خرید و معرفی ۳۶ مدل جاروبرقی پرفروش

خرید جاروبرقی پرفروش

این روزها در هر خانه ، اداره یا مغازه جارو برقی وجود دارد و تمیز کردن محل کار و زندگی بدون آن غیرممکن و غیرممکن است. اگر به دنبال جاروبرقی در بازار این محصول باشید ، با طیف گسترده ای از محصولات روبرو می شوید که هم از نظر ظاهری و هم از ابعاد مختلفی برخوردار هستند. اگرچه عملکرد همه آنها با مکش همراه است ، اما مواردی در هر یک وجود دارد که آنها را از دیگری متمایز می کند یا یکی را از دیگری برتر می کند. این راهنمای خرید ویژگی هایی را که باید هنگام انتخاب و خرید جارو برقی مورد توجه قرار گیرد ، بیان می کند. البته این مقاله از پرداختن به جاروبرقی های صنعتی که دنیای دیگری دارند خودداری کرده و به کالاهایی می پردازد که در گروه جاروبرقی های خانگی تا نیمه صنعتی قرار دارند و هم اکنون در بازار موجود هستند.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2464056.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جارو برقی بوش مدل BGL8PRO5IR

جارو برقی بوش مدل BGL8PRO5IR
جارو برقی بوش مدل BGL8PRO5IR
۸,۴۰۰,۰۰۰
٪۱۱
۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۸۴۰۰۰۰۰۰
٪۱۱
۴۹.۷میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/101155.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جارو برقی پارس خزر مدل VC-2200W

جارو برقی پارس خزر مدل VC-2200W
جارو برقی پارس خزر مدل VC-2200W
۲,۷۳۶,۹۰۰
٪۷
۲,۵۳۵,۰۰۰ تومان
۲۷۳۶۹۰۰۰
٪۷
۵۴.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114919567.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی پارس خزر مدل Turbo 2500WB

جاروبرقی پارس خزر مدل Turbo 2500WB
جاروبرقی پارس خزر مدل Turbo 2500WB
۴,۴۴۲,۹۰۰
٪۶
۴,۱۹۳,۱۰۰ تومان
۴۴۴۲۹۰۰۰
٪۶
۱۹.۴میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3456182.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی بوش مدل BGL8GOLDIR

جاروبرقی بوش مدل BGL8GOLDIR
جاروبرقی بوش مدل BGL8GOLDIR
۵,۹۱۰,۰۰۰ تومان
۹۱.۵میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/262003.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جارو برقی پارس خزر مدل Turbo 2000

جارو برقی پارس خزر مدل Turbo 2000
جارو برقی پارس خزر مدل Turbo 2000
۲,۳۳۷,۰۰۰
٪۵
۲,۲۱۷,۰۰۰ تومان
۲۳۳۷۰۰۰۰
٪۵
۲۲.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112943678.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جارو برقی بوش مدل BGL35MOV24

جارو برقی بوش مدل BGL35MOV24
جارو برقی بوش مدل BGL35MOV24
۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۶۹.۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/31db5f9b15e5f1fab61648464cd39914e343cd21_1623925795.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی رباتیک شیائومی مدل Mop 2 Pro +

جاروبرقی رباتیک شیائومی مدل Mop 2 Pro +
جاروبرقی رباتیک شیائومی مدل Mop 2 Pro +
۱۱,۸۲۳,۵۸۰ تومان
۸۲.۱۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1222763.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی پاناسونیک مدل VC-813

جاروبرقی پاناسونیک مدل VC-813
جاروبرقی پاناسونیک مدل VC-813
۱,۸۳۶,۶۰۰ تومان
۸۴.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1fd692a92626aaebf09bec1b380aaa6eaebf21cc_1630803523.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی درما مدل DX115C

جاروبرقی درما مدل DX115C
جاروبرقی درما مدل DX115C
۷۹۱,۳۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/244253.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی فیلیپس مدل FC9174/01

جاروبرقی فیلیپس مدل FC9174/01
جاروبرقی فیلیپس مدل FC9174/01
۵,۶۴۵,۰۰۰ تومان
۶۵.۵میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2362552.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جارو برقی سامسونگ مدل Prince 3

جارو برقی سامسونگ مدل Prince 3
جارو برقی سامسونگ مدل Prince 3
۱۷,۵۹۹,۰۰۰
٪۴
۱۶,۸۹۵,۰۴۰ تومان
۱۷۵۹۹۰۰۰۰
٪۴
۹۰.۱۶میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3111594.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جارو برقی پارس خزر مدل VC-2000W

جارو برقی پارس خزر مدل VC-2000W
جارو برقی پارس خزر مدل VC-2000W
۲,۳۰۸,۰۰۰ تومان
۳۱.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d2c0222773b7688dc61df83b41995afc490e5fa7_1618851421.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی دوو مدل DVC-LH22R

جاروبرقی دوو مدل DVC-LH22R
جاروبرقی دوو مدل DVC-LH22R
۴,۲۱۵,۰۰۰ تومان
۲۲.۴میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/500405.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی بوش مدل BGL8PRO4

جاروبرقی بوش مدل BGL8PRO4
جاروبرقی بوش مدل BGL8PRO4
۷,۳۰۰,۹۹۰ تومان
۳۰.۷میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d8f42126aa71c17d3138223c909c81c831f3dafe_1623926141.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی رباتیک شیائومی مدل Mop P

جاروبرقی رباتیک شیائومی مدل Mop P
جاروبرقی رباتیک شیائومی مدل Mop P
۸,۷۱۹,۰۰۰ تومان
۷۲.۸میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114919541.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی پارس خزر مدل Turbo 2500WS

جاروبرقی پارس خزر مدل Turbo 2500WS
جاروبرقی پارس خزر مدل Turbo 2500WS
۴,۲۳۶,۱۰۰
٪۵
۴,۰۲۰,۰۰۰ تومان
۴۲۳۶۱۰۰۰
٪۵
۰۲.۴میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/101031.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی پاناسونیک مدل MC-CG713

جاروبرقی پاناسونیک مدل MC-CG713
جاروبرقی پاناسونیک مدل MC-CG713
۳,۶۷۷,۰۰۰ تومان
۶۸.۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4374713.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جارو برقی رباتیک فکر مدل Robert

جارو برقی رباتیک فکر مدل Robert
جارو برقی رباتیک فکر مدل Robert
۱۶,۰۰۰,۰۰۰
٪۲
۱۵,۶۸۰,۰۰۰ تومان
۱۶۰۰۰۰۰۰۰
٪۲
۶۸.۱۵میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120829574.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جارو برقی درما مدل DX700

جارو برقی درما مدل DX700
جارو برقی درما مدل DX700
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/136292.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی پارس خزر مدل KOMPRESSOR VC-2500W

جاروبرقی پارس خزر مدل KOMPRESSOR VC-2500W
جاروبرقی پارس خزر مدل KOMPRESSOR VC-2500W
۳,۶۷۰,۵۰۰
٪۵
۳,۴۸۱,۰۰۰ تومان
۳۶۷۰۵۰۰۱
٪۵
۴۸.۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120145439.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی سطلی کوپکس مدل VCC3600

جاروبرقی سطلی کوپکس مدل VCC3600
جاروبرقی سطلی کوپکس مدل VCC3600
۱,۰۳۰,۰۰۰
٪۱۲
۹۱۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/94356a9edad177fd862b56d803342485e76c2d36_1601393228.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی بوش مدل BSGL3MULT3

جاروبرقی بوش مدل BSGL3MULT3
جاروبرقی بوش مدل BSGL3MULT3
۳,۵۲۹,۰۰۰
٪۵
۳,۳۵۴,۰۰۰ تومان
۳۵۲۹۰۰۰۰
٪۵
۳۵.۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1913956.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جارو برقی پارس خزر مدل ECO 1900W

جارو برقی پارس خزر مدل ECO 1900W
جارو برقی پارس خزر مدل ECO 1900W
۱,۸۲۷,۰۰۰ تومان
۸۳.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c5b10a50a510e5ec69eae17411c6d7380e89e634_1601975159.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی پاکشوما مدل PVC 25501

جاروبرقی پاکشوما مدل PVC 25501
جاروبرقی پاکشوما مدل PVC 25501
۳,۲۹۵,۰۰۰
٪۳
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳۲۹۵۰۰۰۰
٪۳
۲۰.۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110834746.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی بوش مدل BGL8PRO3IR

جاروبرقی بوش مدل BGL8PRO3IR
جاروبرقی بوش مدل BGL8PRO3IR
۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۷۵.۶میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/636f4c3bc998d67f79cb3a345e3f88eb0b7f0f37_1629739939.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی دریم مدل D9

جاروبرقی دریم مدل D9
جاروبرقی دریم مدل D9
۱۸,۰۰۰,۰۰۰
٪۱۶
۱۵,۱۸۰,۶۳۰ تومان
۱۸۰۰۰۰۰۰۰
٪۱۶
۱۸.۱۵میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c76eb8821da59f7c56fa8721154150f8d96f7acc_1610785155.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی بوش مدل BGL6PRO1

جاروبرقی بوش مدل BGL6PRO1
جاروبرقی بوش مدل BGL6PRO1
۶,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۵۵.۶میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119906629.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی سایا مدل FOTUN

جاروبرقی سایا مدل FOTUN
جاروبرقی سایا مدل FOTUN
۱,۸۲۸,۱۰۰
٪۵
۱,۷۳۰,۰۰۰ تومان
۱۸۲۸۱۰۰۰
٪۵
۷۳.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110981190.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جارو برقی ال جی مدل VB-5220HTS

جارو برقی ال جی مدل VB-5220HTS
جارو برقی ال جی مدل VB-5220HTS
۸,۴۲۰,۰۰۰
٪۱۷
۶,۹۹۹,۹۰۰ تومان
۸۴۲۰۰۰۰۰
٪۱۷
۷میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f137d3029e23017f13707519ec7b170cf840311e_1631164256.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی سطلی هیتاچی مدل CV950Y

جاروبرقی سطلی هیتاچی مدل CV950Y
جاروبرقی سطلی هیتاچی مدل CV950Y
۳,۸۲۰,۰۰۰ تومان
۸۲.۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a42a29f3be43ee9e6fee91f73c9de9a2c4ad5d61_1623239016.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی تولیپس مدل VC-622S

جاروبرقی تولیپس مدل VC-622S
جاروبرقی تولیپس مدل VC-622S
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/142420.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی پاناسونیک مدل MC-CJ911

جاروبرقی پاناسونیک مدل MC-CJ911
جاروبرقی پاناسونیک مدل MC-CJ911
۵,۶۹۷,۰۰۰ تومان
۷۰.۵میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2564189.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی سایا مدل Merlin

جاروبرقی سایا مدل Merlin
جاروبرقی سایا مدل Merlin
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۵۵.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1e7ea47889c899c987c5686f7840097658ebb7da_1618851971.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی دوو مدل DVC-LH22B

جاروبرقی دوو مدل DVC-LH22B
جاروبرقی دوو مدل DVC-LH22B
۴,۰۳۰,۰۰۰ تومان
۰۳.۴میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1703760.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی سامسونگ مدل QUEEN-24

جاروبرقی سامسونگ مدل QUEEN-24
جاروبرقی سامسونگ مدل QUEEN-24
۸,۹۹۹,۹۰۰ تومان
۹میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119627478.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جارو برقی شروین مدل VC3200

جارو برقی شروین مدل VC3200
جارو برقی شروین مدل VC3200
۱,۳۹۰,۰۰۰
٪۱۴
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳۹۰۰۰۰۰
٪۱۴
۲۰.۱میلیونتومان

جهت مشاهده مدل های دیگر جاروبرقی کلیک کنید

جهت مشاهده مدل های دیگر جاروبرقی کلیک کنید

جهت مشاهده لوازم جانبی جاروبرقی و بخار شو کلیک کنید

جهت مشاهده لوازم جانبی جاروبرقی و بخار شو کلیک کنید

جاروبرقی‌ها ازنظر ظاهر به ۲ دسته‌ی کلی تقسیم می‌شوند:

  • جاروبرقی‌های ایستاده
  • جاروبرقی‌های خوابیده

جاروبرقی‌های ایستاده که به جاروهای عصایی هم شناخته می‌شوند آن‌هایی هستند که مخزن زباله‌ی آن‌ها، موتور، پارویی و دستگیره همگی در یک بدنه جای گرفته‌اند و مهم‌ترین شاخصه آن‌ها این است که فاقد خرطومی هستند. این جاروبرقی‌ها طی زمان تغییرات عمده‌ای در موتور و مخزن داشته‌اند ولی ظاهر کلی آن‌ها تغییر چندانی نکرده است. جاروهای عصایی به خاطر ظرفیت محدود مخزن زباله برای مساحت‌های بزرگ مناسب نیستند و معمولا سیم‌جمع‌کن ندارند و سیم برق آن‌ها به‌صورت دستی جمع شده و به گیره‌های روی بدنه آویزان می‌شود.

در مدل‌های پیشرفته قسمت موتور جارو طوری طراحی‌شده تا بتوان آن را از بدنه جدا کرد و به‌صورت جاروی دستی هم از آن بهره برد. جاروبرقی‌های خوابیده همان‌هایی هستند که با شنیدن کلمه‌ی «جاروبرقی» معمولا در ذهن هرکسی تداعی می‌شوند. شاخصه‌ی اصلی این دستگاه‌ها وجود خرطومی و لوله‌ی فلزی آن‌هاست.

کلیپ سرا وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *