کلیپ احکام جلوگیری از بارداری

احکام جلوگیری از بارداری

آیا زن و شوهر می توانند از بارداری جلوگیری کنند؟ آیا استفاده از وسائل پیشگیری از بارداری مثل کاندوم، قرص و……جایز است؟ در این نوشتار به این گونه سوالات پاسخ داده می شود.

آیا جلوگیرى مجاز است؟
جلوگیرى از ریختن منى در رحم زن بدون اشکال جایز است، در صورتى که همسر دائمى مرد اجازه بدهد، ولى بدون اجازه همسر دائمى، بنابر اقوا مکروه است. (۱)

*

*

بنابراین طبق فتواى امام راحل قدّس ‏سره (و بسیارى از فقها) اصل جلوگیرى از بچّه‏ دار شدن اشکال ندارد و هر خانواده ‏اى این حق را دارد که طبق مصلحت خویش عمل کند و تعداد فرزندان خود را به تناسب‏ توانایى‏ هاى جسمى، مالى، جغرافیایى، فرهنگى و زمانى انتخاب نماید، ولى الزامى در این مورد در کار نیست؛

حضرت امام در نامه ‏اى به این مسأله اشاره کرده، مرقوم داشته:
جلوگیرى از موالید در صورت ضرورت و یا تعیین فاصله در موالید جزو هزاران مسأله مورد ابتلاى مردم و حکومت است که فقها باید براى آن فکرى بکنند. (۲)

سؤال ۹۱۳- آیا مصرف قرص‌هاى ضد حاملگى، جهت پیشگیرى از باردارى‏، بلا مانع است؟
جواب: در صورتى که ضرر قابل ملاحظه ‏اى نداشته باشد، و همسر راضى باشد، مانعى ندارد.(۳)

*

*

سؤال ۱۶۳- کاندوم‏ (قرار دادن روکش نازک پلاستیکى بر روى آلت تناسلى مرد در حین مقاربت) از وسایل جلوگیرى از حاملگى است، استفاده از آن چگونه است؟ آیا رضایت همسر شرط است؟
جواب: استفاده از آن جایز است و رضایت همسر شرط نیست؛ ولى بدون اجازه او کراهت دارد. (۴)

در شرایط فعلى مملکت اسلامى، جلوگیرى از باردارى براى مرد یا زن جایز است یا نه؟
باسمه تعالى؛ جلوگیرى از حمل بوسیلۀ عزل (دور ریختن منی از رحم) یا استعمال دارو و امثال آن مانعى ندارد، و الله العالم (۵)

شرایط جواز جلوگیرى‏:

آنچه یاد شد مربوط به عمل جلوگیرى طبیعى و بدون استفاده از ابزار و داروهاى جدید و عدم دخالت دیگران است، ولى استفاده از راه‏ هایى که امروزه مطرح است با ۳ شرط جایز است؛
الف- موجب نقص عضو یا عقیم شدن دائمى زن یا مرد نشود.
ب- سبب لمس یا نگاه کردن حرام دیگران نباشد.
ج- زن با اجازه شوهر از ابزار و دارو استفاده کند. (۶)

منابع:

۱- تحریرالوسیله امام خمینی، ج ۲، ص ۲۴۲، مسأله ۱۴٫
۲- . ر. ک: صحیفه نور، ج ۲۱، ص ۴۶- ۴۷٫
۳- احکام بانوان، ایت الله مکارم، ص: ۲۴۲
۴- احکام پزشکى، ایت الله مکارم، ص: ۶۶
۵-استفتاءات جدید (تبریزى)، ج‌۱، ص: ۴۷۴
۶- على اصغر الهامى‏ نیا ، فقه خانواده، ص: ۷۰

توسط
تومان