آشپزیمحصولات پرفروش

خرید و معرفی ۴۶ مدل زودپز پرفروش ۹ مرداد ۱۴۰۰

خرید مدل های پرفروش زودپز

زودپزهای آلومینیومی سبک ، ارزان هستند و همچنین از آنجا که آلومینیوم رسانای خوبی برای گرما است ، گرما را به طور مساوی توزیع می کند. با این وجود ، هنگام استفاده زیاد از زودپز آلومینیومی ، باید به ضرر ذاتی آلومینیوم که رنگ پریدگی و زنگ زدگی است توجه کنید (البته این امر در نحوه طبخ غذا تاثیری ندارد). هزینه پایین می تواند دلیل اصلی انتخاب زودپز آلومینیومی باشد. اجاق های فشار از جنس استنلس استیل کمی سنگین تر و گران ترند. خاصیت بسیار مقاوم فولاد ضد زنگ این امکان را برای مدت زمان طولانی فراهم می کند و سطح زیبا و براق آن نیز جلب توجه می کند. اما عیب فولاد این است که رسانای خوبی برای حرارت نیست.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1976131.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز برقی 4 کاره جی پاس

زودپز برقی 4 کاره جی پاس
زودپز برقی 4 کاره جی پاس
۱,۲۱۵,۰۰۰ تومان
۲۲.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113816282.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز پارس استیل کد 600 گنجایش 6 لیتر

زودپز پارس استیل کد 600 گنجایش 6 لیتر
زودپز پارس استیل کد 600 گنجایش 6 لیتر
۱,۱۹۸,۰۰۰ تومان
۲۰.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2941991.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز پارس استیل مدل Chef گنجایش 6 لیتر

زودپز پارس استیل مدل Chef گنجایش 6 لیتر
زودپز پارس استیل مدل Chef گنجایش 6 لیتر
۲,۴۳۱,۰۰۰ تومان
۴۳.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/207638.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز پارس استیل کد 2-451 - گنجایش 4.5 لیتر

زودپز پارس استیل کد 2-451 - گنجایش 4.5 لیتر
زودپز پارس استیل کد 2-451 - گنجایش 4.5 لیتر
۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان
۰۵.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/652072.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز پارس استیل کد 300 - گنجایش 3 لیتر

زودپز پارس استیل کد 300 - گنجایش 3 لیتر
زودپز پارس استیل کد 300 - گنجایش 3 لیتر
۹۷۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b044eb8220775c47a998b7dc0ef5065730ecf33c_1620320937.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز دو قلو یونیک مدل 8621

زودپز دو قلو یونیک مدل 8621
زودپز دو قلو یونیک مدل 8621
۲,۰۲۲,۵۰۰ تومان
۰۲.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c905fb5edfffdb900aeaa64874a17e6467802f2c_1595133398.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز تفال مدل MF10 گنجایش 7 لیتر

زودپز تفال مدل MF10 گنجایش 7 لیتر
زودپز تفال مدل MF10 گنجایش 7 لیتر
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۸۹.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119662728.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز کرکماز مدل Turbo A155 گنجایش 5 لیتر

زودپز کرکماز مدل Turbo A155 گنجایش 5 لیتر
زودپز کرکماز مدل Turbo A155 گنجایش 5 لیتر
۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان
۶۲.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111094974.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز پارس استیل مدل پرشیا - گنجایش 4.5 لیتر

زودپز پارس استیل مدل پرشیا - گنجایش 4.5 لیتر
زودپز پارس استیل مدل پرشیا - گنجایش 4.5 لیتر
۱,۱۲۳,۰۰۰ تومان
۱۲.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2b545730f1b9382622107e27a63252b908b727e9_1613296095.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز سوال مدل 8563 گنجایش 7 لیتر

زودپز سوال مدل 8563 گنجایش 7 لیتر
زودپز سوال مدل 8563 گنجایش 7 لیتر
۱,۸۹۶,۰۰۰
٪۵۸
۷۹۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/202379.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست زودپز و قابلمه پارس استیل مدل Twin

ست زودپز و قابلمه پارس استیل مدل Twin
ست زودپز و قابلمه پارس استیل مدل Twin
۱,۹۱۴,۰۰۰ تومان
۹۱.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2649566.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز پارس استیل کد 601 - گنجایش 6 لیتر

زودپز پارس استیل کد 601 - گنجایش 6 لیتر
زودپز پارس استیل کد 601 - گنجایش 6 لیتر
۱,۲۷۷,۰۰۰ تومان
۲۸.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2737421.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لاستیک زودپز پارس استیل کد 22

لاستیک زودپز پارس استیل کد 22
لاستیک زودپز پارس استیل کد 22
۶۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1a961cba03ec1d0ee75c2b09e15ab13c0472aa89_1618750733.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز هافمن مدل 0045 گنجایش 6 لیتر

زودپز هافمن مدل 0045 گنجایش 6 لیتر
زودپز هافمن مدل 0045 گنجایش 6 لیتر
۳,۲۹۰,۰۰۰
٪۵۹
۱,۳۵۶,۰۰۰ تومان
۳۲۹۰۰۰۰۰
٪۵۹
۳۶.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2649966.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست زودپز پارس استیل کد 451 - گنجایش 4.5 لیتر

ست زودپز پارس استیل کد 451 - گنجایش 4.5 لیتر
ست زودپز پارس استیل کد 451 - گنجایش 4.5 لیتر
۱,۱۲۴,۰۰۰ تومان
۱۲.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120037434.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز پارس استیل کد 001 گنجایش 7 لیتر

زودپز پارس استیل کد 001 گنجایش 7 لیتر
زودپز پارس استیل کد 001 گنجایش 7 لیتر
۱,۳۲۳,۸۰۰ تومان
۳۲.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2646114.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز پارس استیل کد 45 گنجایش 4.5 لیتر

زودپز پارس استیل کد 45 گنجایش 4.5 لیتر
زودپز پارس استیل کد 45 گنجایش 4.5 لیتر
۱,۲۴۲,۰۰۰ تومان
۲۴.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4568464.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز فوما کد 1358 گنجایش 5 لیتر

زودپز فوما کد 1358 گنجایش 5 لیتر
زودپز فوما کد 1358 گنجایش 5 لیتر
۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان
۳۲.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/22c64d08d2757888f94b5d66a1f83991de86300e_1608200065.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز عظیما کد H923 گنجایش 4 لیتر

زودپز عظیما کد H923 گنجایش 4 لیتر
زودپز عظیما کد H923 گنجایش 4 لیتر
۴۶۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/297a87312e2c1690196cf2134c6496d26a6ec5fc_1619716930.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز دوقلو مان هیم مدل GERMANIA

زودپز دوقلو مان هیم مدل GERMANIA
زودپز دوقلو مان هیم مدل GERMANIA
۳,۰۰۰,۰۰۰
٪۴۳
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰۰۰۰۰۰۰
٪۴۳
۷۰.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116629641.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز عظیما مدل H54 گنجایش 2 لیتر

زودپز عظیما مدل H54 گنجایش 2 لیتر
زودپز عظیما مدل H54 گنجایش 2 لیتر
۴۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2241986.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز دسینی مدل 153935B گنجایش 6.5 لیتر

زودپز دسینی مدل 153935B گنجایش 6.5 لیتر
زودپز دسینی مدل 153935B گنجایش 6.5 لیتر
۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۹۰.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/669a2d455a3db972f7d59be130e4fc89e54d02f9_1623218164.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز دوقلو پارس استیل مدل CHEF کد 2

زودپز دوقلو پارس استیل مدل CHEF کد 2
زودپز دوقلو پارس استیل مدل CHEF کد 2
۳,۳۲۲,۰۰۰ تومان
۳۲.۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110141391.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز کرکماز مدل توربو 156 گنجایش 7 لیتر

زودپز کرکماز مدل توربو 156 گنجایش 7 لیتر
زودپز کرکماز مدل توربو 156 گنجایش 7 لیتر
۱,۸۰۵,۰۰۰ تومان
۸۱.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3941376.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز موسوی مدل دسته بلند ظرفیت 4.5 لیتر

زودپز موسوی مدل دسته بلند ظرفیت 4.5 لیتر
زودپز موسوی مدل دسته بلند ظرفیت 4.5 لیتر
۴۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113273662.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست زودپز پارس استیل کد 0018 گنجایش 7 لیتر

ست زودپز پارس استیل کد 0018 گنجایش 7 لیتر
ست زودپز پارس استیل کد 0018 گنجایش 7 لیتر
۱,۵۲۱,۰۰۰ تومان
۵۲.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113545131.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست زودپز و قابلمه پارس استیل کد 001

ست زودپز و قابلمه پارس استیل کد 001
ست زودپز و قابلمه پارس استیل کد 001
۱,۸۶۹,۰۰۰ تومان
۸۷.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113545207.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست زودپز و قابلمه پارس استیل مدل Twin01

ست زودپز و قابلمه پارس استیل مدل Twin01
ست زودپز و قابلمه پارس استیل مدل Twin01
۱,۷۹۵,۰۰۰ تومان
۸۰.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/19fcc130085ada6e3337d017d85edf1ee4f08199_1622438397.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز دسینی مدل BTR-01 گنجایش 6.5 لیتر

زودپز دسینی مدل BTR-01 گنجایش 6.5 لیتر
زودپز دسینی مدل BTR-01 گنجایش 6.5 لیتر
۱,۸۹۷,۰۰۰ تومان
۹۰.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113545328.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست زودپز پارس استیل کد 018 گنجایش 7 لیتر

ست زودپز پارس استیل کد 018 گنجایش 7 لیتر
ست زودپز پارس استیل کد 018 گنجایش 7 لیتر
۱,۴۰۳,۰۰۰ تومان
۴۰.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/973330b81a5ccc325f46ba8e2b10c76711634ef9_1623218072.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز پارس استیل مدل CHEF گنجایش 6 لیتر

زودپز پارس استیل مدل CHEF گنجایش 6 لیتر
زودپز پارس استیل مدل CHEF گنجایش 6 لیتر
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/958738a2fe2f6fe6304e8d77ad9587c9b56a33bc_1626164773.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز دسینی مدل BTR-02 کد 02 گنجایش 6.5 لیتر

زودپز دسینی مدل BTR-02 کد 02 گنجایش 6.5 لیتر
زودپز دسینی مدل BTR-02 کد 02 گنجایش 6.5 لیتر
۲,۴۰۰,۰۰۰
٪۲۱
۱,۸۹۹,۰۰۰ تومان
۲۴۰۰۰۰۰۰
٪۲۱
۹۰.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113273705.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ست زودپز پارس استیل کد 60 - گنجایش 6 لیتر

ست زودپز پارس استیل کد 60 - گنجایش 6 لیتر
ست زودپز پارس استیل کد 60 - گنجایش 6 لیتر
۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
۴۰.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116578151.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز عظیما مدل H50 گنجایش 5 لیتر

زودپز عظیما مدل H50 گنجایش 5 لیتر
زودپز عظیما مدل H50 گنجایش 5 لیتر
۴۶۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9051e23339086b9a4ac2e21c69eef9ab5f2e0156_1617802151.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز فوما کد 1357 گنجایش 3 لیتر

زودپز فوما کد 1357 گنجایش 3 لیتر
زودپز فوما کد 1357 گنجایش 3 لیتر
۱,۳۱۰,۰۰۰ تومان
۳۱.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bed8dc163725b4ac848fd1e7ce6b80183f762be2_1598425778.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز فوما مدل FU _ 1359 حجم 7 لیتر

زودپز فوما مدل FU _ 1359 حجم 7 لیتر
زودپز فوما مدل FU _ 1359 حجم 7 لیتر
۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان
۳۸.۱میلیونتومان

به همین دلیل ، بهتر است از گلدان های چند لایه استفاده کنید ، جایی که یک صفحه آلومینیومی روی لایه خارجی سطح پایین اجاق گاز فشار قرار داده شده است. این ویژگی های حرارتی زودپز را افزایش می دهد و نقاط داغی را ایجاد می کند (از آنجا که فولاد رسانای خوبی برای گرما نیست ، قطعات آنها بسیار گرم می شوند و باعث می شود غذا به صورت ناهموار پخته شود). و از ظروف متداول استیل خلاص شوید.

328000
5 (1 نظر)
1830000 1695000
456000
1050000
820000 800000
1850000 1800000
12٪
2800000 2455000
1350000 1290000

بهترین اندازه برای زودپز چه اندازه ای است؟

اکثر زودپزها بر اساس مقدار مایعات موجود در آنها به فروش می رسند ، اگرچه حجم قابل استفاده برای پخت غذا بسته به نوع غذا و حجم بعد از پخت معمولاً بین ۱ تا ۱٫۳ است. و همیشه داشتن فضای خالی داخل زودپز برای وجود بخار ضروری است. اگرچه زودپزها انواع مختلفی دارند ، اما متداول ترین آنها اجاق های ۴ ، ۶ و ۸ لیتری است.

خرید زودپز
خرید زودپز پارس استیل
خرید زودپز برقی
خرید زودپز قدیمی
خرید زودپز تفال
خرید زودپز دسینی
خرید زودپز یونیک
خرید زودپز پارس خزر
خرید زودپز تفال از بانه
خرید زودپز فیسلر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا