بررسی ارتباط طولی دروس کتب ریاضی ابتدایی

بررسی ارتباط طولی دروس کتب ریاضی ابتدایی

بررسی ارتباط طولی دروس کتب ریاضی ابتدایی

 در این پست فایل بررسی ارتباط طولی دروس کتب ریاضی ابتدایی به صورت اماده در قالب word قرار داده شده است.در این فایل ریز به ریز به بررسی ارتباط کتب ریاضی پایه های مختلف (۶ پایه دوره ابتدایی) پرداخته می شود.
مباحث مورد بررسی قرار گرفته شامل:
عدد نویسی
الگو ها

اندازه گیری
جمع

تفریق
ضرب

تقسیم
اشکال هندسی

کسر
اعداد اعشاری
تقارن
آمار و احتمال

نسبت و تناسب
درصد

تقریب

لازم به ذکر است که فایل فروخته شده…

محمد باقر

نظرات بسته شده است.