تربیت کودک به روش دلفینی

تربیت کودک به روش دلفینی

تربیت کودک به روش دلفینی

می گفت مدتی بود که در تربیت فرزندانم، به ویژه آنهایی که به مرحله ی نوجوانی پا گذاشته بودند، مشکلات زیادی داشتم. یک روز به دعوت یکی از دوستانم برای دیدن نمایش دلفین ها رفتیم. در آن نمایش، دلفین ها با آن جثه های بزرگ -با اشاره ی مربی خود- حرکاتی بسیار هماهنگ و جالب را به نمایش گذاشتند. من بسیار شگفت زده شدم و در پایان از مربی دلفین ها پرسیدم: “شما آنها را چطور تربیت می کنید که این گونه مطیع شما هستند؟ آیا از شوک الکتریکی استفاده می کنید؟ یا آن ها را گرسنه نگه می دارید تا برای دریافت غذا مجبور به اطاعت شوند؟ شاید هم از تازیانه یا وسیله ای دیگر…”

مربی گفت: ” نه، هرگز استفاده از زور و خشونت در تربیت کارساز نیست. این حیوانات قادرند مربی خود را در یک لحظه شکار کنند. نتیجه ی خشونت ترس است و ترس هم مانع هرگونه رابطه ی سالم است.

ما با دلفین ها دوست می شویم و این دوستی بهترین دلیل برای اطاعت آنهاست. روزی چندین نوبت آنها را نوازش و لمس می کنیم و به موقع آن ها را تغذیه می کنیم؛ به این ترتیب، به آن ها می فهمانیم که نسبت به آن ها مهربان هستیم.”

حرف های مربی دلفین ها مانند نوری ذهن و قلبم را روشن کرد. تصدیق کردم که آنچه تا به حال مانع نزدیک شدن فرزندانم به ما (من و همسرم) شده است، همان ترسی است که آن ها از قضاوت و رفتارهای ما دارند.

یادمان باشد: مهمترین نکته در تربیت مناسب و آرمانی این است که ترس را از رابطه ی میان خود و کودک، دور سازیم و اعتماد و صمیمیت را جایگزین کنیم. بدون توکل به خدا و کمک خواستن از او، پیمودن این مسیر امکان پذیر نیست؛ ما برای تغییر و کسب اعتماد به نفس به دعا و درخواست از خدای مهربان نیاز داریم. در این راستا، دعاهای مختلف و به خصوص دعای امام زین العابدین علیه السلام در مورد فرزندان، کمک زیادی به ما می کند.”

“چگونه فرزندان خود را تربیت نکنیم؟”

کلیپ سرا وب‌سایت

نظرات بسته شده است.