خانه و آشپزخانه

خرید و معرفی پرفروش ترین تابه

مدل های تابه آشپزخانه

18٪
220000 180000
4.4 (36 نظر)
200000
25٪
4.8 (24 نظر)
345000 258000
23٪
5 (15 نظر)
310000 239000
5 (5 نظر)
279000
15٪
4.8 (9 نظر)
590000 499000
3.8 (29 نظر)
150000
4.7 (3 نظر)
429000

جهت مشاهده مدل های دیگر تابه کلیک کنید

جهت مشاهده مدل های دیگر تابه کلیک کنید

جهت مشاهده مدل های دیگر تابه کلیک کنید

جهت مشاهده مدل های دیگر تابه کلیک کنید

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114028365.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تابه گریل مدل 2545 سایز 27

تابه گریل مدل 2545 سایز 27
تابه گریل مدل 2545 سایز 27
۱۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121640144.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تابه گریل کد 3002 سایز 30

تابه گریل کد 3002 سایز 30
تابه گریل کد 3002 سایز 30
۲۰۳,۴۲۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114981912.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تابه گریل نالینو مدل F2 سایز 28

تابه گریل نالینو مدل F2 سایز 28
تابه گریل نالینو مدل F2 سایز 28
۶۶۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d9960420dbbb617474ee1544874e77ab50aff795_1610436501.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تابه مدل 55996 سایز 46

تابه مدل 55996 سایز 46
تابه مدل 55996 سایز 46
۵۴۰,۰۰۰
٪۵۰
۲۶۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/612209.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تابه زرساب مدل GT232G - سایز 32

تابه زرساب مدل GT232G - سایز 32
تابه زرساب مدل GT232G - سایز 32
۴۲۴,۲۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1234565.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست تابه 3 عددی کوشا

ست تابه 3 عددی کوشا
ست تابه 3 عددی کوشا
۱۰۹,۰۰۰
٪۳
۱۰۵,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120607389.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تابه گریل نالینو مدل Teyam سایز 24

تابه گریل نالینو مدل Teyam سایز 24
تابه گریل نالینو مدل Teyam سایز 24
۵۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b01171f49443b0994f2e9069999b484b18b5ab4b_1617097994.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تابه گریل مدل squar سایز 30

تابه گریل مدل squar سایز 30
تابه گریل مدل squar سایز 30
۵۵۰,۰۰۰
٪۵۰
۲۷۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9703f31ed99d62f74323ea7c3a54e5201c1f4e4a_1607414102.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تابه گریل کد 4013 سایز 28

تابه گریل کد 4013 سایز 28
تابه گریل کد 4013 سایز 28
۲۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/410708.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تابه گرانیتا زرساب مدل GT-220 سایز 20

تابه گرانیتا زرساب مدل GT-220 سایز 20
تابه گرانیتا زرساب مدل GT-220 سایز 20
۱۵۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4016720.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تابه مدل S18 سایز 18

تابه مدل S18 سایز 18
تابه مدل S18 سایز 18
۴۰,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111463061.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس ۳ پارچه تابه مرسانا مدل M2600

سرویس ۳ پارچه تابه مرسانا مدل M2600
سرویس ۳ پارچه تابه مرسانا مدل M2600
۲۲۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111920642.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تابه گریل آگرین مدل A G_2 سایز 33

تابه گریل آگرین مدل A G_2 سایز 33
تابه گریل آگرین مدل A G_2 سایز 33
۱۲۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120744395.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تابه پنکیک نالینو مدل 63340 سایز 30

تابه پنکیک نالینو مدل 63340 سایز 30
تابه پنکیک نالینو مدل 63340 سایز 30
۴۰۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3020560.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست تابه 3 پارچه روی مدل Actor

ست تابه 3 پارچه روی مدل Actor
ست تابه 3 پارچه روی مدل Actor
۱۰۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110883407.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تابه وک مدل M-60 سایز26

تابه وک مدل M-60 سایز26
تابه وک مدل M-60 سایز26
۱۴۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6c701904402f8446873fd0b7fa41a230d55eac20_1599042096.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تابه زرساب سری ملورین مدل ML-432K سایز 32

تابه زرساب سری ملورین مدل ML-432K سایز 32
تابه زرساب سری ملورین مدل ML-432K سایز 32
۴۹۰,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/202ad2b8c509100e52ebc2c462367baf5d0742c9_1604936321.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تابه عروس کد 74349 سایز 28

تابه عروس کد 74349 سایز 28
تابه عروس کد 74349 سایز 28
۳۳۷,۰۰۰
٪۲۰
۲۷۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/22d3f07c8d9fa2fbb9376cd47561297d1623a779_1615274579.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست تابه 3 پارچه زرساب مدل فستو

ست تابه 3 پارچه زرساب مدل فستو
ست تابه 3 پارچه زرساب مدل فستو
۴۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116698704.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست تابه 3 پارچه زرساب کد 004

ست تابه 3 پارچه زرساب کد 004
ست تابه 3 پارچه زرساب کد 004
۵۹۴,۷۰۰
٪۲
۵۸۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2260140.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تابه بی اس اف مدل Weimar سایز 24

تابه بی اس اف مدل Weimar سایز 24
تابه بی اس اف مدل Weimar سایز 24
۹۳۰,۰۰۰
٪۱۲
۸۱۸,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e296cd845b8f0fdc8c0720d144c6f3201f7a08b1_1597657350.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تابه گریل دو طرفه آی تاج مدل Whitford سایز 36

تابه گریل دو طرفه آی تاج مدل Whitford سایز 36
تابه گریل دو طرفه آی تاج مدل Whitford سایز 36
۳۳۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/356f2aa55665d8ef380665872021d65b8bbb8767_1610970536.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تابه گریل وی آی پی شف مدل برنا سایز 30

تابه گریل وی آی پی شف مدل برنا سایز 30
تابه گریل وی آی پی شف مدل برنا سایز 30
۷۰۰,۰۰۰
٪۳۱
۴۸۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f55d6533cc62c93e1139e28de077c40ca5b8fcab_1600087119.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تابه گریل نالینو کد 01 سایز 26

تابه گریل نالینو کد 01 سایز 26
تابه گریل نالینو کد 01 سایز 26
۵۷۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4343191.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تابه زرساب مدل FS-224 سایز 24

تابه زرساب مدل FS-224 سایز 24
تابه زرساب مدل FS-224 سایز 24
۱۵۴,۳۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2728126.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تابه پیتزا چیران قطر 25 سانتی متر -بسته 2 عددی

تابه پیتزا چیران قطر 25 سانتی متر -بسته 2 عددی
تابه پیتزا چیران قطر 25 سانتی متر -بسته 2 عددی
۷۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/acb03abbe55567b28b3d523be5fe7ffa652ee6a9_1601566855.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تابه مدل zrn-9909 سایز 18

تابه مدل zrn-9909 سایز 18
تابه مدل zrn-9909 سایز 18
۳۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110800435.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تابه نالینو مدل 63428 سایز 28

تابه نالینو مدل 63428 سایز 28
تابه نالینو مدل 63428 سایز 28
۶۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/407843.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تابه گرانیتا زرساب مدل GT-216 سایز 16

تابه گرانیتا زرساب مدل GT-216 سایز 16
تابه گرانیتا زرساب مدل GT-216 سایز 16
۱۳۷,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a823ad66c9751adf15db7af8e3140abc4a87a62c_1605685279.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تابه تکنو مدل پروانه سایز 24

تابه تکنو مدل پروانه سایز 24
تابه تکنو مدل پروانه سایز 24
۲۶۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8b417bbf9777d1e381e516fc44e801b84e1c7c47_1605529561.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تابه گریل پیلاو مدل 87365 سایز 32

تابه گریل پیلاو مدل 87365 سایز 32
تابه گریل پیلاو مدل 87365 سایز 32
۴۳۰,۰۰۰
٪۵۴
۱۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110311622.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تابه ماهی کد 3642 سایز 46

تابه ماهی کد 3642 سایز 46
تابه ماهی کد 3642 سایز 46
۵۱۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/95bf4934cd05d96be04041c062311b85765744e0_1602242472.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تابه گریل نوا سری BITTER PLUS سایز 28

تابه گریل نوا سری BITTER PLUS سایز 28
تابه گریل نوا سری BITTER PLUS سایز 28
۹۷۹,۰۰۰
٪۶
۹۲۰,۲۶۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2424570.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تابه کاندید مدل Pfluon 001 سایز 28

تابه کاندید مدل Pfluon 001 سایز 28
تابه کاندید مدل Pfluon 001 سایز 28
۳۰۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/634353d2cb854c8a2f48a84aa618664f977d4a24_1614692728.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تابه گریل کاندید مدل Pfluon سایز 26

تابه گریل کاندید مدل Pfluon سایز 26
تابه گریل کاندید مدل Pfluon سایز 26
۳۴۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3270328.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تابه گریل نالینو کد 63341

تابه گریل نالینو کد 63341
تابه گریل نالینو کد 63341
۴۲۹,۰۰۰
٪۱۶
۳۶۰,۰۰۰ تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا