آشپزیمحصولات پرفروش

خرید و معرفی ۴۶ مدل زودپز پرفروش ۹ مرداد ۱۴۰۰

خرید مدل های پرفروش زودپز

زودپزهای آلومینیومی سبک ، ارزان هستند و همچنین از آنجا که آلومینیوم رسانای خوبی برای گرما است ، گرما را به طور مساوی توزیع می کند. با این وجود ، هنگام استفاده زیاد از زودپز آلومینیومی ، باید به ضرر ذاتی آلومینیوم که رنگ پریدگی و زنگ زدگی است توجه کنید (البته این امر در نحوه طبخ غذا تاثیری ندارد). هزینه پایین می تواند دلیل اصلی انتخاب زودپز آلومینیومی باشد. اجاق های فشار از جنس استنلس استیل کمی سنگین تر و گران ترند. خاصیت بسیار مقاوم فولاد ضد زنگ این امکان را برای مدت زمان طولانی فراهم می کند و سطح زیبا و براق آن نیز جلب توجه می کند. اما عیب فولاد این است که رسانای خوبی برای حرارت نیست.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1976131.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز برقی 4 کاره جی پاس

زودپز برقی 4 کاره جی پاس
زودپز برقی 4 کاره جی پاس
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲۵.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110690320.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز برقی ۴ کاره جی پاس مدل GPC307-6L

زودپز برقی ۴ کاره جی پاس مدل GPC307-6L
زودپز برقی ۴ کاره جی پاس مدل GPC307-6L
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/22c64d08d2757888f94b5d66a1f83991de86300e_1608200065.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز عظیما کد H923 گنجایش 4 لیتر

زودپز عظیما کد H923 گنجایش 4 لیتر
زودپز عظیما کد H923 گنجایش 4 لیتر
۵۰۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5ca310158e5da3cf73c731fba13af2abdeaaf0fe_1623496416.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

واشر زودپز مدل دراماتیک 4

واشر زودپز مدل دراماتیک 4
واشر زودپز مدل دراماتیک 4
۳۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c93ed435c5535af00b89eaade751440ceb452789_1615830502.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز عظیما کد H02 گنجایش 4 لیتر

زودپز عظیما کد H02 گنجایش 4 لیتر
زودپز عظیما کد H02 گنجایش 4 لیتر
۵۱۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1712f0bea096cd06df285af97d724b2376981d4e_1615382719.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز جانستون مدل Clipso ظرفیت 4 لیتر

زودپز جانستون مدل Clipso ظرفیت 4 لیتر
زودپز جانستون مدل Clipso ظرفیت 4 لیتر
۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۸۹.۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ed8fc6c2010f3144373ba5edf8b169ea983f9c18_1613806825.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز قدیریان مدل محک گنجایش 4 لیتر

زودپز قدیریان مدل محک گنجایش 4 لیتر
زودپز قدیریان مدل محک گنجایش 4 لیتر
۴۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4b431a2f7b279a6406515b7bc0749c0b172f0fb8_1600678469.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز فلورانس مدل 20001 گنجایش 4 لیتر

زودپز فلورانس مدل 20001 گنجایش 4 لیتر
زودپز فلورانس مدل 20001 گنجایش 4 لیتر
۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان
۷۲.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2c771f297683a1f48e02e8938164ddfbc9689dad_1594124096.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز پارس استیل مدل Chef گنجایش 4 لیتر

زودپز پارس استیل مدل Chef گنجایش 4 لیتر
زودپز پارس استیل مدل Chef گنجایش 4 لیتر
۲,۲۸۵,۰۰۰ تومان
۲۹.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4ba0dba61512958ab6538e1bd4e00c240b441208_1622569513.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز راسل مدل R-156 گنجایش 4 لیتر

زودپز راسل مدل R-156 گنجایش 4 لیتر
زودپز راسل مدل R-156 گنجایش 4 لیتر
۲,۷۳۸,۰۰۰ تومان
۷۴.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111708558.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز عظیما مدل BS-010 گنجایش 4 لیتر

زودپز عظیما مدل BS-010 گنجایش 4 لیتر
زودپز عظیما مدل BS-010 گنجایش 4 لیتر
۵۰۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1185609d92de0b8a50847eb03d474d7549cb950b_1631959187.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز کد 4021 گنجایش 4 لیتر

زودپز کد 4021 گنجایش 4 لیتر
زودپز کد 4021 گنجایش 4 لیتر
۱,۷۴۷,۰۰۰
٪۱۰
۱,۵۷۲,۳۰۰ تومان
۱۷۴۷۰۰۰۰
٪۱۰
۵۷.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1833a512fb1b67568ec8ac2f0c815c6960c7b49b_1606904499.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز دوقلو جی فی نی کد QP6+4

زودپز دوقلو جی فی نی کد QP6+4
زودپز دوقلو جی فی نی کد QP6+4
۷,۵۰۰,۰۰۰
٪۳۶
۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۷۵۰۰۰۰۰۰
٪۳۶
۸۰.۴میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b0dfd707540a194ac96c5bb599fd3476673c4ded_1636137014.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز مدل H4 گنجایش 4 لیتر

زودپز مدل H4 گنجایش 4 لیتر
زودپز مدل H4 گنجایش 4 لیتر
۷۴۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0dfe0eb18f40b24a43520c803f80a000018b3c06_1636135805.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز مدل Kh4 گنجایش 4 لیتر

زودپز مدل Kh4 گنجایش 4 لیتر
زودپز مدل Kh4 گنجایش 4 لیتر
۶۶۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bf360d945e57226b3d02e2e1595bf4593652855c_1619967673.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز پرشیافرانس مدل PR-132 ظرفیت 4 لیتر

زودپز پرشیافرانس مدل PR-132 ظرفیت 4 لیتر
زودپز پرشیافرانس مدل PR-132 ظرفیت 4 لیتر
۳,۸۳۰,۰۰۰ تومان
۸۳.۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4a468487a23af358de7e55a7e39f466580ea16a7_1619413093.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز بونرا مدل RE-0329 گنجایش 4 لیتر

زودپز بونرا مدل RE-0329 گنجایش 4 لیتر
زودپز بونرا مدل RE-0329 گنجایش 4 لیتر
۳,۵۰۰,۰۰۰
٪۲۶
۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰۰۰۰۰۰
٪۲۶
۶۰.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/19fd108aba5f62b7321b8251cea0595a72a4ed38_1636469559.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز تفال مدل secure 5 neo گنجایش 4 لیتر

زودپز تفال مدل secure 5 neo گنجایش 4 لیتر
زودپز تفال مدل secure 5 neo گنجایش 4 لیتر
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۸۹.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5c6d97cc8749f3cecc53ac189cd5d80e5719cf56_1613889711.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز لایف اسمایل مدل LIFEPRE گنجایش 4 لیتر

زودپز لایف اسمایل مدل LIFEPRE گنجایش 4 لیتر
زودپز لایف اسمایل مدل LIFEPRE گنجایش 4 لیتر
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۷۰.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1712899.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز پارس استیل مدل Persia گنجایش 4 لیتر

زودپز پارس استیل مدل Persia گنجایش 4 لیتر
زودپز پارس استیل مدل Persia گنجایش 4 لیتر
۱,۵۶۵,۰۰۰ تومان
۵۷.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116623651.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز مدل H51 گنجایش 4 لیتر

زودپز مدل H51 گنجایش 4 لیتر
زودپز مدل H51 گنجایش 4 لیتر
۵۱۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5499301.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز مدل H51 گنجایش 4 لیتر

زودپز مدل H51 گنجایش 4 لیتر
زودپز مدل H51 گنجایش 4 لیتر
۵۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9e71cfb665e760bdc9f1d36ca4483d010b79b6bf_1619508067.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز جانستون مدل upline 22098 ظرفیت 4 لیتر

زودپز جانستون مدل upline 22098 ظرفیت 4 لیتر
زودپز جانستون مدل upline 22098 ظرفیت 4 لیتر
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰.۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f2275f36a315bd12daa6b04f4485b5e3e86b7dbd_1622622976.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز وینکس مدل 400 گنجایش 4 لیتر

زودپز وینکس مدل 400 گنجایش 4 لیتر
زودپز وینکس مدل 400 گنجایش 4 لیتر
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲۵.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f485f8ab0e92378da7f058011651e8236b093aa4_1636136053.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز مدل Gh4 گنجایش 4 لیتر

زودپز مدل Gh4 گنجایش 4 لیتر
زودپز مدل Gh4 گنجایش 4 لیتر
۶۶۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c107510419bb43d2d2a7571588a18d7327d6b2ee_1608278593.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز پرفکت هوم مدل P-2L گنجایش 4 لیتر

زودپز پرفکت هوم مدل P-2L گنجایش 4 لیتر
زودپز پرفکت هوم مدل P-2L گنجایش 4 لیتر
۴,۵۰۰,۰۰۰
٪۲۵
۳,۳۷۵,۰۰۰ تومان
۴۵۰۰۰۰۰۰
٪۲۵
۳۸.۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a307d2c4d85e82e4915a342c1a847428eae306fc_1630570575.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز ساپر مدل دیاموند گنجایش 4 لیتر

زودپز ساپر مدل دیاموند گنجایش 4 لیتر
زودپز ساپر مدل دیاموند گنجایش 4 لیتر
۳,۹۴۷,۰۰۰
٪۱۷
۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۳۹۴۷۰۰۰۰
٪۱۷
۲۹.۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b0dfd707540a194ac96c5bb599fd3476673c4ded_1636136663.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز مدل RB4 گنجایش 4 لیتر

زودپز مدل RB4 گنجایش 4 لیتر
زودپز مدل RB4 گنجایش 4 لیتر
۴۶۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114101413.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز اوینوکس مدل ZP-4L گنجایش 4 لیتر

زودپز اوینوکس مدل ZP-4L گنجایش 4 لیتر
زودپز اوینوکس مدل ZP-4L گنجایش 4 لیتر
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112414821.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز کیپ مدل KPC-4500 گنجایش 4 لیتر

زودپز کیپ مدل KPC-4500 گنجایش 4 لیتر
زودپز کیپ مدل KPC-4500 گنجایش 4 لیتر
۴,۰۶۰,۰۰۰ تومان
۰۶.۴میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/354a2dbed4c33ea70602ad313fbcdcbc3dcbbb60_1636960407.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز محک مدل M4 گنجایش 4 لیتر

زودپز محک مدل M4 گنجایش 4 لیتر
زودپز محک مدل M4 گنجایش 4 لیتر
۴۵۰,۰۰۰
٪۴
۴۳۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/76bee7510d41531daf3b5847608eeeacc8c0b555_1610128737.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز رویال جرمنی مدل eight safe guard گنجایش 4 لیتر

زودپز رویال جرمنی مدل eight safe guard گنجایش 4 لیتر
زودپز رویال جرمنی مدل eight safe guard گنجایش 4 لیتر
۱,۳۸۵,۰۰۰ تومان
۳۹.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ac03f689e17eb99ea6e06520c6ba82fe640b1618_1603108765.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز سافرام مدل KUPON کد 01 گنجایش 4 لیتر

زودپز سافرام مدل KUPON کد 01 گنجایش 4 لیتر
زودپز سافرام مدل KUPON کد 01 گنجایش 4 لیتر
۳,۶۷۵,۰۰۰ تومان
۶۸.۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/82a9fe8cdbe41af0ea29450ab063b1012e2590ed_1619865830.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز حاتم گاز مدل 4 نفره صادراتی گنجایش 3/7 لیتر

زودپز حاتم گاز مدل 4 نفره صادراتی گنجایش 3/7 لیتر
زودپز حاتم گاز مدل 4 نفره صادراتی گنجایش 3/7 لیتر
۶۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/cb64617e4a814abad8ef09bd26e6cbcbb8ed73f0_1609847685.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

زودپز دوقلو ام جی اس مدل S7-4 z

زودپز دوقلو ام جی اس مدل S7-4 z
زودپز دوقلو ام جی اس مدل S7-4 z
۳,۷۰۰,۰۰۰
٪۲۷
۲,۶۹۴,۰۰۰ تومان
۳۷۰۰۰۰۰۰
٪۲۷
۶۹.۲میلیونتومان

به همین دلیل ، بهتر است از گلدان های چند لایه استفاده کنید ، جایی که یک صفحه آلومینیومی روی لایه خارجی سطح پایین اجاق گاز فشار قرار داده شده است. این ویژگی های حرارتی زودپز را افزایش می دهد و نقاط داغی را ایجاد می کند (از آنجا که فولاد رسانای خوبی برای گرما نیست ، قطعات آنها بسیار گرم می شوند و باعث می شود غذا به صورت ناهموار پخته شود). و از ظروف متداول استیل خلاص شوید.

[BASALAM21623077325]

بهترین اندازه برای زودپز چه اندازه ای است؟

اکثر زودپزها بر اساس مقدار مایعات موجود در آنها به فروش می رسند ، اگرچه حجم قابل استفاده برای پخت غذا بسته به نوع غذا و حجم بعد از پخت معمولاً بین ۱ تا ۱٫۳ است. و همیشه داشتن فضای خالی داخل زودپز برای وجود بخار ضروری است. اگرچه زودپزها انواع مختلفی دارند ، اما متداول ترین آنها اجاق های ۴ ، ۶ و ۸ لیتری است.

خرید زودپز
خرید زودپز پارس استیل
خرید زودپز برقی
خرید زودپز قدیمی
خرید زودپز تفال
خرید زودپز دسینی
خرید زودپز یونیک
خرید زودپز پارس خزر
خرید زودپز تفال از بانه
خرید زودپز فیسلر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا