آرایش و زیباییکلیپ ها

برای از بین بردن موهای زائد از تیغ یا کرم موبر استفاده کنیم؟

موهای زائد

بهترین راه در طب سنتی برای درمان موهای زائد چیست؟ پاسخ را در کلیپ ببینید

تنها جراجی برای خلاص شدن از شر موهای زائد توصیه نمی شود. پیشنهاد می کنیم کلیپ زیر را ببینید.

4.7 (3 نظر)
11500
12٪
4.5 (2 نظر)
25000 22000
5 (1 نظر)
145000
43٪
5 (1 نظر)
70000 40000
5 (1 نظر)
34440 33000
46٪
46000 24635
2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/343706.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کرم موبر بدن سی گل حجم 125 میلی لیتر

کرم موبر بدن سی گل حجم 125 میلی لیتر
کرم موبر بدن سی گل حجم 125 میلی لیتر
۴۱,۵۰۰
٪۳۰
۲۸,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/437491.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کرم موبر صورت و بدن سینره حجم 100 میلی لیتر

کرم موبر صورت و بدن سینره حجم 100 میلی لیتر
کرم موبر صورت و بدن سینره حجم 100 میلی لیتر
۴۶,۵۰۰
٪۱۶
۳۹,۲۸۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110248432.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پودر موبر هرمودر مدل آرنیکا وزن 333 گرم

پودر موبر هرمودر مدل آرنیکا وزن 333 گرم
پودر موبر هرمودر مدل آرنیکا وزن 333 گرم
۲۷,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/341617.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کرم موبر صورت سی گل حجم 50 میلی لیتر

کرم موبر صورت سی گل حجم 50 میلی لیتر
کرم موبر صورت سی گل حجم 50 میلی لیتر
۲۸,۰۰۰
٪۲۹
۱۹,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4401081.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پودر موبر تیزبر همراه با اسانس خوشبو حجم 200 گرم بسته 10 عددی

پودر موبر تیزبر همراه با اسانس خوشبو حجم 200 گرم بسته 10 عددی
پودر موبر تیزبر همراه با اسانس خوشبو حجم 200 گرم بسته 10 عددی
۳۴,۶۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3890043.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پودر موبر تیزبر با اسانس خوشبو حجم 200 گرم

پودر موبر تیزبر با اسانس خوشبو حجم 200 گرم
پودر موبر تیزبر با اسانس خوشبو حجم 200 گرم
۴,۵۰۰
٪۸
۴,۱۳۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2927627.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کرم موبر بدن ویت مخصوص پوست حساس حجم 100 میلی لیتر

کرم موبر بدن ویت مخصوص پوست حساس حجم 100 میلی لیتر
کرم موبر بدن ویت مخصوص پوست حساس حجم 100 میلی لیتر
۴۷,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2502168.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کرم موبر بدن رینبو مدل Aloevra حجم 100 میلی لیتر مجموعه 3 عددی

کرم موبر بدن رینبو مدل Aloevra حجم 100 میلی لیتر مجموعه 3 عددی
کرم موبر بدن رینبو مدل Aloevra حجم 100 میلی لیتر مجموعه 3 عددی
۷۴,۷۰۰
٪۳۶
۴۷,۵۲۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/998796.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کرم موبر سی گل مدل Body Beauty حجم 100 میلی لیتر

کرم موبر سی گل مدل Body Beauty حجم 100 میلی لیتر
کرم موبر سی گل مدل Body Beauty حجم 100 میلی لیتر
۳۴,۵۰۰
٪۲۴
۲۶,۲۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2771170.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پودر موبر وطن مدل400گرمی

پودر موبر وطن مدل400گرمی
پودر موبر وطن مدل400گرمی
۱۱,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4593512.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پودر موبر دپی مدل آپارتمانی با رایحه لیمو مقدار 50 گرمی بسته 12 عددی

پودر موبر دپی مدل آپارتمانی با رایحه لیمو مقدار 50 گرمی بسته 12 عددی
پودر موبر دپی مدل آپارتمانی با رایحه لیمو مقدار 50 گرمی بسته 12 عددی
۴۸,۰۰۰
٪۱۸
۳۹,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110732367.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کرم موبر پریزن مدل Mina حجم 50 میلی لیتر

کرم موبر پریزن مدل Mina حجم 50 میلی لیتر
کرم موبر پریزن مدل Mina حجم 50 میلی لیتر
۲۱,۷۷۵
٪۳۲
۱۴,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3445969.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کرم موبر بدن رینبو مدل DEPILATORY CREAM حجم 100 میلی لیتر

کرم موبر بدن رینبو مدل DEPILATORY CREAM حجم 100 میلی لیتر
کرم موبر بدن رینبو مدل DEPILATORY CREAM حجم 100 میلی لیتر
۲۴,۹۰۰
٪۳۶
۱۵,۹۳۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3001220.png?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پودر موبر دپی مدل آپارتمانی با رایحه کاج مقدار 50 گرمی بسته 12عددی

پودر موبر دپی مدل آپارتمانی با رایحه کاج مقدار 50 گرمی بسته 12عددی
پودر موبر دپی مدل آپارتمانی با رایحه کاج مقدار 50 گرمی بسته 12عددی
۴۴,۵۰۰
٪۱۰
۴۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0de58070c1fb32bed2e2cb7aeb5a4647f21ab141_1593715672.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپری موبر بدن رینبو مدل Aloevera حجم 150 میلی لیتر

اسپری موبر بدن رینبو مدل Aloevera حجم 150 میلی لیتر
اسپری موبر بدن رینبو مدل Aloevera حجم 150 میلی لیتر
۳۷,۰۰۰
٪۲۰
۲۹,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114609449.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کرم موبر صورت و بدن سینره حجم 100 میلی لیتر

کرم موبر صورت و بدن سینره حجم 100 میلی لیتر
کرم موبر صورت و بدن سینره حجم 100 میلی لیتر
۴۶,۵۰۰
٪۱۵
۳۹,۳۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4154450.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پودر موبر ساپاژو مدل کیفی خانواده بسته 10 عددی

پودر موبر ساپاژو مدل کیفی خانواده بسته 10 عددی
پودر موبر ساپاژو مدل کیفی خانواده بسته 10 عددی
۲۵,۰۰۰
٪۱۶
۲۱,۱۱۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4298197.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پودر موبر دپی مدل S5 حجم 50 گرم

پودر موبر دپی مدل S5 حجم 50 گرم
پودر موبر دپی مدل S5 حجم 50 گرم
۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/941669.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کرم بی رنگ کننده سی گل حجم 60 میلی لیتر به همراه کرم مکمل 30 میلی لیتر

کرم بی رنگ کننده سی گل حجم 60 میلی لیتر به همراه کرم مکمل 30 میلی لیتر
کرم بی رنگ کننده سی گل حجم 60 میلی لیتر به همراه کرم مکمل 30 میلی لیتر
۳۸,۰۰۰
٪۲۸
۲۷,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5242999.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپری موبر کازانوا مدل rose حجم 150 میلی لیتر

اسپری موبر کازانوا مدل rose حجم 150 میلی لیتر
اسپری موبر کازانوا مدل rose حجم 150 میلی لیتر
۵۹,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119011971.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پودر موبر دپی مدل آپارتمانی با رایحه میوه مقدار 50 گرمی بسته 12عددی

پودر موبر دپی مدل آپارتمانی با رایحه میوه مقدار 50 گرمی بسته 12عددی
پودر موبر دپی مدل آپارتمانی با رایحه میوه مقدار 50 گرمی بسته 12عددی
۴۸,۰۰۰
٪۱۷
۴۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/378793.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کرم موبر بدن ویت مخصوص پوست معمولی 100 میلی لیتر

کرم موبر بدن ویت مخصوص پوست معمولی 100 میلی لیتر
کرم موبر بدن ویت مخصوص پوست معمولی 100 میلی لیتر
۴۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1000713.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپری موبر بدن شویاد با عصاره آلوورا حجم 200 میلی لیتر

اسپری موبر بدن شویاد با عصاره آلوورا حجم 200 میلی لیتر
اسپری موبر بدن شویاد با عصاره آلوورا حجم 200 میلی لیتر
۵۹,۰۰۰
٪۱۵
۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4774196.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پودر موبر آیتن مدل 14300 وزن 100 گرم بسته 6 عددی

پودر موبر آیتن مدل 14300 وزن 100 گرم بسته 6 عددی
پودر موبر آیتن مدل 14300 وزن 100 گرم بسته 6 عددی
۲۶,۷۱۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113362880.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کرم موبر ویت مدل Normal وزن 100 گرم

کرم موبر ویت مدل Normal وزن 100 گرم
کرم موبر ویت مدل Normal وزن 100 گرم
۳۸,۹۰۰ تومان
https://www.digikala.com/static/files/8d65c2cb.svg

پودر موبر نوره کازیوه مدل زرنیخ طلایی وزن 450 گرم

پودر موبر نوره کازیوه مدل زرنیخ طلایی وزن 450 گرم
پودر موبر نوره کازیوه مدل زرنیخ طلایی وزن 450 گرم
۲۶,۰۰۰
٪۳۵
۱۶,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/860656859a824dff6960efb38b07578a695925ee_1615908934.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پودر موبر دپی مدل آپارتمانی با رایحه میوه مقدار 50 گرمی بسته 4 عددی

پودر موبر دپی مدل آپارتمانی با رایحه میوه مقدار 50 گرمی بسته 4 عددی
پودر موبر دپی مدل آپارتمانی با رایحه میوه مقدار 50 گرمی بسته 4 عددی
۱۶,۰۰۰
٪۸
۱۴,۷۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4401197.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کرم موبر بدن موتاک مدل آلوئه ورا حجم 100 میلی لیتر

کرم موبر بدن موتاک مدل آلوئه ورا حجم 100 میلی لیتر
کرم موبر بدن موتاک مدل آلوئه ورا حجم 100 میلی لیتر
۲۹,۶۰۰
٪۳۳
۱۹,۷۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1992720.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پودر موبر دپی مدل آپارتمانی با رایحه لیمو مقدار 50 گرمی بسته 4 عددی

پودر موبر دپی مدل آپارتمانی با رایحه لیمو مقدار 50 گرمی بسته 4 عددی
پودر موبر دپی مدل آپارتمانی با رایحه لیمو مقدار 50 گرمی بسته 4 عددی
۱۵,۸۹۰
٪۷
۱۴,۸۴۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4593503.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کرم موبر هرمودر مدل مگنولیا حجم 100 میلی لیتر

کرم موبر هرمودر مدل مگنولیا حجم 100 میلی لیتر
کرم موبر هرمودر مدل مگنولیا حجم 100 میلی لیتر
۲۷,۱۵۰
٪۴
۲۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110731866.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کرم موبر سینره مدل آلوئه ورا حجم 100 میلی لیتر

کرم موبر سینره مدل آلوئه ورا حجم 100 میلی لیتر
کرم موبر سینره مدل آلوئه ورا حجم 100 میلی لیتر
۳۹,۰۰۰
٪۶
۳۶,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/395bffef4b34e89d6cd9fbd388333c5d62c298d7_1610905325.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کرم موبر بدن بیوتال مخصوص آقایان حجم 100 میلی لیتر

کرم موبر بدن بیوتال مخصوص آقایان حجم 100 میلی لیتر
کرم موبر بدن بیوتال مخصوص آقایان حجم 100 میلی لیتر
۳۴,۸۰۰
٪۹
۳۱,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/425036.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کرم موبر بدن دپی حجم 50 میلی لیتر

کرم موبر بدن دپی حجم 50 میلی لیتر
کرم موبر بدن دپی حجم 50 میلی لیتر
۱۹,۵۰۰
٪۲۹
۱۳,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4971479.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کرم موبر پریزن مدل Mina حجم 50 میلی لیتر مجموعه ۳ عددی

کرم موبر پریزن مدل Mina حجم 50 میلی لیتر مجموعه ۳ عددی
کرم موبر پریزن مدل Mina حجم 50 میلی لیتر مجموعه ۳ عددی
۴۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a1989b14ec75c97613396f9184efcc1a42193560_1595408029.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پودر موبر آیتن مدل 002- 50 گرم بسته 7 عددی

پودر موبر آیتن مدل 002- 50 گرم بسته 7 عددی
پودر موبر آیتن مدل 002- 50 گرم بسته 7 عددی
۲۱,۶۰۰
٪۲۱
۱۶,۹۸۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/503114.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کرم موبر بدن ویت مخصوص پوست خشک حجم 100 میلی لیتر

کرم موبر بدن ویت مخصوص پوست خشک حجم 100 میلی لیتر
کرم موبر بدن ویت مخصوص پوست خشک حجم 100 میلی لیتر
۴۱,۶۹۰ تومان

برای از بین بردن موهای زائد از تیغ یا کرم موبر استفاده کنیم؟ آیا تیغ ضرر خاصی برای پوست بدن دارد؟ آیا کرم های موبر می تواند به پوست آسیبی برساند؟

کرم های موبر

بیشترین عارضه استفاده از کرم‌های موبر ایجاد خشکی پوست و حساسیت است

از بین بردن موهای زائد دغدغه همیشگی خانم ها است و سوالی که در این بین مطرح می شود این است که برای از بین بردن  موهای زائد تیغ بهتر است یا کرم موبر؟ کدام آسیب کمتری به پوست مان می رساند؟

از بین بردن موهای زائد با تیغ یا کرم موبر؟ 

یک متخصص پوست و مو، استفاده از کرم‌های موبر جدید یا سنتی را یکی از روش‌های موقت در از بین بردن موهای زائد بدن دانست و افزود: مصرف این کرم‌ها که انواع مختلفی دارند، دارای عوارض و محاسنی نسبت به روش‌های دیگر رفع موهای زائد است. بیشترین عارضه در استفاده از کرم‌های موبر جدید یا سنتی، ایجاد خشکی پوست و حساسیت، در مصرف کنندگان آن است.

وی تشریح کرد: افرادی که از این کرم‌ها استفاده می‌کنند، بسته به نوع پوست‌شان ممکن است دچار خشکی پوست شوند که در این صورت لازم است، بعد از مصرف این نوع موبرها از روغن‌های طبیعی مانند زیتون، بادام و کرم‌های حاوی روغن که در داروخانه‌ها و لوازم بهداشتی به فروش می‌رسد، استفاده کنند.

داوودی با بیان این‌که قبل از استفاده از کرم‌های موبر باید به دستور مصرف آن توجه کرد، افزود: به جز چرب کردن پوست بعد از استفاده از موبرها، می‌توان از مرطوب کننده هم استفاده کرد، اما در بعضی مواقع تنها خشکی پوست، عارضه استفاده از این نوع کرم‌ها نیست و ممکن است پوست با التهاب و بثورات جلدی همراه باشد.

به گفته این متخصص پوست و مو، در صورتی که بعد از استفاده از کرم‌موبر، پوست فرد دچار التهاب یا قرمزی شده باشد و یا دانه‌های قرمز رنگی در پوست مشاهده شود، باید با تجویز پزشک از کرم‌های درمانی به منظور رفع حساسیت به وجود آمده استفاده کرد.

داوودی اظهار داشت: حسن استفاده از موبرهایی که به شکل کرم هستند، در این است که شانس فرو رفتن موهای تازه در آمده در پوست بسیار کمتر از زمانی است که فرد از تیغ یا ژیلت و دستگاه‌های موکن یا «اپی‌لیدی» استفاده می‌کند. همچنین گاهی بعد از این‌که از موکن‌ها استفاده می‌شود، جوش‌های ریزی در برخی نقاط مشاهده می‌شود که ناشی از برگشتن مو به داخل پوست است، اما بعد از استفاده از کرم موبر این جوش‌ها به وجود نمی‌آیند. بنابراین استفاده از کرم های موبر به نسبت استفاده از تیغ و ژیلت، عوارض کمتری دارد.

وی عنوان کرد: اما با استفاده از دستگاه‌های موکن، به دلیل جدا شدن موهای زائد از ریشه، رویش مجدد موها با تاخیر بیشتری در مقایسه با زمانی که از ژیلت و یا کرم موبر استفاده می‌شود، همراه خواهد بود.

منبع : salamatonline.ir

دکمه بازگشت به بالا