آشپزیمحصولات پرفروش

خرید و معرفی ۴۶ مدل زودپز پرفروش ۱۷ خرداد ۱۴۰۰

خرید مدل های پرفروش زودپز

زودپزهای آلومینیومی سبک ، ارزان هستند و همچنین از آنجا که آلومینیوم رسانای خوبی برای گرما است ، گرما را به طور مساوی توزیع می کند. با این وجود ، هنگام استفاده زیاد از زودپز آلومینیومی ، باید به ضرر ذاتی آلومینیوم که رنگ پریدگی و زنگ زدگی است توجه کنید (البته این امر در نحوه طبخ غذا تاثیری ندارد). هزینه پایین می تواند دلیل اصلی انتخاب زودپز آلومینیومی باشد. اجاق های فشار از جنس استنلس استیل کمی سنگین تر و گران ترند. خاصیت بسیار مقاوم فولاد ضد زنگ این امکان را برای مدت زمان طولانی فراهم می کند و سطح زیبا و براق آن نیز جلب توجه می کند. اما عیب فولاد این است که رسانای خوبی برای حرارت نیست.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2b545730f1b9382622107e27a63252b908b727e9_1613296095.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز سوال مدل 8563 گنجایش 7 لیتر

زودپز سوال مدل 8563 گنجایش 7 لیتر
زودپز سوال مدل 8563 گنجایش 7 لیتر
۱,۸۹۶,۰۰۰
٪۵۸
۷۹۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113816282.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز پارس استیل کد 600 گنجایش 6 لیتر

زودپز پارس استیل کد 600 گنجایش 6 لیتر
زودپز پارس استیل کد 600 گنجایش 6 لیتر
۱,۱۹۸,۰۰۰ تومان
۱.۱۹۸ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/812e7d3a0be4adfc7507f766cd469f612469d649_1614770464.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز کرکماز مدل A148 گنجایش 7 لیتر

زودپز کرکماز مدل A148 گنجایش 7 لیتر
زودپز کرکماز مدل A148 گنجایش 7 لیتر
۲,۶۴۹,۲۶۰
٪۵
۲,۵۱۶,۷۹۰ تومان
۲.۶۴۹۲۶
٪۵
۲.۵۱۶۷۹ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110141391.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز کرکماز مدل توربو 156 گنجایش 7 لیتر

زودپز کرکماز مدل توربو 156 گنجایش 7 لیتر
زودپز کرکماز مدل توربو 156 گنجایش 7 لیتر
۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان
۱.۵۴ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4568464.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز فوما کد 1358 گنجایش 5 لیتر

زودپز فوما کد 1358 گنجایش 5 لیتر
زودپز فوما کد 1358 گنجایش 5 لیتر
۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان
۱.۰۴ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/652072.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز پارس استیل کد 300 - گنجایش 3 لیتر

زودپز پارس استیل کد 300 - گنجایش 3 لیتر
زودپز پارس استیل کد 300 - گنجایش 3 لیتر
۹۷۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119662728.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز کرکماز مدل Turbo A155 گنجایش 5 لیتر

زودپز کرکماز مدل Turbo A155 گنجایش 5 لیتر
زودپز کرکماز مدل Turbo A155 گنجایش 5 لیتر
۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
۱.۳۹۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111094974.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز پارس استیل مدل پرشیا - گنجایش 4.5 لیتر

زودپز پارس استیل مدل پرشیا - گنجایش 4.5 لیتر
زودپز پارس استیل مدل پرشیا - گنجایش 4.5 لیتر
۱,۱۲۳,۰۰۰ تومان
۱.۱۲۳ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113273662.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست زودپز پارس استیل کد 0018 گنجایش 7 لیتر

ست زودپز پارس استیل کد 0018 گنجایش 7 لیتر
ست زودپز پارس استیل کد 0018 گنجایش 7 لیتر
۱,۵۲۱,۰۰۰
٪۵
۱,۴۴۵,۰۰۰ تومان
۱.۵۲۱
٪۵
۱.۴۴۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/207638.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز پارس استیل کد 2-451 - گنجایش 4.5 لیتر

زودپز پارس استیل کد 2-451 - گنجایش 4.5 لیتر
زودپز پارس استیل کد 2-451 - گنجایش 4.5 لیتر
۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان
۱.۰۴۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bed8dc163725b4ac848fd1e7ce6b80183f762be2_1598425778.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز فوما مدل FU _ 1359 حجم 7 لیتر

زودپز فوما مدل FU _ 1359 حجم 7 لیتر
زودپز فوما مدل FU _ 1359 حجم 7 لیتر
۱,۳۶۸,۵۰۰ تومان
۱.۳۶۸۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2649566.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز پارس استیل کد 601 - گنجایش 6 لیتر

زودپز پارس استیل کد 601 - گنجایش 6 لیتر
زودپز پارس استیل کد 601 - گنجایش 6 لیتر
۱,۲۷۷,۰۰۰ تومان
۱.۲۷۷ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2649966.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست زودپز پارس استیل کد 451 - گنجایش 4.5 لیتر

ست زودپز پارس استیل کد 451 - گنجایش 4.5 لیتر
ست زودپز پارس استیل کد 451 - گنجایش 4.5 لیتر
۱,۱۲۴,۰۰۰ تومان
۱.۱۲۴ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1556611.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرویس زودپز پارس استیل مدل دوقلو

سرویس زودپز پارس استیل مدل دوقلو
سرویس زودپز پارس استیل مدل دوقلو
۱,۹۸۸,۰۰۰
٪۵
۱,۸۸۹,۰۰۰ تومان
۱.۹۸۸
٪۵
۱.۸۸۹ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3941376.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز موسوی مدل دسته بلند ظرفیت 4.5 لیتر

زودپز موسوی مدل دسته بلند ظرفیت 4.5 لیتر
زودپز موسوی مدل دسته بلند ظرفیت 4.5 لیتر
۳۸۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2737421.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لاستیک زودپز پارس استیل کد 22

لاستیک زودپز پارس استیل کد 22
لاستیک زودپز پارس استیل کد 22
۶۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2941991.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز پارس استیل مدل Chef گنجایش 6 لیتر

زودپز پارس استیل مدل Chef گنجایش 6 لیتر
زودپز پارس استیل مدل Chef گنجایش 6 لیتر
۲,۴۳۱,۰۰۰ تومان
۲.۴۳۱ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116629641.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز عظیما مدل H54 گنجایش 2 لیتر

زودپز عظیما مدل H54 گنجایش 2 لیتر
زودپز عظیما مدل H54 گنجایش 2 لیتر
۴۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113327932.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز دوقلو تفال مدل SECURE 5 NEO گنجایش 6 لیتر

زودپز دوقلو تفال مدل SECURE 5 NEO گنجایش 6 لیتر
زودپز دوقلو تفال مدل SECURE 5 NEO گنجایش 6 لیتر
۵,۱۸۵,۰۰۰ تومان
۵.۱۸۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113273705.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست زودپز پارس استیل کد 60 - گنجایش 6 لیتر

ست زودپز پارس استیل کد 60 - گنجایش 6 لیتر
ست زودپز پارس استیل کد 60 - گنجایش 6 لیتر
۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
۱.۳۹۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2b545730f1b9382622107e27a63252b908b727e9_1607930169.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز سوال مدل 8563 گنجایش 9 لیتر

زودپز سوال مدل 8563 گنجایش 9 لیتر
زودپز سوال مدل 8563 گنجایش 9 لیتر
۹۹۰,۰۰۰
٪۲۷
۷۲۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f544942886eec9e5a85ed3f7e8fe346dd24db15d_1612044407.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز ویوالدی مدل Orde گنجایش 6 لیتر

زودپز ویوالدی مدل Orde گنجایش 6 لیتر
زودپز ویوالدی مدل Orde گنجایش 6 لیتر
۲,۴۹۸,۰۰۰
٪۴۴
۱,۳۸۹,۰۰۰ تومان
۲.۴۹۸
٪۴۴
۱.۳۸۹ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1833a512fb1b67568ec8ac2f0c815c6960c7b49b_1606904499.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز دوقلو جی فی نی کد QP6+4

زودپز دوقلو جی فی نی کد QP6+4
زودپز دوقلو جی فی نی کد QP6+4
۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۵.۸ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9488ae954953e6c06678d230d13f588a2d886294_1607864647.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز عظیما کد H84 گنجایش 1 لیتری

زودپز عظیما کد H84 گنجایش 1 لیتری
زودپز عظیما کد H84 گنجایش 1 لیتری
۲۷۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119262165.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز عظیما مدل H46 گنجایش 6 لیتر

زودپز عظیما مدل H46 گنجایش 6 لیتر
زودپز عظیما مدل H46 گنجایش 6 لیتر
۴۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/22c64d08d2757888f94b5d66a1f83991de86300e_1608200065.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز عظیما کد H923 گنجایش 4 لیتر

زودپز عظیما کد H923 گنجایش 4 لیتر
زودپز عظیما کد H923 گنجایش 4 لیتر
۳۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4b431a2f7b279a6406515b7bc0749c0b172f0fb8_1600678489.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز فلورانس مدل 18001 گنجایش 3 لیتر

زودپز فلورانس مدل 18001 گنجایش 3 لیتر
زودپز فلورانس مدل 18001 گنجایش 3 لیتر
۱,۶۵۰,۰۰۰
٪۲۷
۱,۱۹۹,۰۰۰ تومان
۱.۶۵
٪۲۷
۱.۱۹۹ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2c771f297683a1f48e02e8938164ddfbc9689dad_1594124096.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز پارس استیل مدل Chef گنجایش 4 لیتر

زودپز پارس استیل مدل Chef گنجایش 4 لیتر
زودپز پارس استیل مدل Chef گنجایش 4 لیتر
۲,۲۸۵,۰۰۰ تومان
۲.۲۸۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2646114.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز پارس استیل کد 45 گنجایش 4.5 لیتر

زودپز پارس استیل کد 45 گنجایش 4.5 لیتر
زودپز پارس استیل کد 45 گنجایش 4.5 لیتر
۱,۲۴۲,۰۰۰
٪۵
۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان
۱.۲۴۲
٪۵
۱.۱۸ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1438662.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز پارس استیل مدل پرشیا - گنجایش 6 لیتر

زودپز پارس استیل مدل پرشیا - گنجایش 6 لیتر
زودپز پارس استیل مدل پرشیا - گنجایش 6 لیتر
۱,۲۷۹,۰۰۰
٪۵
۱,۲۱۵,۰۰۰ تومان
۱.۲۷۹
٪۵
۱.۲۱۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120037434.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز پارس استیل کد 001 گنجایش 7 لیتر

زودپز پارس استیل کد 001 گنجایش 7 لیتر
زودپز پارس استیل کد 001 گنجایش 7 لیتر
۱,۳۲۳,۸۰۰ تومان
۱.۳۲۳۸ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113545207.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست زودپز و قابلمه پارس استیل مدل Twin01

ست زودپز و قابلمه پارس استیل مدل Twin01
ست زودپز و قابلمه پارس استیل مدل Twin01
۱,۷۹۵,۰۰۰ تومان
۱.۷۹۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/202379.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست زودپز و قابلمه پارس استیل مدل Twin

ست زودپز و قابلمه پارس استیل مدل Twin
ست زودپز و قابلمه پارس استیل مدل Twin
۱,۹۱۴,۰۰۰
٪۵
۱,۸۱۸,۰۰۰ تومان
۱.۹۱۴
٪۵
۱.۸۱۸ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/673d4aa577d65474b26d6db685bf2732009fa963_1612002168.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز کرکماز مدل A169-03 گنجایش 7 لیتر

زودپز کرکماز مدل A169-03 گنجایش 7 لیتر
زودپز کرکماز مدل A169-03 گنجایش 7 لیتر
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲.۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f5c1c74a28dc6bd44c8e6380a0f20a7fc9cf8873_1603201360.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز عظیما مدل 30-H44 گنجایش 7 لیتر

زودپز عظیما مدل 30-H44 گنجایش 7 لیتر
زودپز عظیما مدل 30-H44 گنجایش 7 لیتر
۴۳۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1712f0bea096cd06df285af97d724b2376981d4e_1615382719.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز جانستون مدل Clipso ظرفیت 4 لیتر

زودپز جانستون مدل Clipso ظرفیت 4 لیتر
زودپز جانستون مدل Clipso ظرفیت 4 لیتر
۳,۸۹۰,۰۰۰
٪۲۵
۲,۹۱۷,۵۰۰ تومان
۳.۸۹
٪۲۵
۲.۹۱۷۵ میلیون تومان

به همین دلیل ، بهتر است از گلدان های چند لایه استفاده کنید ، جایی که یک صفحه آلومینیومی روی لایه خارجی سطح پایین اجاق گاز فشار قرار داده شده است. این ویژگی های حرارتی زودپز را افزایش می دهد و نقاط داغی را ایجاد می کند (از آنجا که فولاد رسانای خوبی برای گرما نیست ، قطعات آنها بسیار گرم می شوند و باعث می شود غذا به صورت ناهموار پخته شود). و از ظروف متداول استیل خلاص شوید.

5 (1 نظر)
480000 470000
328000
5 (1 نظر)
1830000 1680000
456000
1250000 1186000
1250000 1186000
2650000

بهترین اندازه برای زودپز چه اندازه ای است؟

اکثر زودپزها بر اساس مقدار مایعات موجود در آنها به فروش می رسند ، اگرچه حجم قابل استفاده برای پخت غذا بسته به نوع غذا و حجم بعد از پخت معمولاً بین ۱ تا ۱٫۳ است. و همیشه داشتن فضای خالی داخل زودپز برای وجود بخار ضروری است. اگرچه زودپزها انواع مختلفی دارند ، اما متداول ترین آنها اجاق های ۴ ، ۶ و ۸ لیتری است.

خرید زودپز
خرید زودپز پارس استیل
خرید زودپز برقی
خرید زودپز قدیمی
خرید زودپز تفال
خرید زودپز دسینی
خرید زودپز یونیک
خرید زودپز پارس خزر
خرید زودپز تفال از بانه
خرید زودپز فیسلر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا