ادبیات

ادبیات

فرمت فایل: ورد – Word  ( قابلیت ویرایش
 
تعداد صفحه : ۲ادبیات  آورده اند که نو شیروان عادل را در شکار گاهی صیدی کباب کـــــردهبـــــودنـــد و نمک نبود. غلامی را به روستا فرستاد تا نمک حاصل کند . گفت: زینهارتا نمک به قیمت بستانـــی تا رسمی نگردد و دیه خراب نشود. گفتند: این قدر چه خللکند؟ گفت بنیاد ظلم در جهان اول اندک بوده است و به مزید هر کس بدین درجه رسیده است اگــــر زباغ رعیت ملـــک خـــورد سیبی بر آورنـــد غلامان او درخت از…

اسرائیل ۱۵ ص
توسط
تومان