروبرقی بست مدل BVC-PC18B
۱,۴۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bf5e1f92e545e7d138dd44f3f42458972c317180_1600630541.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جارو برقی سام مدل VC8030

جارو برقی سام مدل VC8030
جارو برقی سام مدل VC8030
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/104037.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جارو برقی سامسونگ مدل KING-20

جارو برقی سامسونگ مدل KING-20
جارو برقی سامسونگ مدل KING-20
۶,۸۴۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7f9799f8d4c246c8e840d8edcefb75c83a157f2b_1608133617.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی کوپکس مدل VCC-3900

جاروبرقی کوپکس مدل VCC-3900
جاروبرقی کوپکس مدل VCC-3900
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2248998.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی ویداس مدل VIR-7476

جاروبرقی ویداس مدل VIR-7476
جاروبرقی ویداس مدل VIR-7476
۱,۹۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1112ecfa598f770d63e3f71e0b2224677416d0c2_1603294456.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جارو برقی سام مدل VC8020

جارو برقی سام مدل VC8020
جارو برقی سام مدل VC8020
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/16909.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جارو برقی سامسونگ مدل VC-920

جارو برقی سامسونگ مدل VC-920
جارو برقی سامسونگ مدل VC-920
۸,۵۱۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121893336.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جارو برقی شروین مدل vc4800

جارو برقی شروین مدل vc4800
جارو برقی شروین مدل vc4800
۲,۰۰۰,۰۰۰
٪۶
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/40a47a1930796f8df3f50a4c37fd5cc8c9a22797.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی اوژن مدل VC300

جاروبرقی اوژن مدل VC300
جاروبرقی اوژن مدل VC300
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119112299.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی تکنو مدل TE-2440

جاروبرقی تکنو مدل TE-2440
جاروبرقی تکنو مدل TE-2440
۲,۱۴۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2375925.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی سامسونگ مدل CROWN 2400

جاروبرقی سامسونگ مدل CROWN 2400
جاروبرقی سامسونگ مدل CROWN 2400
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120792090.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی بنس مدل 8PRO-W

جاروبرقی بنس مدل 8PRO-W
جاروبرقی بنس مدل 8PRO-W
۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121802140.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی سطلی تیوا کد 3200

جاروبرقی سطلی تیوا کد 3200
جاروبرقی سطلی تیوا کد 3200
۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a310dfe62a0213840b43e58c3471e680dfb48839_1605953685.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی سطلی آی فادر مدل 3600

جاروبرقی سطلی آی فادر مدل 3600
جاروبرقی سطلی آی فادر مدل 3600
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7c44e0e80f5e6b177af1ec926553763d2963935f_1613544915.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی کروپ مدل VCC-2550W

جاروبرقی کروپ مدل VCC-2550W
جاروبرقی کروپ مدل VCC-2550W
۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/70b38d0dc43bfd85763a7db423a0a46c47459990_1603721818.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی اوژن مدل VC300

جاروبرقی اوژن مدل VC300
جاروبرقی اوژن مدل VC300
۲,۴۶۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120991153.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی سان لند مدل SL-880

جاروبرقی سان لند مدل SL-880
جاروبرقی سان لند مدل SL-880
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2d28dd46ab63fb8b5ebc374c1bebb338a9e1d783_1611588340.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی مایدیا مدل VC-F570

جاروبرقی مایدیا مدل VC-F570
جاروبرقی مایدیا مدل VC-F570
۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c74b3305951f998e4f7e17310ab52954d85b81ae_1614085204.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی وی یو مدل HJX2400BUK

جاروبرقی وی یو مدل HJX2400BUK
جاروبرقی وی یو مدل HJX2400BUK
۳,۰۰۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/385b1be7fe3c8c5478dc39215ce47d40f8325c9e_1606222789.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی کرال مدل VSC- 5250

جاروبرقی کرال مدل VSC- 5250
جاروبرقی کرال مدل VSC- 5250
۲,۷۷۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113230925.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی سطلی کهکشان مدل star5000

جاروبرقی سطلی کهکشان مدل star5000
جاروبرقی سطلی کهکشان مدل star5000
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/73a5d8f67857f798da6b5ccd700a138550ab8d46_1596270965.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی نانیوا مدل NVC9870

جاروبرقی نانیوا مدل NVC9870
جاروبرقی نانیوا مدل NVC9870
۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4e5367756958f5f7db7580c0f7032c952eca1e31_1605082820.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی دومنا مدل 4021

جاروبرقی دومنا مدل 4021
جاروبرقی دومنا مدل 4021
۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/732f8bae867ed448c70db186f8f7957d3499b57a_1611472986.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی بست مدل BVC-PM18R

جاروبرقی بست مدل BVC-PM18R
جاروبرقی بست مدل BVC-PM18R
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117669635.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی آی فادر مدل 3800

جاروبرقی آی فادر مدل 3800
جاروبرقی آی فادر مدل 3800
۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7f409485b686f6e913a9a718cc8a8250e7c05715_1615128219.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی سیماران مدل SVC-639

جاروبرقی سیماران مدل SVC-639
جاروبرقی سیماران مدل SVC-639
۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان

جهت مشاهده مدل های دیگر جاروبرقی کلیک کنید

جهت مشاهده مدل های دیگر جاروبرقی کلیک کنید

جهت مشاهده لوازم جانبی جاروبرقی و بخار شو کلیک کنید

جهت مشاهده لوازم جانبی جاروبرقی و بخار شو کلیک کنید

جاروبرقی‌ها ازنظر ظاهر به ۲ دسته‌ی کلی تقسیم می‌شوند:

  • جاروبرقی‌های ایستاده
  • جاروبرقی‌های خوابیده

جاروبرقی‌های ایستاده که به جاروهای عصایی هم شناخته می‌شوند آن‌هایی هستند که مخزن زباله‌ی آن‌ها، موتور، پارویی و دستگیره همگی در یک بدنه جای گرفته‌اند و مهم‌ترین شاخصه آن‌ها این است که فاقد خرطومی هستند. این جاروبرقی‌ها طی زمان تغییرات عمده‌ای در موتور و مخزن داشته‌اند ولی ظاهر کلی آن‌ها تغییر چندانی نکرده است. جاروهای عصایی به خاطر ظرفیت محدود مخزن زباله برای مساحت‌های بزرگ مناسب نیستند و معمولا سیم‌جمع‌کن ندارند و سیم برق آن‌ها به‌صورت دستی جمع شده و به گیره‌های روی بدنه آویزان می‌شود.

در مدل‌های پیشرفته قسمت موتور جارو طوری طراحی‌شده تا بتوان آن را از بدنه جدا کرد و به‌صورت جاروی دستی هم از آن بهره برد. جاروبرقی‌های خوابیده همان‌هایی هستند که با شنیدن کلمه‌ی «جاروبرقی» معمولا در ذهن هرکسی تداعی می‌شوند. شاخصه‌ی اصلی این دستگاه‌ها وجود خرطومی و لوله‌ی فلزی آن‌هاست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا