شگفت انگیزهای سوپر مارکت
پزشکی و سلامتطب سنتیکلیپ ها

از بین بدن لک های سفید، درمان برص پیسی در طب سنتی

آیا دوست دارید لکه های برص و پیسی را از پوست خود از بین ببرید؟ آیا می دانستید برای این کار نیاز به هزینه های گران قیمت ندارید؟ پیشنهاد می کنم کلیپ زیر را مشاهده کنید تا درمان سنتی این بیماری را بدانید.

*

درمان برص و پیسی در طب سنتی*

*

Do you like vitiligo spots and PC to get rid of your skin? Did you know that it is necessary to have expensive? I propose the following video to learn traditional treatments for this disease

Aimez-vous les taches de vitiligo et PC pour se débarrasser de votre peau? Saviez-vous qu’il est nécessaire d’avoir cher? Je propose la vidéo suivante pour apprendre les traitements traditionnels pour cette maladie

دکمه بازگشت به بالا