خرید و معرفی انواع حوله های پرفروش و با کیفیت

خرید حوله

توجه شما به انتخاب لباس مهم است و همچنین معیارهایی که برای خرید مبلمان یا سایر وسایل خانه در نظر گرفته اید.

حال ، تصور کنید که در پایان یک روز شلوغ ، هنگام دوش گرفتن در حمام ، حوله های شما باید چه کیفیتی داشته باشند تا احساس آرامش کنید؟

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1792700.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

حوله پالتویی نارسیس مدل Puzzle سایز 125 سانتی متر

حوله پالتویی نارسیس مدل Puzzle سایز 125 سانتی متر
حوله پالتویی نارسیس مدل Puzzle سایز 125 سانتی متر
۴۵۹,۰۰۰
٪۱۸
۳۷۶,۳۸۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/868125.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

حوله پالتویی نارسیس مدل Sara سایز 115

حوله پالتویی نارسیس مدل Sara سایز 115
حوله پالتویی نارسیس مدل Sara سایز 115
۳۶۹,۰۰۰
٪۶
۳۴۶,۸۶۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4948954.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

حوله آشپزخانه ام آ ام کد 001 سایز 30*30 سانتی متر

حوله آشپزخانه ام آ ام کد 001 سایز 30*30 سانتی متر
حوله آشپزخانه ام آ ام کد 001 سایز 30*30 سانتی متر
۱۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1224681.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

حوله استخری آذرریس تبریز مدل موج سایز 130×70 سانتی متر

حوله استخری آذرریس تبریز مدل موج سایز 130×70 سانتی متر
حوله استخری آذرریس تبریز مدل موج سایز 130×70 سانتی متر
۱۶۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4954529.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کلاه حمام مدل FASHION CITY کد 22

کلاه حمام مدل FASHION CITY کد 22
کلاه حمام مدل FASHION CITY کد 22
۲۲,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1213710.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

حوله دستی آذرریس تبریز مدل رویال سایز 75×40 سانتی متر

حوله دستی آذرریس تبریز مدل رویال سایز 75×40 سانتی متر
حوله دستی آذرریس تبریز مدل رویال سایز 75×40 سانتی متر
۵۵,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/56b6bc353310da49617cf6d0fd3518a0732705de_1605455851.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

حوله دستی آذرریس تبریز کد0001 سایز 40 × 80 سانتی متر

حوله دستی آذرریس تبریز کد0001 سایز 40 × 80 سانتی متر
حوله دستی آذرریس تبریز کد0001 سایز 40 × 80 سانتی متر
۶۳,۰۲۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9fc03b3184a3555107c6debe2a58bf10f48b9aab_1604216359.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

حوله پالتویی گلبافت مدل GL سایز 125

حوله پالتویی گلبافت مدل GL سایز 125
حوله پالتویی گلبافت مدل GL سایز 125
۲۱۰,۰۰۰
٪۲
۲۰۵,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1487b5b499aa2f40b651cbd57b3af7af65e9c65e_1600063414.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

حوله استخری ابراهیمی یزد مدل A04 سایز 110x160 سانتی متر

حوله استخری ابراهیمی یزد مدل A04 سایز 110x160 سانتی متر
حوله استخری ابراهیمی یزد مدل A04 سایز 110x160 سانتی متر
۹۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111166897.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

حوله دستی آذرریس تبریز کد 142 سایز 40 × 75 سانتی متر

حوله دستی آذرریس تبریز کد 142 سایز 40 × 75 سانتی متر
حوله دستی آذرریس تبریز کد 142 سایز 40 × 75 سانتی متر
۵۷,۷۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d19c353c2f8757153f9d2e77ec5360b99bb539c9_1594128609.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

حوله حمام آذرریس تبریز مدل Moj سایز 100×160 سانتی متر

حوله حمام آذرریس تبریز مدل Moj سایز 100×160 سانتی متر
حوله حمام آذرریس تبریز مدل Moj سایز 100×160 سانتی متر
۲۹۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113714445.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

حوله استخری شایسته مدل تبسم سایز 70x130 سانتی متر

حوله استخری شایسته مدل تبسم سایز 70x130 سانتی متر
حوله استخری شایسته مدل تبسم سایز 70x130 سانتی متر
۱۴۹,۰۰۰
٪۲۳
۱۱۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2525719.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

حوله استخری مدل دکلته کشدار به همراه کلاه حوله ای

حوله استخری مدل دکلته کشدار به همراه کلاه حوله ای
حوله استخری مدل دکلته کشدار به همراه کلاه حوله ای
۲۰۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4137905.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

حوله دستی مدل خرگوشی بسته 3 عددی

حوله دستی مدل خرگوشی بسته 3 عددی
حوله دستی مدل خرگوشی بسته 3 عددی
۴۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8465217e8aab1e95d68141aa0a24eb659a181e75_1614415423.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

حوله دستی ساینا مدل شمیم سایز 60x30 سانتی متر

حوله دستی ساینا مدل شمیم سایز 60x30 سانتی متر
حوله دستی ساینا مدل شمیم سایز 60x30 سانتی متر
۲۱,۰۰۰
٪۲
۲۰,۵۸۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/83e153a051afca7b2e750440ef30efeaa9a5e00e_1595411748.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

حوله دست و صورت مارین مدل ME-31AEF81 سایز 50x30 سانتی متر

حوله دست و صورت مارین مدل ME-31AEF81 سایز 50x30 سانتی متر
حوله دست و صورت مارین مدل ME-31AEF81 سایز 50x30 سانتی متر
۳۸,۹۰۰
٪۲
۳۸,۱۲۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/919489.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست 4 تکه حوله پالتویی گلبافت سایز 130

ست 4 تکه حوله پالتویی گلبافت سایز 130
ست 4 تکه حوله پالتویی گلبافت سایز 130
۲۶۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4879909.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کلاه حمام امیر مدل HL196

کلاه حمام امیر مدل HL196
کلاه حمام امیر مدل HL196
۱۴,۵۲۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121593035.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

حوله دستی آذرریس تبریز طرح موج سایز 30x30 سانتی متر

حوله دستی آذرریس تبریز طرح موج سایز 30x30 سانتی متر
حوله دستی آذرریس تبریز طرح موج سایز 30x30 سانتی متر
۲۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113853492.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

حوله آشپزخانه مدل skip طرح خرگوش سایز 30*30 سانتی متر

حوله آشپزخانه مدل skip طرح خرگوش سایز 30*30 سانتی متر
حوله آشپزخانه مدل skip طرح خرگوش سایز 30*30 سانتی متر
۱۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1191349.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

حوله دستی آذرریس تبریز مدل Versace سایز 55×30 سانتی متر

حوله دستی آذرریس تبریز مدل Versace سایز 55×30 سانتی متر
حوله دستی آذرریس تبریز مدل Versace سایز 55×30 سانتی متر
۳۶,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120747867.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کلاه حمام کد 44

کلاه حمام کد 44
کلاه حمام کد 44
۳۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/08b77d15651b08befa3ab49b0b329fe2d83aa06f_1610472353.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

حوله آشپزخانه طرح خرگوش مدل skip سایز 40x40 سانتی متر

حوله آشپزخانه طرح خرگوش مدل skip سایز 40x40 سانتی متر
حوله آشپزخانه طرح خرگوش مدل skip سایز 40x40 سانتی متر
۱۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121000959.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کلاه حمام کد 101

کلاه حمام کد 101
کلاه حمام کد 101
۲۴,۶۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a8d0acefab3f5df48365caba8e105707d96290f9_1611829175.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

حوله حمام کد 04 سایز 70x130 سانتی متر

حوله حمام کد 04 سایز 70x130 سانتی متر
حوله حمام کد 04 سایز 70x130 سانتی متر
۹۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120182242.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

حوله یکبار مصرف پاکیزان مدل ab سایز 40x80 سانتی‌ متر بسته 10 عددی

حوله یکبار مصرف پاکیزان مدل ab سایز 40x80 سانتی‌ متر بسته 10 عددی
حوله یکبار مصرف پاکیزان مدل ab سایز 40x80 سانتی‌ متر بسته 10 عددی
۳۲,۷۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7e14f0892bae0e2a8ea8c9bfc0cea5d1d6a2a724_1612279285.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

حوله دستی مدل طبیعت سایز60x30 سانتی متر

حوله دستی مدل طبیعت سایز60x30 سانتی متر
حوله دستی مدل طبیعت سایز60x30 سانتی متر
۲۱,۰۰۰
٪۲
۲۰,۵۸۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2218717.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

حوله دستی حوله هنر کد 008 سایز 35 × 70 سانتی متر

حوله دستی حوله هنر کد 008 سایز 35 × 70 سانتی متر
حوله دستی حوله هنر کد 008 سایز 35 × 70 سانتی متر
۵۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/78de17ffc99c1ffe38c668d7b25eab90e2672bb7_1596176936.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

حوله دستی طرح Skip سایز 40×40 سانتی متر

حوله دستی طرح Skip سایز 40×40 سانتی متر
حوله دستی طرح Skip سایز 40×40 سانتی متر
۲۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/45c60d85cbc889a0099c78e8505165f7ded94a08_1612519790.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

حوله آشپزخانه مدل سیب کد mg145 سایز 19x44 سانتی متر

حوله آشپزخانه مدل سیب کد mg145 سایز 19x44 سانتی متر
حوله آشپزخانه مدل سیب کد mg145 سایز 19x44 سانتی متر
۱۹,۳۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1781732.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

حوله پالتویی طرح گل کد025 سایز 125

حوله پالتویی طرح گل کد025 سایز 125
حوله پالتویی طرح گل کد025 سایز 125
۳۵۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d289f2ef7d8f2b6dec84c48e878665b4152e40b6_1617259101.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کلاه حمام مدل egis کد 22

کلاه حمام مدل egis کد 22
کلاه حمام مدل egis کد 22
۲۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/25ef56a82c3e5b94fd3f4b3b65e9b5e8c220a29b_1610792043.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

حوله یکبار مصرف مدل M-16 رول 16 متری

حوله یکبار مصرف مدل M-16 رول 16 متری
حوله یکبار مصرف مدل M-16 رول 16 متری
۷۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3614436.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

حوله پالتویی گلبافت مدل 01 سایز 125

حوله پالتویی گلبافت مدل 01 سایز 125
حوله پالتویی گلبافت مدل 01 سایز 125
۲۰۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/85872ff6f6f899837f4d45636a768be070e151f3_1611949179.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

حوله دستی آذرریس تبریز مدل مایــا سایز 40 × 80 سانتی متر

حوله دستی آذرریس تبریز مدل مایــا سایز 40 × 80 سانتی متر
حوله دستی آذرریس تبریز مدل مایــا سایز 40 × 80 سانتی متر
۶۸,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e7943f8b549aeb9da15b5e76e9d1b71b450a3a64_1609063486.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

حوله دستی ایکیا مدل KORNAN سایز 40x70 سانتی متر

حوله دستی ایکیا مدل KORNAN سایز 40x70 سانتی متر
حوله دستی ایکیا مدل KORNAN سایز 40x70 سانتی متر
۸۹,۴۰۰ تومان

حوله ها از جمله مواردی است که شما شبانه روز بارها از آن استفاده می کنید و محصولی بی بدیل است. آیا می دانید نکات مهمی که باید در انتخاب حوله مناسب در نظر داشته باشید؟ این یک کار ساده است. به شرطی که به اطلاعات روی برچسب حوله توجه کنید. علاوه بر این ، به نوع استفاده و محل استفاده توجه داشته باشید تا بتوانید مطابق با علاقه خود حوله تهیه کنید.

کلاه حمام طرح بهار

۳۶,۰۰۰ تومان

حوله کلاهی دیبا مدل Turban

۹۹,۰۰۰
٪۱۵
۸۴,۱۵۰ تومان

حوله پالتویی طرح کوئین سایز125

۲۹۹,۰۰۰
٪۱۱
۲۶۵,۰۰۰ تومان

حوله پالتویی نارسیس طرح Puzzle سایز 135

۵۲۹,۰۰۰
٪۱۰
۴۷۶,۱۰۰ تومان

حوله کلاهی منسوجات باران کد 08

۸۲,۰۰۰
٪۱۵
۶۹,۷۰۰ تومان

حوله پالتویی نارسیس طرح Puzzle سایز 115

۳۹۹,۰۰۰
٪۱۲
۳۵۱,۱۲۰ تومان

کلاه حمام میسالایف مدل ژاکلین

۹۵,۰۰۰
٪۱۳
۸۳,۰۰۰ تومان

حوله ها بیشتر از پارچه هایی ساخته می شوند که به پارچه های حوله ای معروفند. پارچه های برآمده و شبیه بافت های روی زبان چندین هزار برابر بزرگتر شده است.

بسیاری از ما هنگام خرید احساس آرامش می کنیم. ما به فروشگاه خاصی فکر می کنیم و به آنجا می رویم ، قیمت ها را بررسی می کنیم و روسری خریداری می کنیم که به نظر ما رنگ و سبک آن مناسب است …

گاهی اوقات ما حوله های خود را با کاشی های حمام و دمپایی هایی که داریم ترکیب می کنیم ، در حالی که با خرید حوله ، نکات بسیار مهم دیگری مانند کیفیت حوله ها ، اندازه و دوام آنها باید در نظر گرفته شود.

ست حوله پالتویی 4 تکه نارین ساپ مدل st

۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۸۵.۱میلیونتومان

ست 4 تکه حوله نوزادی مدل خرسی

۲۹۰,۰۰۰
٪۱۵
۲۴۶,۵۰۰ تومان

ست حوله 4 تکه دانتلا ویتا سری کادیفه کد 523666

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰.۲میلیونتومان

ست 4 تکه حوله نوزادی کد 03

۲۹۲,۶۰۰
٪۲۰
۲۳۴,۰۸۰ تومان

ست 4 تکه حوله نوزادی طرح خرس کد 02

۵۷۴,۵۰۰
٪۲۰
۴۵۹,۶۰۰ تومان
کلیپ سرا وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *