خانه و آشپزخانهکلیپ های جذاب و دیدنیلوازم الکترونیکی و برقی

خرید و معرفی ۳۶ مدل جاروبرقی پرفروش

خرید مدل های با کیفیت و پرفروش جاروبرقی

این روزها در هر خانه ، اداره یا مغازه جارو برقی وجود دارد و تمیز کردن محل کار و زندگی بدون آن غیرممکن و غیرممکن است. اگر به دنبال جاروبرقی در بازار این محصول باشید ، با طیف گسترده ای از محصولات روبرو می شوید که هم از نظر ظاهری و هم از ابعاد مختلفی برخوردار هستند. اگرچه عملکرد همه آنها با مکش همراه است ، اما مواردی در هر یک وجود دارد که آنها را از دیگری متمایز می کند یا یکی را از دیگری برتر می کند. این راهنمای خرید ویژگی هایی را که باید هنگام انتخاب و خرید جارو برقی مورد توجه قرار گیرد ، بیان می کند. البته این مقاله از پرداختن به جاروبرقی های صنعتی که دنیای دیگری دارند خودداری کرده و به کالاهایی می پردازد که در گروه جاروبرقی های خانگی تا نیمه صنعتی قرار دارند و هم اکنون در بازار موجود هستند.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/101155.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جارو برقی پارس خزر مدل VC-2200W

جارو برقی پارس خزر مدل VC-2200W
جارو برقی پارس خزر مدل VC-2200W
۲,۷۳۶,۹۰۰
٪۸
۲,۵۳۰,۰۰۰ تومان
۲.۷۳۶۹
٪۸
۲.۵۳ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114919567.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی پارس خزر مدل Turbo 2500WB

جاروبرقی پارس خزر مدل Turbo 2500WB
جاروبرقی پارس خزر مدل Turbo 2500WB
۴,۴۰۰,۰۰۰
٪۶
۴,۱۳۰,۰۰۰ تومان
۴.۴
٪۶
۴.۱۳ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/31db5f9b15e5f1fab61648464cd39914e343cd21_1623925795.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی رباتیک شیائومی مدل Mop 2 Pro +

جاروبرقی رباتیک شیائومی مدل Mop 2 Pro +
جاروبرقی رباتیک شیائومی مدل Mop 2 Pro +
۱۵,۰۰۰,۰۰۰
٪۷
۱۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۱۵
٪۷
۱۳.۹۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/16e3019750c5d9a3c4e7752d7935563f79fed92c_1609665642.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی فیلیپس مدل FC9170

جاروبرقی فیلیپس مدل FC9170
جاروبرقی فیلیپس مدل FC9170
۴,۶۹۵,۰۰۰ تومان
۴.۶۹۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/262003.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جارو برقی پارس خزر مدل Turbo 2000

جارو برقی پارس خزر مدل Turbo 2000
جارو برقی پارس خزر مدل Turbo 2000
۲,۲۰۰,۰۰۰
٪۵
۲,۰۸۴,۵۳۰ تومان
۲.۲
٪۵
۲.۰۸۴۵۳ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/101031.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی پاناسونیک مدل MC-CG713

جاروبرقی پاناسونیک مدل MC-CG713
جاروبرقی پاناسونیک مدل MC-CG713
۳,۴۴۵,۰۰۰ تومان
۳.۴۴۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/196677.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جارو برقی سامسونگ مدل QUEEN-18

جارو برقی سامسونگ مدل QUEEN-18
جارو برقی سامسونگ مدل QUEEN-18
۴,۸۱۹,۱۰۰ تومان
۴.۸۱۹۱ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7a8d041142a1bc1efac0a58106f7e87ef678984a_1623305903.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی تولیپس مدل VC-A 635 R

جاروبرقی تولیپس مدل VC-A 635 R
جاروبرقی تولیپس مدل VC-A 635 R
۳,۱۷۰,۰۰۰ تومان
۳.۱۷ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c0be413749281664e4a0321e77963dcbe6e85556_1623498103.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی تولیپس مدل VC-A 635 D

جاروبرقی تولیپس مدل VC-A 635 D
جاروبرقی تولیپس مدل VC-A 635 D
۴,۳۰۰,۰۰۰
٪۲۵
۳,۲۴۰,۰۰۰ تومان
۴.۳
٪۲۵
۳.۲۴ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112354178.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جارو برقی آ ای سی مدل H.3000

جارو برقی آ ای سی مدل H.3000
جارو برقی آ ای سی مدل H.3000
۲,۸۵۹,۰۰۰
٪۱۶
۲,۴۱۰,۰۰۰ تومان
۲.۸۵۹
٪۱۶
۲.۴۱ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3d53c8a4583689a959c7773e55b26880a4f247d8_1613890178.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی وینسنت مدل VC418-B

جاروبرقی وینسنت مدل VC418-B
جاروبرقی وینسنت مدل VC418-B
۲,۴۴۵,۰۰۰ تومان
۲.۴۴۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3111594.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جارو برقی پارس خزر مدل VC-2000W

جارو برقی پارس خزر مدل VC-2000W
جارو برقی پارس خزر مدل VC-2000W
۲,۳۳۰,۰۰۰
٪۲
۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان
۲.۳۳
٪۲
۲.۲۸ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121305027.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی سطلی امل مدل Tiger

جاروبرقی سطلی امل مدل Tiger
جاروبرقی سطلی امل مدل Tiger
۲,۵۰۰,۰۰۰
٪۲۸
۱,۷۹۹,۰۰۰ تومان
۲.۵
٪۲۸
۱.۷۹۹ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a5d43340050942959a8edf95363d349dc7cdb07b_1623927163.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی رباتیک شیائومی مدل Mop Essential

جاروبرقی رباتیک شیائومی مدل Mop Essential
جاروبرقی رباتیک شیائومی مدل Mop Essential
۶,۵۶۵,۰۰۰
٪۱۹
۵,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۶.۵۶۵
٪۱۹
۵.۳۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120145439.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی سطلی کوپکس مدل VCC3600

جاروبرقی سطلی کوپکس مدل VCC3600
جاروبرقی سطلی کوپکس مدل VCC3600
۸۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1222763.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی پاناسونیک مدل VC-813

جاروبرقی پاناسونیک مدل VC-813
جاروبرقی پاناسونیک مدل VC-813
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱.۹ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c520f5f152187e07a4b2769e4d8692ea979c9d07_1623239294.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی تولیپس مدل VC-624 D

جاروبرقی تولیپس مدل VC-624 D
جاروبرقی تولیپس مدل VC-624 D
۲,۰۴۷,۰۰۰ تومان
۲.۰۴۷ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6ee1270274b24296b06308df49b79bc341806a16_1610429595.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی فیلیپس مدل FC9174

جاروبرقی فیلیپس مدل FC9174
جاروبرقی فیلیپس مدل FC9174
۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۴.۸۹ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2362552.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جارو برقی سامسونگ مدل Prince 3

جارو برقی سامسونگ مدل Prince 3
جارو برقی سامسونگ مدل Prince 3
۱۶,۳۵۵,۳۴۰ تومان
۱۶.۳۵۵۳۴ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e594565e5a474d6b9b6a83a03335b310f021939a_1611477569.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی الینور مدل evc-3000

جاروبرقی الینور مدل evc-3000
جاروبرقی الینور مدل evc-3000
۲,۸۰۰,۰۰۰
٪۲۹
۱,۹۹۹,۰۰۰ تومان
۲.۸
٪۲۹
۱.۹۹۹ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1964162.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جارو برقی آ.ا.گ مدل VX9-1-CB-P

جارو برقی آ.ا.گ مدل VX9-1-CB-P
جارو برقی آ.ا.گ مدل VX9-1-CB-P
۹,۲۱۸,۰۰۰ تومان
۹.۲۱۸ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a42a29f3be43ee9e6fee91f73c9de9a2c4ad5d61_1623239016.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی تولیپس مدل VC-622S

جاروبرقی تولیپس مدل VC-622S
جاروبرقی تولیپس مدل VC-622S
۲,۷۰۰,۰۰۰
٪۲۳
۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۲.۷
٪۲۳
۲.۰۹ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d8f42126aa71c17d3138223c909c81c831f3dafe_1623926141.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی رباتیک شیائومی مدل Mop P

جاروبرقی رباتیک شیائومی مدل Mop P
جاروبرقی رباتیک شیائومی مدل Mop P
۹,۵۰۰,۰۰۰
٪۱۷
۷,۸۸۵,۰۰۰ تومان
۹.۵
٪۱۷
۷.۸۸۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/231404.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جارو برقی سامسونگ مدل KING-18

جارو برقی سامسونگ مدل KING-18
جارو برقی سامسونگ مدل KING-18
۴,۳۹۹,۰۰۰ تومان
۴.۳۹۹ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120829574.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جارو برقی درما مدل DX700

جارو برقی درما مدل DX700
جارو برقی درما مدل DX700
۲,۵۰۰,۰۰۰
٪۲۹
۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
۲.۵
٪۲۹
۱.۷۸ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114919541.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی پارس خزر مدل Turbo 2500WS

جاروبرقی پارس خزر مدل Turbo 2500WS
جاروبرقی پارس خزر مدل Turbo 2500WS
۴,۱۹۵,۰۰۰
٪۵
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴.۱۹۵
٪۵
۴ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1e7ea47889c899c987c5686f7840097658ebb7da_1618851971.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی دوو مدل DVC-LH22B

جاروبرقی دوو مدل DVC-LH22B
جاروبرقی دوو مدل DVC-LH22B
۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۴.۳۹ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/136292.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی پارس خزر مدل KOMPRESSOR VC-2500W

جاروبرقی پارس خزر مدل KOMPRESSOR VC-2500W
جاروبرقی پارس خزر مدل KOMPRESSOR VC-2500W
۳,۵۸۰,۰۰۰
٪۵
۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳.۵۸
٪۵
۳.۴ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/138ea711d4bb62072423b06ac0f579f31dc62c05_1602057144.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جارو برقی نانیوا مدل NVC-9840

جارو برقی نانیوا مدل NVC-9840
جارو برقی نانیوا مدل NVC-9840
۲,۸۸۰,۰۰۰ تومان
۲.۸۸ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119410907.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی خزر مدل HPV 2200W

جاروبرقی خزر مدل HPV 2200W
جاروبرقی خزر مدل HPV 2200W
۱,۲۳۵,۰۰۰ تومان
۱.۲۳۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121829533.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی سطلی کوپکس مدل VCC3700

جاروبرقی سطلی کوپکس مدل VCC3700
جاروبرقی سطلی کوپکس مدل VCC3700
۱,۱۰۰,۰۰۰
٪۱۰
۹۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d2c0222773b7688dc61df83b41995afc490e5fa7_1618851421.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی دوو مدل DVC-LH22R

جاروبرقی دوو مدل DVC-LH22R
جاروبرقی دوو مدل DVC-LH22R
۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴.۴ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/104037.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جارو برقی سامسونگ مدل KING-20

جارو برقی سامسونگ مدل KING-20
جارو برقی سامسونگ مدل KING-20
۶,۶۷۰,۰۰۰ تومان
۶.۶۷ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119453589.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی ایمل مدل MVC 3300

جاروبرقی ایمل مدل MVC 3300
جاروبرقی ایمل مدل MVC 3300
۲,۱۸۰,۰۰۰
٪۱۳
۱,۸۹۹,۰۰۰ تومان
۲.۱۸
٪۱۳
۱.۸۹۹ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/150009.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی پاناسونیک مدل MC-CG715

جاروبرقی پاناسونیک مدل MC-CG715
جاروبرقی پاناسونیک مدل MC-CG715
۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۳.۷۹ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ff079911e9f1b2ac2f934123d3e953825f643b5d_1619422427.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جاروبرقی زیرووات مدل KZV 2500

جاروبرقی زیرووات مدل KZV 2500
جاروبرقی زیرووات مدل KZV 2500
۳,۱۵۲,۰۰۰
٪۴
۳,۰۲۹,۰۰۰ تومان
۳.۱۵۲
٪۴
۳.۰۲۹ میلیون تومان

جهت مشاهده مدل های دیگر جاروبرقی کلیک کنید

جهت مشاهده مدل های دیگر جاروبرقی کلیک کنید

جهت مشاهده لوازم جانبی جاروبرقی و بخار شو کلیک کنید

جهت مشاهده لوازم جانبی جاروبرقی و بخار شو کلیک کنید

جاروبرقی‌ها ازنظر ظاهر به ۲ دسته‌ی کلی تقسیم می‌شوند:

  • جاروبرقی‌های ایستاده
  • جاروبرقی‌های خوابیده

جاروبرقی‌های ایستاده که به جاروهای عصایی هم شناخته می‌شوند آن‌هایی هستند که مخزن زباله‌ی آن‌ها، موتور، پارویی و دستگیره همگی در یک بدنه جای گرفته‌اند و مهم‌ترین شاخصه آن‌ها این است که فاقد خرطومی هستند. این جاروبرقی‌ها طی زمان تغییرات عمده‌ای در موتور و مخزن داشته‌اند ولی ظاهر کلی آن‌ها تغییر چندانی نکرده است. جاروهای عصایی به خاطر ظرفیت محدود مخزن زباله برای مساحت‌های بزرگ مناسب نیستند و معمولا سیم‌جمع‌کن ندارند و سیم برق آن‌ها به‌صورت دستی جمع شده و به گیره‌های روی بدنه آویزان می‌شود.

در مدل‌های پیشرفته قسمت موتور جارو طوری طراحی‌شده تا بتوان آن را از بدنه جدا کرد و به‌صورت جاروی دستی هم از آن بهره برد. جاروبرقی‌های خوابیده همان‌هایی هستند که با شنیدن کلمه‌ی «جاروبرقی» معمولا در ذهن هرکسی تداعی می‌شوند. شاخصه‌ی اصلی این دستگاه‌ها وجود خرطومی و لوله‌ی فلزی آن‌هاست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا