اخبار مد و ستاره هاطلا و زیور آلات زنانهمحصولات پرفروش

خرید و معرفی مدل های انگشتر نقره و طلا زنانه و مردانه

خرید انگشتر نقره زنانه و مردانه

در بین تمام اکسسوری های زنانه و مردانه ، انگشترها بسیار محبوب هستند و جلوه زیبایی می دهند. نکته جالب در مورد استفاده از انگشترها این است که این حلقه ها برای همه سنین و انواع مختلف بسیار متنوع هستند.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/aafc79097f3d5200a91c8c0b33bccd1a2dda047e_1616070552.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انگشتر طلا 18 عیار زنانه قیراط طرح دایره کد GH225

انگشتر طلا 18 عیار زنانه قیراط طرح دایره کد GH225
انگشتر طلا 18 عیار زنانه قیراط طرح دایره کد GH225
۶۲۵,۰۰۰
٪۲۰
۵۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1c9e7bac49aab18ee62a44e9970aca1ca655d23b_1619206829.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انگشتر طلا 18 عیار زنانه مدل 67132

انگشتر طلا 18 عیار زنانه مدل 67132
انگشتر طلا 18 عیار زنانه مدل 67132
۳,۰۴۰,۰۰۰
٪۱۲
۲,۶۷۵,۲۰۰ تومان
۳.۰۴
٪۱۲
۲.۶۷۵۲ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8aaac70cbf0a4f09811afaa1fc020a72f3db81fe_1620821253.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انگشتر طلا 18 عیار زنانه قیراط طرح قلب کد GH273

انگشتر طلا 18 عیار زنانه قیراط طرح قلب کد GH273
انگشتر طلا 18 عیار زنانه قیراط طرح قلب کد GH273
۳,۵۱۵,۰۰۰
٪۲۰
۲,۸۱۲,۰۰۰ تومان
۳.۵۱۵
٪۲۰
۲.۸۱۲ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f9132681d6463a5f067c7fdb20f90c777e1953fa_1621282779.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انگشتر طلا ۱۸ عیار زنانه طلای مستجابی طرح پروانه مدل 67145

انگشتر طلا ۱۸ عیار زنانه طلای مستجابی طرح پروانه مدل 67145
انگشتر طلا ۱۸ عیار زنانه طلای مستجابی طرح پروانه مدل 67145
۴,۵۵۵,۰۰۰
٪۱۲
۴,۰۰۸,۴۰۰ تومان
۴.۵۵۵
٪۱۲
۴.۰۰۸۴ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3325926.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انگشتر طلا 18 عیار گالری طلا باران مدل 109

انگشتر طلا 18 عیار گالری طلا باران مدل 109
انگشتر طلا 18 عیار گالری طلا باران مدل 109
۷,۷۸۱,۵۰۰
٪۱۷
۶,۴۵۹,۳۰۰ تومان
۷.۷۸۱۵
٪۱۷
۶.۴۵۹۳ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112510087.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انگشتر طلا 18 عیار زنانه کد 19125

انگشتر طلا 18 عیار زنانه کد 19125
انگشتر طلا 18 عیار زنانه کد 19125
۱۰,۷۹۷,۷۰۰
٪۱۷
۸,۹۶۲,۶۰۰ تومان
۱۰.۷۹۷۷
٪۱۷
۸.۹۶۲۶ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120937819.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انگشتر طلا 24 عیار زنانه الون طرح نماد ماه خرداد

انگشتر طلا 24 عیار زنانه الون طرح نماد ماه خرداد
انگشتر طلا 24 عیار زنانه الون طرح نماد ماه خرداد
۲۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/68296591141375e43a913749d9407c190d551559_1620746234.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انگشتر طلا 18 عیار زنانه قیراط طرح صدف کد GH264

انگشتر طلا 18 عیار زنانه قیراط طرح صدف کد GH264
انگشتر طلا 18 عیار زنانه قیراط طرح صدف کد GH264
۷۲۰,۰۰۰
٪۲۰
۵۷۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8fce4abf5360df913dca7dbf565461365eac0cce_1598250770.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انگشتر طلا 18 زنانه عیار گالری یارطلا کد AN02-19

انگشتر طلا 18 زنانه عیار گالری یارطلا کد AN02-19
انگشتر طلا 18 زنانه عیار گالری یارطلا کد AN02-19
۲,۷۵۰,۰۰۰
٪۱۸
۲,۲۵۵,۰۰۰ تومان
۲.۷۵
٪۱۸
۲.۲۵۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113935486.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انگشتر طلا 18 عیار زنانه کد am10

انگشتر طلا 18 عیار زنانه کد am10
انگشتر طلا 18 عیار زنانه کد am10
۱,۷۸۲,۷۰۰
٪۶
۱,۶۸۴,۰۰۰ تومان
۱.۷۸۲۷
٪۶
۱.۶۸۴ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/854e126bafbe6afe0cbf24c1c9125490ac07a2f7_1603530282.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انگشتر طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل MR0392

انگشتر طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل MR0392
انگشتر طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل MR0392
۵,۸۰۸,۰۰۰
٪۱۷
۴,۸۳۲,۳۰۰ تومان
۵.۸۰۸
٪۱۷
۴.۸۳۲۳ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0739221db9585e46e5b842c5d81b81b73445d41a_1605869522.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انگشتر طلا 18 عیار زنانه مدل T16720

انگشتر طلا 18 عیار زنانه مدل T16720
انگشتر طلا 18 عیار زنانه مدل T16720
۶,۶۲۰,۰۳۰ تومان
۶.۶۲۰۰۳ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/95947a32e6e80ac3c7baaab2622c999b289cc9cf_1609245756.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انگشتر طلا 18 عیار زنانه قیراط مدل GH79

انگشتر طلا 18 عیار زنانه قیراط مدل GH79
انگشتر طلا 18 عیار زنانه قیراط مدل GH79
۵۰۰,۰۰۰
٪۲۰
۴۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2bb11fb2099190cf4bdb7a5b502fe47534695a6a_1614432342.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انگشتر طلا 18 عیار زنانه مدیسا مدل R2005-54

انگشتر طلا 18 عیار زنانه مدیسا مدل R2005-54
انگشتر طلا 18 عیار زنانه مدیسا مدل R2005-54
۳,۴۸۵,۰۰۰
٪۱۹
۲,۸۲۲,۰۰۰ تومان
۳.۴۸۵
٪۱۹
۲.۸۲۲ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/16202598938e1f8c8b073d371e40275a8bf25574_1619002215.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انگشتر طلا 18 عیار زنانه سنجاق مدل X076450

انگشتر طلا 18 عیار زنانه سنجاق مدل X076450
انگشتر طلا 18 عیار زنانه سنجاق مدل X076450
۲,۳۷۱,۴۰۰ تومان
۲.۳۷۱۴ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c8225a5a5ef2f6255fba61df6cca6f54729bb6c9_1618985440.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انگشتر طلا 18 عیار زنانه سنجاق مدل X086503

انگشتر طلا 18 عیار زنانه سنجاق مدل X086503
انگشتر طلا 18 عیار زنانه سنجاق مدل X086503
۳,۰۵۰,۹۰۰ تومان
۳.۰۵۰۹ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b8f8ccb1bfc3c3aa97bff9cb128c3d6c505b6bda_1621621703.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انگشتر طلا 18 عیار زنانه طلای مستجابی طرح فلاور مدل 670146

انگشتر طلا 18 عیار زنانه طلای مستجابی طرح فلاور مدل 670146
انگشتر طلا 18 عیار زنانه طلای مستجابی طرح فلاور مدل 670146
۴,۲۲۰,۰۰۰
٪۱۱
۳,۷۵۵,۸۰۰ تومان
۴.۲۲
٪۱۱
۳.۷۵۵۸ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120524470.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انگشتر طلا 18 عیار زنانه جواهری سون مدل 2471

انگشتر طلا 18 عیار زنانه جواهری سون مدل 2471
انگشتر طلا 18 عیار زنانه جواهری سون مدل 2471
۱,۵۲۵,۰۰۰
٪۳
۱,۴۷۶,۰۰۰ تومان
۱.۵۲۵
٪۳
۱.۴۷۶ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8408c36e9dbe612980a4db1fde447735f31abda6_1594467541.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انگشتر طلا 18 عیار زنانه مدل D052

انگشتر طلا 18 عیار زنانه مدل D052
انگشتر طلا 18 عیار زنانه مدل D052
۲,۳۷۱,۰۰۰ تومان
۲.۳۷۱ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121254709.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انگشتر طلا 18 عیار زنانه جواهری سون مدل 2294

انگشتر طلا 18 عیار زنانه جواهری سون مدل 2294
انگشتر طلا 18 عیار زنانه جواهری سون مدل 2294
۹,۸۹۲,۰۰۰
٪۱۴
۸,۵۳۸,۰۰۰ تومان
۹.۸۹۲
٪۱۴
۸.۵۳۸ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114258855.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انگشتر طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل MR0339

انگشتر طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل MR0339
انگشتر طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل MR0339
۴۳۷,۰۰۰
٪۱۷
۳۶۳,۶۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113423278.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انگشتر طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری کد AR1

انگشتر طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری کد AR1
انگشتر طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری کد AR1
۳,۶۲۲,۰۰۰
٪۱۹
۲,۹۳۳,۸۲۰ تومان
۳.۶۲۲
٪۱۹
۲.۹۳۳۸۲ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b1251403703cf84bb04fa067829d6db3beb44864_1598464675.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انگشتر طلا 18 عیار زنانه نیوانی مدل NR028

انگشتر طلا 18 عیار زنانه نیوانی مدل NR028
انگشتر طلا 18 عیار زنانه نیوانی مدل NR028
۱,۵۰۳,۰۰۰
٪۲۱
۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۱.۵۰۳
٪۲۱
۱.۱۹ میلیون تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110652752.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انگشتر طلا 18 عیار درنیکا مدل Dr8013

انگشتر طلا 18 عیار درنیکا مدل Dr8013
انگشتر طلا 18 عیار درنیکا مدل Dr8013
۲,۳۱۵,۰۰۰
٪۱۷
۱,۹۲۲,۴۰۰ تومان
۲.۳۱۵
٪۱۷
۱.۹۲۲۴ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/10be068ee9bfc8a103cbb2b4e52572d58c5b55bb_1604141512.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انگشتر طلا 18 عیار زنانه سنجاق مدل X054673

انگشتر طلا 18 عیار زنانه سنجاق مدل X054673
انگشتر طلا 18 عیار زنانه سنجاق مدل X054673
۷,۲۳۸,۸۰۰ تومان
۷.۲۳۸۸ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b9cdac7976c314a68470d211d4fd96316305d3a9_1606235350.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انگشتر طلا 18 عیار زنانه مدل T16717

انگشتر طلا 18 عیار زنانه مدل T16717
انگشتر طلا 18 عیار زنانه مدل T16717
۷,۰۳۷,۵۲۰ تومان
۷.۰۳۷۵۲ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/892124d44cc85b2217d01232c587d6944faf28ca_1609253693.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انگشتر طلا 18 عیار زنانه قیراط طرح لاک پشت کد GH75

انگشتر طلا 18 عیار زنانه قیراط طرح لاک پشت کد GH75
انگشتر طلا 18 عیار زنانه قیراط طرح لاک پشت کد GH75
۵۰۰,۰۰۰
٪۲۰
۴۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c68bf55ea25874e48154d26311e647c02db35b80_1615923433.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انگشتر طلا 18 عیار زنانه قیراط طرح ماه کد GH108

انگشتر طلا 18 عیار زنانه قیراط طرح ماه کد GH108
انگشتر طلا 18 عیار زنانه قیراط طرح ماه کد GH108
۶۲۵,۰۰۰
٪۲۰
۵۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/99d06df4794dacb1aeda27abcd2734f1be12a9fd_1615931697.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انگشتر طلا 18 عیار زنانه قیراط طرح مثلث کد GH238

انگشتر طلا 18 عیار زنانه قیراط طرح مثلث کد GH238
انگشتر طلا 18 عیار زنانه قیراط طرح مثلث کد GH238
۷۰۰,۰۰۰
٪۲۰
۵۶۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1c7d7c44457a8425af39fa7cab513afafe8dd20e_1617739277.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انگشتر طلا 18 عیار زنانه مدل 67127

انگشتر طلا 18 عیار زنانه مدل 67127
انگشتر طلا 18 عیار زنانه مدل 67127
۱,۶۳۰,۰۰۰
٪۱۰
۱,۴۶۷,۰۰۰ تومان
۱.۶۳
٪۱۰
۱.۴۶۷ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/71cce82ea54481d45cce259fe36aae188c505efb_1620386977.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انگشتر طلا 24 عیار زنانه آلتین هنر طرح نماد تیر کد 100043F

انگشتر طلا 24 عیار زنانه آلتین هنر طرح نماد تیر کد 100043F
انگشتر طلا 24 عیار زنانه آلتین هنر طرح نماد تیر کد 100043F
۲۲۹,۰۰۰
٪۱۳
۱۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d5e6d78e4d29c2b8ecf66afc3bf9daeab2240d0f_1621002605.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انگشتر طلا 18 عیار زنانه قیراط طرح ماه کد GH302

انگشتر طلا 18 عیار زنانه قیراط طرح ماه کد GH302
انگشتر طلا 18 عیار زنانه قیراط طرح ماه کد GH302
۴,۱۸۰,۰۰۰
٪۲۵
۳,۱۳۵,۰۰۰ تومان
۴.۱۸
٪۲۵
۳.۱۳۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c766052f8e986c9fe4d6a4209d7d8ce4c969ff60_1594453149.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انگشتر طلا ۱۸ عیار زنانه مدل D030

انگشتر طلا ۱۸ عیار زنانه مدل D030
انگشتر طلا ۱۸ عیار زنانه مدل D030
۲,۴۲۳,۵۶۰ تومان
۲.۴۲۳۵۶ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/648dca764929e138ea6c879401aba51d43e8f6dd_1604927786.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انگشتر طلا 18 عیار زنانه گالری یارطلا کد ANF20-19

انگشتر طلا 18 عیار زنانه گالری یارطلا کد ANF20-19
انگشتر طلا 18 عیار زنانه گالری یارطلا کد ANF20-19
۳,۰۰۰,۰۰۰
٪۱۸
۲,۴۶۰,۰۰۰ تومان
۳
٪۱۸
۲.۴۶ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/612d15504debe344dc8f0808b8f02368a28d73ef_1609670717.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انگشتر طلا 18 عیار زنانه قیراط مدل GH89

انگشتر طلا 18 عیار زنانه قیراط مدل GH89
انگشتر طلا 18 عیار زنانه قیراط مدل GH89
۵۰۰,۰۰۰
٪۲۰
۴۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8aaac70cbf0a4f09811afaa1fc020a72f3db81fe_1620741616.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

انگشتر طلا 18 عیار زنانه قیراط طرح قلب کد GH258

انگشتر طلا 18 عیار زنانه قیراط طرح قلب کد GH258
انگشتر طلا 18 عیار زنانه قیراط طرح قلب کد GH258
۶۰۰,۰۰۰
٪۲۰
۴۸۰,۰۰۰ تومان

تاریخچه دقیق استفاده از این انگشتر مشخص نیست ، اما بسیاری آن را به مصر باستان نسبت می دهند ، زمانی که افراد قدرتمند مهر و موم داشتند ،

انگشتر طلا 18 عیار ماهک مدل MR0258

۱,۹۸۶,۰۰۰
٪۱۷
۱,۶۵۲,۴۰۰ تومان
۱.۹۸۶
٪۱۷
۱.۶۵۲۴ میلیون تومان

انگشتر طلا 18 عیار گالری مرجان مدل 0850

۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳.۳ میلیون تومان

انگشتر طلا 18 عیار زنانه گالری یارطلا کد AN02-17

۲,۷۰۰,۰۰۰
٪۱۸
۲,۲۱۴,۰۰۰ تومان
۲.۷
٪۱۸
۲.۲۱۴ میلیون تومان

انگشتر طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل MR0362

۶,۵۲۶,۰۰۰
٪۱۷
۵,۴۲۹,۶۰۰ تومان
۶.۵۲۶
٪۱۷
۵.۴۲۹۶ میلیون تومان

انگشتر طلا 18 عیار زنانه کد 1877

۴۹,۷۹۲,۰۰۰
٪۲۱
۳۹,۵۵۵,۰۰۰ تومان
۴۹.۷۹۲
٪۲۱
۳۹.۵۵۵ میلیون تومان

انگشتر طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل MR0358

۶,۳۵۰,۰۰۰
٪۱۷
۵,۲۸۳,۲۰۰ تومان
۶.۳۵
٪۱۷
۵.۲۸۳۲ میلیون تومان

انگشتر طلا 18 عیار زنانه کد 67119

۳,۲۷۶,۰۰۰
٪۱۲
۲,۸۸۲,۸۸۰ تومان
۳.۲۷۶
٪۱۲
۲.۸۸۲۸۸ میلیون تومان

انگشتر طلا 18 عیار گالری مرجان مدل 0852

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ میلیون تومان

انگشتر طلا 18 عیار گالری مرجان طرح کارتیه مدل 0827

۱,۸۸۷,۰۰۰
٪۱۱
۱,۶۷۵,۰۰۰ تومان
۱.۸۸۷
٪۱۱
۱.۶۷۵ میلیون تومان

ست حلقه طلا 18 عیار کانیار گالری مدل M33

۱۲,۵۸۲,۰۰۰
٪۱۹
۱۰,۱۹۱,۴۲۰ تومان
۱۲.۵۸۲
٪۱۹
۱۰.۱۹۱۴۲ میلیون تومان

انگشتر طلا 18 عیار گالری طلا باران چیچک

۹,۰۶۶,۷۰۰
٪۱۷
۷,۵۲۵,۹۰۰ تومان
۹.۰۶۶۷
٪۱۷
۷.۵۲۵۹ میلیون تومان

انگشتر طلا 18 عیار زنانه مدل 67128

۲,۸۲۵,۰۰۰
٪۱۲
۲,۴۸۶,۰۰۰ تومان
۲.۸۲۵
٪۱۲
۲.۴۸۶ میلیون تومان

انگشتر طلا 18 عیار زنانه آلند کد J1674

۱۰۵,۰۱۷,۰۰۰
٪۲۱
۸۳,۴۲۵,۰۰۰ تومان
۱۰۵.۰۱۷
٪۲۱
۸۳.۴۲۵ میلیون تومان

انگشتر طلا 18 عیار زنانه کد G906

۱,۸۸۸,۱۰۰
٪۵
۱,۷۸۹,۷۰۰ تومان
۱.۸۸۸۱
٪۵
۱.۷۸۹۷ میلیون تومان

انگشتر طلا 18 عیار زنانه باراد زر مدل 685

۳,۱۵۴,۷۰۰
٪۵
۳,۰۱۱,۵۰۰ تومان
۳.۱۵۴۷
٪۵
۳.۰۱۱۵ میلیون تومان

انگشتر طلا 18عیار زنانه کد sh4

۴,۰۲۱,۰۰۰
٪۶
۳,۷۹۵,۳۰۰ تومان
۴.۰۲۱
٪۶
۳.۷۹۵۳ میلیون تومان

انگشتر زنانه رزا مدل RG13

۲,۴۲۶,۲۰۰
٪۶
۲,۲۸۸,۸۰۰ تومان
۲.۴۲۶۲
٪۶
۲.۲۸۸۸ میلیون تومان

انگشتر طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل MR0360

۴,۸۳۱,۰۰۰
٪۱۷
۴,۰۱۹,۴۰۰ تومان
۴.۸۳۱
٪۱۷
۴.۰۱۹۴ میلیون تومان

انگشتر طلا اونیکست مدل 1869 Emirald

۶۸,۴۵۰,۰۰۰
٪۳
۶۶,۳۹۶,۵۰۰ تومان
۶۸.۴۵
٪۳
۶۶.۳۹۶۵ میلیون تومان

انگشتر طلا 18 عیار نازنین کد T7170

۲,۷۲۰,۰۰۰
٪۱۸
۲,۲۳۰,۴۰۰ تومان
۲.۷۲
٪۱۸
۲.۲۳۰۴ میلیون تومان

انگشتر طلا 18 عیار زنانه سیودو مدل 162792

۱,۰۹۳,۱۰۰
٪۳
۱,۰۶۰,۳۰۰ تومان
۱.۰۹۳۱
٪۳
۱.۰۶۰۳ میلیون تومان

انگشتر طلا 18 عیار زنانه گالری مرجان کد 0916

۲,۲۵۰,۰۰۰
٪۱۸
۱,۸۴۵,۰۰۰ تومان
۲.۲۵
٪۱۸
۱.۸۴۵ میلیون تومان

انگشتر طلا 18 عیار زنانه مدل T16717

۷,۰۳۷,۵۲۰ تومان
۷.۰۳۷۵۲ میلیون تومان

انگشتر طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل MR0377

۴,۹۱۷,۰۰۰
٪۱۷
۴,۰۹۰,۹۰۰ تومان
۴.۹۱۷
٪۱۷
۴.۰۹۰۹ میلیون تومان

انگشتر طلا 18 عیار زنانه قیراط مدل GH48

۷۵۰,۰۰۰
٪۲۰
۶۰۰,۰۰۰ تومان

ست حلقه طلا 18 عیار کانیار گالری مدل M24

۱۵,۴۳۵,۰۰۰
٪۱۹
۱۲,۵۰۲,۳۵۰ تومان
۱۵.۴۳۵
٪۱۹
۱۲.۵۰۲۳۵ میلیون تومان

انگشتر طلا 18 عیار گالری طلاچی مدل سکه ربع بهار آزادی

۱۵,۴۵۳,۹۰۰
٪۱۷
۱۲,۸۲۷,۰۰۰ تومان
۱۵.۴۵۳۹
٪۱۷
۱۲.۸۲۷ میلیون تومان

انگشتر طلا 18 عیار زنانه جواهری سون مدل 2427

۳۲,۸۱۸,۰۰۰
٪۱۴
۲۸,۰۶۳,۰۰۰ تومان
۳۲.۸۱۸
٪۱۴
۲۸.۰۶۳ میلیون تومان

انگشتر طلا 18 عیار زنانه مدل 67134

۲,۵۵۵,۰۰۰
٪۱۲
۲,۲۴۸,۴۰۰ تومان
۲.۵۵۵
٪۱۲
۲.۲۴۸۴ میلیون تومان

انگشتر طلا 18 عیار زنانه گالری یارطلا مدل فیوژن کد ANF03

۳,۱۵۰,۰۰۰
٪۱۸
۲,۵۸۳,۰۰۰ تومان
۳.۱۵
٪۱۸
۲.۵۸۳ میلیون تومان

انگشتر طلا 18 عیار زنانه آلند کد J2110

۵۱,۵۵۰,۰۰۰
٪۲۱
۴۰,۹۵۱,۰۰۰ تومان
۵۱.۵۵
٪۲۱
۴۰.۹۵۱ میلیون تومان

انگشتر طلا 18 عیار زنانه مدل D052

۲,۳۷۱,۰۰۰ تومان
۲.۳۷۱ میلیون تومان

انگشتر طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل MR0412

۲۱,۱۷۸,۰۰۰
٪۶
۱۹,۹۲۷,۰۰۰ تومان
۲۱.۱۷۸
٪۶
۱۹.۹۲۷ میلیون تومان

انگشتر طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل MR0506

۵۲,۲۸۱,۰۰۰
٪۱۷
۴۳,۴۹۷,۸۰۰ تومان
۵۲.۲۸۱
٪۱۷
۴۳.۴۹۷۸ میلیون تومان

و با گذشت زمان این مهر و موم ها به حلقه ای تبدیل شدند که صاحب آن مورد احترام ویژه مردم است. مقامات دولتی نیز بعضی اوقات به نمایندگان خود زنگ می زنند تا اختیارات کامل را به آن شخص بدهند.

انگشتر طلا 18 عیار ماهک مدل MR0258

۱,۹۸۶,۰۰۰
٪۱۷
۱,۶۵۲,۴۰۰ تومان
۱.۹۸۶
٪۱۷
۱.۶۵۲۴ میلیون تومان

انگشتر زنانه رزا مدل RG13

۲,۴۲۶,۲۰۰
٪۶
۲,۲۸۸,۸۰۰ تومان
۲.۴۲۶۲
٪۶
۲.۲۸۸۸ میلیون تومان

انگشتر طلا 18 عیار گالری مرجان طرح کارتیه مدل 0827

۱,۸۸۷,۰۰۰
٪۱۱
۱,۶۷۵,۰۰۰ تومان
۱.۸۸۷
٪۱۱
۱.۶۷۵ میلیون تومان

انگشتر طلا 18 عیار زنانه گالری مرجان کد 0916

۲,۲۵۰,۰۰۰
٪۱۸
۱,۸۴۵,۰۰۰ تومان
۲.۲۵
٪۱۸
۱.۸۴۵ میلیون تومان

انگشتر طلا 18 عیار زنانه مدل 67128

۲,۸۲۵,۰۰۰
٪۱۲
۲,۴۸۶,۰۰۰ تومان
۲.۸۲۵
٪۱۲
۲.۴۸۶ میلیون تومان

انگشتر طلا 18 عیار زنانه کد 67119

۳,۲۷۶,۰۰۰
٪۱۲
۲,۸۸۲,۸۸۰ تومان
۳.۲۷۶
٪۱۲
۲.۸۸۲۸۸ میلیون تومان

انگشتر طلا 18 عیار گیرا گالری مدل 1007

۲,۱۰۰,۰۰۰
٪۱۸
۱,۷۲۲,۰۰۰ تومان
۲.۱
٪۱۸
۱.۷۲۲ میلیون تومان

انگشتر طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل MR0362

۶,۵۲۶,۰۰۰
٪۱۷
۵,۴۲۹,۶۰۰ تومان
۶.۵۲۶
٪۱۷
۵.۴۲۹۶ میلیون تومان

انگشتر طلا 18 عیار زنانه کانیار گالری مدل R25

۱۰,۷۱۰,۰۰۰
٪۱۹
۸,۶۷۵,۱۰۰ تومان
۱۰.۷۱
٪۱۹
۸.۶۷۵۱ میلیون تومان

انگشتر کارتی طلا 18عیار

۱,۹۵۰,۰۰۰
٪۳
۱,۸۹۱,۵۰۰ تومان
۱.۹۵
٪۳
۱.۸۹۱۵ میلیون تومان

انگشتر طلا 18 عیار زنانه کد 191225

۵,۶۸۶,۰۰۰
٪۱۷
۴,۷۲۰,۲۰۰ تومان
۵.۶۸۶
٪۱۷
۴.۷۲۰۲ میلیون تومان

انگشتر طلا 18 عیار زنانه طلای مستجابی مدل 670144

۱,۶۳۰,۰۰۰
٪۱۰
۱,۴۶۷,۰۰۰ تومان
۱.۶۳
٪۱۰
۱.۴۶۷ میلیون تومان

انگشتر طلا 18 عیار زنانه گالری یارطلا کد AN10

۴,۷۵۰,۰۰۰
٪۱۸
۳,۸۹۵,۰۰۰ تومان
۴.۷۵
٪۱۸
۳.۸۹۵ میلیون تومان

انگشتر طلا 18 عیار زنانه گالری یارطلا مدل فیوژن کد ANF03

۳,۱۵۰,۰۰۰
٪۱۸
۲,۵۸۳,۰۰۰ تومان
۳.۱۵
٪۱۸
۲.۵۸۳ میلیون تومان

انگشتر زنانه رزا مدل RG16

۲,۱۰۱,۷۰۰
٪۲
۲,۰۵۷,۶۶۰ تومان
۲.۱۰۱۷
٪۲
۲.۰۵۷۶۶ میلیون تومان

انگشتر طلا 18 عیار زنانه مدیسا مدل R6001-53

۲,۲۳۳,۰۰۰
٪۱۳
۱,۹۴۶,۰۰۰ تومان
۲.۲۳۳
٪۱۳
۱.۹۴۶ میلیون تومان

انگشتر طلا 18 عیار زنانه نیوانی مدل NR1000

۱,۳۴۶,۰۰۰
٪۱۶
۱,۱۲۴,۰۰۰ تومان
۱.۳۴۶
٪۱۶
۱.۱۲۴ میلیون تومان

انگشتر طلا 18 عیار زنانه کد A134

۳,۲۶۰,۴۰۰
٪۳
۳,۱۶۲,۵۸۰ تومان
۳.۲۶۰۴
٪۳
۳.۱۶۲۵۸ میلیون تومان

انگشتر طلا 18 عیار زنانه کد 67121

۴,۵۵۰,۰۰۰
٪۱۲
۴,۰۰۴,۰۰۰ تومان
۴.۵۵
٪۱۲
۴.۰۰۴ میلیون تومان

انگشتر طلا 18 عیار زنانه گالری یارطلا کد AN02-18

۲,۶۶۰,۰۰۰
٪۱۸
۲,۱۸۱,۲۰۰ تومان
۲.۶۶
٪۱۸
۲.۱۸۱۲ میلیون تومان

انگشتر طلا 18 عیار زنانه گالری مرجان مدل 1096

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱.۳ میلیون تومان

انگشتر طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل MR0350

۲,۶۱۸,۰۰۰
٪۱۷
۲,۱۷۸,۲۰۰ تومان
۲.۶۱۸
٪۱۷
۲.۱۷۸۲ میلیون تومان

انگشتر طلا 18 عیار زنانه قیراط مدل GH77

۵۰۰,۰۰۰
٪۲۰
۴۰۰,۰۰۰ تومان

انگشتر طلا 18 عیار زنانه میو گلد مدل GD1189-56

۳,۱۵۲,۰۰۰
٪۷
۲,۹۳۶,۰۰۰ تومان
۳.۱۵۲
٪۷
۲.۹۳۶ میلیون تومان

انگشتر طلا 18 عیار گالری مرجان مدل 0848

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ میلیون تومان

انگشتر طلا 18 عیار زنانه مدل T16737

۱,۷۵۱,۰۰۰ تومان
۱.۷۵۱ میلیون تومان

انگشتر طلا 18 عیار زنانه مدل T16739

۱,۲۵۸,۰۰۰ تومان
۱.۲۵۸ میلیون تومان

انگشتر طلا 18 عیار زنانه مدل T16750

۱۴,۰۱۰,۰۰۰ تومان
۱۴.۰۱ میلیون تومان

انگشتر طلا 18 عیار زنانه مایا ماهک مدل MR0477

۳,۴۵۷,۰۰۰
٪۱۲
۳,۰۳۳,۰۰۰ تومان
۳.۴۵۷
٪۱۲
۳.۰۳۳ میلیون تومان

انگشتر طلا 18 عیار زنانه قیراط مدل GH181

۷,۱۴۴,۰۰۰
٪۲۵
۵,۳۵۸,۰۰۰ تومان
۷.۱۴۴
٪۲۵
۵.۳۵۸ میلیون تومان

مواد و کیفیت: اولین نکته ای که هنگام خرید انگشتر نقره باید به آن توجه کنید ، مواد و کیفیت مورد استفاده در ساخت این نوع جواهرات نقره است. معمولاً برای تهیه نقره از قیراط استفاده می شود که از بسیاری جهات می توان آن را نقره واقعی یا تقلبی دانست اما بهترین راه خرید آن در فروشگاه های معتبر و معتبر است.

معرفی و خرید مدل های زیبای انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد GP0330

۴۵۰,۰۰۰
٪۳۰
۳۱۵,۰۰۰ تومان

انگشتر نقره زنانه کد GR0626

۲۱۳,۰۰۰
٪۷
۱۹۹,۰۰۰ تومان

انگشتر نقره زنانه مدل GTA-N101

۶۹۰,۰۰۰
٪۴۳
۳۹۵,۰۰۰ تومان

انگشتر نقره زنانه شهر جواهر مدل SJ-R006

۴۵۰,۰۰۰
٪۱۰
۴۰۵,۰۰۰ تومان

انگشتر نقره زنانه مدل SL_g05

۱۸۰,۰۰۰
٪۳۶
۱۱۵,۲۰۰ تومان

انگشتر نقره کد R797

۱۰۸,۵۹۰ تومان

انگشتر نقره زنانه مدل گل کد R3284

۲۶۸,۰۰۰
٪۱۰
۲۴۱,۲۰۰ تومان

انگشتر نقره زنانه مدل GTA-0130

۴۵۰,۰۰۰
٪۵۰
۲۲۳,۰۰۰ تومان

انگشتر نقره شهر جواهر مدل SJ-CR006

۴۵۰,۰۰۰
٪۳۰
۳۱۵,۰۰۰ تومان

انگشتر نقره زنانه مدل GTA-0126

۳۹۰,۰۰۰
٪۱۵
۳۳۰,۰۰۰ تومان

انگشتر نقره زنانه مدل GTA-0128

۷۰۰,۰۰۰
٪۴۴
۳۸۹,۰۰۰ تومان

انگشتر نقره زنانه شهر جواهر مدل SJ-R005

۴۲۹,۰۰۰
٪۱۰
۳۸۶,۱۰۰ تومان

خرید یک انگشتر متناسب ، متناسب با فرم دست و انگشت شما ، و همچنین خود را به عنوان یک لوازم جانبی برجسته برای سبک ما نشان می دهد ، در هنگام انتخاب باید کمی دقت کنید.

معرفی و خرید مدل های انگشتر نقره مردانه

خرید انگشتر با توجه به شرایط و موقعیت ها ، ترجیحات و سبک زندگی هر فرد با معیارهای مختلف انجام می شود. مهمترین نکته ای که هنگام خرید انگشتر شما را راهنمایی می کند نحوه استفاده از آن است.

بعضی اوقات ممکن است انگشت انگشت شما مانند گذشته در مغز به نظر نرسد.

انگشتر نقره مردانه مدل R43

۵۷۵,۰۰۰
٪۶۷
۱۸۹,۹۰۰ تومان

انگشتر نقره مردانه مدل PF56

۱۶۵,۵۴۰
٪۱۱
۱۴۸,۰۰۰ تومان

انگشتر نقره مردانه سلین کالا مدل ce-a77

۱۳۴,۳۰۰
٪۱۰
۱۲۰,۸۷۰ تومان

انگشتر نقره مردانه کد R3197

۴۹۸,۰۰۰
٪۲۰
۳۹۸,۴۰۰ تومان

انگشتر نقره مردانه سلین کالا مدل ce-a75

۱۳۴,۳۰۰
٪۱۰
۱۲۰,۸۷۰ تومان

انگشتر نقره مردانه مدل VA9723

۲۱۰,۰۰۰
٪۱۰
۱۸۹,۰۰۰ تومان
18٪
5 (1 نظر)
314000 259000
15٪
783000 665550
35٪
4.8 (12 نظر)
599000 390000
4.8 (8 نظر)
780000

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا