آرایش صورت و موآرایش و زیباییمطالب تازه

بهترین ترفندها و دستورالعمل ها برای آرایش چشم ریز

بهترین ترفندها برای آرایش چشم ریز

بهترین ترفندها برای آرایش چشم ریز‎

چه چشم های درشت و چه چشم های ریز، با آرایش صحیح می توانند درخشندگی و زیبایی خاصی به چهره بدهند. در آرایش چشم ریز نحوه آرایش مهم است. اکثر افرادی که چشم های ریزی دارند، با کمی اشتباه، نه تنها چشم های آن ها درشت جلوه نمی کند، بلکه باعث ریزتر شدن آن ها می شود.

بسیاری از ما اصول کلی آرایش را می دانیم اما تسلط بر نحوه درست آرایش، مهم تر است. همانطور که می دانید، چشم ها از بخش های اصلی و نقطه توجه صورت هستند که اندازه و فرم آن در افراد مختلف، به یک شکل نیست. لازم است نکاتی را در آرایش چشم ریز رعایت کنیم تا در درشت تر نشان دادن آنها موفق شوید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/aa6be9441761f05e288c08d36e7531be44a033e2_1618910602.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صابون لیفت ابرو اسنس کد 001 به همراه برس ابرو مجموعه 2 عددی

صابون لیفت ابرو اسنس کد 001 به همراه برس ابرو مجموعه 2 عددی
صابون لیفت ابرو اسنس کد 001 به همراه برس ابرو مجموعه 2 عددی
۱۸,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2004213.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ریمل حجم دهنده کالیستا مدل Extend Volume

ریمل حجم دهنده کالیستا مدل Extend Volume
ریمل حجم دهنده کالیستا مدل Extend Volume
۸۲,۸۰۰
٪۳۸
۵۱,۲۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/547425.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

خط چشم ماژیکی مای مدل Dip Liner

خط چشم ماژیکی مای مدل Dip Liner
خط چشم ماژیکی مای مدل Dip Liner
۴۸,۰۰۰
٪۳۴
۳۱,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/440886.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ریمل حجم دهنده اسنس مدل I Love Extreme Volume

ریمل حجم دهنده اسنس مدل I Love Extreme Volume
ریمل حجم دهنده اسنس مدل I Love Extreme Volume
۹۰,۰۰۰
٪۵۷
۳۸,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/190583.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ریمل سه کاره مای مدل Infinite

ریمل سه کاره مای مدل Infinite
ریمل سه کاره مای مدل Infinite
۶۰,۰۰۰
٪۳۵
۳۹,۲۷۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114713689.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

خط چشم کریولان مدل AQUA شماره 072

خط چشم کریولان مدل AQUA شماره 072
خط چشم کریولان مدل AQUA شماره 072
۶,۲۳۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119005257.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ریمل حجم دهنده ریمل لندن مدل Flash Scandale Eyes

ریمل حجم دهنده ریمل لندن مدل Flash Scandale Eyes
ریمل حجم دهنده ریمل لندن مدل Flash Scandale Eyes
۴۱,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/301368.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

خط چشم مویی مای مدل آی لاینر

خط چشم مویی مای مدل آی لاینر
خط چشم مویی مای مدل آی لاینر
۴۸,۰۰۰
٪۳۵
۳۱,۲۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/484057.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ریمل حجم دهنده اسنس مدل I Love Extreme Crazy Volume

ریمل حجم دهنده اسنس مدل I Love Extreme Crazy Volume
ریمل حجم دهنده اسنس مدل I Love Extreme Crazy Volume
۴۶,۹۰۰
٪۲۱
۳۶,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4717134.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ریمل حجم دهنده و بلند کننده شون مدل Lash Duplicator

ریمل حجم دهنده و بلند کننده شون مدل Lash Duplicator
ریمل حجم دهنده و بلند کننده شون مدل Lash Duplicator
۱۰۰,۰۰۰
٪۴۳
۵۶,۵۲۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4b38a6191dfcbedc402d99cecb98bbaadc6a5b33_1610104625.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

خط چشم رپک شماره 01

خط چشم رپک شماره 01
خط چشم رپک شماره 01
۲۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2a097f01ae9430feb202b274a165b8d01bfaefae_1613410519.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

صابون لیفت ابرو روزرین مدل L1

صابون لیفت ابرو روزرین مدل L1
صابون لیفت ابرو روزرین مدل L1
۳۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115406987.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

مداد چشم فلورمار شماره 101

مداد چشم فلورمار شماره 101
مداد چشم فلورمار شماره 101
۹,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121147263.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ریمل حجم دهنده کالیستا بیوتی مدل BB Express

ریمل حجم دهنده کالیستا بیوتی مدل BB Express
ریمل حجم دهنده کالیستا بیوتی مدل BB Express
۴۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113744338.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

شابلون خط چشم مدل A1 بسته 2 عددی

شابلون خط چشم مدل A1 بسته 2 عددی
شابلون خط چشم مدل A1 بسته 2 عددی
۳,۰۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9443cb20189fd63bf91cc89a908a0474a1eb47a0_1606325535.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پالت سایه چشم دودو گرل شماره 02

پالت سایه چشم دودو گرل شماره 02
پالت سایه چشم دودو گرل شماره 02
۵۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1331286.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

خط چشم کالیستا مدل Dip Liner

خط چشم کالیستا مدل Dip Liner
خط چشم کالیستا مدل Dip Liner
۵۹,۸۰۰
٪۳۰
۴۱,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/697895.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ریمل حجم دهنده این لی مدل Intense Volumising

ریمل حجم دهنده این لی مدل Intense Volumising
ریمل حجم دهنده این لی مدل Intense Volumising
۸۵,۰۰۰
٪۲۷
۶۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112104297.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ریمل حجم دهنده ریمل لندن مدل Scandal Eyes Lycra Flex

ریمل حجم دهنده ریمل لندن مدل Scandal Eyes Lycra Flex
ریمل حجم دهنده ریمل لندن مدل Scandal Eyes Lycra Flex
۴۰,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4717378.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

خط چشم ماژیکی شون مدل Fabulous

خط چشم ماژیکی شون مدل Fabulous
خط چشم ماژیکی شون مدل Fabulous
۶۹,۰۰۰
٪۴۲
۴۰,۲۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2246259.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ریمل حجم دهنده مای سری Black Diamond مدل Luxurious

ریمل حجم دهنده مای سری Black Diamond مدل Luxurious
ریمل حجم دهنده مای سری Black Diamond مدل Luxurious
۹۵,۰۰۰
٪۳۵
۶۱,۸۸۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2887178.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تیغ اصلاح ابرو تینکل مدل Shaper بسته 3 عددی

تیغ اصلاح ابرو تینکل مدل Shaper بسته 3 عددی
تیغ اصلاح ابرو تینکل مدل Shaper بسته 3 عددی
۱۴,۶۶۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121111167.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ژل حالت دهنده ابرو کالن 2 مدل Quick Dry

ژل حالت دهنده ابرو کالن 2 مدل Quick Dry
ژل حالت دهنده ابرو کالن 2 مدل Quick Dry
۵۰,۰۰۰
٪۲۴
۳۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2360488.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ریمل حجم دهنده روژی مدل Black

ریمل حجم دهنده روژی مدل Black
ریمل حجم دهنده روژی مدل Black
۲۶۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110908219.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

خط چشم ماژیکی اوتی سری Natural as Nture شماره 01

خط چشم ماژیکی اوتی سری Natural as Nture شماره 01
خط چشم ماژیکی اوتی سری Natural as Nture شماره 01
۶۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3862624.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تیغ ابرو تینکل کد 003 بسته 3 عددی

تیغ ابرو تینکل کد 003 بسته 3 عددی
تیغ ابرو تینکل کد 003 بسته 3 عددی
۱۵,۴۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113279541.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

برس خط چشم شماره 000

برس خط چشم شماره 000
برس خط چشم شماره 000
۲,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1194074.png?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ریمل گلدن رز مدل اسموکی لشز

ریمل گلدن رز مدل اسموکی لشز
ریمل گلدن رز مدل اسموکی لشز
۶۲,۸۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2517902.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ریمل حجم دهنده کالیستا مدل Wonder Volume

ریمل حجم دهنده کالیستا مدل Wonder Volume
ریمل حجم دهنده کالیستا مدل Wonder Volume
۸۲,۸۰۰
٪۳۹
۵۰,۱۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1121881.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ریمل حالت دهنده INLAY مدل Exreme Length

ریمل حالت دهنده INLAY مدل Exreme Length
ریمل حالت دهنده INLAY مدل Exreme Length
۸۱,۰۰۰
٪۴۰
۴۸,۹۳۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2d2e120fc6611741340e5f0080bd88acd158d642_1607436473.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

مژه مصنوعی مدل 01

مژه مصنوعی مدل 01
مژه مصنوعی مدل 01
۵,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fd0aeb85fae8c0b5e1da5e99f38ef0f4392c7e5f_1606079420.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ریمل حجم دهنده میشا شماره 01

ریمل حجم دهنده میشا شماره 01
ریمل حجم دهنده میشا شماره 01
۳۹,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121021108.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ریمل حجم دهنده مای مدل Gorgeous Eyes

ریمل حجم دهنده مای مدل Gorgeous Eyes
ریمل حجم دهنده مای مدل Gorgeous Eyes
۸۰,۰۰۰
٪۳۲
۵۴,۲۸۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111355140.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ریمل حجم دهنده دوسه مدل Punk

ریمل حجم دهنده دوسه مدل Punk
ریمل حجم دهنده دوسه مدل Punk
۱۵۰,۰۰۰
٪۲۷
۱۱۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3695728.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

خط چشم ماژیکی گلدن رز مدل Precision

خط چشم ماژیکی گلدن رز مدل Precision
خط چشم ماژیکی گلدن رز مدل Precision
۷۹,۱۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/12735c9eeeaf51107458c5ff0a66081b00455d13_1600943339.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پالت سایه چشم دودو گرل مدل A3 شماره 02

پالت سایه چشم دودو گرل مدل A3 شماره 02
پالت سایه چشم دودو گرل مدل A3 شماره 02
۱۴۷,۰۰۰
٪۲۲
۱۱۴,۶۶۰ تومان

همه ما زیبایی را دوست داریم و هنر آرایش در میان زنان یک هنر ذاتی بوده و از زمان های گذشته تا به امروز وجود داشته است. اما آرایش کردن همانطور که اشاره کردیم یک هنر است و برای اینکه زیبایی آرایش با چهره ما سازگار باشد، باید آرایش به طور صحیح انجام شود. چهره هر فردی با فرد دیگر متفاوت بوده و نحوه آرایش هم بسته به فرم صورت، چشم ها و فرم کلی چهره صورت می گیرد.

درشت کردن چشم با آرایش

یکی از نکات حائز اهمیت این است که کسانی که از نظر ژنتیکی چشم های کوچک و ریزی دارند، باید در آرایش چشم های خود از رنگ هایی استفاده کنند تا چشم های آن ها را بزرگتر نشان دهد. به هر حال در آرایش، هدف اصلی زیبایی نهایی است.

البته این نکته را فراموش نکنید که در آرایش چشم ریز بقیه اجزاء صورت هم در نظر گرفته شده و نوعی هماهنگی بین آن ها ایجاد شود. افرادی که چشم های ریزی دارند نباید از از خط چشم استفاده کنند. هنگامی که  شما یک خط سیاه در اطراف چشم خود می کشید، این خط سیاه که مانند یک مرز کشیده شده و باعث می شود تا چشم شما کوچک تر شود.

به همین دلیل به جای این کار می توانید از یک رنگ روشن تر استفاده کرده و آن را با براش کمی محو کنید. مثلا خط چشم دودی برای چشم های ریز، رنگ مناسبی است. خط چشم را به طور کامل در انتهای چشم نبندید و بگذارید گوشه آن کمی باز بماند. با این کار، چشم ها بزرگتر می شوند.

در صورتی که خط بالای چشم تا ابرو فاصله زیادی داشته باشد، شما فضای زیادی برای کار با سایه پشت چشم خواهید داشت. استفاده از سایه چشم روشن بر روی استخوان چشم، باعث براق تر شدن چشم و در نتیجه درشت تر شدن چشم می شود.

فقط مطمئن شوید که رنگ های سایه را به درستی مخلوط کنید تا هماهنگی بین رنگ ها و خطوط ایجاد شود. مثلا می توانید از رنگ های تیره تر در بخش پایین تر و رنگ های روشن تر را نزدیک استخوان ابرو بزنید. از ابرو ها غافل نشوید.

برای درشت تر جلوه دادن چشم های ریز، می توانید ابروها را کمی کوتاه تر و صاف درست کنید. ابروهای هشتی باعث کوچک تر نشان دادن چشم ها می شود. برای جلوه دادن به چشم ها می توانید از سایه های رنگین کمانی هم استفاده کنید. مهم این است که نقایص صورت و چهره را به بهترین ترفند اصلاح کنید.

روش دیگر برای آرایش چشم ریز این است که حالتی متناقض در آرایش و چهره ایجاد کنید. به این معنی که، رنگ های متضاد را در گوشه های داخلی و بیرونی چشم به کار برید. با این کار، نوعی قرینه ایجاد شده و  ظاهر چشم ها درشت تر خواهند شد. در مورد گوشه های داخلی هم می  توانید بخشی را به رنگ سیاه و سفید و به سمت خارج چشم بکشید.

فنون آرایش چشم ریز گود

برای آرایش چشم ریز و گود باید دقت زیادی داشته باشید زیرا کمی اشتباه آرایشی می تواند چهره شما را بسیار بد جلوه دهد. البته شما تلاش می کنید تا به شکل مناسبی آرایش کنید اما نتیجه ممکن است خوب نباشد.

به همین منظور، باید اشتباه آرایشی خود را پیدا کرده و آن را اصلاح کنید. به خاطر داشته باشید که اگر چشم های شما ریز و گود است هرگز از مداد چشم سیاه استفاده نکنید و زیر چشم ها خط عمیقی نکشید. این کار باعث ریزتر شدن چشم شما می شود.

رنگ خاکستری رنگ مناسبی برای شما است و نکته دیگر اینکه پشت پلک ها هم خط چشم ضخیم نکشید و به جای آن اگر دوست دارید، از رنگ مشکی استفاده کنید و آن را با قلم مو، کمی محو کنید.

برای از بین رفتن گودی چشم ها می توانید از رنگ های روشن تر استفاده کنید تا باعث برجسته شدن پلک شود. بهتر است برای جلوه دادن و درشت تر کردن چشم ها، ریمل را فراموش نکنید. ریمل درخشندگی خاصی به چشم ها می دهد.

فنون آرایش چشم ریز و پف دار

برخی افراد چشم های ریز و پف داری دارند و برای از بین بردن حالت پف چشم ها که باعث ریزتر شدن چشم ها می شود، بهتر است فرم ابروها را اول اصلاح کنید. ابرو های صاف و کوتاه معمولا حالت پف چشم را کمتر می کند. در سایه زدن هم بهتر است رنگ روشن بیشتر از رنگ تیره استفاده شود. رنگ های تیره مانند قهوه ای تیره را به قسمت پایین پلک بزنید و رنگ روشن تر را در قسمت بالاتر استفاده کنید.

روش سایه زدن چشم ریز

در سایه زدن چشم های ریز، آرایش باید به گونه باشد که سبب برجسته سازی چشم شود. رنگ های استخوانی و نقره ای برای این کار مناسب هستند. سعی کنید این رنگ ها را در قسمت برجسته پلک بالایی استفاده کنید.

کرم پودر زدن چشم ریز

کرم پودر مهم ترین جزء آرایش و زیر ساز آن محسوب می شود. بنابراین، انتخاب کرم پودر مناسب در جلوه دادن به چهره بسیار مهم است. برای آرایش چشم ریز بهتر است کرم پودری روشن تر در اطراف چشم بزنید تا باعث درشت تر شدن آن شود.

درشت کردن چشم ریز

به طور کلی راهکارهای زیادی برای درشت جلوه دادن چشم های ریز وجود دارد. مهم این است که نحوه صحیح آرایش چشم ریز انجام شود تا نقایص چهره پوشانده شده و اصلاح شود. شما به راحتی می توانید با آموزش روش های آرایشی، آرایشی بی نقص و زیبا داشته باشید.

برای حالت دادن به چشم های ریز بدون صرف هیچ هزینه اضافه و یا گریم های سنگین، می توانید چند ترفند زیر را به کار برده و به نتیجه دلخواه برسید. با این آرایش حتی اگر افتادگی پلک دارید، می توانید از این حالت خلاص شوید.

در ابتدای کار، فرم ابروها را درست کرده و برس بکشید تا حالت خوبی داشته باشد. سپس، با استفاده از یک خط چشم، خط خیلی نازکی بر پلک بالایی و پایینی بکشید اما گوشه آن را به هم وصل نکنید. بعد از این مرحله، سایه تیره ای انتخاب کرده و اطراف پلک بالا و پایین را تیره کنید.

سپس، در قسمت بالایی سایه تیره، یک سایه روشن بزنید مثلا گلبهی یا نقره ای و آن را محو کنید. زمانی که سایه می زنید حتما سایه ها را محو کنید و هیچ خطی ایجاد نکنید تا طبیعی جلوه کند. سپس، از فر مژه برای حالت دادن مژه ها استفاده کنید و پس از آن می توانید ریمل بزنید که این ریمل می تواند از نوع ریمل مژه دار باشد تا باعث شود چشم های شما درخشندگی پیدا کرده و درشت به نظر برسند.

دکمه بازگشت به بالا