خرید و معرفی ۲۹ مدل ریش تراش و ماشین اصلاح پرفروش

خرید ماشین اصلاح و ریش تراشی

خرید ریش تراش

بهترین مدل ریش تراش کدوم است؟

وسایل برقی برای آقایان بسیار متنوع است. یکی از مهمترین و پرکاربردترین ابزارها ماشین اصلاح یا تیغ است. ریش تراش برای برش ، اصلاح و فرم دادن به موها استفاده می شود و انواع مختلفی از الگوها و طرح ها دارد. هر مرد و دختر جوانی باید بدون اینکه به آرایشگاه های شلوغ مراجعه کند ، همیشه یکی از این وسایل را برای یک ظاهر طراحی و آرایش داشته باشد.

چند نکته مهم قبل از خرید ریش تراش


ریش تراش برای هدیه های روز مرد و پدر بسیار مناسب است. این دستگاه مخصوص مردان است و نیازهای شخصی آنها را برآورده می کند.

[BASALAM41627200699]


قبل از خرید ماشین اصلاح بهتر است به موارد زیر توجه کنید.

خرید ریش تراش و ماشین اصلاح

ماشین های اصلاح بسیار متنوع هستند و هر ساله مارک های Brown، Philips و Panasonic جدیدترین مدل های خود را طراحی و روانه بازار می کنند. به طور کلی تیغ ها بر اساس نوع تیغ به دو دسته کلی تقسیم می شوند. دسته اول اصلاح کننده های چرخشی هستند که دارای تیغه های دایره ای هستند. ریش تراش های دوار دارای دو تا سه تیغه دایره ای هستند که تراشیدن نزدیک را ایجاد می کنند. این دستگاه صورت را از هر جهت اصلاح می کند و بسیار م effectiveثر و با کیفیت است.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/325689.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین اصلاح کیمی مدل KM-5017

ماشین اصلاح کیمی مدل KM-5017
ماشین اصلاح کیمی مدل KM-5017
۲۲۹,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111096.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین اصلاح صورت فیلیپس مدل AT890/20

ماشین اصلاح صورت فیلیپس مدل AT890/20
ماشین اصلاح صورت فیلیپس مدل AT890/20
۳,۱۷۰,۰۰۰ تومان
۱۷.۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/30ceec1255940489ae3392fa867f9c0fadc05a77_1603019646.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل V-071

ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل V-071
ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل V-071
۲۹۵,۰۰۰
٪۱۷
۲۴۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1854216.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست اصلاح فیلیپس مدل MG3710/15

ست اصلاح فیلیپس مدل MG3710/15
ست اصلاح فیلیپس مدل MG3710/15
۱,۰۸۰,۰۰۰
٪۱۸
۸۸۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4189900.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین ریش تراش یاندو مدل Sv-w301u

ماشین ریش تراش یاندو مدل Sv-w301u
ماشین ریش تراش یاندو مدل Sv-w301u
۱۲۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114000427.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین اصلاح موی صورت کیمی مدل KM-5027

ماشین اصلاح موی صورت کیمی مدل KM-5027
ماشین اصلاح موی صورت کیمی مدل KM-5027
۵۱۲,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1638b60f355c11158b0410b56f0e5118541a4fce_1615927207.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل V-185

ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل V-185
ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل V-185
۱,۵۹۰,۰۰۰
٪۵۲
۷۶۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2649988.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست ماشین اصلاح فیلیپس مدل MG7715

ست ماشین اصلاح فیلیپس مدل MG7715
ست ماشین اصلاح فیلیپس مدل MG7715
۲,۰۰۰,۰۰۰
٪۱۰
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰۰۰۰۰۰
٪۱۰
۸۰.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3246021.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین اصلاح صورت فیلیپس S9711/23

ماشین اصلاح صورت فیلیپس S9711/23
ماشین اصلاح صورت فیلیپس S9711/23
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰.۹میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/26235ec0b93657d7ae474dc8aced970d88a345bb_1620509675.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست ماشین اصلاح موی صورت و بدن شینون مدل SH-7189

ست ماشین اصلاح موی صورت و بدن شینون مدل SH-7189
ست ماشین اصلاح موی صورت و بدن شینون مدل SH-7189
۱,۱۰۰,۰۰۰
٪۵۰
۵۴۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121349721.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین اصلاح موی سر و صورت و بدن جیمی مدل GM-830

ماشین اصلاح موی سر و صورت و بدن جیمی مدل GM-830
ماشین اصلاح موی سر و صورت و بدن جیمی مدل GM-830
۳۵۸,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120893689.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین اصلاح موی صورت فیلیپس مدل S1121/41

ماشین اصلاح موی صورت فیلیپس مدل S1121/41
ماشین اصلاح موی صورت فیلیپس مدل S1121/41
۱,۱۳۰,۰۰۰
٪۷
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۱۱۳۰۰۰۰۰
٪۷
۰۵.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b1158ac3c3272e653410c194a1362bda63428606_1597508964.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین اصلاح موی صورت کیمی مدل KM-1949

ماشین اصلاح موی صورت کیمی مدل KM-1949
ماشین اصلاح موی صورت کیمی مدل KM-1949
۵۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1955752.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین اصلاح صورت جیمی مدل GM-657

ماشین اصلاح صورت جیمی مدل GM-657
ماشین اصلاح صورت جیمی مدل GM-657
۲۳۱,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/acde93a0e0688b12309cc5fdeb55f0549a2d5989_1635879559.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست ماشین اصلاح موی صورت و بدن مارسکی مدل MS-5022 5IN1

ست ماشین اصلاح موی صورت و بدن مارسکی مدل MS-5022 5IN1
ست ماشین اصلاح موی صورت و بدن مارسکی مدل MS-5022 5IN1
۱,۶۱۰,۰۰۰
٪۳۰
۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۶۱۰۰۰۰۰
٪۳۰
۱۲.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1933596.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین اصلاح سر و صورت وال مدل Detailer 5 Star

ماشین اصلاح سر و صورت وال مدل Detailer 5 Star
ماشین اصلاح سر و صورت وال مدل Detailer 5 Star
۵۹۹,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/34875ecfc5e1929916a7631dc535021a876c9775_1641721276.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست ماشین اصلاح موی صورت و بدن کرونر مدل CR-865 15IN1

ست ماشین اصلاح موی صورت و بدن کرونر مدل CR-865 15IN1
ست ماشین اصلاح موی صورت و بدن کرونر مدل CR-865 15IN1
۱,۷۰۰,۰۰۰
٪۴۹
۸۶۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/df99495051a80c8e93097efc23b8a63aad28109c_1615932593.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین اصلاح موی صورت جیمی مدل GM-6598

ماشین اصلاح موی صورت جیمی مدل GM-6598
ماشین اصلاح موی صورت جیمی مدل GM-6598
۸۹۰,۰۰۰
٪۶۶
۲۹۹,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d3a9214653db49e1b17a2e6f7a3538dff28c0bbf_1620426165.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست ماشین اصلاح موی صورت و بدن شینون مدل SH-1877

ست ماشین اصلاح موی صورت و بدن شینون مدل SH-1877
ست ماشین اصلاح موی صورت و بدن شینون مدل SH-1877
۲,۰۰۰,۰۰۰
٪۵۰
۹۹۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0e5749d98b240d362d0ada0beafb71e4f7ce2223_1628959226.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین اصلاح موی صورت فیلیپس مدل qp2520

ماشین اصلاح موی صورت فیلیپس مدل qp2520
ماشین اصلاح موی صورت فیلیپس مدل qp2520
۱,۰۶۴,۹۰۰ تومان
۰۶.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/aafca7ec1dd76dcc6298283f8f7ed40cbb6abb6d_1615924794.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین اصلاح موی صورت جیمی مدل GM-6256

ماشین اصلاح موی صورت جیمی مدل GM-6256
ماشین اصلاح موی صورت جیمی مدل GM-6256
۱,۱۵۰,۰۰۰
٪۵۳
۵۴۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/870fcff7d6ad29976bd81c3f173aa31a0af7a68f_1636990689.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین اصلاح موی سر و صورت موزر مدل Li+Pro2

ماشین اصلاح موی سر و صورت موزر مدل Li+Pro2
ماشین اصلاح موی سر و صورت موزر مدل Li+Pro2
۹,۵۰۰,۰۰۰
٪۳۳
۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۹۵۰۰۰۰۰۰
٪۳۳
۴۰.۶میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113275411.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ریش تراش پاناسونیک سری لمدش مدل ES-LV9QX

ریش تراش پاناسونیک سری لمدش مدل ES-LV9QX
ریش تراش پاناسونیک سری لمدش مدل ES-LV9QX
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۴۵.۱۰میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/162105.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین اصلاح صورت پاناسونیک سری لمدش مدل ES-ST25

ماشین اصلاح صورت پاناسونیک سری لمدش مدل ES-ST25
ماشین اصلاح صورت پاناسونیک سری لمدش مدل ES-ST25
۲,۶۸۰,۰۰۰ تومان
۶۸.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/722813ec02a8fd0601ab0683a4c407dce9f09aa1_1615495044.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل V-290

ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل V-290
ماشین اصلاح موی سر و صورت وی جی ار مدل V-290
۲۷۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113392709.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین اصلاح صورت موی فیلیپس مدل BT1214/15

ماشین اصلاح صورت موی فیلیپس مدل BT1214/15
ماشین اصلاح صورت موی فیلیپس مدل BT1214/15
۸۲۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4b3ab1d912e97476ddea85063b9bd0ae42d38b86_1620406480.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین اصلاح موی سر و صورت نیکای مدل NK-1879

ماشین اصلاح موی سر و صورت نیکای مدل NK-1879
ماشین اصلاح موی سر و صورت نیکای مدل NK-1879
۸۰۰,۰۰۰
٪۴۴
۴۴۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/136849.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین اصلاح صورت فیلیپس مدل PT860/16

ماشین اصلاح صورت فیلیپس مدل PT860/16
ماشین اصلاح صورت فیلیپس مدل PT860/16
۴,۹۰۰,۰۰۰
٪۱۰
۴,۴۱۰,۰۰۰ تومان
۴۹۰۰۰۰۰۰
٪۱۰
۴۱.۴میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1558524.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین اصلاح صورت جیمی مدل GM-6025

ماشین اصلاح صورت جیمی مدل GM-6025
ماشین اصلاح صورت جیمی مدل GM-6025
۲۴۹,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/928617.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین اصلاح سر و صورت موزر مدل 1400 Professional White

ماشین اصلاح سر و صورت موزر مدل 1400 Professional White
ماشین اصلاح سر و صورت موزر مدل 1400 Professional White
۸۷۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5e9335706472058e75091fd168a6241f3f5e8d58_1603866253.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین اصلاح مو صورت و سر وی جی ار مدل V-062

ماشین اصلاح مو صورت و سر وی جی ار مدل V-062
ماشین اصلاح مو صورت و سر وی جی ار مدل V-062
۶۳۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/383f03f2743b1661ba43a75f5cfd2175bf2123c1_1641153883.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین اصلاح موی صورت فیلیپس مدل 7000 به همراه موزن بینی مدل NT1150

ماشین اصلاح موی صورت فیلیپس مدل 7000 به همراه موزن بینی مدل NT1150
ماشین اصلاح موی صورت فیلیپس مدل 7000 به همراه موزن بینی مدل NT1150
۶,۰۰۰,۰۰۰
٪۴۵
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۶۰۰۰۰۰۰۰
٪۴۵
۳۰.۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/19182297a800b09b76f77bcd6a886073b41813b2_1620420407.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین اصلاح موی صورت و بدن سوناکس پرو مدل SN-8085

ماشین اصلاح موی صورت و بدن سوناکس پرو مدل SN-8085
ماشین اصلاح موی صورت و بدن سوناکس پرو مدل SN-8085
۱,۰۵۰,۰۰۰
٪۶۳
۳۸۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5a110d94ff35ad20d6421d0b846a4cd2e3c5baf9_1620404153.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین اصلاح موی سر و صورت سوناکس پرو مدل SN-8105

ماشین اصلاح موی سر و صورت سوناکس پرو مدل SN-8105
ماشین اصلاح موی سر و صورت سوناکس پرو مدل SN-8105
۱,۳۰۰,۰۰۰
٪۵۸
۵۴۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1260399.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین اصلاح صورت فیلیپس مدل S9911/11

ماشین اصلاح صورت فیلیپس مدل S9911/11
ماشین اصلاح صورت فیلیپس مدل S9911/11
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۶۰.۱۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112438530.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ماشین اصلاح موی صورت فیلیپس مدل S1030

ماشین اصلاح موی صورت فیلیپس مدل S1030
ماشین اصلاح موی صورت فیلیپس مدل S1030
۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۵.۲میلیونتومان


دسته دوم تیغ ها ، بسته به نوع تیغه ، تیغ های نوسانی هستند. نوع تیغه این دستگاه داخلی و در چند ردیف است. این دستگاه به راحتی تمام موهای کوتاه صورت را اصلاح می کند و به طور کلی سبک تر از تیغ های چرخشی است. البته سر و صدا این دستگاه نسبت به ریش تراش های چرخشی است.


توجه به نوع تیغه دستگاه انتخاب تیغ را آسان می کند. از دیگر نکاتی که قبل از خرید تیغ باید در نظر گرفت ، طراحی و زیبایی بدنه ، منبع تغذیه ، قابلیت شستشو ، قدرت و کیفیت است. طراحی بدنه این دستگاه ها بسیار مهم است زیرا باید بر اساس ارگونومی دست باشد تا مردان بدون خستگی موها و صورت خود را اصلاح کنند. منبع تغذیه دستگاه نیز بسیار مهم است. برخی از دستگاه ها قابل شارژ هستند و دارای پایه شارژ هستند و نیازی به اتصال مستقیم در هنگام استفاده ندارند ، در حالی که برخی دیگر سیم کشی هستند و حرکت محدودی دارند.

خرید انواع ماشین اصلاح و ریش تراشی به صورت آنلاین

کلیپ سرا وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *