آرایش صورت و موآرایش و زیباییمطالب تازه

اتو مو باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ و ۵۶ مدل اتو مو

خرید و معرفی مدل های اتو مو پرفروش

اتو مو باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

 
اتوی مو

اتوی مو در سایزهای مختلف در بازار عرضه می‌شود که هر یک برای موهای خاصی کاربرد دارد

 

در اینجا با مقاله ای درباره سلامت مو ، طرز استفاده صحیح از اتو مو در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید.

 

اتو مو باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ 

یکی از راه‌های کمک به اقتصاد خانواده که از سوی خانم‌ها می‌تواند اجرا شود، صرفه‌جویی در هزینه‌های مرتبط با آرایش، پیرایش و زیبایی است که با آموزش و فراگیری چند تکنیک ساده بسیاری از آنها قابل اجراست. به عنوان مثال امروز برای شما به زبان ساده می‌گوییم که چگونه می‌توانید موهایتان را در داخل خانه اتو یا سشوار کنید که تا حد زیادی شبیه آرایشگاه‌های بیرون جلوه کند.

[BASALAM31619165225]
2 minutes
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111797736.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو مو مدل gv118

اتو مو مدل gv118
اتو مو مدل gv118
۴۷,۵۲۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114188539.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

برس حرارتی جیمی مدل GM-2972

برس حرارتی جیمی مدل GM-2972
برس حرارتی جیمی مدل GM-2972
۲۷۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1afbff5307ea7b26531e410175f24e35941b99bc_1625677696.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو مو باراباس نانو مدل ST2787

اتو مو باراباس نانو مدل ST2787
اتو مو باراباس نانو مدل ST2787
۸۴۰,۰۰۰
٪۶۵
۲۹۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111255601.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو مو بای بابلیس نانو مدل st3355

اتو مو بای بابلیس نانو مدل st3355
اتو مو بای بابلیس نانو مدل st3355
۲۷۲,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/10022.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو مو رمینگتون مدل S8590

اتو مو رمینگتون مدل S8590
اتو مو رمینگتون مدل S8590
۱,۸۰۰,۰۰۰
٪۲۰
۱,۴۴۵,۰۰۰ تومان
۱۸۰۰۰۰۰۰
٪۲۰
۴۵.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2365240.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو موی سه کاره جیمی/جاندلی/مدل JDL 2109

اتو موی سه کاره جیمی/جاندلی/مدل JDL 2109
اتو موی سه کاره جیمی/جاندلی/مدل JDL 2109
۲۰۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2537950.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو مو مسافرتی مدل 138

اتو مو مسافرتی مدل 138
اتو مو مسافرتی مدل 138
۵۸,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4957272.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو مو بای بابیلیس نانو مدل ST-3300

اتو مو بای بابیلیس نانو مدل ST-3300
اتو مو بای بابیلیس نانو مدل ST-3300
۲۵۴,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1361943.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو مو بای بابیلیس نانو مدل ST3336

اتو مو بای بابیلیس نانو مدل ST3336
اتو مو بای بابیلیس نانو مدل ST3336
۲۶۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5045891.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو مو رمینگتون مدل S8540

اتو مو رمینگتون مدل S8540
اتو مو رمینگتون مدل S8540
۱,۶۰۰,۰۰۰
٪۳۰
۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۶۰۰۰۰۰۰
٪۳۰
۱۲.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6f9d041fdc5ab5e6537f6bed828fcbe92301bf0a_1625677046.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو مو باراباس نانو مدل ST2785

اتو مو باراباس نانو مدل ST2785
اتو مو باراباس نانو مدل ST2785
۸۰۰,۰۰۰
٪۶۱
۳۱۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110692432.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو مو مسافرتی مدل 108

اتو مو مسافرتی مدل 108
اتو مو مسافرتی مدل 108
۴۸,۷۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3606677.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ویو و حالت دهنده موی سر lee max مدل 828w

ویو و حالت دهنده موی سر lee max مدل 828w
ویو و حالت دهنده موی سر lee max مدل 828w
۴۷,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1323491.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

برس حرارتی روزیا مدل HR767

برس حرارتی روزیا مدل HR767
برس حرارتی روزیا مدل HR767
۳۳۱,۷۳۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2885102.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو مو بای بابیلیس نانو مدل ST-3388

اتو مو بای بابیلیس نانو مدل ST-3388
اتو مو بای بابیلیس نانو مدل ST-3388
۲۷۸,۳۱۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3a150f7275f4fb660cdb0d517e169921e04cf303_1614789876.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو مو بیبی باس نانو مدل BY-838

اتو مو بیبی باس نانو مدل BY-838
اتو مو بیبی باس نانو مدل BY-838
۵۵,۸۷۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111373479.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

برس حرارتی پروموزر مدل 5800

برس حرارتی پروموزر مدل 5800
برس حرارتی پروموزر مدل 5800
۱۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/73cc77c397d1b22156ae1b22b21e8f2291566e52_1601903519.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

برس حرارتی دی اچ مدل HQT-906

برس حرارتی دی اچ مدل HQT-906
برس حرارتی دی اچ مدل HQT-906
۱۴۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f6f4e384668915ead620481c82d9fea55e460b67_1624888934.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو مو لیز مدل Exterema

اتو مو لیز مدل Exterema
اتو مو لیز مدل Exterema
۲,۲۴۵,۰۰۰ تومان
۲۵.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/34e71a8e19f06fe926e096c03a77663bab326969_1625673795.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو مو باراباس نانو مدل ST2627

اتو مو باراباس نانو مدل ST2627
اتو مو باراباس نانو مدل ST2627
۱,۰۳۶,۷۹۰
٪۷۱
۳۰۳,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/500627.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتومو دوکاره بابیلیس مدل ST9227

اتومو دوکاره بابیلیس مدل ST9227
اتومو دوکاره بابیلیس مدل ST9227
۲۶۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bb0590dbb1ea76c00ef45d6d0b09d3e8a8aca151_1625052247.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو و حالت دهنده مو مک استایلر مدل MC-2070

اتو و حالت دهنده مو مک استایلر مدل MC-2070
اتو و حالت دهنده مو مک استایلر مدل MC-2070
۱,۲۸۰,۰۰۰
٪۲۲
۹۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110264272.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو مو بابلیس نانو مدل ST3382

اتو مو بابلیس نانو مدل ST3382
اتو مو بابلیس نانو مدل ST3382
۲۷۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3246472.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو مو رمینگتون مدل S9100

اتو مو رمینگتون مدل S9100
اتو مو رمینگتون مدل S9100
۲,۳۰۰,۰۰۰
٪۲۹
۱,۶۳۵,۰۰۰ تومان
۲۳۰۰۰۰۰۰
٪۲۹
۶۴.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1863460.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

برس حرارتی جیمی مدل GM-2950

برس حرارتی جیمی مدل GM-2950
برس حرارتی جیمی مدل GM-2950
۱۹۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2959072.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

حالت دهنده سه کاره مو بای بابیلیس نانو مدل ST3303

حالت دهنده سه کاره مو بای بابیلیس نانو مدل ST3303
حالت دهنده سه کاره مو بای بابیلیس نانو مدل ST3303
۲۵۷,۹۷۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/69b4c7082f0428e1b7021181c78b213afcf5df81_1600926666.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو مو رمینگتون مدل 8540S

اتو مو رمینگتون مدل 8540S
اتو مو رمینگتون مدل 8540S
۱,۷۰۰,۰۰۰
٪۳۰
۱,۱۸۸,۰۰۰ تومان
۱۷۰۰۰۰۰۰
٪۳۰
۱۹.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/07235023325d4e7afd1ca907baadb5e5d90354f6_1596898167.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو مو مسافرتی مدل نیکل

اتو مو مسافرتی مدل نیکل
اتو مو مسافرتی مدل نیکل
۵۴,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1740790.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

برس حرارتی روزیا مدل HR765

برس حرارتی روزیا مدل HR765
برس حرارتی روزیا مدل HR765
۳۰۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113396485.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

برس حرارتی فیلیپس مدل BHH880

برس حرارتی فیلیپس مدل BHH880
برس حرارتی فیلیپس مدل BHH880
۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان
۶۷.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121652107.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو مو جیمی مدل 8338

اتو مو جیمی مدل 8338
اتو مو جیمی مدل 8338
۵۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113356512.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو مو بیبی باس نانو مدل ST-3355

اتو مو بیبی باس نانو مدل ST-3355
اتو مو بیبی باس نانو مدل ST-3355
۲۶۴,۱۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114115123.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو مو روزیا مدل HR742

اتو مو روزیا مدل HR742
اتو مو روزیا مدل HR742
۲۱۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2854449.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

حالت دهنده مو بای بابیلیس نانو مدل ST3310

حالت دهنده مو بای بابیلیس نانو مدل ST3310
حالت دهنده مو بای بابیلیس نانو مدل ST3310
۱۴۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4ed3e75cfda10bbaeba6838001a2b7658a36a375_1616708488.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو مو جیمی مدل GM-2896

اتو مو جیمی مدل GM-2896
اتو مو جیمی مدل GM-2896
۳۶۰,۰۰۰
٪۱۴
۳۱۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111296879.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اتو مو کیمی مدل KM-329

اتو مو کیمی مدل KM-329
اتو مو کیمی مدل KM-329
۱۶۸,۰۰۰ تومان


اتوی مو در سایزهای مختلف در بازار عرضه می‌شود که هر یک برای موهای خاصی کاربرد دارد. بنابراین با توجه به نوع مو و کوتاه یا بلند بودن آن، بهترین وسیله را برای اتوکشیدن مو انتخاب کنید.

سایز اتو مو 

اتو مو سایز کوچک ۱٫۵سانتی برای موهای بسیار کوتاه یا صاف کردن چتری‌ها مناسب است .

 

اتو مو ۲٫۵ سانتی برای موهای کوتاه، مثلا تا پایین گوش، و همچنین موهای نازک کاربرد دارد.

 

اتو مو سه سانتی برای اتوکشیدن موهای بلند تا روی شانه و همچنین موهایی که ضخامت متوسطی دارند مناسب است.

 

اتو مو ۳٫۵ سانتی برای اتوکشیدن مو‌های ضخیم، پرپشت و پایین‌تر از سرشانه مناسب است و سرانجام اتو موی پنج سانتی برای موهای ضخیم و بسیار بلند کاربرد دارد.

 

اتو مو سرامیکی 

اتو مو هایی که صفحه سرامیکی دارند حرارت را به طور یکسان پخش می‌کنند و آسیب کمتری را موجب می‌شوند. اتو موی سرامیکی می‌تواند بهترین انتخاب برای اتوکشیدن مو باشد.

 

اتو مو تیتانیومی 

اتو مو های تیتانیومی خیلی سریع‌تر از اتو موهای سرامیکی گرم می‌شوند و گرما را نیز سریع‌تر منتقل می‌کنند. اگر به ندرت از اتوی مو استفاده می‌کنید، این انتخاب برای شما ضرری نخواهد داشت، اما اگر به طور مداوم موهایتان را اتو می‌کشید یا اتو مو را مدت زیادی روی مو قرار می‌دهید، احتمال آسیب با این اتو زیادتر است.

 

اتو مو تورمالین 

تورمالین یک ماده معدنی کریستالی است که تکه‌شده و به عنوان روکش صفحات اتو استفاده می‌شود. اتوکشیدن مو با اتو‌موی تورمالین باعث می‌شود مو براق‌تر و صاف‌تر شده و کمتر وز کند.

 

نحوه استفاده از اتو مو

قبل از اتوکشیدن مو حتما از اسپری محافظت‌کننده مو در برابر حرارت استفاده کنید

 

چند نکته مهم در استفاده از اتو مو 

مهم این است که قبل از اتوکشیدن مو حتما از اسپری محافظت‌کننده مو در برابر حرارت استفاده کنید. قرار گرفتن مو در معرض حرارت ۳۶۵‌درجه باعث خشک شدن و شکنندگی مو شده و در نهایت مو می‌سوزد و آسیب می‌بیند. بنابراین پیش از اتو کشیدن مو و زمانی که هنوز کمی نم دار و مرطوب است، کمی سرم مو یا اسپری موی مخصوص اتوی مو به کل موها بزنید تا محافظی بین آن و اتوی مو قرار بگیرد. بعضی از محصولات مخصوص اتوکشیدن مو بیش از حد مرطوب هستند و وقتی اتو می‌کشید با قرار گرفتن در برابر حرارت بالا به جای این‌که از مو محافظت کنند به آن آسیب می‌رسانند. حتما از محصولات با کیفیت و آزمایش شده استفاده کنید.

 

دمای اتو مو را از ۱۸۵ درجه سانتی‌گراد (۳۶۵ درجه فارنهایت) بالاتر نبرید. مو نیز مثل کاغذ در دمای ۲۳۰ درجه سانتی‌گراد می‌سوزد. بنابراین بهتر است حتی اگر اتو موی شما درجه‌ای بالاتر از ۳۶۵ درجه فارنهایت دارد، حداکثر حرارت آن را روی ۳۶۵ درجه فارنهایت نگه دارید. اگر موهای نازک‌تری دارید این دما باید بین ۳۰۰ تا ۳۲۵ درجه باشد.

 

اتو مو را پس از استفاده حتما تمیز کنید. با توجه به این‌ که به موها اسپری یا محصولات آرایشی دیگری می‌زنید، اتوی مو هنگام استفاده این محصولات را به خود جذب می‌کند و اگر آن را تمیز نکنید، باعث آلوده شدن مو و آسیب دیدن آن می‌شود. بنابراین پس از هر بار استفاده از اتوی مو با یک دستمال خشک و مقداری الکل صفحات اتو را تمیز کنید تا آلودگی روی آن باقی نماند.

 

اتو کشیدن مو به روش‌های مختلف باعث می‌شود مو حالت‌های متفاوتی داشته باشد. این را بدانید اتوی مو همیشه فقط قرار نیست موهایتان را یکدست صاف کند. می‌توانید اتوی مو را روی موهای بافته شده بکشید تا مو تاب‌دار شود. همچنین می‌توانید مو را طوری اتو بکشید که حالت‌دار شود.

 

اگر می‌خواهید موهایتان کمی پوش داده شود هنگام اتو کشیدن مو زمانی که به تاج مو رسیدید مو را به سمت بالا اتو کشیده و با برس از زیر شانه بزنید تا پف بیشتری بگیرد. برای این‌که به این حالت بماند کمی اسپری حالت‌دهنده بزنید.

 

هشت توصیه و نکته طلایی برای افرادی که از اتو مو و بابلیس استفاده می کنند

۱ – قبل از اتو کشیدن موها، حتما موها را با سشوار خشک کنید.

 

۲ – بعد از خشک کردن، از براق کننده‌ های مو در لابه لای موها استفاده کنید.

 

۳ – اگر موهای خیلی فر یا وزی دارید، برای اتو کشیدن، لایه‌های باریک و نازکی از موها را بردارید.

 

برای موهای فر، فقط قبل از اتو از براق کننده‌ ها استفاده کنید و از واکس و کرم مو بعد از اتو، برای گرفتن خورده موهای روی سر و مو خوره‌ ها، آن هم به مقدار خیلی کم استفاده کنید  (استفاده از واکس و کرم زیاد بعد از اتو برای موهای فر، آنها را وز خواهد کرد و قبل از آن هم در صاف کردن موها شما را دچار مشکل می ‌سازد. )

 

۴ – برای موهای صاف که فقط کمی موج دارند، حتما قبل از اتو، موادی مانند واکس یا کرم مو را به مقدار کم به نوک انگشتان زده و به همه جای موهایتان بمالید تا پوششی بین مو و اتو باشد و از سوختن مو جلوگیری شود، زیرا این موها نسبت به موهای فر شکننده ‌تر و ضعیف ‌ترند.

 

۵ – برای موهای خیلی فر بعد از یک بار اتو کشیدن لایه های نازکی از مو، مقدار کمی واکس را کف دست‌ ها زده و روی موها بکشید و بعد دوباره با جدا کردن لایه ‌های ضخیم‌ تر مو، آن ها را اتو کنید تا کاملا صاف شوند.

 

۶ – اتو کشیدن موها از ریشه، به موها آسیب جدی رسانده و باعث ریزش آن ها خواهد شد. پس با فاصله از ریشه ی موها، آنها را اتو کنید.

 

۷ – استفاده مکرر و زیاد از اتوی مو باعث ریزش و کم شدن و فاصله انداختن بین موها خواهد شد، پس بهتر است تنها در مواقع خاص، این کار را انجام دهید.

 

۸ – موهای رنگ و مش شده و‌ هایلایت را حتما قبل از اتو، با مقدار کمی واکس مو بپوشانید تا کمتر آسیب ببینند، زیرا دکلره و رنگ، مقاومت مو را در برابر حرارت کم می‌ کنند و به راحتی در اثر گرما، موها از وسط می شکنند و می‌ ریزند.

 

منبع: ایران بانو

  

دکمه بازگشت به بالا