محصولات پرفروشمد و پوشاک

خرید و معرفی مدل های پرفروش لباس ورزشی زنانه

خرید لباس ورزشی زنانه در مدل های زیبا و با کیفیت

راهنمای خرید لباس ورزشی زنانه 

خرید لباس ورزشی مناسب همیشه مورد توجه ورزشکاران است. ورزشکاران زن و مرد برای بهبود عملکرد ورزشی و عاشق ورزش باید نکات زیادی را در خرید لباس ورزشی در نظر بگیرند. اگر یک ورزشکار هستید و می خواهید یک لباس ورزشی زنانه ، تی شرت ورزشی مردانه ، شلوار استرچ ورزشی یا حتی شلوار کوتاه و شلوار کوتاه بخرید ، این مقاله را دنبال کنید تا به شما بگوییم چه کاری باید انجام دهید نحوه انتخاب لباس ورزشی مناسب.

181000 169000
181000 169000
236000
181000 169000
13٪
160000 140000
21٪
5 (2 نظر)
140000 110000
5 (11 نظر)
200000
2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f9a8683c4497a9863a7ee769a1ecc3aca4c8f43b_1610219013.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل k-2801

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل k-2801
ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل k-2801
۲۲۶,۰۰۰
٪۲۶
۱۶۷,۲۶۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a13a6dbc777e83d391d1668c5014e3de2bd6a427_1608031918.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل 730106

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل 730106
ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل 730106
۲۸۸,۰۰۰
٪۲۶
۲۱۳,۲۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/55d074d4b13d5bf36720bdb70eb39b9c7526d0e3_1603821236.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل Mhr-1002

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل Mhr-1002
ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل Mhr-1002
۳۰۰,۰۰۰
٪۴۸
۱۵۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/226fa796f68d6828e9ec270afea21a3d57013cc4_1610218879.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل k-2801

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل k-2801
ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل k-2801
۲۲۶,۰۰۰
٪۲۶
۱۶۷,۲۶۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7b80ca5bc55c77fc8025d079e8d5a230276055bb_1609675873.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل 480106

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل 480106
ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل 480106
۲۳۹,۰۰۰
٪۲۰
۱۹۱,۲۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/237ef9667ea8a0bb9c09651d534ed39b2523a18e_1614003366.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل k-150103

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل k-150103
ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل k-150103
۲۴۹,۰۰۰
٪۲۶
۱۸۴,۲۶۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e48c708b65907a08cf0f95e5b416d6078bbba3ae_1610219641.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل k-2801

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل k-2801
ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل k-2801
۲۲۶,۰۰۰
٪۲۶
۱۶۷,۲۶۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c1980ef5a26652f5bb63930fce9d5344a3283bdc_1617774882.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل k2-150104

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل k2-150104
ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل k2-150104
۲۴۹,۰۰۰
٪۱۶
۲۰۹,۱۶۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9e9d801b3e91458b83f6e94f492bd8d676e24b34_1606305873.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل Mhr-1027

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل Mhr-1027
ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل Mhr-1027
۲۵۰,۰۰۰
٪۵۰
۱۲۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d02722823dc801d563f2149d019918fbe90aac4e_1616858194.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه کد Mhr-456

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه کد Mhr-456
ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه کد Mhr-456
۳۰۰,۰۰۰
٪۳۲
۲۰۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/04d3c99d9968a674375c75dc68283ff3c3d7d659_1608631379.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه کد Mhr-429

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه کد Mhr-429
ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه کد Mhr-429
۴۲۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4a0573c61f451e8ffbe05ff04f95eafdd06d677f_1610218529.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل k1-2801

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل k1-2801
ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل k1-2801
۲۲۶,۰۰۰
٪۲۶
۱۶۷,۲۶۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b8f74dde77613132f169ad0f5bf35a374f25256c_1610219783.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل k-2801

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل k-2801
ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل k-2801
۲۲۶,۰۰۰
٪۲۶
۱۶۷,۲۶۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fc2a35cabffe063994d566182b8325d3428d4124_1613485351.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه کد Mhr-360

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه کد Mhr-360
ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه کد Mhr-360
۲۱۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2ddb9b0ca24b06d2274cf80e4f2d208818297bf7_1610291474.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل k-3801

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل k-3801
ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل k-3801
۲۲۶,۰۰۰
٪۲۶
۱۶۷,۲۶۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/383650e20dc86bbd66bf8ac479ae048ea24beb08_1612620801.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل T-140103

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل T-140103
ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل T-140103
۲۷۰,۰۰۰
٪۲۶
۱۹۹,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/32c2a26255d28311203966ea19a70686c92890f1_1622101324.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل 7009

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل 7009
ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل 7009
۹۰,۰۰۰
٪۵
۸۵,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9e9d801b3e91458b83f6e94f492bd8d676e24b34_1614428544.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست 3 تیکه لباس ورزشی زنانه کد Mhr-4236

ست 3 تیکه لباس ورزشی زنانه کد Mhr-4236
ست 3 تیکه لباس ورزشی زنانه کد Mhr-4236
۲۰۰,۰۰۰
٪۳۸
۱۲۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9ee81f88b090b0a4c82ac0d2c341b565af14ce63_1603826458.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست 4 تکه لباس ورزشی زنانه مدل Mhr-1005

ست 4 تکه لباس ورزشی زنانه مدل Mhr-1005
ست 4 تکه لباس ورزشی زنانه مدل Mhr-1005
۲۸۰,۰۰۰
٪۲۱
۲۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5dcc56d1dda84a9c88e12d80571ecd4118fffe45_1622101164.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل 7010-1

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل 7010-1
ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل 7010-1
۹۰,۰۰۰
٪۵
۸۵,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/acd65a9c227047e84d85e9143a58c769db4c4f68_1623495404.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل k-150107

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل k-150107
ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل k-150107
۲۲۶,۰۰۰
٪۲۶
۱۶۷,۲۶۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f136d68d95ecab3c991aeb1e0b6c3c16bd6788a9_1610291613.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل k-3801

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل k-3801
ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل k-3801
۲۲۶,۰۰۰
٪۲۶
۱۶۷,۲۶۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8caa0e4c3d7520786b82f1ede3f45536a59b8c63_1619502144.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست 4 تکه لباس ورزشی زنانه مدل k-4801

ست 4 تکه لباس ورزشی زنانه مدل k-4801
ست 4 تکه لباس ورزشی زنانه مدل k-4801
۳۰۰,۰۰۰
٪۲۶
۲۲۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d74210eba62b9e31a46cfe539f5858113ee1dae0_1613389805.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل T-140101

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل T-140101
ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل T-140101
۲۷۰,۰۰۰
٪۲۶
۱۹۹,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6f4778fc749db38322c350956020b1d7dbbe03ad_1614435652.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل 6404

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل 6404
ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل 6404
۷۸۹,۰۰۰
٪۲۰
۶۳۱,۲۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/706142674b2420c9e81f6a270bc4ae8df61d11f9_1619501778.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست 4 تکه لباس ورزشی زنانه مدل k-4801

ست 4 تکه لباس ورزشی زنانه مدل k-4801
ست 4 تکه لباس ورزشی زنانه مدل k-4801
۳۰۰,۰۰۰
٪۲۶
۲۲۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b01acfd735bba7a22f500e0c33fc231805e15e23_1610460328.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل k-1702

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل k-1702
ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل k-1702
۲۲۶,۰۰۰
٪۱۶
۱۸۹,۸۴۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f7a79f5189e7e8b648a0ffef43620ebda9bfd92b_1612620658.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل T-140102

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل T-140102
ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل T-140102
۲۷۰,۰۰۰
٪۲۶
۱۹۹,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d7a4a6a5d380f297bbe9b68cd70e7b642938320c_1610460177.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست 3تکه لباس ورزشی زنانه مدل k-150106

ست 3تکه لباس ورزشی زنانه مدل k-150106
ست 3تکه لباس ورزشی زنانه مدل k-150106
۲۴۹,۰۰۰
٪۲۶
۱۸۴,۲۶۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0e5b5faab8f277d184130e683ed931b66bcaa0ae_1610512436.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل sh-130102

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل sh-130102
ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل sh-130102
۲۱۰,۰۰۰
٪۲۶
۱۵۵,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9832613ac1c0aa8b3c4e66380502252c0204c8dd_1610218746.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل k-2801

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل k-2801
ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل k-2801
۲۲۶,۰۰۰
٪۲۶
۱۶۷,۲۶۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/237ef9667ea8a0bb9c09651d534ed39b2523a18e_1620627057.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل k2-250103

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل k2-250103
ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل k2-250103
۳۲۹,۰۰۰
٪۴۰
۱۹۷,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/85028059f306361cad9eeb1d27adeefd8151a0e3_1617775079.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل k2-130106

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل k2-130106
ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل k2-130106
۲۸۰,۰۰۰
٪۲۴
۲۱۳,۲۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b71c1478a3934fc8a374e6b0b88db712f64e4211_1614782252.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل k-3801

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل k-3801
ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل k-3801
۲۴۹,۰۰۰
٪۲۶
۱۸۴,۲۶۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/cd4766f315d4788e2eb945ac22cf59fecc7590ca_1623645137.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل k-150108

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل k-150108
ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل k-150108
۲۴۹,۰۰۰
٪۲۶
۱۸۴,۲۶۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2873881acdb8d90728480c1e8939781f8245ea9b_1621950502.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل k-930101

ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل k-930101
ست 3 تکه لباس ورزشی زنانه مدل k-930101
۳۲۰,۰۰۰
٪۵۰
۱۵۹,۸۰۰ تومان

لباس ورزشی مناسب داشته باشید


اگر می خواهید ورزش را شروع کنید ، بدانید که اولین و مهمترین قدم انتخاب لباس ورزشی مناسب است.

لباس راحتی بپوشید

برای افزایش تأثیر تمرین ، لباس ورزشی باید راحت باشد.

نوع لباس ورزشی مهم است


مواد لباس در انتخاب شما بسیار تأثیرگذار است. زیرا پوست بدن به دلیل تعریق هنگام ورزش قادر به نفس کشیدن نیست. بنابراین ، مواد لباس باید به گونه ای باشد که عرق را جذب کند ، به پوست اجازه نفس بکشد و البته باید برای خنک نگه داشتن بدن رابطه جنسی برقرار کند. بهتر است لباس ها را از مارک های متخصص لباس ورزشی بخرید ، نه مارک هایی که برای لباس های ورزشی نیز بخشی جداگانه دارند.

خرید لباس ورزشی زنانه ارزان
خرید لباس ورزشی زنانه از دیجی کالا
خرید لباس ورزشی زنانه مشهد
خرید لباس ورزشی زنانه عمده
خرید لباس ورزشی زنانه نایک
خرید لباس ورزشی زنانه اورجینال
خرید لباس ورزشی زنانه ترک
خرید لباس ورزشی زنانه مارک
خرید لباس ورزشی زنانه آدیداس
خرید لباس ورزشی زنانه اصفهان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا