جزوه خلاصه کتاب آموزش بزرگسالان – بر اساس کتاب عیسی ابراهیم زاده – علوم تربیتی پیام نور – pdf

جزوه خلاصه کتاب آموزش بزرگسالان - بر اساس کتاب عیسی ابراهیم زاده - علوم تربیتی پیام نور - pdf

جزوه خلاصه کتاب آموزش بزرگسالان – بر اساس کتاب عیسی ابراهیم زاده – علوم تربیتی پیام نور – pdf

جزوه خلاصه کتاب آموزش بزرگسالان بر اساس کتاب عیسی ابراهیم زاده
شامل

توضیحات و شرح کامل فصل ها
سوالات تستی و تشریحی پایان هر فصل
سوالات پایانی ادروار گذشته

منبع رشته علوم تربیتی پیام نور
شامل ۲۲۳ صفحه با فرمت pdf…

محمد باقر

نظرات بسته شده است.