لوازم الکترونیکی و برقی

خرید و معرفی ۳۵ مدل پرفروش سشوار صنعتی

انتخاب و قیمت سشوار صنعتی

سشوار صنعتی در واقع یک سشوار خانگی است که ما اغلب از آن برای خشک کردن موهای مرطوب استفاده می کنیم ، تفاوت کمی که وجود دارد این است که این سشوار به دلیل محیط کار در صنعت ، ظرفیت تولید حرارت بسیار بالاتری دارد. صنعتی و احتمالاً حتی توانایی فنی آنها برای شما صاحبان مشاغل و صنایع گرما با دمای بیش از ۷۰۰ درجه ایجاد کنید.

از سشوارهای صنعتی می توان برای انجام بسیاری از کارها مانند: خم شدن لوله های پلاستیکی ، از بین بردن آلودگی های جامد از سطح ، از بین بردن رنگ ، کشیدن درهای شیشه اتومبیل و غیره استفاده کرد. برای آشنایی با راهنمای خرید سشوار صنعتی داناکده را دنبال کنید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112035572.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سشوار صنعتی ادون مدل HAG-520T

سشوار صنعتی ادون مدل HAG-520T
سشوار صنعتی ادون مدل HAG-520T
۴۶۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112175473.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سشوار صنعتی ادون مدل HAG-520

سشوار صنعتی ادون مدل HAG-520
سشوار صنعتی ادون مدل HAG-520
۳۵۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8096fbb9059cf1ce70e14645c3dc2a9691421704_1608890251.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سشوار صنعتی آپ اسپریت مدل HK-HG01

سشوار صنعتی آپ اسپریت مدل HK-HG01
سشوار صنعتی آپ اسپریت مدل HK-HG01
۳۷۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e049a5b919424a6150be24b3420601e2fec89011_1597064226.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سشوار صنعتی ان ای سی مدل 4111

سشوار صنعتی ان ای سی مدل 4111
سشوار صنعتی ان ای سی مدل 4111
۶۸۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2973084.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سشوار صنعتی رونیکس مدل 1102

سشوار صنعتی رونیکس مدل 1102
سشوار صنعتی رونیکس مدل 1102
۱,۳۶۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a3138911731008a2c145c55723740fe8f3934d95_1594120482.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سشوار صنعتی دیوالت مدل D26411

سشوار صنعتی دیوالت مدل D26411
سشوار صنعتی دیوالت مدل D26411
۱,۸۳۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1541752.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سشوار صنعتی اکتیو مدل AC2732

سشوار صنعتی اکتیو مدل AC2732
سشوار صنعتی اکتیو مدل AC2732
۱,۳۹۰,۵۰۰
٪۱۹
۱,۱۲۳,۳۷۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4533933.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سشوار صنعتی ادون مدل HAG-520

سشوار صنعتی ادون مدل HAG-520
سشوار صنعتی ادون مدل HAG-520
۴۴۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a6b6f7a789a4e0c60e7ae6e0e5f71abeaf71e6b4_1609762159.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سشوار صنعتی رونیکس مدل 1103

سشوار صنعتی رونیکس مدل 1103
سشوار صنعتی رونیکس مدل 1103
۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a4924df98baeaafad57cae470e597f9591d03f60_1606312617.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سشوار صنعتی رونیکس مدل 1104

سشوار صنعتی رونیکس مدل 1104
سشوار صنعتی رونیکس مدل 1104
۸۴۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1cfe9b5db989816162b66aacd7504550967d1bd3_1601126396.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سشوار صنعتی محک مدل HG-650C

سشوار صنعتی محک مدل HG-650C
سشوار صنعتی محک مدل HG-650C
۹۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/25904.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سشوار صنعتی رونیکس مدل 1101

سشوار صنعتی رونیکس مدل 1101
سشوار صنعتی رونیکس مدل 1101
۱,۶۰۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/986795.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سشوار صنعتی توسن مدل 9008HG

سشوار صنعتی توسن مدل 9008HG
سشوار صنعتی توسن مدل 9008HG
۱,۳۱۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115033989.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سشوار صنعتی توسن مدل 9008HG

سشوار صنعتی توسن مدل 9008HG
سشوار صنعتی توسن مدل 9008HG
۱,۳۲۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/841365.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سشوار صنعتی کرون مدل CT19017

سشوار صنعتی کرون مدل CT19017
سشوار صنعتی کرون مدل CT19017
۹۳۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120316996.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سشوار صنعتی باکو مدل BK-8033

سشوار صنعتی باکو مدل BK-8033
سشوار صنعتی باکو مدل BK-8033
۳۹۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121194921.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سشوار صنعتی بوش مدل GHG 20-63

سشوار صنعتی بوش مدل GHG 20-63
سشوار صنعتی بوش مدل GHG 20-63
۲,۷۹۰,۰۰۰
٪۵
۲,۶۵۰,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110734117.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سشوار صنعتی سان شاین مدل RS-1800D

سشوار صنعتی سان شاین مدل RS-1800D
سشوار صنعتی سان شاین مدل RS-1800D
۷۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2125455.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سشوار صنعتی بوش مدل GHG 500-2

سشوار صنعتی بوش مدل GHG 500-2
سشوار صنعتی بوش مدل GHG 500-2
۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/118096608.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سشوار صنعتی کرون مدل CT19007 BMC

سشوار صنعتی کرون مدل CT19007 BMC
سشوار صنعتی کرون مدل CT19007 BMC
۱,۱۵۰,۰۰۰
٪۹
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1417919.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سشوار صنعتی کرون مدل CT19007

سشوار صنعتی کرون مدل CT19007
سشوار صنعتی کرون مدل CT19007
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4061827.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سشوار صنعتی ان ای سی مدل NEC 4110

سشوار صنعتی ان ای سی مدل NEC 4110
سشوار صنعتی ان ای سی مدل NEC 4110
۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3ec9fd0bf245d7fe5fb039387e2b41b97fb2410a_1607939236.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سشوار صنعتی باکو  مدل BK-8033

سشوار صنعتی باکو  مدل BK-8033
سشوار صنعتی باکو  مدل BK-8033
۳۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4cbf6c6499ddb243c492de7b73d2dbc587bb01cb_1595695092.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سشوار صنعتی سانشاین مدل RS-1600

سشوار صنعتی سانشاین مدل RS-1600
سشوار صنعتی سانشاین مدل RS-1600
۶۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2336931.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سشوار صنعتی بوش مدل GHG 660 LCD

سشوار صنعتی بوش مدل GHG 660 LCD
سشوار صنعتی بوش مدل GHG 660 LCD
۴,۲۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2763383.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سشوار صنعتی هیوندای مدل HP2060-HG

سشوار صنعتی هیوندای مدل HP2060-HG
سشوار صنعتی هیوندای مدل HP2060-HG
۲,۰۸۰,۰۰۰
٪۱۵
۱,۷۶۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111482512.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سشوار صنعتی هیوندای مدل HP2070-HG

سشوار صنعتی هیوندای مدل HP2070-HG
سشوار صنعتی هیوندای مدل HP2070-HG
۱,۵۰۴,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121705334.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سشوار صنعتی بوش مدل GHG 20-60

سشوار صنعتی بوش مدل GHG 20-60
سشوار صنعتی بوش مدل GHG 20-60
۳,۶۷۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3e889e4a8f4dcdc41ab53619f34cdd0f40de6070_1605381098.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سشوار صنعتی اکس کورت مدل XQB06-2000

سشوار صنعتی اکس کورت مدل XQB06-2000
سشوار صنعتی اکس کورت مدل XQB06-2000
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ede5caff68bca1fe4291f25d372f4756915601b7_1602331288.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سشوار صنعتی آروا کد AVO1917

سشوار صنعتی آروا کد AVO1917
سشوار صنعتی آروا کد AVO1917
۱,۳۵۰,۰۰۰
٪۹
۱,۲۲۸,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2c5d89f361893e70cce75941a306203a74a7c536_1618234944.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سشوار صنعتی اسکیل مدل 8005

سشوار صنعتی اسکیل مدل 8005
سشوار صنعتی اسکیل مدل 8005
۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c51655fc243f2726483d3147d140488bf48f0b6d_1597137947.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سشوار صنعتی بوش مدل GHG 23-66

سشوار صنعتی بوش مدل GHG 23-66
سشوار صنعتی بوش مدل GHG 23-66
۳,۹۷۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1157087.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سشوار صنعتی آاگ مدل HG 560 D

سشوار صنعتی آاگ مدل HG 560 D
سشوار صنعتی آاگ مدل HG 560 D
۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1254193.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سشوار صنعتی آاگ مدل HG 600 VK

سشوار صنعتی آاگ مدل HG 600 VK
سشوار صنعتی آاگ مدل HG 600 VK
۳,۳۲۳,۰۰۰
٪۲
۳,۲۵۶,۵۴۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/249725.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سشوار صنعتی اسکیل مدل 8003

سشوار صنعتی اسکیل مدل 8003
سشوار صنعتی اسکیل مدل 8003
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/eb5b753d8aa202c4c95bee90b16c0e6b9a970c41_1611522668.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سشوار صنعتی سفیر مدل 9981

سشوار صنعتی سفیر مدل 9981
سشوار صنعتی سفیر مدل 9981
۲,۸۰۰,۰۰۰
٪۲۱
۲,۱۹۹,۰۰۰ تومان

نکات مهم هنگام خرید سشوار صنعتی


نوع آن را انتخاب کنید:

اولین نکته ای که باید هنگام خرید سشوار صنعتی به آن توجه کنید ، انتخاب آن نوع ابزار صنعتی است. امروزه ۳ نوع سشوار صنعتی وجود دارد: برقی ، گازی و مادون قرمز ، شما باید با توجه به نوع کار و حجم تقاضا انتخاب کنید و هرکدام را برای محل کار یا کارگاه خود بخرید. .

توان خروجی باد:

توان باد در سشوار صنعتی به لیتر در دقیقه بیان می شود و قدرت محصول را در حذف گرمای داخلی نشان می دهد. بدیهی است که هرچه ظرفیت باد سشوار بیشتر باشد ، ظرفیت اتلاف حرارت آن نیز بیشتر است.

سشوار صنعتی
سشوار صنعتی رونیکس
سشوار صنعتی توسن
سشوار صنعتی دست دوم
سشوار صنعتی ادون
سشوار صنعتی ارزان
سشوار صنعتی محک
سشوار صنعتی بوش
سشوار صنعتی کرون
سشوار صنعتی ماکیتا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا